Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Видавнича діяльність

Конференції, конгреси та з’їзди, організовані кафедрою за 1998 – 2020 рр.

1[1]
1) 1998 р. – Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія». – Киев, 1998. – 299 ст.
2[1]
2) 2000 р. – Всеукраїнська науково-практична конференція «Кафедра на рубежі тисячоліть» з нагоди 85-ліття з дня народження проф. Ю.Й. Бернадського. – Київ, 2000. – 218 ст.
3[1]
3) 14-15.05. 2004 р. – І Український міжнародний конгрес «Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція». – Киев, 2004. – 127 ст.
4[1]
4) 11-13.05.2006 р. – ІІ Український міжнародний конгрес «Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція». Перший Український міжнародний симпозіум зубних техніків «Зубне протезування на імплантах». – Киев, 2006. – 291 ст.
5[1]
5) 11.01.2008 р. – Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія» з нагоди 120-ліття дня народження професора С.Н. Вайсблата. – Київ, 2008. – 207 ст.
6[1]
6) 15-17.05.2008 р . – ІІІ Український міжнарожний конгрес «Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція». Другий Український міжнародний симпозіум зубних техніків «Зубне протезування на імплантах». – Київ, 2008. – 293 ст.
7[1]
7) 01.2009 р . – Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія» з нагоди 95-ліття з дня народження професора Г.І. Семенченка. – Київ, 2009. – 280 ст.
8[1]
8) 15-16.05.2009 р. – І з’їзд з міжнародною участю Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів. – Київ, 2009. – 326 ст.
9[1]
9) 15-16.05.2009 р. – щелепно-лицева хірургія на Україні. До І з’їзду асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів. – Київ, 2009. – 326 ст.
10[1]
10) 14-15.05.2010 р . – IV Український міжнародний конгрес «Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція». – Київ, 2010. – 280 ст.
11[1]
11) 01.2011 р. – Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія» з нагоди 90-ліття з дня народження професора В.С. Коваленко. – Київ, 2011. – 345 ст.
12[1]
12) 13-14.05.2011 р. – ІІ з’їзд з міжнародною участю Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів. – Київ, 2011. – 441 ст.
13[1]
13) 01.2012 р. – Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія», присвячена щелепно-лицевим хірургам, що приймали участь у ВВВ. – Київ, 2012. – 375 ст.
14[1]
14) 27-28.04.2012 р . – V Український міжнародний конгрес «Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція». – Київ, 2012. – 296 ст.
15[1]
15) 01.2013 р . – Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія», присвячена 90-річчю з дня народження ветеранів ВВВ, співробітників кафедри хірургічної стоматології та ЩЛХ НМУ імені О.О. Богомольця. – Київ, 2013. – 170 ст.
16[1]
16) 17-18.05.2013 р. – ІІІ з’їзд з міжнародною участю Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів. – Київ, 2013. – ст.
17[1]
17) 03-04.04.2014 р. – Науково практична конференція присвячена 100-річчю з дня народження Г.І. Семенченка «Нові технології в хірургічній стоматології і щелепно-лицевій хірургії» – Одеса, 2014, 179 ст.
18[1]
18) 16.04.2014 р . – VI Український міжнародний конгрес «Стоматологія. Імплантація. Остеоінтеграція».– Київ, 2014, 304 ст.
19[1]
19) 30.02.2015 р. – Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія», присвячена 100-річчю з дня народження проф. Ю.Й. Бернадського. – Київ, 2015, 178 ст. + ілюстр.

zizd-hirurgiv

20) ІV З’їзд з міжнародною участю Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів, матеріали. – Київ, 2015. – 243с. + ілюстр.

 

konferenciya_2016

 

21) Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія», матеріали. – Київ, 2016. – 274с. + ілюстр..
tezysy_sbornyk_2017
22) V З’їзд Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів, матеріали. – Київ, 2017. – 233с. + ілюстр.

23) Матеріали V З’їзду Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів, присвяченого 100-річчю з дня створення кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця. – Київ, 2019. – 186 с. + ілюстр.

 

 

 

Підручники та монографії видані на кафедрі за 2004 – 2020 рр.

