Кафедра акушерства і гінекології №3

Співробітники

 

 

Бенюк Василь Олексійович

 

Завідувач кафедри акушерства і гінекології №3, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор. Закінчив у 1987 році Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

 

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

 

Вперше започаткував новий науковий напрямок з вивчення основних патогенетичних механізмів розвитку перинатальної патології, розробив диференційований підхід і методи профілактики перинатальних ускладнень у вагітних з недоношуванням вагітності, активно займається питаннями прогнозування та попередження ускладнень вагітності при різних видах акушерської патології.

 

Впровадив у гінекологічну практику нову тактику ведення та лікування хворих з внутрішньоматковою патологією із застосуванням сучасних малоінвазивних технологій. Розробив та впровадив сучасні підходи та показання щодо диспансеризації, тактики й вибору методу лікування жінок репродуктивного віку з гіперпластичними процесами ендометрія

Співробітник кафедри акушерства та гінекології №3 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця з 1991 року.

Завідувач кафедри акушерства і гінекології №3 – з 2006 року.

Постійно підвищує свій професійний рівень, неодноразово проходив стажування закордоном (Німеччина, Італія).

 

Тема дисертації:

У 1993 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему “Роль цитохрому С у лікуванні анемії вагітних”

У 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему “Прогнозування, діагностика та лікування перинатальних ускладнень вагітних з недоношуванням”

 

Наукові інтереси:

Ультразвукова діагностика. Лапароскопічні техніки. Володіє методикою лазерного фракційного ліфтингу в гінекології, радіохвильової терапії та аргоно-плазмової коагуляції захворювань шийки матки.

Систематично сумісно з провідними фахівцями Німеччини, Італії проводить майстер-класи з питань втілення інноваційних методик для лікарів акушерів-гінекологів України.

 

Публікації

Бенюк В.О. є автором понад 500 наукових праць, співавтор 5 підручників, в тому числі «Гінекологія дитячого та підліткового віку», «Гінекологія», «Акушерство», 8 посібників, з яких 2 – перевидавалися 4 рази, 12 патентів на винаходи. Під керівництвом професора Бенюка В.О. захищено 19 кандидатських  та PhD дисертацій та 2 докторські дисертації, ведеться робота над 7 PhD та 2 докторськими дисертаціями.

 

Індекс Гірша Scopus – 1,  Web of science –  1, Google Scholar – 11.

 

Членство в професійних асоціаціях:

Дійсний член Української Академії наук, член Європейської Асоціації акушерів-гінекологів EAGO (European Association of Gynaecologists and Obstetricians), Європейської Асоціації персоналізованої, предиктивної та профілактичної медицини (EPMA), член Асоціації акушерів-гінекологів м. Києва.

Бенюк Василь Олексійович входить до редакційних колегій «Актуальні питання профілактичної та клінічної медицини», «Репродуктивна ендокринологія», «Репродуктивне здоров’я жінки».

Є організатором щорічного міжнародного науково-практичного конгресу «Здоровʼя жінки XXI століття: Інноваційні технології у гінекології, мамології та естетичній медицині» (2016-2022 рр. – 10 конгресів)

 

Нагороди: 

Почесні грамоти МОЗ України та  Верховної Ради України

У 2020 році отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

 

 

 

Іванюта Сергій Орестович

 

професор, доктор медичних наук, у 1980 році з відзнакою закінчив Київський медичний інститут.

Післядипломна освіта:

У 1982 році закінчив клінічну ординатуру в Київському державному інституті удосконалення лікарів.

У травні 1990 року вступив до докторантури при Українському НДІ педіатрії, акушерства і гінекології

 • Тема дисертації:

Кандидатська –  «Особливості перебігу післяпологового періоду у жінок з загрозою виникнення гнійно-запальних захворювань»

Докторська – «Прогнозування, профілактика та лікування післяпологових гнійно-запальних захворювань та внутрішньоутробного інфікування плода у вагітних та породіль з набутими вадами серця»

 

 • Основні напрямки науково-практичної роботи

Займається питаннями гнійно-запальних захворювань в акушерстві, передчасними пологами, методами оперативного родорозрішення, проблемою неплідності та ендометріозу у хворих жінок. 

 • Публікації.

Опублікував більше 249 наукових праць (індекс Гірша 5), в тому числі 5 монографій має 2 авторських свідотства та 4 раціоналізаторських пропозиції. Підготував 3 кандидатів медичних наук. Приймав участь в міжнародних конференціях (ІІІ Міжнародний конгрес «Планування сім’ї збереження репродуктивного потенціалу країни», VII Мжнародний конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» та ін.)

 • Громадська діяльність

Член спеціалізованої Вченої ради, рецензент експертної комісії з материнської смертності при МОЗ України, член редакційної колегії журналу «Здоров’я жінки».

 

 

Диндар Олена Анатоліївна

 

д,мед.н., професор кафедри, у  1988 р.  закінчила Харківський медичний інститут.

Клінічна ординатура 1990-1992 рр., кафедра акушерства та гінекології №3 з циклом дитячої гінекології Київського медичного інституту;

Стажування – 2-х тижневе наукове стажування та підвищення кваліфікації (180 год.) на кафедрі публічного здоров’я Інституту наук про родину і соціальну працю Люблінського Католицького університету Іоанна Павла ІІ у межах програми «Здоров’язберігаючі технології та якість життя: медичні, педагогічні, соціально-психологічні виміри».

Підвищення кваліфікації «Здобутки та тенденції університетської освіти в країнах ЄС». Стажування реалізовано в Любліні (Польща), 30.07 – 12.08.2018 р.

«Актуальні питання методики викладання навчальних дисциплін та професійних модулів у медичному ВНЗ», МОЗ України, НМУ імені О.О. Богомольця, Інститут післядипломної освіти, Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти 06-17.09. 2021 р.

«Цифрограм для медичних працівників, Національна онлайн-платформа Дія. Цифрова освіта» 08.11.2021 р.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Інститут післядипломної освіти. ТУ «Тестові завдання множинного вибору», 27.12.2017 р.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Інститут післядипломної освіти. ТУ «Сучасна лекція» 27.12.2017 р.

Європейська програма навчання у сфері прав людини для представників юридичних професій (HELP), Національна асоціація адвокатів України (НААУ), вища школа адвокатури НААУ. «Основні принципи захисту прав людини у сфері біомедицини». 23.11.2019 р.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Навчально-науковий центр – Український тренінговий центр сімейної медицини (ННЦ УТЦСМ). «Протидія – ВІЛ інфекції/СНІД: сучасні інтегровані підходи.13.01. – 06.03. 2020 р.

«Об’єктивний структурований клінічний іспит і базовий курс » на Факультеті підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця 02.02.2018 р.

Тема дисертації

Канд.мед.н. – «Особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду, стан плода та новонародженого у жінок, що перенесли вірусний гепатит В»;

Д.мед.н. – «Прогнозування і профілактика перинатальної патології у жінок з невиношуванням на тлі надлишкової маси тіла і метаболічного синдрому».

 • Основні напрямки науково-практичної роботи
 • Під керівництвом підготовлений 1 аспірант.
 • Наукові інтереси: Вагітність і пологи у жінок з екстрагенітальною патологією, гіпертензивні розлади у вагітних, запальні захворювання жіночих статевих органів.
 • Впровадження в клінічну практику:

алгоритм диференційованої етапної системи ведення жінок із невиношуванням вагітності в анамнезі на тлі надлишкової маси тіла, ожиріння і метаболічного синдрому з урахуванням сучасних методів діагностики стану гомеостазу і застосування патогенетично обґрунтованих методів корекції, що дозволило знизити частоту акушерських і перинатальних ускладнень.

 • Публікації.

Диндар Олена Анатоліївна має 185 друкованих праць.

 • Підручники – 3, посібники -9.
 • Методичні рекомендації -36.
 • Винаходи – 8.

 

 • Громадська діяльність –Відповідальний секретар Комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень при НМУ імені О.О. Богомольця,

член спеціалізованої Вченої Ради Д26.003.03 при НМУ імені О.О.Богомольця,

член спеціалізованої Вченої Ради Д26.003.02 при НМУ імені О.О.Богомольця,

член вченої ради медичного факультету № 2 НМУ імені О.О. Богомольця,

Член редакційної колегії, експерт (рецензент) наукового видання ДАК МОН України «Medical Science of Ukraine» НМУ імені О.О. Богомольця.

 • Членство в професійних асоціаціях– член Київської філії Асоціації акушерів-гінекологів України
 • Нагороди– «Подяка» Київського міського Голови. «Почесна Грамота» Київського міського Голови

 

Міжнародні конференції:

«30 Міжнародна медична виставка Public Health 2021» «Сучасні досягнення науки в медичній практиці», 6-8.10.21 р.

Науково-практична конференція «Trends in the development of modern scientific thought»  м. Ванкувер, Канада, 23-26.11.2020 р.

