Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Співробітники

 

Маланчук Владислав Олександрович

(народився 1949 ро ці в м. Херсон) — український науковець, завідувач кафедри (з 1.02.1995 року), член-кореспондент Національної Академії медичних наук України (обраний 06.11.2003 р. за фахом стоматологія), доктор медичних наук (1994), професор (2001), почесний професор Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (2012). Держслужбовець 5 рангу (2003 р.). Автор новітніх наукових досліджень і навчальних посібників. Патентознавець (1980). Президент Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів, представник України в Радах Європейської асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів (EACMFS) та Інтернаціональної асоціації щелепно-лицевих хірургів (IAMFS), з 2000 р. — співзасновник та віце-президент Всеукраїнської асоціації пластичних, естетичних та реконструктивних хірургів (ВАПРЄХ). Член міжнародної асоціації імплантологів (ICOI), почесний член (2012) Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie (DGOI). Дипломант эксперт (2006) ICOI (International Congress of Oral Implantologists). Заслужений діяч науки і техніки (2004).

У 1986 році вперше пересадив власний плюсне-фаланговий та плюсне-передплюсневий суглоби пацієнта замість скронево-нижньощелепного суглоба; удосконалив дистракційний метод, остеотомії середньої зони обличчя для лікування дефектів і деформацій щелеп; запропонував нові біологічні оперативні методи лікування низки захворювань лицьового черепу. У 1977 році разом з доцентом В.В. Лосем відновив в країні сучасну стоматологічну імплантацію. Маланчук В.О. відкрив нові види та властивості остеогенних клітин-попередників людини, запропонував біологічно обгрунтовані операції на кістках та механізми впливу на остеогенез.

Владислав Олександрович був учасником ліквідації аварії на Чорнобильській АЄС у травні 1986 році. У 1996 році створив та очолив Українську асоціацію черепно-щелепно-лицевих хірургів, представник України в Раді Міжнародної та Європейської асоціацій черепно-щелепно-лицевих хірургів, член міжнародної асоціації імплантологів, віце-президент Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів (ВАПРЄХ), член експертної ради «Хірургія» ВАК України (1998- 2000 рр.), професор-консультант Головного бюро судово-медичної експертизи України та Медичної служби СБУ, член редакційних колегій ряду журналів, головний спеціаліст МОЗ України (2003-2005 рр.). У 2002-2005 роках – завідувач відділом з питань охорони здоров’я, сім’ї, молоді фізичної культури та туризму Управління гуманітарної політики Головного управління з питань внутрішньої політики Адміністрації Президента України. Член державних комісій з розслідування авіакатастроф (Норвегія, 1996; Греція, 1997), біобезпеки держави, міждержавного усиновлення дітей. Проходив стажування з спеціальності в дентальному коледжі Дублінського університету (Ірландія, 1993), м. Менхенгладбах (Німеччина, 1994). Підготував низку проектів документів щодо гуманітарної політики держави, сприяв разом з академіком О.А. Возіановим створенню інституту генетичної та регенеративної медицини в НАМН, Інституту імунології в НМУ. У рамках співпраці НМУ та Каролінського інституту (м. Стокгольм, Швеція) 26 травня 2009 року професор В.О. Маланчука прочитав лекцію з питань остеогенезу, його вихованець Г. Тур пройшов 5-річне навчання та у 2012 році захистив кандидатську дисертацію (PhD thesis), кращу з медицини в Швеції за 2012 рік.

Професор В.О. Маланчук – автор понад 980 наукових праць, у тому числі, 5 національних підручників, 6 монографій, навчальних посібників і програм, більше 160 винаходів. Підготував 5 докторів та 28 кандидатів наук, провів 25 міжнародних конгресів і конференцій.

 

Воловар Оксана Степанівна
У 1991 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «стоматологія» та кваліфікацію «лікар-стоматолог». З 1991 по 1993 рр. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі хірургічної стоматології КМІ. З 1993 по 1999 рр. – лікар-ординатор щелепно-лицевого відділення лікарні №23 м. Києва.

З 1996 по 1999 рр. – асистент кафедри хірургічної стоматології за сумісництвом, а з 1999 р. обрана на посаду асистента кафедри хірургічної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за конкурсом.

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-біомеханічне обґрунтування вибору трансплантатів для реконструкції нижньої щелепи та скронево-нижньощелепного суглоба».

З вересня 2004 р. – завуч кафедри. У грудні 2004 р. було затверджено тему докторської дисертації: «Діагностика, лікування захворювань скронево-нижньощелепного суглоба на фоні соматичних захворювань». З листопада 2004 р. обрана на посаду доцента кафедри за конкурсом, у 2006 р. отримала наукове звання доцента. У 2013 р. захистила докторську дисертацію. Професор кафедри з 2014 року, отримала звання професора у 2016 році.

