Кафедра акушерства і гінекології №3

Співробітники

 

 

Бенюк Василь Олексійович

Завідувач кафедри акушерства і гінекології №3, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук (2001), професор (2004 р). Закінчив у 1987 році Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

Член Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця, Голова Вченої Ради по захисту докторських дисертацій Д26.003.03, член Вченої ради IІ медичного факультету.

Вперше започаткував новий науковий напрямок з вивчення основних патогенетичних механізмів розвитку перинатальної патології, розробив диференційований підхід і методи профілактики перинатальних ускладнень у вагітних з недоношуванням вагітності, активно займається питаннями прогнозування та попередження ускладнень вагітності при різних видах акушерської патології. Приймає активну участь в розробці та впровадженню в сучасне акушерство програми «Партнерські пологи».

Впровадив у гінекологічну практику нову тактику ведення та лікування хворих з внутрішньоматковою патологією із застосуванням сучасних малоінвазивних технологій. Розробив та здійснив впровадження сучасних підходів та показань щодо диспансеризації, тактики й вибору методу лікування жінок репродуктивного віку з гіперпластичними процесами ендометрія

Співробітник кафедри акушерства та гінекології №3 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця з 1991 року.

Завідувач кафедри акушерства і гінекології №3 – з 2006 року.

Постійно підвищує свій професійний рівень, неодноразово проходив стажування закордоном (Німеччина, Італія).

Тема дисертації

У 1993 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему “Роль цитохрому С у лікуванні анемії вагітних”

У 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему “Прогнозування, діагностика та лікування перинатальних ускладнень вагітних з недоношуванням”

 Основні напрямки науково-практичної роботи

Під керівництвом професора Бенюка В.О. захищено 19 кандидатських  та PhD дисертацій та 2 докторські дисертації, ведеться робота над 7 PhD та 2 докторськими дисертаціями.

Наукові інтереси

Ультразвукова діагностика. Лапароскопічні техніки. Володіє методикою лазерного фракційного ліфтингу в гінекології, радіохвильової терапії та аргоно-плазмової коагуляції захворювань шийки матки.

Систематично сумісно з провідними фахівцями Німеччини, Італії проводить майстер-класи з питань втілення інноваційних методик для лікарів акушерів-гінекологів України.

 Публікації

Бенюк В.О. є автором понад 500 наукових праць, співавтор 5 підручників, в тому числі «Гінекологія дитячого та підліткового віку», «Гінекологія», «Акушерство», 8 посібників, з яких 2 – перевидавалися 4 рази, 12 патентів на винаходи.

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-5984-3307

Google Scholar – 11

https://scholar.google.com.ua/citations?user=slVP6b0AAAAJ&hl=uk

Індекс Гірша Scopus – 1 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507169512

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194759770

Web of science –  1

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2484853

Список наукових робіт за 5 років

 1. Удосконалення методів діагностики у жінок постменопаузального періоду з внутрішньоматковою рідиною/ Кузьміна А.В., Бенюк В. О, Гончаренко В.М., Усевич І. А., Половинка В. О.// Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – Рівне. –ПП Естеро. – Випуск 2 (44) 2019. – С. 66-70

https://doi.org/10.35278/2664-0767.2(44).2019.181024

 1. Postoperative optimization in genital prolapse caused by connective tissue dysplasia/В.О Бенюк, Л.Д.Ластовецька, О.А.Щерба, Е.Чанія, В.А. Шако // Danish Scientific Journal- 2019.- 22,- Vol.1.- P.46  – 50

http://www.danish-science.org/wp-content/uploads/2019/05/DSJ_23_1.pdf

 1. Prevention of postoperative infections complications in pationts with genital prolaps/A. Benyuk, L.D.Lastoveckaya, E.A.Scherba, V.Shako, E.Chania E. //Danish Scientific Journal – 2019.- 30. – Part.1.-  P. 37 – 40.

http://www.danish-science.org/wp-content/uploads/2019/12/DSJ_30_1.pdf

 1. Endometrial polyposis – associated microecology of the vaginal mucosa/A. Benyuk, L.D. Lastoveckaya, E.A. Scherba, V.Shako, E.Chania E.// Sciences of Europe  (Praha, Czech  Republic) – 2019.- 39 (39).- Vol.2.- P. 69 – 72.

