Кафедра акушерства і гінекології №3

Виховна робота

 

Організаційно-виховна робота на кафедрі акушерства і гінекології №3

Під вихованням в широкому сенсі передбачається цілеспрямований процес формування духовності, культури та фізичного стану особистості студента, підготовку його до життя, активної участі у трудовій діяльності як фахівця. Професійна педагогічна діяльність колективу кафедри під керівництвом завідувача кафедри професора Бенюка Василя Олексійовича спрямована на сприяння  всебічному розвитку студентства, інтернів та аспірантів кафедри, органічному входженню молоді в контекст сучасної культури, становленню як суб’єктів та стратегів власного життя.

 

 

Зміна умов функціонування вищої школи нашої Держави, критичний перегляд ідеологічної орієнтації майбутніх спеціалістів вимагають диференціації форм і методів виховної роботи педагогічних колективів вищих навчальних закладів. Сучасний етап розвитку нашої країни вимагає більш поглибленого підходу до підготовки спеціалістів. Навчання і виховання студентів – справа творча, що потребує великої віддачі і великої відповідальності як від викладачів кафедр вузу, так і від студентів. В процесі виховання приймають участь ректорат, деканат, академічні групи, а також їх наставники – викладачі – та, безперечно, родина. Процес виховання має бути органічно поєднаним з процесом навчання, опануванням студентами основ науки, багатством національної і світової культури. Сутність виховання, на наш погляд, полягає в тому, що в його процесі формується світогляд, мораль та високі естетичні смаки молоді.

Головна мета національного виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування ними духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді , незважаючи на національну належність, рис громадянина Української держави, розвинення духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

Як наголошено в «Національній доктрині розвитку України», пріоритетним напрямком в її реалізації є формування особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, виховання людини демократичного світогляду, яка поважає правові свободи, традиції народів і культур світу, національний, релігійний, мовний вибір кожної людини, з огляду на багатонаціональний склад студентів НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

Участь студентів у платформі реалізації ідей для покращення рідного міста.

 

Громадський бюджет – інструмент активних громадян для зміни міста, району на краще. Студенти медичного факультету № 2, які проходили навчання на кафедрі акушерства і гінекології № 3,   разом з викладачами кафедри і співробітниками КМПБ №3 – клінічній базі кафедри – долучились до голосування за проект облаштування спортивного майданчику в Святошинському районі м. Києва. Завдяки спільній свідомій громадянській активності проект було реалізовано, і молодь району отримала можливість займатись спортом, фізично розвиватись.

 

 

Як відомо, ВООЗ оголосила пандемію у зв’язку з розповсюдженням у світі коронавірусу Covid – 19. Згідно  розпорядженню  ректорату НМУ імені О.О. Богомольця від 11.03.2020 р., на кафедрі впроваджено заходи щодо посилення протиепідемічного режиму і підтримання психічного здоров’я студентів і співробітників університету, розроблено і впроваджено заходи для проведення практичних занять, лекційного курсу, роботи наукового студентського гуртка за допомогою дистанційних технологій.

 

 

Щодо дистанційної форми навчального процесу професор В.О. Бенюк зазначив: «Дуже сподіваємося, що студенти незабаром повернуться у свої аудиторіїНезважаючи на те, що ми були готові до дистанційного навчання і його елементи використовували в навчальному процесі задовго до карантину, ми хочемо бачити своїх студентів безпосередньо на  кафедрі, в клініці. Твердо переконаний, що в медицині має бути пряме спілкування викладача, студента та пацієнта. Ми добре розуміємо ситуацію, тому сприймаємо її як тимчасову і вимушену».

Навчальний процес на кафедрі триває. Тут щодня працюють над удосконаленням дистанційної форми навчання. « Досвід віддаленого навчання у майбутньому стане в нагоді для самостійної роботи студентів, – підсумовує завуч, професор О.А. Диндар, – тому ми вдосконалюємо цей процес і водночас бажаємо завершення карантину та чекаємо наших вихованців у клініці».