Науково-практична конференція «Medicine and health care in modern society: topical issues and current aspects» , м. Люблін, Польща, 26-27.02.2021 р.

Науково-практична конференція «Multidisciplinary academic research and innovation», м. Амстердам, Нідерланди, 25-28.05.2021 р.

«VІ Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медиціні” з майстер-класами «Міомектомія під час гістерорезектоскопії »; «Ін’єкційні методики у гінекології»; «Використання лазерних технологій в лікуванні вульвовагінальної атрофії в менопаузі»; «Радіохвильова конусна ексцизія шийки матки»; «Естетична реконструкція зовнішніх геніталій у жінок», 25-26.11.2021 р..

– «VІІ Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медиціні” з майстер-класами  «Лапароскопічна гістеректомія – step-by-step»; «Порушення біоценозу піхви в умовах тривалого стресу»; «Стресове нетримання сечі у жінок – погляд уролога»;»»Лазерне лікування стресового нетримання сечі»; «Використання лазерних технологій в лікуванні вульвовагінальної атрофії в менопаузі»; «Моживості використання prp терапії в естетичній гінекології»; «Практичний курс реконструкції геніталій у жінок»; «Оперативна корекція малих губ»; «Естетична гінекологія», 24.06.22.

– Науково-практична конференція з міжнародною участю» «1-ша Школа пре- та постнатальної діагностики вроджених вад розвитку» 10.09. 2021 р.

Дисципліна, що викладається: «Акушерство та гінекологія».

Hindex – 5, hindex Scopus – 2.

 

 

 

Гончаренко Вадим Миколайович,

професор кафедри, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, керівник центру жіночого здоров’я  КЛ “Феофанія” ДУС

Закінчив Військово-медичну академію імені С.М.Кірова м. Санкт-Петербург у 1994 р.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

Має першу кваліфікаційну категорію за фахом «Організація і управління охороною здоров’я».

Має другу вищу освіту за фахом «правознавство» – медичне право.

 

 

Післядипломна освіта:

З 1997 по 1999 рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі акушерства і гінекології Військово-медичної академії імені С.М. Кірова м. Санкт-Петербург.

У 2001 – 2007 рр. співробітник кафедри акушерства, гінекології та перинатології Дніпропетровської державної медичної академії, м.Дніпропетровськ.

З 2012 р. співробітник кафедри акушерства та гінекології №3 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Постійно підвищує свій професійний рівень, неодноразово проходив стажування закордоном (Німеччина, Італія, Голландія, Франція).

Тема дисертації: У 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему “Метаболічна корекція про- та антиоксидантних систем при гнійному перитоніті”.

У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему “Гіперпластичні процеси ендометрія. Прогнозування, діагностика, лікування та реабілітація”.

 

Наукові інтереси:

Реконструктивна та пластична гінекологія. Онкогінекологія. Урогінекологія. Лапароскопія та гістероскопія. Лазерні технології в гінекології.

Систематично сумісно з провідними фахівцями Німеччини, Італії проводить майстер-класи з питань втілення інноваційних методик для лікарів акушерів-гінекологів України.

 

Публікації (кількість)

Гончаренко В.М. є автором та співавтором 148 наукових праць, у тому числі 17 публікацій навчально-педагогічного характеру, – «Стандартизированные подходы к диагностике и лечению наиболее распространенных форм злокачественных опухолей женских половых органов», «Диагностика и лечение  рака шейки матки  в военных лечебных учреждениях», «Теория и практика гинекологической эндокринологии», «Амбулаторно-поликлиническая помощь в акушерстве и гинекологии», «Алгоритмы в акушерстве и гинекологии», «Внутриматочная патология», «Внутрибольничные инфекции в акушерско-гинекологических стационарах», «Практичні аспекти імплементації вимог ДСТУ ISO 9001:2015 у сфері охорони здоров’я», «Організація та проведення імуногістохімічних досліджень», «Державне управління охороною здоров’я України»,  «Розробка,  впровадження та вдосконалення системи управління якості в закладах охорони здоров’я», «Методичні основи організації та проведення оперативних нарад, внутрішньолікарняних конференцій, клінічних обходів та консиліумів у закладах охорони здоров’я», «Теоретичні основи клініко-економічного аналізу в медицині та фармації», «Економіка військової системи охорони здоров’я»,  «Справочник семейного врача по акушерству и гинекологии».

Є автором 3 патентів на винахід та 1 раціоналізаторської  пропозиції.

 

Індекс Гірша Scopus – 2,  Web of science –  2, Google Scholar – 9.

 

Громадська діяльність

З 2007 по 2008 рр. обіймав посаду головного фахівця Управління охорони здоров ‘я Дніпропетровської ОДА.

Членство в професійних асоціаціях

Член Асоціації акушерів-гінекологів України,  Европейської асоціації акушерів гінекологів  EAGO (European Association of Gynaecologists and Obstetricians), міжнародної асоціації акушерів-гінекологів (FIGO), Європейської Асоціації персоналізованої, предиктивної та профілактичної медицини (EPMA), Європейської Асоціації естетичної гінекології  (ESAG).

Є головою експертної ради журналу «Актуальні питання профілактичної та клінічної медицини», входить до редакційної колегії журналу «Репродуктивне здоров’я жінки».

Є співорганізатором щорічного міжнародного науково-практичного конгресу «Здоровʼя жінки XXI століття: Інноваційні технології у гінекології, мамології та естетичній медицині» (2016-2022 рр. – 10 конгресів)

 

Нагороди: 

У 2017 році указом Президента України отримав почесне звання «Заслужений лікар України».

У 2021 році указом Президента України нагороджений  Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

 

 

Усевич Ігор Анатолійович

 

к.мед.н., доцент, закінчив Київський медичний інститут у 1988 році.

 

Післядипломна освіта:

1988 по 1990 роки проходив навчання у клінічній ординатурі

Тема дисертації  «Стан фето-плацентарного комплексу у вагітних з пізнім гестозом в динаміці комплексного лікування з застосуванням каптоприлу»

 • Наукові інтереси: Діагностика функціонального стану плода. Сучасні підходи до діагностики і лікування доброякісних пухлин матки та внутрішньоматкової патології. Оцінка та корекція порушень психоемоційного стану вагітних і роділь. Розробка та впровадження удосконалених методик ендоскопічних методів лікування гінекологічної патології.

 

 • Публікації.

Має більше 150 друкованих праць, більше 10 публікацій у наукометричних базах Scopus, Web of Science Core Collection. Автор та співавтор 14 підручників та монографій. h-індекс – 5.

 • Громадська діяльність: Відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі.
 • Членство в професійних асоціаціях: Член асоціації акушерів-гінекологів України.

 

 

 

Ластовецька Лілія Дмитрівна

 

Доцент кафедри акушерства і гінекології №3, кандидат медичних наук, доцент, у 1977 р. закінчила Київський медичний інститут.

 

2007-2008р.  закінчила The London School of English,

2014 р. – Центр підготовки викладачів з англійської мови на кафедрі іноземних мов Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

2017 р. – Сертифікат “British Council” Aptis

2021р. –  Сертифікат В2, Nr KJ-A 01/21/59, Czestochowa, the Republic of Poland,

Wyzsza Szkola Lingwistyczna in  Czestochowa

 

Удосконалення за спеціальністю

ТУ «Біоетика в медицині» 2007р.,

НМАПО ім. П.Л.Шупика ПАЦ з акушерства та гінекології, 2013 р.;

НМАПО ім. П.Л.Шупика ПАЦ з акушерства та гінекології, 2008 р.;

ТУ: «Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини» для викладачів вищих медичних закладів ІУ рівня акредитації під  патронатом Unicef  та під егідою МОЗ України, 2009 р.;

ТУ «Сучасні аспекти викладання питань репродуктивного здоров’я НМАПО ім. П.Л. Шупика під патронатом USAID (проект «Разом до здоров’я») 2009 р.;

ІІІ-й семінар з акушерства під патронатом German – Ukrainian  Project  in Obstetrics and Perinatology and Neonatal Medicine, 2015р.;

ТУ: “Сучасні технології медичної освіти” НМУ імені О.О.Богомольця, 2015р.”;

ТУ:”Сучасні технології протидії розповсюдження ВІЛ/СНІД та наркозалежності” ННЦ УТСМ, НМУ імені О.О.Богомольця, 2018р.;

ТУ:”ОСКІ: базовий курс”, НМУ імені О.О.Богомольця, 2018 р.;

ТУ: ” Протидія ВІЛ – інфекції /СНІД :Сучасний інтегрований підхід” Навчально – науковий центр – Український тренінговий центр сімейної медицини  ( ННЦ УТЦСМ), НМУ ім. О.О.Богомольця ,2019 р.

