Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Інформація для студентів

 

2023-2024 н.р.

Презентації вибіркових дисциплін на 2023/2024 н.р.

Розклади занять

Тематичні плани лекцій, практичних занять, СРС для студентів 2, 3, 4, 5 курсів стоматологічного факультету (укр., англ.)

Графіки складання ПМК

Силабуси

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Компетенції до ОСП(К)І-1

Методичні розробки

Графік консультацій до ОСП(К)І 2023-2024 н.р.

 

2022-2023 н.р.

Розклади занять

Презентації лекцій

Методичні рекомендації

Тематичні плани, лекції, практичні, самостійна робота

Тематичний план та самостійна робота з вибіркової дисципліни «Виробнича лікарська практика» для студентів 3 курсу стоматологічного факультету

Метододичні розробки з вибіркової дисципліни “Оперативні доступи в ЩЛХ, регенерація мяких тканин, естетика обличчя” для укр студентів 4 курсу 

Методичні розробки з дисципліни “Введення в клінічну стоматологію. Хірургічна стоматологія”

Методичні розробки з вибіркової дисципліни “Хірургічна підготовка порожнини рота до протезування”

РЕГЛАМЕНТИ СЕМЕСТРОВИХ ІСПИТІВ

Графік проведення ПМКз дисципліни «Введення в клінічну стоматологію. Хірургічна стоматологія»

Графік складання ПМК для студ 2 курсу стоматологічного факультету

Графік складання ПМК. Модуль 3 цикл 3 студентами 5 курсу стомат фак-ту

Графік складання ОСКІ-1 цикл 3 курс 4

Графік складання ПМК ІV  модуль 1 цикл

Графік складання ПМК ІV  модуль 2 цикл

Графік складання ПМК ІV модуль 4 цикл

Графік складання ПМК ІV  модуль 5 цикл

Графік складання ПМК 4 курс 7 цикл

Графік складання ОСКІ-1 цикл 5

Графік консультацій до ОСКІ 2 у 2023 році

Паспорти станцій ОСКІ 1 для студентів 3 курсу стоматологічного факультету 2022-2023 н.р.

Паспорти станцій ОСКІ 2 для студентів 5 курсу стоматологічного факультету 2022-2023 н.р.

 

Відкритий доступ у Google Disk кафедри ХСТЩ для студентів та викладачів

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

ATLAS OF ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY

 

https://drive.google.com/file/d/10goLq_dZckl1pPoPXgpMrzUsQ2LrO5lM/view?usp=sharing

 

MAXILLOFACIAL IMAGING

 

https://drive.google.com/file/d/1LM3U4pHUBVj3zwEswGmdbBYFB412ZiEa/view?usp=sharing

 

ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

 

https://drive.google.com/file/d/1KvLr_n45Nt9EtempDgCgV4YvxdALKIyW/view?usp=sharing

 

ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY SECRETS

 

https://drive.google.com/file/d/1x1NBUne12ay2NQLQLppPEnysMtQFsQKa/view?usp=sharing

 

 

PETERSON’S PRINCIPLES OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

 

https://drive.google.com/file/d/17IV16Co6PsI2uXd1MHMqhzA2e1ovvFPI/view?usp=sharing

TUMORS AND TUMOR-LIKE LESIONS OF THE JAW: RADIOLUCENT LESIONS

 

https://drive.google.com/file/d/14AMN38NHM0gZkdb-GKG5GU6pWWstaUqb/view?usp=sharing

 

 

 

ЛЕКЦІЇ

2 курс

Відео Зміст спеціальності «стоматологія», основні етапи у розвитку та становлення, роль в житті людини, суспільства та медицин
https://drive.google.com/file/d/19Ljl95hdYQGZIiglJqenUkkQmrcRuDcR/view?usp=sharing

 

Відео The content of the specialty “dentistry”, the main stages in the development and formation, the role in human life, society and medicine
https://drive.google.com/file/d/1yNztPI6zydCF7DFkwItqAxUm1vmbyt6C/view?usp=sharing

 

Відео Содержание специальности «стоматология», основные этапы в развитии та становления, роль в жизни человека, общества и медицины
https://drive.google.com/file/d/13utc1zgjfrmuRIZbI7ZudDatlEvfcSKe/view?usp=sharing

