Кафедра акушерства і гінекології №3

Наукова робота

Відповідальний співробітник (ПІБ, посада, контакти)

доцент, к.мед.н. Ковалюк Т.В., ag3nmu@gmail.com

 

У відповідності до наказу №346

 

Основні напрямки наукової роботи:

Вивчення основних патогенетичних механізмів розвитку перинатальної патології

 • Вивчення особливостей ведення вагітності та пологів у жінок високої групи ризику
 • Профілактика та менеджмент ускладнень ранніх термінів вагітності (ранніх гестозів, невиношування та ін.);
 • Ведення вагітних з варикозною хворобою вен, метаболічним синдромом, гемостазіологічними порушеннями;
 • Наукове обґрунтування програми «Партнерські пологи», «Домашні пологи в клініці».
 • Оптимізація тактики ведення та лікування хворих з внутрішньоматковою патологією із застосуванням сучасних малоінвазивних технологій.
 • Розробка впровадження сучасних підходів та показань щодо диспансеризації, тактики й вибору методу лікування жінок репродуктивного віку з гіперпластичними процесами ендометрія.
 • Удосконалення ведення гінекологічних пацієнток з патологією шийки матки, слизових жіночих статевих органів

 

Наукова тема кафедри (НДР):

2015-2019 рр. «Алгоритм ведення вагітних та породіль групи перинатального ризику» (№ держреєстрації 0115U005795)

2020-2022 рр. «Патологія едометрія та слизових жіночих статевих органів в різні вікові періоди»

Отримано патенти:

 

 

Видавнича діяльність (підручники, монографії з короткою анотацією, загальні цифри, фото підручників, монографій, посилання на інформаційні ресурси)

Рекомендуємо до Вашої уваги підручники та посібники видані співробітниками кафедри акушерства і гінекології №3:

 

 1. Жіноча консультація. / Голота В.Я., Бенюк В.О. //– К.:“ДрУк”, 2003. – 350 с.
 2. Надання невідкладної допомоги в акушерській та гінекологічній практиці. / Під редакцією професора В.Я. Голоти. Співавтори: д.м.н. В.О.Бенюк, к.м.н. О.А. Диндар та інш. – К. “ДрУк”,2003. – 389 с.
 3. Гінекологія. / Голота В.Я., Бенюк В.О. // Підручник для студентів вищ. мед. навч. зал. освіти III-IY рівнів акредитації. – К.: ВАТ “Поліграф книга”, 2004. – c. 504
 4. Гинекология (учебник) / В.Я.Голота, В.А. Бенюк – М:МЕД прес-информ, 2005. – 480 с.
 5. Амбулаторно-поликлиническая помощь в гинекологии / Под редакцией проф. В.А. Бенюка. // Справочник «Библиотека «здоровье Украины». Гинеколог». – К.:Издат. Дом «Здоровье Украины», 2007. –512 c.
 6. Фізіологічне акушерство (підручник). Том І. Під редакцією проф. Голоти В.Я. Співавтори: Бенюк В.О., Диндар О.А., Москаленко Л.Д., Никонюк Т.Р., Усевич І.А. – Київ: «Професіонал», 2007. – 235.
 7. Патологічне акушерство (підручник). Том ІІ. Під редакцією проф.  Бенюка В.О., проф. Голоти В.Я.  – Київ: «Професіонал», 2009. – c. 340
 8. Економіка військової системи охорони здоров’я. Навчальний посібник для лікарів факультетів післядипломної освіти. Під редакцією А.С.Котуза, В.О. Бенюк, В.М.Гончаренко та інші. – К.: УВМА, 2010. – 394 с.
 9. Амбулаторно-поликлиническая помощь в гинекологии / Под редакцией проф. В.А. Бенюка. // Справочник «Библиотека «Здоровье Украины». Гинеколог». –  2-е изд., допол. – К.:Издат. Дом «Здоровье Украины», 2010. – c. 462.
 10. Алгоритмы в акушерстве и гинекологии / Справочник врача. 2-изд. Дополненное. Под редакцией проф. В.А. Бенюка. – К.: ООО «Доктор-Медиа», 2011. – c. 476.
 11. Справочник семейного врача по акушерству и гинекологии / Под редакцией Бенюка В.А. // Справочник врача. – К.:ООО «Доктор-Медиа», 2012. – c.622.
 12. Внутриматочная патология / под. ред.. Бенюк. В.А.// Довідник «Гинеколог». –  К:  ООО библиотека «Здоров’я України», 2013. – 206 с.
 13. Алгоритмы в акушерстве и гинекологии / Справочник врача. 3-изд. Дополненное. Под редакцией проф. В.А. Бенюка. «Библиотека «Здоровье Украины», 2014.
 14. Алгоритмы в акушерстве и гинекологии / Справочник врача. 4-изд. Дополненное. Под редакцией проф. В.А. Бенюка, проф. Макаренка М.В. «Библиотека «Здоровье Украины», 2016. – 508 с.
 15. Акушерський фантом. /Під ред. проф. В.О. Бенюка., доц. Диндар О.А., доц. Усевича І.А., співавтори: Т.В. Ковалюк, М.В. Самойлова. – К.:Бібліотека «Здоровʼя України », 2018. –  95 с.
 16. Obstetrical phantom / Edited by V. Benyuk, O. Dyndar, I. Usevych
  Co-authors: T. Kovaliuk, M.Samoilova – К.:Бібліотека «Здоровʼя України», 2018. – 95 p.
 17. Алгоритмы в акушерстве и гинекологии / Справочник врача. 5-изд. Дополненное. Под редакцией проф. В.А. Бенюка. – К:«Библиотека «Здоровье Украины», 2019. – 540 с.