ТУ “Міжнародне медичне інноваційне співробітництво”Шаосинг, Киквао,Центр матері та дитини,2 госпіталь,Китайська народна республіка, Шаосинг,2019р.;

ТУ/онлайн – Програма “Клінічне кодування хвороб та інтервенцій в українській системі ДСГ”, Україна, м. Київ,2020р.

Фахова школа з міжнародною акредитацією АССМЕ Women’s Health from A to Z with the section “Maintaining fertility at different ages within professional development of obstetrician – gynecologists”Україна, м. Київ, 2020р.;

ТУ ” Захист персональних даних при роботі з електронною системою охорони здоров’я”.Україна, м. Київ, 2021р.;

ТУ “Цифрограм для медичних працівників”/Національна онлайн – платформа Дія. Цифрова освіта. Україна, м. Київ, 2021р.;

ТУ ” Сучасні підходи до організації навчального процесу для здобувачів медичної освіти”Scientific and pedagogic internship on the topic “Modern approaches to the organization of educational process for medical students.”; Lublin, the Republic of Poland,Medical University of Lublin.2020 р.;

ТУ з англійської мови на базі Вищої Лінгвистичної школи,Czestochowa, the Republic of Poland,Wyzsza Szkola Lingwistyczna in  Czestochowa, 2021р.;

Курс підвищення кваліфікації НПП ” Організація та підтримка дистанційного навчання у медичних ВНЗ. Створення онлайнових інтерактивних вправ (сервіси ZOOM,My own conference, Learningapps.org)”НМУ ім.О.О.Богомольця,Інститут післядипломної освіти, Навчально – науковий центр неперервної професійної освіти,2021 р.;

Курс підвищення кваліфікації НПП” Засоби мультимедія в організаціі змішанного навчання іноземної мови”.РУХ освіта КВЕД 85.59, 2021р.

 

 • Тема дисертації– у 1987 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за темою “Рациональное ведение беременности и родов у пожилых первородящих с приобретенными пороками сердца” за спеціальністю 14.00.01 – акушерство та гінекологія ”.

 

 • Основні напрямки науково-практичної роботи

Бере участь в роботі наукового студентського гуртка на кафедрі акушерстві і гінекології №3 НМУ імені О. О. Богомольця. Під її керівництвом, на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, студентка Ковальчук Х. В. отримала І призове місце, Джураєва М. С. – ІІІ призове місце у 2015 р. Студенти Дубенко Д. Є. – ІІ місце, Бусленко Ю. А. – І призове місце, Манжара Л. О. – ІІІ призове місце у 2016 р., студентка Рамазанова Д. М. отримала ІІ призове місце у 2017 р., Лучко А. С. – ІІІ призове місце у 2019 р.

 

 • Наукові інтереси

Основні наукові направлення: ведення  вагітності та пологів при екстрагенітальній патології, актуальні проблеми репродуктивного здоров’я  населення

 

 • Впровадження в клінічну практику– Міжнародні та вітчизняні стандарти надання акушерсько – гінекологічної допомоги

З 1992р. має вищу атестаційну категорію.

 

 • Публікації(кількість) – 202

Підручники – 4

Методичні рекомендації – 17

Раціональні пропозиції – 7

 

Індекс Гірша (Google Scholar) – 4

 

Участь у міжнародних конференціях:

 

IV Україно – Німецький конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медиціні” з відео майстер-класами з оволодінням практичними навичками “Ендоскопічні методи лікування в гінекологічній практиці”. Київ, Україна, НМУ імені О.О.Богомольця,Клінічна лікарня «Феофанія», 2020р.

“Клініко-лабораторні особливості мікст-інфекції піхви та шийки матки, шляхи підвищення ефективності терапії.  Доповідь спікера на конференції “Сучасні досягнення науки в медичній практиці” в рамках 29-ї Міжнародної виставки Public Health 2020 р.

Участь з публікацією в міжнародній науковій  конференції ” Using the latest technologies”, Гронінген, Нідерланди,2020р.

Участь з публікацією в міжнародній науково-практичній конференції “Topical issues of science and practice, Лондон, Великобританія,2020р.

Міжнародна науково-практична конференція “Academic research in multidisciplinary innovation”, Амстердам, Нідерланди,2020р.

V Міжнародний конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» з відео майстер-класами з оволодінням практичними навичками «Гістерорезектоскопія при субмукозній лейоміомі матки”, “Ін’єкційна естетична гінекологія”, Київ, Україна, НМУ імені О.О.Богомольця

Клінічна лікарня «Феофанія», 2021р.

VІ Міжнародному  конгресі  «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» з відео майстер-класами з оволодінням практичними навичками ” Міомектомія під час гістерорезектоскопіі,””Використання лазернизх технологій в лікуванні вульвовагінальної атрофії в менопаузі”, Радіохвильова конусна ексцизія шийки матки, “Ін’єкційні методики у гінекології”,”Естетична реконструкція зовнішніх геніталій у жінок”, Київ,Україна,  НМУ імені О.О.Богомольця, До 180 – річчя НМУ ім.О.О.Богомольця, Клінічна лікарня «Феофанія»,Всеукраїнська асоціація гінекологічних онкологів, Університетська клініка Фрайбург, Німеччина

2021р.

Міжнародна наукова  конференція “World science:problems, prospectsand innovations”, Торонто, Канада, 2021р.

Міжнародний медичний Конгрес “Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки”, ГО ” Асоціація акушерів – гінекологів України”, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова,Вінниця, Україна, 2021р.

ХХV міжнародна науково -практична конференція “Implementation of modern science and practice”, Варна.Болгарія, 2021

 • Громадська діяльність– є модератором проведення щорічних наукових конференцій та конгресів (International students’ and young scientists’ congress “ Actual problems of modern medicine” (Ukraine)., Annual Young Medical Scientists’ Conference,2019 (Ukraine, AYMSCONF).

 

 • Членство в професійних асоціаціях– член асоціації акушерів – гінекологів України та м. Києва

 

 • Нагороди

Почесна грамота МОЗ України ( наказ МОЗ України 345-кн) за вагомий особистий внесок в розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм.

Подяка Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Студентського Наукового  товариства імені О.А. Киселя  України як  Почесному керівнику студентського наукового гуртка кафедри  акушерства і гінекології №3 за багаторічну віддану роботу із розвитку  студентської науки.

Подяка Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Студентського Наукового  товариства імені О.А. Киселя  України за активну участь у розвитку студентської науки в університеті у 2017/2018 н.р.

Подяка Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Студентського Наукового  товариства імені О.А. Киселя  України за участь в організаціі та проведенні Annual Young Medical Scientist’s Conference 2020

Почесна грамота Ради Київської Міської профспілки працівників охорони здоров’я за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок в розвиток медичної освіти і науки, підготовку кваліфікованих кадрів сфери  охорони здоров’я та з нагоди 180 – річчя від дня заснування Університету,2021р.

 

Диплом  ІІІ ступеня ВДНГ України та медаль (1986р),

Диплом  ІІ ступеня ВДНГ України та медаль (1988р).

 

 

Никонюк Тетяна Робертівна

 

доцент, к.мед.н, в 1987 році закінчила Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця з відзнакою, лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії.

Післядипломна освіта:

З 1987 по 1989 рік проходила навчання в клінічній ординатурі на кафедрі акушерства і   гінекології №3 Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця.

В 1993 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за темою: «Вплив наслідків перенесених гнійно-запальних захворювань геніталій на скоротливу здатність матки в пологах та післяпологовому періоді».

У 2017 р. проходила курси тематичного удосконалення «Тестові завдання множинного вибору», в 2018 р. – «Об’єктивний структурований клінічний іспит і базовий курс» на факультеті підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів Інституту післядипломної освіти.

У 2020 р. –  цикл ТУ «Протидія ВІЛ інфекції/СНІД: сучасний інтегрований підхід»  у ННЦ УЕЦСМ НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2021 р. – цикл ТУ «Актуальні питання методики викладання навчальних дисциплін та професійних модулів у медичному ВНЗ»  на Факультеті підвищення кваліфікації викладачів вищої освіти Інституту післядипломної освіти навчально-наукового центру неперервної професійної освіти.

У 2019 р. проходила науково-педагогічне стажування у Пулському університеті імені Юрая Добріли (м. Пула, Хорватія). For successfully participated international internship program on the topic of: «Modern aspects of miscarriage» in the framework of the international conference  «Unified educational space: Ukraine – EU» ): 150 hours,  awarded 5(five) ECTS credits, for eхamination result: Excellent A (Certificate № HR 9317 of 16.05.2019).

У 2022р.  – онлайн-тренінг ОТМЮО-08095 «Можливості Youtube для освіти» (Україна, ТОВ «Академія цифрового розвитку»).

Рівень володіння англійською мовою – В2 (Сертифікат: серія АС №001424, реєстраційний № 2652, від 17.05.2019 р).