 

Відео Стоматологія як клінічна дисципліна. Організація стоматологічної допомоги у мирний та воєнний час.

https://drive.google.com/file/d/1PaQn7QSpAJ20Nmp9XvO8-wCvNH7_cCmk/view?usp=sharing

 

Відео Dentistry as a clinical discipline. Organization of dental care in peace and war time.

https://drive.google.com/file/d/13ekQ-jBuYAho8tZ71LwPueEBz7dhMoL6/view?usp=sharing

 

Відео Стоматология как клиническая дисциплина. Организация стоматологической помощи в мирное и военное время.

https://drive.google.com/file/d/1Lvaxf4Ng3RKDMZ4Bg9-KD6miKaEn9FhE/view?usp=sharing

 

 

 

ЛЕКЦІЇ

3 курс

Відео Oral surgery, maxillofacial, CMF surgery. History of the development and present state. Pain. Types of pain.
https://drive.google.com/file/d/1lUzrL2dOpBlGFcPl7N9mQOpaQ4Owp0DK/view?usp=sharing

 

Відео General anesthesia. Indications and contraindications.
https://drive.google.com/file/d/14DpSTHwOClccyP2VbVShADxt_dvuP0l7/view?usp=sharing

 

Презентація Local and general anesthesia. Indications and contraindications, principles of premedication, neuroleptanalgesia. Complications, their prevention and treatment. Basics of the cardiopulmonary resuscitation
https://docs.google.com/presentation/d/1XBNlfAzpDs6RUFEHXH3lrfVgvV8aepiN/edit?usp=sharing&ouid=101338399815770757722&rtpof=true&sd=true

 

Відео Этиологические и патогенетические принципы лечения острых воспалительных процессов в ЧЛО
https://drive.google.com/file/d/1BT2qMukm1f-rXg2U35HooE60P4lk-vA8/view?usp=sharing

 

Відео Osteomyelitis of the jaws
https://drive.google.com/file/d/1XLroxj-zM9tVfZlFGLft_W0zJDYCg6zf/view?usp=sharing

 

Відео Остеомиелит челюстей
https://drive.google.com/file/d/1fWE6DTAN1nUw9lAoj2YA5Jcbrj90Gxjb/view?usp=sharing

 

Відео Фурункулы, карбункулы, лимфадениты, специфические заболевания ЧЛО (ч.1, 2)
https://drive.google.com/file/d/1-2i_iw29kKnah8pwuEvHE7XZ5hGm54Mz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1uJ7tJDAFcToK0cM-3dO1m99PjlM6zeKJ/view?usp=sharing

 

Відео-лекції для студентів 3 курсу з вибіркової дисципліни “Зубо-зберігаючі операції”

ВІДЕО: Реплантація зуба. Історія трансплантації зубів. Аутотранспллантація зубів.

ВІДЕО: Зубозберігаючі операції

 

 

 

ЛЕКЦІЇ

4 курс

Відео Доброякісні пухлини м’яких тканин
https://drive.google.com/file/d/1PfU0bhIdIFqyRgH3JIC8-t9JrKMqBZH7/view?usp=sharing

 

Відео Доброякісні пухлини щелеп

https://drive.google.com/file/d/1WkRokcZhRyf5kNuix1rgfEKcn8yTCems/view?usp=sharing

 

Відео Доброякісні пухлини та кісти слинних залоз

https://drive.google.com/file/d/1gW5wZGjh4b25EEpes3kDi8wgmX14GoIu/view?usp=sharing

 

Відео Salivary glands benign
https://drive.google.com/file/d/13nRxl0w2Se8f99sjISMBROphqQWlU-J2/view?usp=sharing

 

Відео Доброкачественные опухоли и кисты слюнных желез
https://drive.google.com/file/d/1dWTknstFKw6t8zsutpPvf1eFfraqRryl/view?usp=sharing

 

Відео Біологічні основи клінічної онкології

https://drive.google.com/file/d/1qi_rle3D2TmXK56jnV7Ga1vKYXEnGnur/view?usp=sharing

 

Відео Biological principles of maxilo-facial oncology
https://drive.google.com/file/d/1gydv9cB2daYCgsvwiNhULiYG4BOdjkOR/view?usp=sharing