 

 

7 жовтня 2020 р., активні гуртківці Студентського Наукового Гуртка кафедри акушерства і гінекології № 3 відвідали 29-ту Медичну Виставку «Public health», яка тривала з 7 по 9 жовтня в Києві.

Перший день роботи виставки відзнаменувався науково-практичною конференцією з секцією акушерства і гінекології «Сучасні досягнення науки в медичній практиці», яка організована кафедрами акушерства і гінекології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (модератори – профессор бенюк В.О., професор Венцківська І.Б, професор Гнатко О.П.).

Доповідачі – викладачі і аспіранти кафедри акушерства і гінекології № 3 –  мали можливість поділитись новітніми науковими розробками та дослідженнями в галузі акушерства і гінекології, детально розповісти про сучасні досягнення в діагностиці та лікуванні гінекологічних та акушерських патологій, а також розібрати клінічні випадки. Після конференції гуртківці разом з викладачами кафедри мали змогу подивитись на сучасне медичне обладнання, демонстрація роботи якого відбувалась в реальному часі. Студенти зазначили: «Дякуємо кафедрам акушерства і гінекології за цікаво проведений час та неймовірний досвід!»

 

 

Кров – це повітря, це життя! З нагоди Всесвітнього дня донора кожен з бажаючих студентів, які проходили навчання на кафедрі акушерства і гінекології № 3 на базі КМПБ № 3, міг приєднатися до свята та поділитись своєю кров’ю з тими, хто її так потребує. Пропаганда донорства та участь у цій благодійній програмі є невід’ємною частиною моральних засад лікаря, майбутнього лікаря і медичного працівника, що обумовлено добротою, свідомим гуманізмом, милосердям людей, які безкорисливо надають свою кров хворим.

 

 

Усі не надто приємні відчуття під час донації крові, незручності тьмяніють перед усвідомленням того, що Ваша кров рятує життя і допомогає лікарям –  лікувати, а хворим – лікуватись і рятувати своє життя!

 

 

Вітаємо всіх підписників сторінки Студентського Наукового Гуртка

кафедри акушерства і гінекології №3! Раді повідомити Вам чудову новину!

21 лютого студенти нашої кафедри мала чудову нагоду брати участь в щорічних Всеукраїнських інтелектуальних змаганнях «Цікаві випадки у клінічній медицині 2020» у форматі «Брейн-ринг», яке відбулось в Національному Медичному Університеті імені О.О. Богомольця.

Склад журі: професор, д.мед.н. Гнатко О.П., доцент к.мед.н. Леуш С.С., доцент, к.мед.н. Наритник Т.Т., доцент, к.мед.н. Ластовецька Л.Д., асистент, к.мед.н. Олешко В.Ф.

З гордістю повідомляємо, що три команди від кафедри акушерства і гінекології №3 зайняли три призових місця.

Щиро вітаємо переможців!

Перше місце – Команда № 1: Домбровський Леонід (4219), Мельниченко Анна (4226), Лисенко Демид (4205), Богдан Марина (4226).

Друге місце – Команда № 6: Калганова Маргарита (5219), Якубовська Анастасія (5220), Стельмах Катерина (4214), Осницька Яна (4207).

Третє місце – Команда № 7: Середа Катерина (5208), Виноградова Лариса (5208), Ткаченко Дарина (5208), Шпачук Анжеліка (5223).

 

 

Засідання Студентського Наукового Гуртка проводилось на базі Інституту клітинної медицини. Гуртківці мали можливість ознайомитись з новітніми технологіями клітинної медицини, перспективними напрямками роботи цієї галузі в Україні.

 

 

Завершальне п’яте засідання І семестру Студентського Наукового Гуртка кафедри акушерства і гінекології № 3 (завідувач кафедри – д.м.н., професор Бенюк Василь Олексійович) відбулось 15 січня і було присвячено темі: “Сучасні методи контрацепції в репродуктивному віці. Контрацепція у ВІЛ-інфікованих”.