Наукові інтереси:

Пріоритетні напрямки науково-практичної роботи: ведення вагітності і пологів у разі імунологічної несумісності крові матері і плода, визначення тактики і методів розродження у жінок з аномаліями пологової діяльності, обстеження і лікування гінекологічних хворих з запальними захворюваннями жіночих статевих органів.

Публікації:

Результатом наукової діяльності є 151 друкована праця (з них 4 – у журналах, що входять до Scopus), співавтор 3 підручників, 3 посібників і монографії, 38 методичних рекомендацій, співавтор патенту на корисну модель № 149674 від 24.11.2021 р. «Позиціонер для забезпечення прон-позиції вагітним у ІІ-ІІІ триместрах вагітності». Індекс Гірша Scopus – 2, Google Scholar – 8.

Участь у науково-практичних конференціях:

Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю “IV Україно-Німецький конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині” з відео майстер-класами, (2020 рік), «V Міжнародний конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» з відео майстер-класами (2021 рік), «VІ Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині” з відео майстер-класами (2021 рік), «VІІ Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині” з відео майстер-класами (2022 рік).

Участь з публікацією у міжнародній науково-практичній конференції «Trends in the development of modern scientific thought» м. Ванкувер, Канада (23-26.11.2020 р.), «Medicine and health care in modern society: topical issues and current aspects», м. Люблін, Польща (26-27.02.2021 р.), «Multidisciplinary academic research and innovation», м. Амстердам, Нідерланди (25-28.05.2021 р.).

Участь з доповіддю спікера на конференціях “Сучасні досягнення науки в медичній практиці” в рамках 29-ї  і 30-ї Міжнародної виставки Public Health (2020-2021 рр.).

У складі робочої групи медичного факультету №2 і університету брала участь у підготовці студентів VI курсу до складання інтегрованого ліцензійного іспиту Крок 2 і  формату STEP 2 IFOM (International Foundation of Medicine). Член робочої групи університету з підготовки і проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту ОСКІ 2 для студентів VI курсу медичних факультетів НМУ імені О.О. Богомольця.

Громадська діяльність:

Виконує обов’язки профорга кафедри.

Членство в професійних асоціаціях:

Член Асоціації акушерів-гінекологів м. Києва, України.

Нагороди:

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства Охорони Здоров’я України “За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм”.

Почесна грамота Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я «За багаторічну сумлінну працю, активну життєву позицію, значний особистий внесок в підвищення рівня медичного обслуговування населення столиці, впровадження ідей профспілкового руху та з нагоди Міжнародного жіночого дня», 2021р.

 

 

Майданник Ігор Віталійович

 

доцент, кандидат медичних наук, закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2002 році.

 

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

Лікар ультразвукової діагностики.

 

Дисципліна, що викладається: «Акушерство та гінекологія».

 

Післядипломна освіта:

2002-2004 рр магістратура на базі Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

ТУ «Основи ультразвукової діагностики в акушерстві та гінекології» 11.02.13-13.03.13

Спеціалізація «Ультразвукова діагностика» 02.10.2013-27.12.2013

Стажування «Ультразвукова діагностика» 02.09.2019-01.10.2019

ТУ «Протидія ВІЛ-інфекції/СНІД: сучасний інтегрований підхід» 13.01-06.03.2020

Довгострокові педагогічні курси: «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти» 22.02-22.03.2021

 

 • Тема дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук “Предиктори розвитку та оптимізація діагностики пізнього гестозу”
 • Наукові інтереси: Сучасні методики діагностики і лікування доброякісної та внутрішньоматкової патології матки, реконструктивні операції.

 

 • Публікації

Є автором чи співавтором 70 наукових праць, в тому числі в журналах, які індексуються Scopus та Web of Science- 5, 6 методичних розробок.

h-index Scholar– 4, h-index Scopus – 2.

 

 • Громадська діяльність

Відповідальний за роботу АСУ на кафедрі.

 

 • Міжнародні конференції:

Науково-практична конференція «New trends and unresolved issues of preventive and clinical medicine » Lublin, Republic of Poland, 25–26 September 2020

Науково-практична конференція: «Modern problems in science»  Prague, Czech Republic 09-12.11.2020

Міжнародний Конгрес: Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині, Київ 27.11.2020

«VІ Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медиціні”, Київ 25-26.11.2021 р.

«Науково-практичній конференції з міжнародною участю до Всесвітнього дня безпеки пацієнтів 2021 року» Київ, 7 вересня 2021

«30 Міжнародна медична виставка Public Health 2021» «Сучасні досягнення науки в медичній практиці», Київ 6-8.10.21 р.

«VІІ Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині”, Київ 24.06.22.

 

 

Бенюк Світлана Василівна

 

доцент кафедри, кандидат медичних наук, закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2006 році.

 

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

 

Має другу вищу освіту: закінчила Міжнародний Соломонів університет за спеціальністю правознавство (медичне право), кваліфікація – юрист.

 

 • Післядипломна освіта:

2009-2011 рр. – клінічна ординатура на кафедрі акушерства і гінекології №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2011-2014 рр. очна аспірантура на кафедрі акушерства і гінекології №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

ТУ «Актуальні питання гінекології в практиці лікаря стаціонару» 08.07.19-19.07.19

CPD course «Aesthetic and plastic gynecology, the use of laser technologies in gynecology» 08.07.19-19.07.19

Науково-педагогічне стажування за фахом «Медичні науки» на тему «Розвиток медичної освіти, сучасний стан та нове у медицині в Україні та країнах ЄС» у Люблінському медичному університеті  (Республіка Польща) (21 жовтня – 29 листопада 2019 року)

 

Тема дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук “Особливості перебігу вагітності, пологів та стан плода у вагітних з холестатичним гепатозом”

 • Наукові інтереси:Малоінвазивна ендоскопічна хірургія в гінекології, ведення вагітності та пологів у жінок з захворюваннями шлунково-кишкового тракту
 • Публікації

Є автором чи співавтором 74 наукових праць, 6 методичних розробок.

 • Громадська діяльність

Бере активну участь в роботі приймальної комісії. З 2019 року є відповідальним секретарем комісії по атестації випускників на медичному факультеті №2.

 • Нагороди:

Нагороджена орденом Святої Варвари.

Scopus-1

Scolar-4

 

 

Ковалюк Тетяна Володимирівна

 

доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент, закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2005 році.

 

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

Вільно володіє англійською мовою – сертифікат Aptis (British Counsil in Ukraine) рівень С.

 З 2018 року  – активний лікар-дослідник у рамках 3 фази двох міжнародних рандомізованих клінічних досліджень лікарських засобів затверджених МОЗ України. Має міжнародний сертифікат GCP.

 Післядипломна освіта:

2010-2013 рр аспірантура у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця

ТУ «Основні аспекти допоміжних репродуктивних технологій» 24.04.2017-28.04.2017

ТУ «Актуальні питання гінекології в практиці лікаря стаціонару» 08.07.19-19.07.19

CPD course «Aesthetic and plastic gynecology, the use of laser technologies in gynecology» 08.07.19-19.07.19

Науково-педагогічне стажування за фахом «Медичні науки» на тему «Розвиток медичної освіти, сучасний стан та нове у медицині в Україні та країнах ЄС» у Люблінському медичному університеті  (Республіка Польща) (21 жовтня – 29 листопада 2019 року)

ТУ «Основи надання акушерсько-гінекологічної допомоги», ІПО НМУ імені О.О. Богомольця, Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти, (27 січня 2020 – 07 лютого 2020 року)

Курс «Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової передвищої освіти», (04 жовтня-18 жовтня 2021 року)

Курси ПК науково-педагогічних працівників «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти», ІПО НМУ імені О.О. Богомольця, Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти, (16.05.2022 -10.06.2022 року)

 

 • Тема дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук “Прогнозування, профілактика та корекція раннього гестозу у жінок з аліментарною недостатністю маси тіла”
 • Наукові інтереси: Прогнозування, профілактика та корекція раннього гестозу, діагностика та лікування невиношування вагітності, діагностика та лікування ендометріозу, застосування сучасних технологій в лікуванні та естетичній гінекології.
 • Публікації (кількість)

Ковалюк Т.В. є автором чи співавтором 125 наукових праць (з них 8 статтей- у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus), 1 авторського свідоцтва на твір, 4 методичних розробок та 2 довідників лікаря «Алгоритмы в акушерстве и гинекологии» (п’ять перевидань з доповненнями) та «Акушерський фантом» (українською та англійською мовами).

Індекс Гірша (Scopus) – 1, Індекс Гірша (Google Scholar) – 4

 • Нагороди:

Подяка Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2020)

 

 

Гичка Назарій Михайлович, доцент, к.мед.н

В 2006 році закінчив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

З 2006 по 2009 роки проходив інтернатуру на базі Львівської обласної клінічної лікарні

З 2006 по 2010 роки навчався в Львівському державному університеті внутрішніх справ, де отримав другу вищу освіту

З 2009 по 2015 роки працював лікарем акушер-гінекологом в Львівській обласній клінічній лікарні.

