Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Клінічні бази кафедри

Амбулаторнарна база – хірургічне відділення Стоматологічного медичного центру Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (вул. Зоологічна 1, ст.м. “Політехнічна”). Нині відділення має 10 ставок лікарів, 14 ставок медичних сестер, 12 ставок молодших медичних сестер.

У відділенні – 3 великих кабінети (на 8-10 крісел), 3 кабінети на 2 крісла. У відділенні – 36 стоматологічних крісел, наркозний кабінет з палатою після наркозного нагляду. Існує 2 ставки лікарів-анестезіологів, на яких працює 4 кваліфікованих лікаря, завідувач – П.Б.Коваль.

У 2010р. розпочато ремонт кабінета на 10 крісел, стерилізаційної та миечної, обладнаня їх новим устаткуванням.

Стаціонарна база (з 2000р.) – щелепно-лицеве відділення № 2 Київської міської клінічної лікарні № 12 (вул. проф. Підвисоцького, 4-А, ст.м. “Дружби народів”) нині має 30 ліжок. Відділення має 8 ставок лікарів, 10 ставок медичних сестер, 6 ставок молодших медичних сестер.

Чергові дні по місту – вівторок і субота, операційні дні – вівторок, четвер.

До 1990 р. відділенняі очолював В.К.Пелипась, нині завідувач відділення – В.І.Остаповський, старша медична сестра Г.П.Аврамець.

Стаціонарна базанауково-дослідний відділ пухлин голови, шиї та модифікуючих методів лікування Національного інституту раку (вул. Ломоносова, 41) на 30 ліжок, використовується з 1980 року.

Відділення було організовано у 1971 році. Першим його керівником був професор Сергій Михайлович. Слінчак (1971 – 1975), потім – професор І.Т. Шевченко (1975 – 1976), а після нього – старший науковий співробітник, к.м.н. Леся Іванівна Трушкевич (1976 – 1985).

В ці роки проводилася активна наукова співпраця з Московським онкологічним центром (директор – акад. Н.Н.Блохін, керівник відділу пухлин голови проф. А.И.Пачес).

Із 1984 р. науковим керівником відділення є Заслужений діяч науки і техніки України, д.м.н., професор Владимир Семенович Процик (Фот. 5.36).


Фот. 5.36. Заслужений діяч науки і техніки України, професор Володимир Семенович Процик

Професор В.С. Процик у 1964 р. закінчив стоматологічний факультет Одеського медичного інституту імені М.І.Пирогова, навчався в клінічній ординатурі при кафедрі щелепно-лицевої хірургії Київського інституту удосконалення лікарів (зав. – проф. Є.А.Александрова, учениця А.А.Лімберга, згодом – проф. О.М.Солнцев).

Основні напрями наукової і практичної роботи клініки і професора В.С. Процика присвячені розробці нових методів діагностики, лікування і реабілітації хворих зі злоякісними пухлинами голови і шиї. Він неодноразово читав лекції зі злоякісної онкології студентам, клінічним ординаторам і аспірантам кафедри.

У відділі працювали: к.м.н. А.І. Яцків, к.м.н. С.С. Александров та працюють: к.м.н., ст.н.співр. О.М. Остапенко, наукові співробітники – О.М.Трембач, А.В. Тимошенко, Є.В. Коробко, завідуючий відділенням О.А.Мосін.

Основні розробки – методики ангіографічної та радіоізотопної діагностики, контактної субопераційної гамма- та нейтронної терапії при злоякісніх пухлинах
верхньої щелепи, реґіонарної селективної та суперселективної внутрішньоартеріальної хіміотерапії, кріодеструкції злоякісних пухлин, НВЧ-гіпертермії, реґіонарної внутрішньоартеріальної гіперглікемії, комбіновано-розширені та відновно-реконструктивні хірургічні втручання, оптимізовані методи лікування хворих на рак щитовидної залози, методи екзопротезування післяопераційних дефектів та інші.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

 • Вивчення гормональних, імунологічних та генетичних порушень у хворих на рак щитовидної залози;
 • Реабілітація ендокринної функції тимуса та гіпофізарно-тиреоїдної системи у хворих на рак щитовидної залози;
 • Вдосконалення комбінованих та комплексних методів лікування хворих пухлинами голови та шиї шляхом впровадження неоад’ювантної та селективної хіміотерапії, методів біотерапії;
 • Розроблення та впровадження в практику адоптивної імунотерапії на основі переносу аутологічних активованих лімфоїдних клітин у хворих на рак порожнини рота.

Основні розробки:

 • Стоматоскопічні методи діагностики раку порожнини рота та губ;
 • Комбіновані та комплексні методи лікування хворих пухлинами голови та шиї;
 • Інтенсивно-концентраційне опромінення пухлин голови та шиї;
 • Інтраопераційна аплікаційна гамма- та нейтронна терапія при лікуванні пухлин язика та верхньої щелепи
 • Селективна інтраартеріальна хіміотерапія, локальна гіпертермія, гіперглікемія та НВЧ-гіпертермія;
  Кріохірургічні методи лікування;
 • Оптимізовані методи лікування хворих на рак щитовидної залози;
  Реабілітація хворих – реконструктивно-відновлювальні хірургічні втручання та екзопротезування.

За період існування відділу опубліковано 375 наукових праць, в тому числі 69 за кордоном, видано у співавторстві 2 довідника з онкології, 5 монографій, 6 методичних рекомендацій, отримано 4 патенти на винахід, підготовлено 2 доктори та 9 кандидатів медичних наук, зроблено більш 100 доповідей на наукових форумах.

За останні 10 років опубліковано 162 наукових праць, в тому числі 34 за кордоном, 59 статей в журналах, видано у співавторстві довідник з онкології, 3 монографії, 3 методичних рекомендацій, отримані 2 патенти на винахід, підготовлений доктор та 3 кандидата медичних наук, зроблено більш 76 доповідей на наукових форумах.

У відділі використовуються високоінформативні сучасні методи діагностики з використанням ультразвукового сканування, комп’ютерної томографії, радіоізотопних та морфологічних досліджень.

Виконуються селективна внутрішньо-артеріальна та неоад’ювантна хіміотерапія, локальна гіпертермія, складні хірургічні втручання. Оперативна летальність нульова.