Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

 

Співробітники кафедри разом з деканом стоматологічного факультету

(нижній ряд – доц. Єфисько В.М., доц. Топчій Д.В., доц. Передков К.Я., проф. Воловар О.С., член-кор. НАМН України, проф. Маланчук В.О., декан, проф. Біденко Н.В., проф. Кульбашна Я.А., доц. Рибачук А.В.;

Верхній ряд – асп. Джавадіасл А., доц. Паливода Р.С., асп. Мазурик Я.М., асп. Жураківська Г.В., доц. Бродецький І.С., асп. Бойко А.А., ас. Гусейнов А.Н., ас. Перерва В.В., ас. Березовська Н.А., доц. Добрий-Вечір Т.В., асп. Горова М.В., ас. Скворцова І.Г., ас. Облап М.В., ас. Єфисько Н.А., ас. Кучер Г.Д., доц. Гордійчук М.А., ас. Чумаченко О.В.)

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ТА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ЗА 1920-2020 рр.

 

Кафедрою взято участь в створені в СРСР та в Україні:

– національної наукової, практичної та педагогічної школи стоматології, хірургічної стоматології, щелепно-лицевої та черепно-щелепно-лицевої хірургії, пластичної хірургії, зубної імплантації, регенеративної і цифрової стоматології, школи історії та бібліографії стоматології СРСР за 1917-1958рр.;

– Стоматологічного інституту та стоматологічного факультету КМІ-НМУ (всі співробітники того часу);

– 4 клінік щелепно-лицевої хірургії для дітей і дорослих (Красноярськ-Краснодар-Харків-Київ) та 4 крайових та обласних наукових товариств стоматологів в СРСР-Україні (у 1950-1980рр.) – Ю.Й.Бернадський;

– всіх основних сучасних освітніх програм, підручників і технологій для навчання студентів і лікарів згідно з розвитком фаху;

– 4 Українських професійних асоціацій – в 1994-2015рр. (АСУ, УАЧЩЛХ, ВАПРЄХ, УАСО);

– 2 НДІ НАМН Україні (разом з Президентом НАМН, академіком О.Ф.Возіановим) – ДУ «Інститут генетичної і регенеративної медицини» НАМН України та «Інституту імунології» в складі НДЛЦ НМУ (у 2003-2007рр.);

– в інтеграції вітчизняної щелепно-лицевої хірургії і її фахівців до світової професійної спільноти (у 1992-2020рр.);

– в інтеграції навчальних програм вітчизняної щелепно-лицевої хірургії і її фахівців до світових програм навчання студентів та до професійної спільноти (1964-2020рр.);

– в створенні 3 місць членів-кореспондентів НАМН України за фахом «Стоматологія» в конкурсі 2003р. замість 1 місця (на 25000 стоматологів) – їх отримали професори К.М.Косенко, Л.В.Харьков, В.О.Маланчук;

– в змінені назви Інституту стоматології  в Одесі на: ДУ «Інститут стоматології і щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (2015р.);

– вперше на кафедрі отримано Премію Президента України для молодих вчених за 2017р. (А.В.Рибачук);

– вперше в історії медицини України отримано «Державну премію України в галузі науки і техніки» за 2019р.» з напрямку «Медицина» (Стоматологія) двома співробітниками кафедри із 7 учасників авторського колективу (В.О.Маланчук, С.А.Шнайдер, О.В.Деньга, М.С.Дрогомирецька, І.П.Мазур, А.М.Лихота, А.В.Рибачук)  з 4 державних професійних установ (ДУ «ІСЩЛХ НАМН України», НМУ імені О.О.Богомольця, НМАПО імені П.Л.Шупика, ВМА МО України).

Співробітниками кафедри взято участь в:

– бойових діях зі зброєю в руках під час Громадянської, Фінської, Великої Вітчизняної війни, інших воєн – співробітники відповідного часу в конкретних умовах;

– лікуванні поранених (переважно в обличчя) під час воєн (Громадянської, Фінської, Великої Вітчизняної, Афганської війни, різних локальних військових конфліктів, подій на Майдані 2014р., в АТО-ООС та інших) на передовій, на майдані (2014р.), в медсанбатах та шпиталях сотень тисяч поранених військовослужбовців Червоної та Радянської армій, Збройних сил України, цивільних громадян України (1918-2020рр.);

– роботі зі студентами з ліквідації в травні 1986р. наслідків аварії на ЧАЕС (Маланчук В.А.);

зроблено власними силами ремонти 2-х клінічних кабінетів і навчальних класів в поліклініці НМУ на суму біля 20000 дол. США, придбано обладнання на кафедру на суму до 2000 дол. США (1995-2018рр.), надруковано без коштів університету біля 55 підручників, інших книжкових видань;

– роботі в держкомісіях з розслідування авіакатастроф (Шпіцберген, 1996; Салоніки, 1997) – отримана подяка МОЗ України і подарунок Королівської кримінальної поліції Норвегії (Маланчук В.А.);