З 2015 року і по теперішній час працює в Київському міському пологовому будинку №3 на посаді головного лікаря.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство та гінекологія».

Рішенням спеціалізованої вченої ради Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького на підставі прилюдного захисту дисертації Гички Назарія Михайловича присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю “Акушерство та гінекологія” від 28.02.2017 року. Дисертація кандидата медичних наук на тему: “Удосконалення діагностично-терапевтичних заходів при загрозі інтранатального пошкодження недоношеного плода ”

У 2020 році було присвоєно вчене звання Доцент.

Основні напрямки науково-практичної роботи

Наукові інтереси: надання повного спектру акушерських та гінекологічних операцій, консультативна допомога вагітними високої групи ризику з питань невиношування вагітності.

Гичка Назарій Михайлович, був нагороджений орденом “За мужність” III ступеня у 2017 році. У 2016 році нагороджений медаллю “За гідність та патріотизм” ПО “Самооборона”.

Постійно проходить стажування за кордоном, бере участь у міжнародних пленумах та конгресах.

 • Публікації (кількість) – 25

 

 

 

 

Манжула Людмила Василівна

 

доцент кафедри, д.мед.н.

 • В 2001 році закінчила Курський національний медичний Університет
 • З 2001 по 2003 роки проходила інтернатуру за спеціальністю “Акушерство та гінекологія”
 • З 2003 по 2005 роки пройшла клінічну ординатуру
 • З 2005 року та по теперішній час працює в Київському міському пологовому будинку №3 на посаді завідувача фізіологічним акушерським відділенням

Основні напрямки науково-практичної роботи

У 2009 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему “Вагітність, пологи та післяпологовий період у жінок, що не перебували на обліку в жіночій консультації” та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук.

У 2020 році захистила докторську дисертацію на тему «Вагітність, пологи, післяпологовий період у жінок з варикозною хворобою».

Крім лікувальної роботи, вносить вагомий вклад в наукову та навчальну діяльність кафедри. Є доцентом кафедри акушерства та гінекології №3 НМУ імені О.О. Богомольця.

Активно бере участь у науково-теоретичних та практичних конференціях, семінарах та пленумах.

Підвищення кваліфікації: Пройшла авторський курс Мішеля Одена і Ліліани Ламмерс з 19 квітня по 21 квітня 2018 року, що проходив м. Амстердам, Нідерланди.

«Цифрограм для медичних працівників, Національна онлайн-платформа Дія. Цифрова освіта» 08.11.2021 р.

«VІ Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медиціні” з майстер-класами «Міомектомія під час гістерорезектоскопії »; «Ін’єкційні методики у гінекології»; «Використання лазерних технологій в лікуванні вульвовагінальної атрофії в менопаузі»; «Радіохвильова конусна ексцизія шийки матки»; «Естетична реконструкція зовнішніх геніталій у жінок», 25-26.11.2021 р..

– «VІІ Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медиціні” з майстер-класами  «Лапароскопічна гістеректомія – step-by-step»; «Порушення біоценозу піхви в умовах тривалого стресу»; «Стресове нетримання сечі у жінок – погляд уролога»;»»Лазерне лікування стресового нетримання сечі»; «Використання лазерних техноогійв лікуванні вульвовагінальної атрофії в менопаузі»; «Моживості використання prp терапії в естетичній гінекології»; «Практичний курс реконструкції геніталій у жінок»; «Оперативна корекція малих губ»; «Естетична гінекологія», 24.06.22.

Публікації (кількість) – 26

Дисципліна, що викладається: «Акушерство та гінекологія».

Hindex – 3, hindex Scopus – 1.

 

 

 

Друпп Юрій Григорович

доцент, кандидат медичних наук, закінчив Донецький державний медичний інститут імені М.Горького у 1987 році.

 

Клінічну ординатуру пройшов на кафедрі акушерства та гінекології № 4 Донецького державного медичного інституту з 1987 по 1989 рр.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: “Порівняльна оцінка різних методів обробки пуповини новонароджених”, яку захистив у 1993 році в НДІ ПАГ м.Київ

 • Основні напрямки науково-практичної роботи– науково-доказова медицина в акушерстві

Публікації – 380 наукових та навчально-методичних робіт:

10 – навчальних посібників

1 – монографія,

3 – методичних рекомендацій

6 – деклараційних патентів України

1 – раціоналізаторська пропозиція

Член асоціації акушерів-гінекологів України з 1989 року, член міжнародної асоціації акушерів та гінекологів, FIGO

 

Участь в міжнародних наукових заходах:

 

 

Участь у роботі VШ Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» Національна академія медичних наук України та Національна медична академія післядиплом-ної освіти ім. .П.Л.Шу-

пика, м.Київ

    17.04.

2019р

 

 

Участь у роботі 2-го Міжнародного конгресу «Репродуктивне здоров’я: мультидисциплінарний підхід в безперервному профессійному розвитку лікарів» МОЗ України та Національна академія медичних наук України та Національна медична академія післядипломної освіти ім. .П.Л.Шу-

пика, м.Київ

 18-19.04.

2019р.

Тиматичне навчання на фаховій школі «Doctor thinking tnd hain vtdicine Journal Epidural analgesia MeetUP» Medical Authorized Representatives TMT Ukraine, м.Київ  10.05.2019р

 

Участь у науково-практичній

конференції з міжнародною участю

“New trends and unresolved issues of

Preventive fnd clinical medicine”

Медичний університет

м.Любліна, Республіка Польща

25-26.09.

2020

Участь з публікацією в міжнародній науково-практичній конференції “Topical issues of science and practice” Лондон, Великобританія 02-06.11.

2020

Слухач  науково-практичного семі-

нару “Школа реабілітації -2020” в

рамках 29-ї Міжнародної виставки

Public Health 2020

Виставковий центр

Київ, Україна

07.11.2020
“Клінічний випадок органозберігаючої операції у роділлі з placenta accreta”. Доповідь спікера на конференції

“Сучасні досягнення науки в медичній практиці” в рамках 29-ї Міжнародної виставки Public Health 2020

Павільон 1, конференц-зал № 5

Виставковий центр

Київ, Україна

07-9.11.2020
“Клініко-лабораторні особливості

мікст-інфекції піхви та шийки матки, шляхи підвищення ефективності

терапії.

Доповідь спікера на конференції

“Сучасні досягнення науки в медичній практиці” в рамках 29-ї Міжнародної виставки Public Health 2020

Павільон 1, конференц-зал № 5

Виставковий центр

Київ, Україна

07-9.11.2020
Участь з публікацією в міжнародній науково-практичній конференції “Science and practice of today” Анкара, Туреччина 16-19.11.

2020

Участь з публікацією в міжнародній науково-практичній конференції “Trends in the development of modern scientific thought” Ванкувер, Канада 23-26.11.

2020

Участь з публікацією в міжнародній науково-практичній конференції “About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them” Мілан, Італія 26-30.11.

2020

 

Участь з публікацією в міжнародній науково-практичній конференції “Academic research in multidisciplinary innovation” Амстердам, Нідерланди 30.11.-03.12.2020

 

 Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю “IV Україно-Німецький конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медиціні” з відео майстер-класами з оволодінням практичними навичками “Ендоскопіч-

ні методи лікування в гінекологічній практиці”.

Клінічна лікарня “Феофанія”,  Київ, Україна 27.11.2020

 

Навчання в майстер-класі кафедри акушерства, гінекології та медицини плода НМАПО ім.П.Л.Шупика Національний університет охорони здоров’я України ім.П.Л.Шупика

Сертифікат № 002441

13.03.2021

 

У участь у роботі телемосту

“Євразійський телеміст: “POST-COVID пацієнт у фокусі.” Далекобійники “- хто вони?”

НІФіП НАМН України,

НУОЗ України ім.П.Л.Шупика

Сертифікат № 061866

15.04.2021

 

Участь у роботі телемосту Міжнародного конгресу з інфузійної терапії «Школа інфузійної терапії» USCR

Сертифікат № 082070

13.05.2021

 

Участь у роботі телемосту Міжнародного конгресу з інфузійної терапії «Школа інфузійної терапії» USCR

Сертифікат без  №

25.03.2021

 

Участь у роботі телемосту Міжнародного конгресу з інфузійної терапії «COVID-19: Клінічне обговорення основних синдромів захворювання»

 

НІФіП України,  НУОЗ України ім.П.Л.Шупика,

USCR

Сертифікат №072657

27.04.2021

 

Участь в  роботі міжнародного  онлайн телемосту  «Вагітність та пологи високого ризику. Як уникнути перинатальних втрат» / in the international online teleconference “Pregnancy and high-risk births. How to avoid perinatal losses” МОЗ України

Сертифікат без №

03.03.2021

 

Участь з публікацією в VII міжнародній науково-практичній конференції  VII International scientific and practical conference “Science and practice, problems and innovations” International sciencе group “ISG”

Ottawa, Canada

Сертифікат без №

25-27.02.