Загальний медичний стаж – 36 років , педагогічний стаж – 26 років.

Лікар хірург-стоматолог вищої категорії. Приймала участь у міжнародних конгресах, була на курсах в Італії, Австрії, Німеччини, Нідерландах, Данії, Польщі, Туреччини, Великобританії, Чехії та ін.

Член Європейської асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів, Європейської асоціації остеосинтезу, Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів, АСУ тощо. Член Спеціалізованої ради з захисту дисертаційних робіт за спеціальністю «Стоматологія», апробаційної ради та ЦМК стоматологічного факультету НМУ.

Член редакційної колегії журналу «Клінічна стоматологія». Автор більше 230 друкованих робіт, з них 5 публікацій в Scopus, 1 в Web of Science. Індекс Гірша за Google Scholar – 3. Співавтор Національного підручника «Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія», навчального посібника «Історії хвороби з хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії» української, російською, англійською мовами, «Алгоритмів виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій для підготовки студентів 5 курсу за спеціальністю «Стоматологія». Веде англомовне навчання.

Кульбашна Ярослава Аркадіївна
Кульбашна (з родини – Веремчук) Ярослава Аркадіївна народилась 20 вересня 1959 р. у м. Києві у родині лікарів. У 1976 р. закінчила Київську середню англо-українську школу №155 із золотою медаллю,а у 1981 р. – з відзнакою стоматологічний факультет Київського медичного університету імені О.О.Богомольця (КМІ). Занесена у Золоту книгу пошани КМІ.

У1981 – 1983 рр. навчалась у клінічній ординатурі, з 1984 р. – у заочній аспірантурі на кафедрі хірургічної стоматології КМІ. З 1983 – 1989 рр працювала лікарем хірургічного відділення стоматологічної поліклініки МОЗ України. У 1989 р. обрана за конкурсом асистентом кафедри хірургічної стоматології КМІ.

У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію і здобула вчений ступінь кандидата медичних наук. У 1991 – 1996 рр підвищувала кваліфікацію у клініках щелепно-лицевої хірургії США, та Німеччини, співпраця з якими триває і нині.

З 2002 р. – доцент кафедри хірургічної стоматології Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця. У 2015 р. захистила докторську дисертацію у Інституті  вищої освіти НАПНУ і здобула вчений ступінь доктора педагогічних наук, обрана за конкурсом на посаду професора кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. Член Вченої ради стоматологічного факультету.

Автор і співавтор 122 наукових і науково-методичних праць, монографії, підручника,чотирьох посібників англійською мовою, 6 патентів України і 4 Свідоцтв Авторського права на твір. На запрошення адміністрацї Вітебського Державного медичного університету імені М.І. Пирогова з 2013 співпрацює у напрямах з фаху та сучасних педагогічних підходів у вищій медичній освіті.

Лікарський стаж 38 років. Вища кваліфікаційна категорія з 1995 року. Науково-педагогічний стаж 30 років. Працює із студентами 3-5 курсів стоматологічного факультету, зокрема англомовної форми навчання. Відповідальна за організацію викладання англійською мовою на кафедрі

Членкиня Української Асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів, Асоціації стоматологів України, співзасновниця і Учений секретар Української Асоціації стоматологічної освіти. Володіє англійською та німецькою мовами. Фаховий експерт Стандарту вищої освіти у галузі стоматології.

Астапенко Олена Олександрівна
Відповідальна за лікувальну роботу. У 1989 р. закінчила стоматологічний факультет Київського медичного інституту. Стажування: Німеччина (2008, 2009). Друкованих наукових робіт – 50, патентів – 2. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Хірургічне лікування верхньої мікрогнатії, що сполучена зі звуженням зубних рядів», науковий керівник – проф. Маланчук В.О. Захистила докторську дисертацію на тему: «Разработка и обоснование использования конструкций из биодеградируемого материала биоактивного действия в реконструктивно-восстановительной хирургии челюстно-лицевой области (экспериментально-клиническое исследование» (наук. конс. – член-кор. НАМН України, проф. Маланчук В.О.), відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі (стаціонар).
Бродецький Ігор Сергійович
Доцент кафедри. Закінчив стоматологічний факультет НМУ у 2005 р., клінічну ординатуру (2007) і достроково аспірантуру у 2010 р. Кандидатська дисертація: «Комплексне лікування хворих на остеомієліт щелеп на тлі наркотичної залежності» (2011) (наук. керівник – проф. В.О. Маланчук). Друкованих наукових робіт – 62, патентів 2, в тому числі 1 монографії, 2 англомовних підручників, має наукові публікації в науково-метричних базах Scopus та Web of Science. Індекс Гірша за Google Scholar – 6. Брав участь у закордонних наукових конгресах (Європейської асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів (EACMFS) в Лондоні 2016, Мюнхені 2018р.). Має сертифікат В-2 з англійської мови, проводить практичні та лекційні заняття для англомовних студентів. Має вищу категорію за спеціальністю. Працює над докторською дисертацією. Відповідальний за виробничу практику студентів ІІ курсу стоматологічного факультету.
Логвиненко Ірина Петрівна