Вступну частину розпочали к.мед.н., доцент Усевич Ігор Анатолійович та к.мед.н., асистент Щерба Олена Анатоліївна та керівник гуртка к.мед.н., асистент Олешко Віктор Федорович, які відзначили актуальність обраної теми з точки зору планування сім’ї та профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Ми завжди раді новим відвідувачам та активним учасникам! Чекаємо саме на Вас!

 

 

Кафедра акушерства і гінекології № 3, яку очолює доктор медичних наук, професор Василь Олексійович Бенюк, ефективно використовує новітні технології в навчальному процесі та роботі з молодими науковцями-гуртківцями. 6 травня, з використанням платформи Zoom, відбулось онлайн-засідання Студентського Наукового Гуртка кафедри акушерства і гінекології №3  на тему: “Екстрагенітальна патологія і вагітність. Захворювання серцево-судинної системи”. Професор В.О. Бенюк зазначив, що ступінь соціально-економічного розвитку і добробуту суспільства є пропорційною рівню знань, умінь і компетентності майбутніх фахівців, а особливо, майбутніх лікарів. Василь Олексійович висловив переконання, що у медичній галузі має бути безпосереднє спілкування викладача, студента і пацієнта, поєднання науки і практики: “Ситуацію з карантином ми з розумінням сприймаємо як тимчасову і вимушену, чекаємо наших вихованців – майбутніх лікарів і молодих науковців на нашій кафедрі і в клініці”.

 

Разом працюємо, навчаємося, разом святкуємо! Разом ми сила, за нами майбутнє!

З нагоди святкування Дня медичного працівника 8 червня 2019 року співробітники кафедри акушерства і гінекології №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, інтерни, аспіранти, студенти разом з колективом Київського пологового будинку №3 та медичною спільнотою столиці приймали участь у масштабному флешмобі «Медики за здоровий спосіб життя», що відбувся на Хрещатику поблизу КМДА. Під час офіційної частини з професійним святом працівників столичних закладів охорони здоров’я привітали міський голова Віталій Кличко, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, директор Департаменту охорони здоров’я, професор кафедри акушерства і гінекології №3 НМУ імені О.О. Богомольця Валентина Гінзбург. Усі учасники після невеличкої спільної руханки під запальну музику пробігли символічні 500 метрів. Основою успіху в медицині – є командна праця, особистий приклад для виховання молоді, успадкування традицій єднання і дружби. Протягом дня у наметі КМПБ №3 усі присутні на святі могли отримати професійну консультацію лікарів пологового будинку та співробітників кафедри щодо актуальних чи особистих питань гінекологічної патології та ведення фізіологічної/ускладненої вагітності та пологів.

 

 

24 травня 2019 року на базі КМПБ № 3 і кафедри акушерства і гінекології № 3 НМУ імені О.О. Богомольця відбувся цікавий громадський захід під назвою «Мамаленд» – свято «відкритих дверей» Пологового будинку №3 м. Києва. Свято об’єднало гостей та спеціалістів, які працюють з мамами та дітьми. Майбутні мами, зокрема, студентки та інтерни, які планують вагітність, ознайомились з інформацією щодо пологів, превагами природних пологів і грудного вигодовування, сучасними підходами щодо догляду за новонародженими. Лекції, лотереї, сюрпризи та ласощі в «Кліниці доброзичливого ставлення до дитини» створили атмосферу дійсного свята! Чекаємо на Вас!

 

 

Колектив кафедри акушерства і гінекології № 3, на чолі з завідувачем кафедри д.мед.н, професором Бенюком Василем Олексійовичем, керується основними принципами виховної і організаційної роботи, а саме:

– демократизацією і гуманізацією навчально-виховного процесу з дотриманням педагогічної етики, поваги до гідності людини;

– визнанням свободи мислення, права студентів на власну думку, політичні та життєві позиції;

– визнанням пріоритету самовиховання і самоврядування студентів, організацію їх індивідуальної діяльності, спрямованої на розвиток власного потенціалу.