2021

 

Участь з публікацією в VI міжнародній науково-практичній конференції  VI International science conference on basic sciences, art, business and education, internet technologies and  society “Trends and directions of development of scientific approaches and prospects of integration of internet technologies info society” International sciencе group “ISG”

Stockholm, Sweden

Сертифікат без №

23-26.02.

2021

 

Участь з публікацією в VI міжнародній науково-практичній конференції   XXVII International scientific and practical conference “Multidisciplinary academic research and innovation” International sciencе group “ISG”,

Open Ukranion Citation Index “OUCI”,

Сrossref content registration “doi”,

Google scholar Bowker

Amsterdam, Netherlands

Сертифікат без №

25-28.05.

2021

 

Участь в медичній конференції в рамках міжнародного науково-практичного форуму IFRM “Репродуктивне здоров’я сім’ї” Вінницький національний медичний університет ім.М.Ш.Пирогова,

Українська асоціація медичних освітніх симуляційних технологій, Міжнародний форум репродуктивної медицини (IFRM),

МЦ “Мати та дитина”

м.Київ

Сертифікат ВКМ 000775

29-30.04.2021

 

Участь у майстер класі кафедри акушерства, гінекології та медицини плода НМАПО імені П.Л.Шупика НУОЗ України ім.П.Л.Шупика Сертифікат № 004770 05.06.2921

 

Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю

“V міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медиціні” з відео майстер-класами з оволодінням практичними навичками “Гістерорезектоскопія при субмукозній лейоміомі матки”, “Ін’єкційна естетична гінекологія”.

НМУ імені О.О.Богомольця,

Клінічна лікарня Феофанія

Сертифікат 05-0124

26.05.2021

 

Took part in the webconference

«Obstetric bleeding: a modern look at an old problem»

НУОЗ України ім.П.Л.Шупика

Сертифікат №096438

15.06.2021

 

Слухач  конференції “Сучасні

досягнення науки в медичній

практиці ” (секція акушерство)  в

рамках 30-ї Міжнародної виставки

Public Health 2021

Виставковий центр

Київ, Україна

Сертифікат 9800119845575

06-08.

10.2021

 

“Донний кесарів розтин: практичні нотатки”

. Доповідь спікера на конференції

“Сучасні досягнення науки в медичній практиці” в рамках 30-ї Міжнародної виставки Public Health 2021

Павільон 1, конференц-зал № 5

Виставковий центр

Київ, Україна

Сертифікат спікера

01459

 

06.10.2021

 

Провів майстер-клас «Естетична реконструкція зовнішніх геніталій жінки» на VIМіжнародному конгресі «Іноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» НМУ імені О.О.Богомольця,

Клінічна лікарня Феофанія

Сертифікат доповідача

06-1070

25-26.11.2021

 

 майстерклас на VI Міжнародному конгресі «Іновації в арсеналі практикуючого лікаря» НМУ імені О.О.Богомольця,

Клінічна лікарня Феофанія

Сертифікат доповідача

24.06.2022р

Індекс Гірша – 4

Нагороди  – Грамота МОЗ України

Курочка Валентина Валеріївна

 

асистент кафедри, кандидат медичних наук, закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2002 році.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

 • Післядипломна освіта:

Інститут післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, довгостроковий курс підвищення кваліфікації  науково-педагогічних працівників та викладачів: “Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти” 22.02.21-22.03.21
Міжнародне стажування

“Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід” (Польща – Україна) 06.11.21-12.12.21 Проект: Імплементація культури якості навчання, викладання та оцінювання в закладах освіти України

Конференції з міжнародною участю:

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Жіноче здоровя XXI століття. Стратегія та тактика рішень міждисциплінарних проблем естетичної гінекології» 25-26 травня 2017
 • IІІ Міжнародний конгрес «Жіноче здоров’я XXI століття: внутрішньоматкова патологія та міждисциплінарні проблеми» 23. 11.2017
 • Німецько-український конгрес «Інноваційні технології у гінекології, мамології та естетичній медицині» 26.04.2018
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Здоровя жінки XXI століття» з відео майстер-класом «Лазерні технології в гінекології» 14.11.2019
 • IX Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» 16-18.09.2020.
 • 29-та Міжнародна медична виставка Public Health Конференція «Сучасні досягнення науки в медичній практиці» 7-9.10.2020. Доповідь
 • IV Міжнародний конгрес з інфузійної терапії ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» 12-13.10.2020.
 • Україно-Німецький конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» з відео-майстер класом «Ендоскопічні методи лікування в гінекології». 27.11.2020
 • Міжнародна онлайн-конференція «Експансивна хірургія в гінекології: ендометріоз, пролапс, рак». – Європейська ліга ендометріозу. 27-28.11.2020.
 • ІІ Міжнародна конференція «Всесвітня медицина в повсякденній практиці» 22-23.04.21
 • Міжнародний медичний конгрес «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки». 06-07.05.2021.
 • Міжнародний конгрес інфузійної терапії. Телеміст «Школа інфузійної терапії» 13.05.2021
 • V Міжнародний конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» з відео-майстер класом «Гістерорезектоскопія при субмукозній лейоміомі матки», «Ін’єкційна естетична гінекологія» 26.05.2021
 • 30-а Міжнародна медична виставка Public health 2021 «Сучасні досягнення науки в медичній практиці» 6-8 жовтня 2021 Доповідь
 • VI Україно-Німецький конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» з відео-майстер класом «Міомектомія під час гістерорезектоскопії» 25-26 листопада 2021 року.
 • Конференція Європейської Академії наук. Гамбург.Курс “On being a scientist” травень 2022
 • VIІ Україно-Німецький конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» з відео-майстер класом. 24.06.2022

Тема дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук: «Сучасні підходи до діагностики і лікування доброякісної патології ендо- і міометрія у жінок репродуктивного віку»

Наукові інтереси: втілення нових методів діагностики та лікування доброякісної патології матки.

Публікації Автор 110 наукових праць, індекс Гірша (Google Scholar – 7, Scopus -1). Співавтор 12 методичних рекомендацій кафедри. Автор 4 методичних рекомендацій з виробничої практики.

 • Громадська діяльність

Секретар Державної Атестаційної комісії по атестації лікарів-інтернів на присвоєння звання лікарів акушер-гінекологів на кафедрі акушерства, гінекології та неонатології післядипломної освіти НМУ

Секретар методичних засідань кафедри акушерства і гінекології №3 НМУ

 • Членство в професійних асоціаціях:Член асоціації акушерів-гінекологів України.
 

 

Щерба Олена Анатоліївна

 

кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства і гінекології №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, лікар акушер-гінеколог вищої категорії. У 1998 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

 • Післядипломна освіта:

Інтернатура 1998 – 2000 рр., на кафедрі акушерства і гінекології №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 • Підвищення кваліфікації:

 

 • Науково-педагогічне стажування «Проблеми модернізації медичної освіти в Україні та в країнах ЄС» у Люблінському медичному університеті за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва, м. Люблін, Республіка Польща, 2018 р.
 • Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в МОЗ України «Підготовка НМК та організація системи контролю дистанційного курсу в медичному ВНЗ», НМУ імені О.О. Богомольця Інститут післядипломної освіти Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти, 2021 р.
 • ТУ: «Протидія ВІЛ-інфекції / СНІД: сучасний інтегрований підхід», НМУ імені О.О. Богомольця, 2019 р.
 • ТУ «Інтерактивні технології вищої медичної освіти. Актуальні проблеми акушерства і гінекології», Факультет підвищення кваліфікації викладачів МОЗ України НМУ імені О.О. Богомольця, 2012 р.
 • ТУ: «Основні аспекти допоміжних репродуктивних технологій», Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 2012 р.
 • Передатестаційний цикл: «Акушерство і гінекологія», Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 2008 р.
 • Підвищення кваліфікації викладачів «Біоетика в медицині» Факультет підвищення кваліфікації викладачів МОЗ України НМУ імені О.О. Богомольця, 2007 р.
 • Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти «Психолого-педагогічний семінар», НМУ імені О.О. Богомольця, 2003 р., 2005 р., 2006 р.
 • Підвищення кваліфікації по Кольпоскопії, Київська міська онкологічна лікарня, 2001 р.