– організації отримання гуманітарної допомоги з Університету Осло, Норвегія (1997), муніципалітету Афін, Греція (1998), Німеччини (1998), Голандії (1999) у вигляді обладнання і розхідних матеріалів на загальну суму біля 100000 дол. США (Маланчук В.А., Березівська Н.А., Возний Ф.Ф.);

– підготовці проектів указів, розпоряджень та доручень Президента з важливих питань гуманітарної політики держави відповідно до конкретних розпоряджень у сфері відповідальності відділу – з біологічної безпеки, організації медичної допомоги, профілактичної і регенераторної медицини, вакцинації населення, молодіжної політики, усиновлення дітей, позбавлених батьківського піклування (в т.ч. міждержавного), фізкультури і спорту, туризму (у 2002-2005рр.), та інше;

– моніторингу роботи 4-х міністерств та 1 державного комітету України з гуманітарного напрямку роботи (2002-2005); поліпшенні моніторингу стану здоров’я спортсменів України, сприяння призначення спортсменам вищих спортивних досягнень державних стипендій; збереженні у власності держави Національного молодіжного оздоровчого табору «Молода Гвардія» в Одесі (2003-2004рр.);

– реєстрації і створенні університетської клініки Одеського державного медичного університету імені М.І.Пирогова (2003-2005) як зразок для інших інститутів;

– організації і проведенні багатьох державних заходів різного рівня, в держкомісіях з напрямків: медицина, біологічна безпека держави, молодіжна політика, виховання дітей і молоді, фізична культура і спорт, туризм, в т.ч. зелений та   міжнародний;

– підготовці лікарів-стоматологів для практичної медицини і науковців для нашої країни та багатьох країн світу (СРСР-Україна) – всі співробітники відповідного часу;

– створено меморіальну дошку проф. Ю.Ф.Бернадському в Києві;

– допомозі в роботі (в якості помічника) ректору НМУ (2013-2014рр.) та Президенту НАМН України (з 2015р. – А.В.Рибачук);

– організації Ради молодих вчених НАМН України, та її співпраці з Радою молодих вчених НАНУ, Київського Державного університету імені Т.Шевченка та НТУУ «КПІ» (2015-2020рр. – доц. А.В.Рибачук).

Було:

 • вирішено питання щодо наукової розробки і практичного використання місцевого знеболювання, місцевого потенційованого знеболення, нейролептанестезії (НЛА) та наркозу при операціях в щелепно-лицевій ділянці (1919-2020рр.); лікування остеомієлітів щелеп, пухлин, переломів кісток лицевого черепу, вроджених і набутих дефектів і деформацій щелеп (1919-2020), інших захворювань черепно-щелепно-лицевої ділянки – всі співробітники відповідного часу;
 • започатковано міжнародну наукову професійну співпрацю стоматологів, хірургів-стоматологів, щелепно-лицевих і черепно-щелепно-лицевих хірургів, хірургів-пластиків України, лікарів з дентальної імплантації з професіоналами інших країн (1964-2020) – всі співробітники відповідного часу;
 • забезпечено вступ понад 80 досвідчених і молодих щелепно-лицевих хірургів України в ЕАЧЩЛХ, ІАЩЛХ, АО, ICOI, до інших професійних асоціацій світу та їх стажування, навчання за кордоном (з 1964р.);
 • започатковано в країні системний біологічний, етіологічно-патогенетично-патофізіологічний, регенераторний, функціональний, математичний та біомеханічний компоненти і напрямки розвитку фаху, імунологічне забезпечення планових операцій (1977), дистракційний метод в хірургії лицевого черепу (1985), мікрохірургію обличчя (1985), черепно-щелепно-лицеву травматологію (1987) і онкологію (1995), та інше;
 • відновлено сучасну наукову стоматологічну імплантацію (порада проф. Ю.Й.Бернадського і проф. С.Й.Криштаба, разом з кафедрою ортопедичної стоматології – к/о В.А.Маланчук та к/о В.В.Лось, грудень 1977р.);
 • розпочато імунологічні, клітинні, регенераторні, генетичні та комп’ютерні дослідження і технології в спеціальності (з 1977-1985рр.) – В.С.Астахова, В.О.Маланчук, О.Л.Ціленко, І.С.Бродецький, К.Горицька;
 • організовано біля 30 конгресів під егідою наукових організацій різного рівня (НАНУ, НАМН, НМУ, УАЧЩЛХ, ЕАЧЩЛХ, УАСО) з міжнародною участю;
 • відкрито нові остеогенні клітини-попередники кісткового мозку людини (6 типів), основи регенерації кісткової тканини людини (1995-2002) – разом з «ДУ ІТО НАМН України» (проф. В.С.Астахова, В.О.Маланчук, О.Л.Ціленко);
 • видалено зуба слону Київського зоопарку «Бою» (2000), накладання гіпсової лонгеті мавпі при переломі передньої лапи (2002);
 • відкрито роль сполучної тканини в патології скронево-нижньощелепного суглобу людини (у 2000-2012 рр.) та його проекцію на райдужну оболонку ока (О.С.Воловар, В.О.Маланчук, О.О.Крижанівська);
 • реалізовано (2019) створення в НМУ на стоматологічному факультеті нової навчальної спеціальності для студентів 2 курсу факультету – «Введення в клінічну стоматологію» (В.О.Маланчук, О.С.Воловар, Н.В.Біденко);
 • підвищено імідж медиків країни – збільшення в 3,5-4 рази кількості медиків, нагороджених різними державними нагородами (у 2003-2005рр.);
 • захищено докторських дисертацій – 27, кандидатських – 95; видано біля 100 підручників, монографій, збірників тез доповідей; отримано свідоцтв на відкриття – 2; авторських посвідчень СРСР (біля 55) і патентів України – всього біля 220; наукових публікацій – понад 2000;
 • підготовлено науково-педагогічні кадри (понад 10 осіб – проф. Л.В.Харков, доц. Л.М.Яковенко, 4-5 асистенти, лікарі та інші) і створення в НМУ на їх основі вперше в Україні у 1994р. нової кафедри – кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку (Ю.Й.Бернадський, В.С.Коваленко, вся кафедра);
 • у 2015-2019рр. для створення в НМУ кафедри стоматології ФПО з нашої кафедри було переведено на нову кафедру до 10 потрібних їй співробітників та підготовлену перспективну молодь (без обговорення, узгодження та урахування потреб нашої кафедри) – зменшено на 6 кількість клінічних кабінетів в стоматологічній полікліниці НМУ, забрано з кафедри 0,5 ставки і щелепно-лицеве відділення в КМКЛ ШМД, чим значно погіршено умови всіх видів роботи нашої кафедри.