logvinenko

Логвиненко І. П. –  Закінчила стоматологічний факультет НМУ імені О.О. Богомольця у 1997 р. У 2005 р. Захистила кандидатську дисертацію «Лікування переломів вилицевого комплексу, що призвели до зміни об’єму орбіти». Автор 33 друкованих праць, в т.ч. 8 патентів на винахід України.
Передков Костянтин Якович
Закінчив КМІ у 1985 р. Інтернатуру пройшов у 1985-86 р.р. у відділенні щелепно-лицевої хірургії лікарні №23 м. Києва (клінічна база кафедри на той час). З 1986 по 1990 рр. працював щелепно-лицевим хірургом відділення політравми ККЛШМД. З 1990р. і по теперешній час працює на кафедрі. Закінчив заочну аспірантуру (1988 – 1992 рр.). У березні 1994 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Щелепно-лицеві пошкодження поєднані з нейротравмою в гострому періоді» (наук. Керівники – проф. Ю.Й. Бернацький та проф. М.Е. Поліщук). У 1996 р. отримав атестат старшого наукового спіробітника, у 2002 р. – атестат доцента. Має диплом відповідності диплому кандидата наук науковому ступеню Доктора філософії (2008). У 2005 р. нагороджений професійною відзнакою «За заслуги» АСУ, у 2006 р. – Почесною відзнакою Міського Голови м. Києва, у 2007 р. – Почесною грамотою МОЗ України, з 2008 р. – заслужений лікар України.

Має більш як 100 друкованих праць, з них є співавтором 4 підручників та навчальних посібнтків, автор 12 винаходів та патентів, 5 методичних рекомендацій, 8 рацпропозицій. Неодноразово представляв кафедру на усіляких наукових симпозиумах, конференціях, з’їздах як в Україні, так і за кордоном, де виступав з доповідями. У 2005 р. був на стажуванні у медичному науковому центрі у м.Фінікс (Арізона, США). Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію. Є членом міжнародних асоціацій: IAMFS, AOMFS, AO.

Гордійчук Максим Аркадійович
У 2002 р. закінчив стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава). Друкованих наукових робіт – 15, патентів – 2. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Комплексне лікування переломів нижньої щелепи при корекції умов репаративних процесів», науковий керівник – проф. В.О. Маланчук. З 2014р. – доцент кафедри
Єфисько Вадим Миколайович
Відповідальний за студентський науковий гурток кафедри. Доцент кафедри, закінчив стоматологічний факультет НМУ у 2002 р., клінічну ординатуру у 2005 р., аспірантуру у 2009 р. Тема кандидатської дисертації : «Хірургічне лікування одонтогенного гаймориту у пацієнтів з вегетативними дисфункціями» (2011) (наук. керівник – проф. В.О. Маланчук) Друкованих наукових робіт – 15, патентів – 2.
Добрийечір Тетяна Валентинівна
Доцент кафедри. У 1995р. закінчила Київського медичного університету імені О.О. Богомольця. Кандидатська дисертація: «Особливості хірургічного лікування хворих з утрудненим прорізуванням нижніх третіх молярів» (2011) (наук. керівник – проф. В.О. Маланчук).

Має 14 друкованих наукових робіт, 2 патенти України. Готує монографію за темою кандидатської дисертації.

Литовченко Наталія Михайлівна
У 2002 році вступила до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на стоматологічний факультет, який у 2007 році закінчила із відзнакою.

В 2007-2009 рр. – інтернатура за спеціальністю «стоматологія» на кафедрі. З 2007 по 2010 рр. – старший лаборант, з 2010 по 2012 рр. – клінічний ординатор кафедри, з грудня 2012 р. – очний аспірант кафедри. У 2015 р. достроково захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лікування переломів вилицевого комплексу з корекцією стану нейро-м’язового апарату». З 2015 по 2017 рр. – асистент (педагогічний стаж 6 років). З вересня 2017 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри. У 2019 роцi отримала вчене звання «доцент».