 

 • Участь у міжнародних конференціях:
 1. Участь у якості спікера на конференції “Сучасні досягнення науки в медичній практиці”, у рамках Всеукраїнського форуму «30-та Міжнародна медична виставка Public Health», Україна, Київ, НМУ імені О.О. Богомольця, 2021.
 2. Took part in the XXV Internftional Scientific and Practical Conferens «Implementation for modern science and practice», Varna, Bulgaria, 2021.
 3. Took part in the VIII International scientific and practical conference «International scientific innovations in human life», Manchester, United Kingdom, 2022.
 4. Took part in the webconference «Obstetric bleeding: a modern look at an old problem», 2021.
 5. Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «VI Міжнародний конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині», 2021 р.
 6. Участь у науково-практичній онлайн конференці з міжнародною участю «Перша конференція по глобальному довголіттю. Актуальні питання продовження молодості», 2021 р.
 7. Участь у Науково-практичній конференції з міжнародною участю «V Міжнародний конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині», 2021 р.
 8. Участь в роботі міжнародного онлайн-телемосту «Євразійський телеміст» Клінічний консіліум. Особливості перебігу та реабілітації пацієнтів з Long COVID» 20.01.2022 року.
 9. Участь в роботі VII Міжнародного конгресу “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині”, 2022 р.
 10. Участь в роботі VII Міжнародного конгресу “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині” Отримала сертифікат за участь в майстер-класі з оволодінням практичними навичками: «Лапароскопічна гістеректомія – step-by-step», «Лазерне лікування стресового нетримання сечі», «Використання лазерних технологій в лікуванні вульвовагінальної атрофії в менопаузі», «Можливості використання prp терапії в естетичній гінекології» «Практичний кейс реконструкції геніталій у жінок» «Оперативна корекція малих статевих губ», 2022 р.
 11. Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «V Міжнародний конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині»» з відео майстер-класами з оволодінням практичними навичками: «Гістерорезектоскопія при субмукозній лейоміомі матки», «Ін’єкційна естетична гінекологія». 2021 р.
 12. Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «VI Міжнародний конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині»» з відео майстер-класами з оволодінням практичними навичками: «Міомектомія під час гістерорезектоскопії», «Використання лазерних технологій в лікуванні вульвовагінальної атрофії в менопаузі», «Радіохвильова конусна ексцизія шийки матки», «Інєкційні методики у гінекології», «Естетична реконструкція зовнішніх геніталій у жінок», 2021 р.
 13. Пройшла навчання у фаховій школі з міжнародною акредитацією АССМЕ «Жіноче здоров’я від А до Я з секцією Збереження фертильності у різні вікові періоди в рамках професійного розвитку лікарів-акушерів-гінекологів», 2021 р.
 14. Участь у роботі міжнародного онлайн телемоста «Беременность и роды высокого риска. Как избежать перинатальных потерь», 2021 р.
 15. Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «IV Україно-Німецький конгрес «Іноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині», 2020 р.
 16. Участь у тематичному навчанні (майстер клас): «Організація заходів на догоспітальному етапах: серцево-легенева реанімація, катетеризація периферичних вен, робота з сучасними гравітаційними системами для інфузійної терапії», що проводилася під час роботи IV міжнародного конгресу з інфузійної терапії, 2020 р.
 17. Участь у роботі IV міжнародного конгресу з інфузійної терапії. Отримала 10 балів безперервного професійного розвитку лікарів, 2020 р.
 18. Участь у роботі VIII Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», 2019 р.
 19. Участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю «Впровадження європейських технологій у лікування онкохворих», 2019 р.
 20. Участь у медичній конференції у рамках міжнародного науково-практичного форуму IFRM «Мультидисциплінарний підхід до проблеми невдалих спроб ДРТ», 2019 р.
 21. Участь у медичній конференції у рамках міжнародного науково-практичного форуму IFRM «Ускладнення ДРТ: практичні аспекти медичної допомоги», 2018 р.
 22. Участь у роботі Пленуму Асоціації акушерів-гінекологів України та науково-практичної конференції з міжнародною участю «Акушерство та гінекологія: актуальні та дискусійні питання», 2018 р.
 23. Участь у роботі Німецько-Українського конгресу «Іноваційні технології у гінекології, мамології та естетичній медицині», 2018 р.
 24. Участь у медичній конференції у рамках міжнародного науково-практичного форуму IFRM «Інновації в пренатальній діагностиці», 2018 р.
 25. Participated in the Workshop on Innovative Laser Technologies for a Gynecological Treatment. Perfection in every way, 2017 р.
 26. Участь у роботі VI Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», 2017 р.
 27. Участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю «Жіноче здоров’я XXI століття. Стратегія та тактика рішень міждисциплінарних проблем естетичної гінекології», 2017 р.
 28. Участь у медичній конференції у рамках міжнародного науково-практичного форуму IFRM «Особливості ведення вагітності після ДРТ», 2017 р.
 29. Участь у роботі 1-го Всеукраїнського науково-практичного Форуму з міжнародною участю «VAGINA, CERVIX, UTERUS: інфекція, запалення, неоплазія», 2017 р.
 30. Участь у роботі III Міжнародного конгресу «Жіноче здоров’я XXI століття: внутрішньоматкова патологія та міждісциплінарні проблеми», 2017 р.

 

 • Тема дисертації:

В 2011 році присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук із спеціальності акушерство та гінекологія. Тема дисертаційної роботи: «Клініко-патогенетичне обґрунтування медикаментозної терапії вульвовагінітів, обумовлених мікст-інфекцією».

 • Основні напрямки науково-практичної роботи:

Бере участь у науковій діяльності кафедри. Підготувала 17 студентів-гуртківців для доповідей на Міжнародних науково-практичних конгресах студентів та молодих вчених, міжнародних з’їздах представників студентських наукових товариств медичних ВНЗ на яких студенти – членів гуртківці та молоді вчені кафедри доповідають про результати своїх наукових досліджень, багато з яких відображені в друкованих працях сучасних наукових видань.

Наукові інтереси: профілактика та лікування запальних захворювань жіночих статевих органів, захворювань що передаються статевим шляхом.

 • Публікації:

Є автором та співавтором 154 друкованих праць у вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях, із них:

 • 22 методичних рекомендацій,
 • 3 деклараційних патентів України,

 

 • Членство в професійних асоціаціях:

Дійсний член Асоціації акушерів-гінекологів України

 • Громадська діяльність:

У 2014-2018 рр. брала участь у роботі Державної екзаменаційної комісії №2 студентів-випускників НМУ імені Богомольця на посаді відповідального секретаря.

У 2014 р. брала участь у роботі Державної атестаційної комісії по атестації лікарів-інтернів НМУ імені О.О. Богомольця на присвоєння звання лікарів акушер-гінекологів на посаді секретаря атестаційної комісії.

У 2017-2018 рр. брала участь у роботі комісії з перевірки результатів виробничої практики студентів на медичному факультеті №2 НМУ імені О.О. Богомольця, та вдосконалення її проведення за кредитно-модульною системою. Щодо результатів її роботи звітувала на вченій раді медичного факультету №2 НМУ імені О.О. Богомольця. Склад комісії: доцент Горлач А.І. (керівник), асистент Щерба О.А.

У 2018 р. брала участь з перевірки підготовки кафедр медичного факультету №2 НМУ імені О.О. Богомольця до Державних випускних іспитів студентів. Щодо результатів роботи доповідала на вченій раді медичного факультету №2 НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

Олешко Віктор Федорович

 

Дисципліна – акушерство та гінекологія

 

асистент кафедри, к.мед.н.

Закінчив в 2010 р. ДЗ “Луганський державний медичний університет”

Післядипломна освіта:

2010-2013 рр. Магістратура на кафедрі акушерства і гінекології ДЗ “Луганський державний медичний університет”

2013-2016 рр. Аспірантура на кафедрі акушерства і гінекології ДЗ “Луганський державний медичний університет” та ДУ “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені акад. О.М. Лук’янової НАМН України”

 

 • Тема дисертації: “Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з недостатністю обтураційної функції шийки матки”
 • Наукові інтереси: невиношування вагітності, гінекологічна ендокринологія, вагітність, що обтяжена екстрагенітальною патологією, запальні захворювання жіночих статевих органів.
 • Впровадження в клінічну практику:

Спосіб оцінки стану шийки матки у вагітних групи ризику щодо істміко-цервікальної недостатності. Патент на винахід № 115115 від 11.09.2017 UA.

Спосіб прогнозування змін стану шийки матки у вагітних з істміко-цервікальною недостатністю. Патент на винахід № 117298 від 10.07.2018 UA.