 

Відео Передракові захворювання, рак шкіри (частина 1,2)

https://drive.google.com/file/d/1wxU66uYvMOHJ1S-lKkhyM37kRlyf2dBd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18GyxMTiihscm4cEViMFKsibqODB_hSCY/view?usp=sharing

 

Відео Визначення та завдання військової стоматології

https://drive.google.com/file/d/1evkerO3PgvAwzkpqFs0YZkmYzHSCJ2Q5/view?usp=sharing

 

Відео Military dentistry (частина 1,2)

https://drive.google.com/file/d/1aX1UGgFL7FU9m9yPcOAgOXa7ttMIi_Bw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Wel-Q5fcNNIZ1cOSaBSU3CSJGKVw0JgN/view?usp=sharing

 

Відео Вогнепальні та невогнепальні пошкодження вщ та нщ (частина 1,2)

https://drive.google.com/file/d/1ExKZTptXbgdnN9WjQmISDLgSR4QQ77J4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rtkkc08ckCzS62usqllYt694b1vmTIY9/view?usp=sharing

 

Відео Gunshot and non-gunshot injuries

https://drive.google.com/file/d/1bZgAlJOq7AVISL_FrydA_pAMNpF9hILo/view?usp=sharing

 

Відео Дистракційно-компресивні методи лікування дефектів

https://drive.google.com/file/d/1Yn-fCNXjfscTmRtSYkVS9LdHom8JKj00/view?usp=sharing

 

Відео Distractive compressive treatment

https://drive.google.com/file/d/1S2ZGeCoh9RXrHkprx4krsh9y52sABxzO/view?usp=sharing

 

 

 

ЛЕКЦІЇ

5 курс

 

Відео Анкілози СНЩС (дві частини)

https://drive.google.com/file/d/1esysISg93cZk745zzWkaBFk-CDAqR2al/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Clpa12QimRKTNP92pGurlBl8LDktiAEE/view?usp=sharing

 

Відео Історія відновно-пластичної хірургії ЩЛД

https://drive.google.com/file/d/1J-eqLSKPxGl_ORNHeGJV-IjUR7k6jfbA/view?usp=sharing

 

Відео Розвиток черепа і черепно-щелепно-лицевих деформацій

https://drive.google.com/file/d/1KSVDAcJvnh9I6GksLsl__cqRcBTHy0pg/view?usp=sharing

 

Відео Дефекти та деформації вщ та нщ
https://drive.google.com/file/d/15daDBsRY1eqDj4hok6aX2XC7pzedN8jZ/view?usp=sharing

 

Відео Дистракційно-компресивні методи лікування дефектів

https://drive.google.com/file/d/1Yn-fCNXjfscTmRtSYkVS9LdHom8JKj00/view?usp=sharing

 

Відео Хірургічна підготовка рота до протезування (дві частини)

https://drive.google.com/file/d/1fm8wdWHr8chJKztMteq02hjaEw22QLVK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15915hQzYFtDj_nTmFlZkS-sZhUBHqk2Y/view?usp=sharing

 

Відео Післяопераційні деформації  верхньої губи та піднебіння

https://drive.google.com/file/d/1vVzTMgknmlZu00luDDIYPdfOyXh3iefR/view?usp=sharing

 

Відео Проблеми косметичної хірургії
https://drive.google.com/file/d/1BO8H_VQYAxHTQVqZKAhDMLR3T-DUTeFf/view?usp=sharing

 

Відео Визначення та завдання військової стоматології

https://drive.google.com/file/d/1evkerO3PgvAwzkpqFs0YZkmYzHSCJ2Q5/view?usp=sharing

 

Відео Вогнепальні та невогнепальні пошкодження вщ та нщ (дві частини)

https://drive.google.com/file/d/1ExKZTptXbgdnN9WjQmISDLgSR4QQ77J4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rtkkc08ckCzS62usqllYt694b1vmTIY9/view?usp=sharing

 

Відео Ankylosis of the TMJ

https://drive.google.com/file/d/1k4JjjOzZnyKVoowlkFVNNtx8DqfbNx3e/view?usp=sharing

 