1[3]
1)Под ред. Зозули И.С. (соавтор Передков К.Я.). Скорая и неотложная медицинская помощь – К.: Здоровье, 2002.
2[1]
2)Маланчук В.А., Копчак А.В. Озоно-кислородная терапия в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. – Киев: Издат. дом «Аскания», 2004. – 177. с. , рис. – Библиогр.: с. 152-171. – ISBN 966-7958-33-7.
3[1]
3)За ред . Опанасюка Ю.В. Протоколи надання стоматологічних маніпуляцій/ – К.: ТОВ Вид.-інформ. центр «Світ сучасної стоматології», 2005. – 506 с.
4[1]
4)Маланчук В.А., Маммедов Э.А. Концепция немедленной (иммедиантной) имплантации и ее клиническое применение. Учебное пособие. – Баку, 2006. – 137 с.
5[3]
5)Маланчук В.А., Маммадов Э.А. Непосредственная дентальная имплантация. Научно-учебное издание для студентов и врачей – К.: Медицина, 2008 – 155 с.: рис., табл., цв. ил. – Бібліогр.: с. 140-154.
6[1]
6)Маланчук В.А., Копчак А.В. Доброкачественные опухоли и опухолеподобные поражения челюстно-лицевой области и шеи: руководство. – К.: Издательский дом «Аскания», 2008. – 274 с.
7[1]
7)Маланчук В.О., Копчак А.В. Доброякісні пухлини та пухлино подібні ураження щелепно-лицевої ділянки та шиї: Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Асканія», 2008. – 320 с.
8[1]
8)Под ред. Зозули И.С. (соавтор Передков К.Я.). Медицина неотложных состояний – К.: Медицина, 2008. – 696 с.
9[3]
9)Маланчук В.О., Борисенко А.В., Харьков Л.В., Хоменко Л.О., Рибалов О.В., Неспрядько В.П., Фліс П.С., Яковенко Л.М., Остапко О.І., Скікевич М.Г. Основи стоматології: підручник/ За ред. МаланчукаВ.О.. – К.: Медицина, 2009. – 592 с. : мал., табл. – Бібліогр.: с. 581-582. – ISBN 978-966-10-0079-6.
10[1]
10)Москаленко В.Ф. 90 років стоматологічному факультету НМУ ім ені Богомольця О.О : історія та сучасність (1920-2010)/ Москаленко В.Ф., Неспрядько В.П., Куц П.В., Маланчук В.О., Харьков Л.В., Яковенко Л.Н., БорисенкоА.В., Хоменко Л.А., Фліс П.С., Лукьянець М.М., Антоненко М.Ю., Печковський К.Є. Навчальний посібник – Харьків, 2011 – 350 с. ISBN 978-966-8855-71-9 .
11[1]
11)Маланчук В.О. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: підручник; У 2 т. – Т.1/ Маланчук В.О., Воловар О.С., Гарляускайте І.Ю. – К.: Логос, 2011 – 627 с. + 16 ст.кольор. вкл. ISBN 978-966—171-381-8 (Т1).
12[1]
12)МаланчукВ.О.. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: підручник; У 2 т. – Т. 2/ Маланчук В.О., Логвіненко І.П., Маланчук Т.О. та ін. – К.: ЛОГОС, 2011–606 c . ISBN 978-966-171-429-7 (Т2).
13[3]
13)Основи стоматологічної діяльності (організаційно-правові, гігієнічні, деонтологічні): навч.-довід. посіб. для студ. стоматол. фак. вузів, лікарів-інтернів, магістрантів, клін. ординаторів, лікарів практ. охорони здоров’я/ Нац. мед. ун-т імені О.О. Богомольця, Укр. мед. стомат. акад. ; уклад.: Москаленко В.Ф., Бардов В.Г., Маланчук В.О. [та ін.]; за ред. Бардова В.Г. – 1 та 2-е вид. – Вінниця: Н. Кн., 2011. – 439 с.: табл. – Бібліогр.: с. 430-434. – Предм. покажч.: с. 437-439. ISBN 978-966-382-300-3.
14[1]
14)Чекман І.С., Маланчук В.О., Рибачук А.В. Основи наномедицини: монографія/ Чекман І.С., Маланчук В.О., Рибачук А.В. [та ін.]; НАН та НАМН України – К.: Логос, 2011. – 250 с.: мал., табл. – Бібліогр.: с. 209-250. – 750 экз. – ISBN 978-966-171-422-8.
15[1]
15)Oral and maxillofacial surgery: textbook for the students of stomatological faculties of higher medical education establishments of the IV level of accreditation. Pt. 1/ ed. V.O. Malanchuk, J . A . Kulbashna, A.V. Kopchak, R.O. Mamonov; Ministry of PublicHealth of Ukraine, National O.O. Bo g omolets Medical University, Department of Oraland Maxillofacial Surgery. – Vinnytsia: Nova Knyha Publishers, 2011. – 423 p.: il. – На англ. мові. – Бібліогр.: с. 406-423. – ISBN 978-966-382-326-3.
16[1]
16)V.O. Malanchuk et al. Oral and maxillofacial surgery. Pt. 2: textbook/ Nat. O.O. Bo g omolets med. univ., Dep. of oral a. maxillofacial surgery. – Vinnytsia: Nova knyha publ., 2011 – 288 p.: fig., tab. – Бібліогр.: с. 283-286. – 500 экз. – ISBN 978-966-382-341-6.
17[3]
17)Чекман І.С., Ульберг З.Р., Маланчук В.О., Горчакова Н.О., Зупанець І.А. Нанонаука, нанобіологія, нанофармація: монографія/ І.С. Чекман – К.: Поліграф плюс, 2012. – 327 с.: рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – 500 экз. ISBN 978-966-8977-29-9.
18[3]
18)Bases of dentistry: text book for students of higher med. education establishments with III-VIth level of accreditation/ V.O. Malanchuk [et al l .] – Vinnytsia : Nova Knyha, 2012. – 616 p. – Бібліогр.: с. 608-609. ISBN 978-966-382-419-2.
19[3]
19)Маланчук, В.А. Остеомиелит челюстей у больных на фоне наркотической зависимости: учеб. пособие/ Маланчук В.А., Бродецкий И.С.; НАМН України, Нац. мед. ун-т имени А.А. Богомольца МЗ Украины, Укр. ассоц. черепно-челюстно-лицевых хирургов, – К.: 2013. – 268 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 220-237. – 500 экз. – ISBN 978-966-2214-17-8.