https://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-2-No-39-2019.pdf

 1. Клінічні аспекти асоційованих кандидозно – герпетичних вульвовагінітів/ О.А.Щерба, Л.Д.Ластовецька, В.О.Половинка, В.А. Шако // Здоровье женщины – 2019.- 7 (143).- C.85 – 90

DOI: 10.15574/HW.2019.143.85

 1. Досвід відновлення нормоценозу піхви при лікуванні бактеріального вагінозу у жінок репродуктивного віку / Бенюк В.О., Никонюк Т.Р., Ковалюк Т.В. // «Здоровье женщины», 2019, №1 (137). С. 96-100. DOI:15574/HW.2019.137.96.
 2. The condition of hormonal homeostasis in the first trimester of pregnancy after the application of assisted reproductive technologies/ V.O. Benyuk, L.M. Vygivska, I.V. Maidannyk, V.F. Oleshko // Здоровье женщины– 2019.- № 9(145). – с. 26-31

http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1830

 1. Психоемоційний стан жінок зі спонтанною вагітністю та після застосування допоміжних репродуктивних технологій/ Бенюк В.О., Вигівська Л.М., Майданник І.В., Олешко В.Ф // Здоровье женщины. – 2019. – №10 (146). – С. 10-15.

DOI: 10.15574/HW.2019.146.10

 1. Клініко-статистичний аналіз випадків кесарського розтину в Київському міському пологовому будинку №3 за 2018 рік / Бенюк В.О., Гичка Н. М. Котенок А.С., Ковалюк Т. В., Бенюк С.В. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. 2019 Випуск 2 (44):12-17.

http://zbirnyk.aagu.com.ua/article/view/180849

 1. Ретроспективний аналіз випадків антенатальної загибелі плода в умовах типового міського пологового будинку м. Києва / Бенюк В.О., Гичка Н. М. Котенок А.С. //Здоров’я жінки, 2019. 6 (142):34-36. DOI:  10.15574/HW.2019.142.34
 1. Гіпергомоцистеїнемія як основний предиктор виникнення антенатальної загибелі плода / Бенюк В. О., Гичка Н. М, Котенок А. С.//Здоров’я жінки, 2019 7 (143) 22 – 24. DOI:  10.15574/HW.2019.143.22
 1. Патогенетична значимість виявлення порушень в системі гемостазу для діагностики та профілактики тромботичних ускладнень у жінок з антенатальною загибеллю плода / Котенок А. С., Бенюк В.О., Гичка Н. М, // Український науково-медичний молодіжний журнал, 2019. 3 (111):21-28.

https://doi.org/10.32345/USMYJ.3(111).2019.21-28

 1. Modern possibilities of preterm birth prediction / Hychka N.M., Beniuk V.O., Goncharenko V.M., Dyndar O.A., Oleshko V.F. // Репродуктивна ендокринологія, 2020. – №1(51). – с. 56-59. (Scopus)

DOI: https://doi.org/10.18370/2309-4117.2020.51.56-59

 1. Modern treatment of endometrial local hyperplastic processes from positions of the pathogenic approach / Benyuk V.O., Kravchenko Y.V., Kovaliuk T.V., Beniuk S.V., Usevych I.A. // Reproductive Endocrinology, 2020. – 5 – pp. 28–32 (Scopus)

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2020.52.28-32

 1. Стан матково-плацентарної гемодинаміки у вагітних у результаті використання допоміжних репродуктивних технологій Вигівська Л.М., Бенюк В.О., Майданник І.В., Гончаренко В.М., Олешко В.Ф // Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини». – 2020. – Т. 4, №1. – С. 56-63 https://doi.org/10.33247/2312-1025.4(1).2020.08
 2. Specific issues of conducting tactics for women in postmenopausal period with intrauterine fluid / Kuzmina , Benyuk V., Kovaliuk T. // Polish journal of science. – 2020. – №24. Vol. 1. – p. 30 – 33.

https://www.polish-science.com/wp-content/uploads/2020/02/POLISH-JOURNAL-OF-SCIENCE-%E2%84%9624-2020-VOL.-1.pdf

 1. Результати лікування хворих з поліпами ендометрія при застосуванні диференційованого підходу / В.О. Бенюк, В.С. Ярмак, Ю.Г. Друпп, Т.В. Ковалюк // Здоровье женщины– 2020.- № 2(148). – с. 56-59

DOI: 10.15574/HW.2020.148.56

 1. Оптимізація методів профілактики накопичення внутрішньо маткової рідини у жінок у постменопаузальний період / В.О. Бенюк, А.В. Кузьміна, Т.В.Ковалюк // Здоровье женщины– 2020.- № 2(148). – с. 38-41.