 

lit_1

Амбулаторно-поликлиническая помощь в гинекологии : справочник врача / под ред. В. А. Бенюка, В. Я. Голоты, И. А. Усевича ; Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца. – К. : Здоровье Украины, 2007. – 504 с. : табл.

В методическом издании рассматриваются с точки зрения доказательной медицины вопросы диагностики и лечения заболеваний в гинекологической практике. В справочнике представлены методические рекомендации, протоколы, алгоритмы диагностики и лечения основных нозологических форм заболеваний, встречающихся в амбулаторно-поликлинической практике врача-гинеколога, справочная информация о лекарственных средствах.

Данный справочник рассчитан на студентов высших учебных заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации, вречей-интернов, акушеров, гинекологов, организаторов здравоохранения, а также будет полезным врачам других специальностей.

 lit_2

Алгоритмы в акушерстве и гинекологии: справочник врача / под ред. В. А. Бенюка ; Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца, Клиническая больница “Феофания”. – К. : Здоровье Украины, 2009. – 425 с. : ил., табл.

Методическое издание рассматривает с точки зрения доказательной медицины вопросы диагностики и лечения в акушерской и гинекологической практике. В издании представлены алгоритмы диагностики и лечения основных нозологических форм в акушерстве и гинекологии, а также справочная информация о лекарственных средствах.

Предназначено для акушеров, гинекологов, терапевтов, врачей семейной практики и других специальностей, будет полезным для слушателей курсов последипломного образования.

 

 lit_3

Справочник семейного врача по акушерству и гинекологии: справочник врача / под ред. В. А. Бенюка ; Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца. – К. : Доктор-Медiа, 2012. – 622 с. : ил., табл.

 

Методическое издание «Справочник семейного врача по акушерству и гинекологии» серии справочной литературы «Бібліотека «Здоров’я України» рассматривает с точки зрения доказательной медицины вопросы диагностики и лечения в акушерской и гинекологической практике, а также справочную информацию о лекарственных средствах. Данное руководство предназначено для семейных врачей, акушеров, гинекологов и врачей других специальностей, будет полезным для слушателей курсов последипломного образования, врачей-интернов, студентов медицинских вузов.

 

 

 lit_4

Внутриматочная патология: справочник врача “Гинеколога” : руководство / В. А. Бенюк, В. Н. Гончаренко, Ю. В. Кувита [и др.] ; под ред. В. А. Бенюка. – Киев : Библиотека “Здоровье Украины”, 2013. – 203 с. : ил., табл.

Методическое издание рассматривает с точки зрения доказательной медицины вопросы диагностики и лечения в акушерской и гинекологической практике, а также справочную информацию о лекарственных средствах.

Данное руководство предназначено для гинекологов, акушеров, семейных врачей и врачей других специальностей, будет полезным для слушателей курсов последипломного образования, врачей-интернов, студентов медицинских вузов.

 

lit_5

Акушерский фантом: справочник врача “Акушер-гинеколога” : руководство / В. А. Бенюк, И.А. Усевич, Е.А. Дындарь; – Киев : Библиотека “Здоровье Украины”, 2015. – 198 с. : ил., табл.

 

lit_6
Алгоритмы в акушерстве и гинекологии (2016)
под редакцией профессора Бенюка В.А., профессора Макаренкo М.В.
Методическое издание «Алгоритмы в акушерстве и гинекологии» серии справочной литературы «Бібліотека «Здоров’я України» рассматривает с точки зрения доказательной медицины вопросы диагностики и лечения в акушерской и гинекологической практике. В издании представлены алгоритмы диагностики и лечения основных нозологических форм в акушерстве и гинекологии, а также справочная информация о лекарственных средствах.
Данное руководство предназначено для акушеров, гинекологов, терапевтов, врачей семейной практики и других специальностей, будет полезным для слушателей курсов последипломного образования, интернов.

 

 

 

Клінічні дослідження

Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних рандомізованих клінічних дослідженнях лікарських засобів затверджених МОЗ України. Мають міжнародні сертифікати GCP.

 

 

Наукові конгреси

Співробітники кафедри на чолі з професором Василем Бенюком є організаторами щорічного міжнародного науково-практичного конгресу  «Здоров’я жінки XXI століття»