20[1]
20)Маланчук В.О. Імітаційне комп’ютерне моделювання в щелепно-лицевій хірургії: навч. посіб./ Маланчук В.О., Крищук М.Г., Копчак А.В.; НАМН України, Нац. мед. ун-т імені О.О. Богомольця, Нац. техн. ун-т України “КПІ”. – К.: Асканія, 2013. – 230, [72] с.: рис., табл., фото. кольор. – Бібліогр.: с. 212-230. – 500 экз. – ISBN 978-966-2203-17-2.

21[1]
21)Маланчук В.О., Чепурний Ю.В. Травматичні пошкодження орбіти і сльозовивідних шляхів/ Маланчук В.О., Чепурний Ю.В; МОЗ України, НАМН України, Нац. мед. університет імені О.О. Богомольця – Біла Церква: ПАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», 2014. – 176 с. ISBN 978-617-657-014-1.

22[1]
22)Oral surgery self-training album for III, IV years study of dental faculty students (parts I and II) / Malanchuk V.A., Kulbashna Ya.A., Astapenko O.A.–Kyiv, 2013.

23[1]
23)Тестові завдання з хірургічної стоматології «КРОК-2» / Маланчук В.О., Воловар О.С., Ціленко О.Л., Топчій Д.В., Чепурний Ю.В., навчальний посібник. – Київ, Біла Церква, 2014. –246 с.

istorii-hvorob

24) Історії хвороби з хірургічної стоматології / В.О. Маланчук, О.С. Воловар, О.Л. Ціленко, Д.В. Топчій, навчальний посібник. – Київ, 2015. –150 с.

shkola-nauki

25) Зербино Д.Д., Рыбачук А.В. Школа науки. -Киев: Логос, 2016. -229 с.
0001
26) Маланчук В. А. Мои воссозданные лица [Текст] : размышления и воспоминания хирурга / В. А. Маланчук, Ю. Г. Виленский, В. В. Яснопольская. – Киев : Логос, 2015. – 266 с. : фот.
monografyya
27) Кульбашна Я. А.Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматологогії: теоретичні й методичні основи : монографія / Я. А. Кульбашна. – К. : Компас, 2014. – 416 с.

bezymyannyj

28) Фундаментальные проблемы создания новых веществ и материалов химического производства / НАН Украины. -К.: Академпериодика, 2016. – 312 с. (Л.С. Резниченко, А.В. Рыбачук, С.Н. Дыбкова, Т.Г. Грузина, В.А. Маланчук, З.Р. Ульберг. Раздел “наночастицы серебра и их комбинация с наночастицами золота как эффективные антимикробные препараты для лечения гнойно-воспалительных заболеваний в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии”).

29) Oral and maxillo-facial surgery: textbook: part one / Malanchuk V., Kulbashna Y., Brodetskyi I., Mamonov R.; ed. by prof. Malanchuk. – 2nd edition. -Vinnytsia: Nova Knyha, 2018. -440 p.: il.

30) Oral and maxillo-facial surgery: textbook: part one / Malanchuk V., Kulbashna Y., VolovarO.by prof. Malanchuk. 2edition. -Vinnytsia: Nova Knyha, 2018. -296 p.: il.

31) Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія», матеріали. – 11-12 травня, Київ, 2018. – 218с. + додаток ілюстр.