Англійською мовою володіє вільно, має рівень В-2. Проводить практичні заняття зі студентами 3-5 курсів, в тому числі в англомовних групах студентів, підвищує науковий, професійний та методичний рівень, бере участь у розробці навчально-методичних розробок та посібників. Є співавтором робочої програми з елективного циклу для студентів 5-го курсу. Відповідає за наукову та міжнародну роботу кафедри. Учасник та доповідач на 2-х конгресах Європейської Асоціації Черепно-Щелепно-Лицевих Хірургів та Міжнародного Конгресу Стоматологів (2012, 2014, 2017 рр.).

Має 65 друкованих праць, із них 7 патентів та 10 зарубіжних публікацій, в тому числі у наукометричних базах Scopus та Web of Science. Має індекс Гірша 2.

Працює над науковою роботою на тему: «Хірургічне лікування ускладнень та наслідків травматичних ушкоджень середньої ділянки обличчя».

Топчій Дмитро Віталійович
Закінчив стоматологічний факультет Київського медичного інституту імені акад. О.О.Богомольця за фахом стоматологія у 1986 р. З 2008р. по 2015 рр. ассистент кафедри хірургічної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця.

В 2015р. обраний на посаду доцента кафедри хірургічної стоматології. В 1993р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Диференційна діагностика та лікування непухлинних захворювань привушних залоз» (науковий керівник – проф. Тимофеєв О.О.). У 2015 р. присвоєна вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності “хірургічна стоматологія”.

Автор – 36 друкованих наукових праць, 3 рацпропозицій. Загальний стаж роботи по спеціальності 33 років. Педагогічний стаж – 14 років.

Березовська Наталія Афеоніївна
У 1974 р. закінчила стоматологічний факультет Київського медичного інституту. Друкованих наукових робіт – 47, патентів – 5. У 1986 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Лікування переломів нижньої щелепи в умовах дії постійного магнітного поля (клініко-експериментальне дослідження)», (ДСП), науковий керівник – проф. Ю.Й. Бернадський, к.м.н. Біняшевський Е.В. Закінчила інститут патентознавства, має кваліфікацію патентознавця.
Лисенко Сергій Іванович
У 1982 р. закінчив стоматологічний факультет Київського медичного інституту. У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Профілактика і патогенетичне лікування кровотеч після виділення зубів », науковий керівник – проф. Харьков Л.В. Стажування за кордоном: Німеччина (2004). Друкованих наукових робіт – 27, патентів – 5, раціоналізаторських пропозицій – 2. Відповідальний за клінічних ординаторів кафедри.
Облап Микола Вадимович
У 1996 р. закінчив стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава). У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клінічні аспекти реактивно-дистрофічних уражень малих слинних залоз порожнини рота та їх корекція», науковий керівник – проф. Мітченок В.І. Друкованих наукових робіт – 15. На кафедрі працює з 2005р. на посаді асистента.
Перерва Вадим Володимирович

Асистент кафедри з 2011 року, закінчив НМУ в 2002 році, в 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Диференційна діагностика хронічних непухлинних захворювань привушних слинних залоз” (науковий керівник – член-кор. НАМН України, проф. Маланчук В.О.)
Рибачук Анна Володимирівна Кандидат медичних наук, доцент. У 2011 р. з відзнакою закінчила стоматологічний факультет НМУ імені О.О. Богомольця. У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Обґрунтування комплексного лікування і профілактики гнійно-запальних ускладнень травматичних переломів нижньої щелепи місцевим застосуванням субстанції наночастинок срібла і золота (лабораторно-експериментальне дослідження)» (науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор Маланчук В.О.).

Стипендіат Вченої ради Інституту нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова, стипендіат Вченої ради НМУ імені О.О.Богомольця, стипендіат імені академіка О.О.Богомольця, лауреат премії НАМН України та асоціації медичних вищих учбових закладів України, стипендіат Президента України, лауреат премії НАН для студентів та молодих вчених. Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2017 року (Указ Президента України №458/2017 від 29 грудня 2017 року). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2019 рік (Указ Президента України №4/2020 від 13 січня 2020 року).

Є членом Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів (УАЧЩЛХ) та Європейської асоціації черепно-щелепно-лицевої хірургії (EACMFS). Голова Ради молодих вчених Національної академії медичних наук України (з 2016 р.). Вчений секретар секції “Медицина” Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (з 2016 р.), член конкурсної комісії з відбору державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні (з 2020 р.).

Автор та співавтор 155 наукових праць, з них 5 монографії та 6 патентів України. Індекс Гірша (Google Scholar) – 183 цитування, h-index – 7, i10-index – 6.

