НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти

Інформація для інтернів

Рекомендована література

Тематичний план лекцій

Тематичний план практичних занять

Інформація до ПМК

Матеріали Крок 3

Взірці для формулювання діагнозів