Відзнаки, досягнення співробітників кафедри

 • «Заслужений діяч науки Української РСР» – 1 (С.Н.Вайсблат);
 • Два Ордени «Знак Почета» – 1 (В.С.Коваленко);
 • Отримано подарунок Норвезької кримінальної поліції – 1 (В.О.Маланчук, 1996р.);
 • Академік Хірургічної академії наук Арменії – 1 (Ю.Й.Бернадський, 1998р.);
 • Червоні Вимпели переможців соціалістичного змагання – 17 (Ю.Й.Бернадський, В.С.Коваленко, П.В.Ходорович, інші, до 1991р.);
 • Член-кореспондент НАМН України – 1 (В.О.Маланчук, 2003р.);
 • Золота медаль Міжнародної організації “Інтелектуальна власність” – В.С.Астахова (2005);
 • Національна нагорода “Краща жінка-винахідник 2005” – В.С.Астахова;
 • Нагороди: орден «За заслуги» III ступеню – 1, орден Рівноапостольного князя Володимира Великого III ступеню – 1 (В.О.Маланчук), звання «Заслужений діяч науки і техніки» – 1 (В.О.Маланчук); звання «Заслужений лікар України» – 2 (В.С.Астахова, 2003; К.Я.Передков, 2008);
 • Президенти, віце-президенти національних Українських професійних асоціацій (УАЧЩЛХ, АСУ, ВАПРЕХ, УАСО) В.О.Маланчук,  Я.А.Кульбашная;
 • почесна грамота Президії НАМН України 2 – К.Я.Передков (1996), В.О.Маланчук (2009);
 • Медаль імені Ю.Й.Бернадського – 1 (2015); медаль Святой Аполонії – 1 (2017, В.О Маланчук);
 • Лауреат «Премії Президента України для молодих вчених за 2017р.» – 1 (А.В.Рибачук);
 • Медаль «За наукові досягнення» НАНУ – 1 (В.О.Маланчук,); Медаль «Агапіта Печерського» НАМН України – 1 (В.О.Маланчук, 2019); «За жертовність і любов до України» – 1 (В.О.Маланчук, 2019р.);
 • Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки за 2019р. – 2 (В.О.Маланчук, А.В.Рибачук);
 • Мають почесні відзнаки, подяки, грамоти МОЗ, МОН, Кабміну, СБУ – 14 співробітників;
 • Ювілейні медалі Радянської армії, до «1500-ліття Києва», «Ветеран труда», інші – понад 40 співробітників;
 • Подяки: МОЗ – 2 співробітники, Київського міського голови – 7 співробітників;
 • Почесні нагороди членів іноземних професійних спілок – 5 осіб;
 • Члени Європейських, Інтернаціональних та національних профільних асоціацій – 34;
 • Професійні нагороди закордонних профільних асоціацій – 1 (2006, ICOI, DGСA, 2008, В.О.Маланчук);
 • Подано в АПУ на присвоєння почесного звання – 2 особи (О.С.Воловар, Н.А.Березівська, березень, 2019р.); Подяки Вченої Ради НМУ імені О.О.Богомольця, декана стоматологічного факультету – 11 співробітників.

Крім перерахованого, було зроблено багато іншого, корисного для медицини світу і України, для стоматологічного факультету і НМУ імені О.О. Богомольця, для пацієнтів, студентів і лікарів.

Адреса:

вул. Зоологічна 1,
стоматологічний факультет НМУ,
т/ф: + 38 (044) 483-18-79

Електронна пошта: uacmfs@ukr.net