САЛОГУБ Тетяна Вікторівна
У 2001 р. закінчила стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава). У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лікування невралгій трійчастого нерву периферичного ґенезу біологічно-активними препаратами», науковий керівник – проф. Мітченок В.І.

Друкованих наукових робіт – 19, патентів – 1. На кафедрі працює з 2006 р.

Скворцова Інна Георгіївна
Закінчила стоматологічний факультет КМІ у 1984 р. З 1998р. – асистент. Кандидатська дисертація: «Удосконалення хірургічного лікування хворих з мікрогнатією нижньої щелепи», (2012) (наук. керівник – проф. В.О. Маланчук).

Друкованих наукових робіт – 30, авторських свідоцтв СРСР – 3, патентів України 2.

Чумаченко Олександр Васильович
Закінчив стоматологічний факультет Київського медичного інститут в 1976 році. Асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Кандидат медичних наук. Лікар вищої категорії. Автор 191 друкованої роботи, у доробку має 18 доповідей та 19 винаходів.
 Горицька Кетерина Вікторівна 

gorytska_k_v

Асистент кафедри, кандидат медичних наук. У 2003 р. закінчила ЛДМУ імені Данила Галицького, стоматологічний факультет, 2003 р. – магістрант кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ЛДМУ імені Данила Галицького, 2004 р. – аспірант цієї ж кафедри, 2007 -2016 рр. – асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ЛНМУ імені Данила Галицького. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію: “Використання збагаченої тромбоцитами плазми для оптимізації репараційного остеогенезу при травматичних переломах нижньої щелепи” (науковий керівник, д.мед.н., проф. Готь І.М.).

Автор і співавтор понад 25 друкованих праць, в т.ч. 4 патентів України. Лікар-хірург-стоматолог першої кваліфікаційної категорії.

 Гусейнов Агиль Надирович

Асистент кафедри, кандидат медичних наук. У 2010 р. закінчив Азербайджанський Медичний Університет, стоматологічний факультет. 2011 – 2013 рр. – навчання в клінічній ординатурі кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця, з 2014 – 2017 рр. – навчання в аспірантурі цієї ж кафедри. У 2018 р. захистив кандидатську дисертацію: “Хірургічне лікування уламкових переломів нижньої щелепи” (науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, професор Маланчук В.О.). Є членом міжнародних асоціацій: EACMFS, AOMFS, AO.

Автор і співавтор понад 35 друкованих праць, в т.ч. 5 патентів України)

Крижанівська Оксана Олександрівна

 

Асистент кафедри. У 2001 р. з відзнакою закінчила стоматологічний факультет НМУ імені О.О. Богомольця. 2004- 2006 рр. – навчання в клінічній ординатурі з хірургічної стоматології.

З 2006 р. по теперішній час працю на посаді асистента кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. Працює над кандидатською дисертацію (науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, проф. Маланчук В.О.).

Автор та співавтор близько 52 друкованих праць, 10 патентів України. Лікар вищої кваліфікаційної категорії.

Швидченко Володимир Сергійович

 

Асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця. У 2005 р. закінчив стоматологічний факультет НМУ імені О.О. Богомольця.

2008-2010 рр. – навчання в клінічній ординатурі з хірургічної стоматології. З 2011 року – асистент кафедри за сумісництвом. 2016-2018 рр. – очна аспірантура цієї ж кафедри.

У грудні 2019 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Усунення дефектів альвеолярних відростків щелеп біоактивними композитами пролонгованої дії (експериментально-клінічне дослідження)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, проф. Маланчук В.О.). Автор та співавтор 19 друкованих праць, 2 патентів України.

Єфисько Наталія Анатоліївна

 

Асистент кафедри. У 2000 році закінчила стоматологічний факультет НМУ імені О.О. Богомольця. З 2001 по 2015 рр. – працювала лікарем щелепно – лицевого відділення КМКЛ №12, яка є базою кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії.

З 2015р. по теперішній час працює на посаді асистента кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. В жовтні 2019 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Хірургічне лікування вилицевового комплексу з пошкодженням горба верхньої щелепи» (науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, проф. Маланчук В.О.).

Автор та співавтор близько 25 друкованих праць, 4 патентів України. Лікар вищої кваліфікаційної категорії.

Інші викладачі кафедри: Рімша О.Є., Кучер Г.Д.

Подано до захисту :

Готують до захисту дисертації : Бродецький І.С. (докторська), Єфисько В.М. (докторська),  Крижанівська О.О. (кандидатська).

Аспіранти кафедри: Жураківська Г.В., Джавадіасл А., Довмантович М.В., Величко Б.Г., Бойко А.