 

 • Публікації– 78 (h-індекс Google Scholar – 5, h-індекс Scopus – 1)
 • Винаходи – 2 (корисні моделі – 3)
 • Підвищення кваліфікації:
  • Zustricz Foundation, Krakow, Republic of Poland. International internship under the program “Fundraising and Organization of Project Activities in Educational Establishments: European Experience”. 180 годин / 6 кредитів ECTS. Сертифікат SZFL-0000427

15.03.2021-26.03.2021. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Інститут післядипломної освіти. ТУ «Невідкладна акушерська допомога». Посвідчення № 872/0321

 • ВГО «Асоціація гінекологів-ендокринологів України». Науково-практичний семінар «Проблема гіперандрогенії в практиці гінеколога та дерматолога: в пошуках колегіальних рішень» 4 академічні години.
 • Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. «VII Міжнародний конгрес «Іноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» Сертифікат № 20190289. 8 академічних годин
 • ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» «Вагітність в фокусі Prevention. Профілактика метаболічних та акушерських ускладнень на різних етапах вагітності» 4 академічні години.
 • ГО «Українська асоціація кольпоскопії та цервікальної патології». Майстер-клас «Суперчутливі питання у діагностиці. CIN, метаплазія, вроджена зона трансформації». 4 академічні години.

 

 • Громадська діяльність – керівник студентського наукового гуртка кафедри акушерства і гінекології № 3
 

 

Чеботарьова Антоніна Сергіївна

 

Асистент кафедри акушерства і гінекології №3 Національного медичного університету імені. О.О. Богомольця, лікар акушер-гінеколог.

 

Освіта:

У 2014 році закінчила медичний факультет Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

В 2018 році затверджена тема дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 222 «Медицина»: «Прогнозування і профілактика порушень гемостазу у вагітних з антенатальною загибеллю плода»

Володіє англійською мовою – сертифікат Person English Test Academic (рівень B2)

Післядипломна освіта:

 1. ФПК Довгострокове підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти», листопад 2021;
 2. -Курс «Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової передвищої освіти» ТОВ «Академія цифрового розвитку», жовтень 2021;
 3. ТУ «Основи надання акушерсько-гінекологічної допомоги» НМУ імені О. О. Богомольця, Інститут післядипломної освіти. 2020
 4. Цифрограм для медичних працівників, Національна онлайн-платформа Дія. Цифрова освіта, Електронний сертифікат, Високий С1
 5. Цифрові навички для медиків. Національна онлайн-платформа Дія. Цифрова освіта.

Приймала участь в міжнародних науково-практичних конференціях в якості доповідача:

 • «Topical issues of science and practice», Лондон, Великобританія, листопад 2020;
 • VI Міжнародна науково-практична конференція “About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them.” Мілан, Італія, жовтень 2020;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Нові тенденції та невирішені питання профілактичної та клінічної медицини», Люблін, Польща, вересень 2020;

Публікації: є співавтором 19 друкованих праць, з них 2 статті у виданнях, що індексуються БД SCOPUS:

 • «Pathogenetic background of occurrence of venous thromboembolic complications in women with antenatal fetal death» Польський медичний журнал «POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI» Том XLIX жовтень2021 рік
 • «Features of the pregnancy and delivery course, fetal and newborn status in women with COVID-19» Науково-практичний журнал «Репродуктивна ендокринологія» №5 жовтень 2021.

Індекс Гірша (Scholar) – 1, Індекс Гірша (SCOPUS) – 1

Наукові інтереси: Гемостазіологічні порушення у жінок в практиці лікаря акушера-гінеколога, ведення жінок з проблемами ендокринного непліддя, консультування з питань планування сімʼї, COVID 19 у вагітних; фізіологічне ведення вагітності і пологів.

 

 

Забудський Олександр Васильович

 

асистент  кафедри

 • 2003 закінчив НМУ імені О.О. Богомольця , здобув кваліфікацію лікаря за спеціальністю лікувальна справа.
 • З 2010 року працює в КМПБ№3 на посаді завідувача відділенням гінекології №1, має вищу кваліфікаційну категорію

 

 • Основні напрямки науково-практичної роботи

Ендоскопічна хірургія, . Стажувався закордоном. Регулярно відвідує курси по акушерству та гінекології в Center of Surgical Innovation, а також пройшов навчання в Міжнародному центрі лапароскопії СІСЕ в м. Клермон –Ферран, Франція.

Працює над кандидатською роботою.

З 2010-2013 навчався в ОРІДУ НАДУ при Президентові України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Державне управління» та здобув кваліфікацію магістра державного управління. Володіє повним об’ємом оперативних втручань в акушерстві та гінекології.

Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

 • Публікації (кількість) – 15
 
Бала Оксана

 

асистент кафедри акушерства і гінекології №3 НМУ імені О.О. Богомольця, к.мед.н., заступник директора з медичної частини КНП «Київський міський пологовий будинок №3».

 

Освіта:

У 1998 році закінчила Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького за спеціальністю «Лікувальна справа».

Проходила інтернатуру за спеціальністю «Акушерство і гінекологія» на базі Національного медичного уніврситету ім. О.О. Богомольця.

У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: «Прогнозування та профілактика післяабортних ускладнень у жінок з завмерлою вагітністю на ранніх термінах»

Магістр державного управління.

Досвід роботи:

З 2001 року обіймає посаду лікаря акушера-гінеколога у Київському міському пологовому будинку №3.

Асистент кафедри акушерства та гінекології №3 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Напрямки роботи:

 1. Ведення нормальних, ускладнених та патологічних пологів.
 2. Ведення вагітних, протягом усього периоду.
 3. Консультації гінекологічних пацієнтів.
 4. Проводить транспіхвові та лапаротомічні операції.
 5. Постійний учасник наукових міжнародних та вітчизняних конференцій.

Має вищу кваліфікаційну категорію. Загальний стаж роботи за фахом складає 20 років.

Публікації:

Результатом наукової діяльності є 15 друкованих праць, 5 методичних рекомендацій.

Участь у науково-практичних конференціях:

Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю “IV Україно-Німецький конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині” з відео майстер-класами, (2020 рік), «V Міжнародний конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» з відео майстер-класами (2021 рік), «VІ Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині” з відео майстер-класами (2021 рік), «VІІ Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині” з відео майстер-класами (2022 рік).

 

 

Фурса-Совгира Тетяна Миколаївна

 

асистент кафедри акушерства та гінекології №3. У 2007 році закінчила НМУ імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

 

У 2007 по 2010 роки проходила інтернатуру за спеціальністю «Акушерство та гінекологія» на базі кафедри акушерства та гінекології №3 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Основний напрямок науково-пратичної роботи:

 • Введення пацієнток з позаматковою вагітністю та з невиношуванням вагітності
 • Введення вагітності після вилікуваного безпліддя, враховуючи допоміжні репродуктивні технології
 • Багатоплідні вагітності, після звичного невиношування, перинатальних втрат в анамнезі, з наявністю супутніх імунних факторів невиношування, враховуючи антифосфоліпідний синдром, гестозами

 

Публікації – автор 4 наукових праць.

Заступник директора з організаційно-методичної роботи. Лікар акушер-гінеколог КНП «КМПБ №3» м . Київ

Лікар вищоі категоріі

З 2010 року бере регулярну участь в конференціях міжнародних рівнів:

 • «Репродуктивні аспекти в медицині молочної залози»
 • «Здоров’я жінки у ХХІ столітті»
 • «Міждисциплінарні аспекти ендокринної гінекології та репродуктивної медицини» НМАПО
 • «Ендокринологія вагітності»

У 2011 році – тематичне удосконалення на тему «Основні аспекти ендоскопічної гінекології»

У 2012 році – тематичне удосконалення на тему «Основні методи гемостазу в акушерстві та гінекології»

У 2016 році – тематичне удосконалення на тему «Основи репродуктології»

У 2016 році – тематичне удосконалення на тему «Основні аспекти допоміжних репродуктивних технологій(ДРТ)»

У 2017 році – тематичне удосконалення на тему «Сучасний стан проблем внутрішньоутробного інфікування»

Регулярно відвідує курси по акушерству та гінекології в Center of Surgical Innovation.

 

 

 

 

Пучко Марина Сергіївна

 

асистент кафедри

Закінчила в 2012 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

 

 • Післядипломна освіта:

2012-2015 рр. – закінчила інтернатуру за спеціальністю «Акушерство та гінекологія» на кафедрі акушерства, гінекології та репродуктології  НМАПО імені П.Л.Шупика

З 2015 р – член Асоціації акушер-гінекологів України

 

 • Основні напрямки науково-практичної роботи

Наукові інтереси: лікування запальних захворювань жіночої статевої системи, фонових та передракових захворювань шийки матки, гормональні порушення у жінок різних вікових груп, планування та ведення вагітності, лікування безпліддя, ведення пологів.

 

 • Публікації – автор 5 наукових праць

 

 

 

 

Момот Альона Анатоліївна

 

асистент кафедри акушерства та гінекології №3. У 2016 році закінчила НМУ імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

 

 • Тема дисертаційної роботи: «Клініко- патогенетичне обгрунтування лазерних технологій в ліукванні атрофічного кольпіту у жінок постменопаузального віку».
 • Основний напрямок науково-пратичної роботи: Втілення лазерних технологій в лікуванні атрофічних змін у жінок в постменопаузальному віці.
 • Публікації – автор 4 наукових праць.