Відео Cranion and cranio maxillo facial deformities development

https://drive.google.com/file/d/1dU7bwYLX4ZvSqdDZorBTSue3hLrJhHko/view?usp=sharing

 

Відео Distractive compressive treatment

https://drive.google.com/file/d/1S2ZGeCoh9RXrHkprx4krsh9y52sABxzO/view?usp=sharing

 

Відео Postoperative upper lip and palate deformities

https://drive.google.com/file/d/1-MA23YIOl7vKZvUt8-yurut_vtF9k6-0/view?usp=sharing

 

Відео Military dentistry (дві частини)

https://drive.google.com/file/d/1aX1UGgFL7FU9m9yPcOAgOXa7ttMIi_Bw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Wel-Q5fcNNIZ1cOSaBSU3CSJGKVw0JgN/view?usp=sharing

 

Відео Gunshot and non-gunshot injuries

https://drive.google.com/file/d/1bZgAlJOq7AVISL_FrydA_pAMNpF9hILo/view?usp=sharing

 

Відео Анкилозы ВНЧС
https://drive.google.com/file/d/1JqK6l2jGVdxnkTQTqMXSdt5KI2WtvajX/view?usp=sharing

 

Відео Дефекты и деформации верхней и нижней челюсти (две части)
https://drive.google.com/file/d/1O87NDdYKptp7OkW43j7nP-dHsVNR0VlC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qiKf1gHUaEm2NzMVttobkbmJVpDryueN/view?usp=sharing

 

Відео Развитие черепа и челюстно лицевых деформаций  (две части)
https://drive.google.com/file/d/1RPkxawUOWzoo6KKNJXF8MWnz4ypCPMyQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GOdj6ZL0ku9qjebFbwFw3aEb1Kg1t1MQ/view?usp=sharing

 

Відео Хирургическая подготовка рта к протезированию
https://drive.google.com/file/d/1yYbW5ddGM1lJiEYIgmvlHvg_AvvePBgY/view?usp=sharing

 

Відео Послеоперационные деформации верхней губы и неба (две части)

https://drive.google.com/file/d/1Gpaj46EUdiX9rm3dk5frdui2j-B2Vkva/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Cpv0pz0GOZWX5zpGroOn2SbqoYBFCdNS/view?usp=sharing

 

Відео Определение и задачи военной стоматологии

https://drive.google.com/file/d/12lcud-_LpeAgC5tpsTKhD5ryiNC9cs6o/view?usp=sharing

 

Відео Огнестрельные и неогнестрельные повреждения верхней, нижней челюсти (три части)
https://drive.google.com/file/d/1DZb8jgjd53Z-UEf-jvZBUI-WxmpIlO2d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10s1qp9xXOBIo6R91BI89S-M1Xo5BhGIT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MAjC3r_kTesAaCvL6PcQ5wP9giaJm_qT/view?usp=sharing

 

Відео Дистракция челюстей (две части)
https://drive.google.com/file/d/1jXJemtJAUg6z2OYuye2Olv9VjlN16a3J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1726gJjJZvM2tzfEKunjLdOR8ZeYxqq2c/view?usp=sharing

 

Відео История пластической хирургии (три части)

https://drive.google.com/file/d/13WmUtV-AseXoOoeID0DjDyM37dydTvcY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HjEma0G114JGsKdLz87ceO2o8chf0JdC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zc4MysQZY8Lc6TLFAmrqs3aEV4o4vjr-/view?usp=sharing

 

Відео Проблемы косметической хирургии (две части)
https://drive.google.com/file/d/1fj3eSNpnDN949OGBqhKmPHdAcn55xkZq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UuJXlCeLD1NLsyw3mZjCBRCxSiTLtPfK/view?usp=sharing

 

Методичні рекомендації 5 курс

https://drive.google.com/file/d/1YpC36YLnajx1VoUiSoNzi6k7z-tCMaCa/view?usp=sharing

 

 

 

Oral and maxillofacial  surgery

 

Конспекти лекцій для студентів 3 курсу

Конспекти лекцій для студентів 4 курсу

Конспекти лекцій для студентів 5 курсу

Конспекты лекций для студентов 3 курса (на русском языке)

Конспекты лекций для студентов 4 курса (на русском языке)

Конспекты лекций для студентов 5 курса (на русском языке)