DOI: 10.15574/HW.2020.148.38

 1. Cучасні напрямки лікування генітоуринарного синдрому з патогенетичної точки зору./ М.С. Пучко, В.О. Бенюк, В.Ф. Олешко, Т.В. Ковалюк, А.А. Момот. // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. 2020; 1 (45): 41 – 53.

http://zbirnyk.aagu.com.ua/article/view/212237

 1. Оцінка ефективності застосування СО2-лазера в терапії стресового нетримання сечі з патогенетичної точки зору. / В.О. Бенюк, В.М. Гончаренко М.С. Пучко, Т.В. Ковалюк, В.С. Ярмак // Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини. – 2020. – Т. 4 – № 3-4. – С. 5 – 12.

DOI:10.33247/2786-7781.5(1)2023.02

 1. Оцінка якості життя у динаміці лікування у жінок зі стресовим нетриманням сечі / В.О.Бенюк, В.М. Гончаренко, М.С. Пучко, А.А. Момот, Т.В. Ковалюк // Здоровье женщины. – 2020. – № 9-10 (155-156).  – с. 33-39.

DOI:10.15574/HW.2020.155-156.33

 1. Modern view on intra- and post-operative blood loss prevention during hysteroresectoscopy in patients with submucous leiomyoma/ V.O. Benyuk, N.G. Korniets, O.V. Zabudskyi, V.F. Oleshko // Здоровье женщины. 2020; 2 (148): 26 – 30.

DOI: 10.15574/HW.2020.148.25

 1. Оцінка психоемоційного стану вагітних з антенатальною загибеллю плода в анамнезі / Чеботарьова А. С., Бенюк В.О., Гичка Н. М., Друпп Ю. Г. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів гінекологів України, 2020. 1(45):75 – 79

https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(45).2020.212261

 1. Efficiency evaluation of the improved treatment and prevention complex in pregnant women after assisted reproductive technologies / O. Beniuk, L.M. Vygivska, I.V. Maidannyk, T.V. Kovaliuk, O.O. Chorna, S.V. Beniuk, I.A. Usevych// Reproductive Endocrinology, 2021, (59), pp. 26–31 (Scopus)

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2021.59.26-31

 1. Possibilities of vaginal biotope correction in pregnant women after application of auxiliary reproductive technologies / L.M. Vygivska, V.O. Beniuk, I.V. Maidannyk, I.A. Usevych, L.D. Lastovetska, Y.G. Drupp, V.V. Kurochka // Репродуктивна ендокринологія. 2021; 4 (60): 40 – 45. (Scopus)

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2021.60.40-45

 1. Оцінка ефективності корекції психоемоційного стану у вагітних після використання допоміжних репродуктивних технологій/ В.О.Бенюк, В.Г.Гінзбург, Л.М.Вигівська, І.В.Майданник, О.О.Чорна, В.Ф.Олешко, Ю.Л.Марущенко, Л.Д.Ластовецька // Медичні перспективи -2021.- Том ХХVI.- 4 – С.131 – 138.

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2021.4.248201

 1. Pathogenic background of occurrence of venous thromboembolic complications in women with antenatal fetal death/ V.О. Beniuk, V.H. Ginzburg, A.S. Chebotarova, N.M. Hychka, T.V. Kovaliuk, S.V. Beniuk, V.F. Oleshko. // Pol Mercur Lekarski. – 2021; XLIX (239); 341-345. PMID: 34800020.
 2. Нові підходи до профілактики рецидивів гіперплазії ендометрія в жінок у пременопаузі/ В.О. Бенюк, В.Г. Гінзбург, Д.О. Говсєєв, Т.В. Ковалюк, Ю.В. Кравченко, А.С. Лучко. // Репродуктивна ендокринологія. 2021; 2 (58): 63 – 72. (Scopus)

http://dx.doi.org/10.18370/2309-4117.2021.58.63-72

 1. Beniuk, V., Ginzburg, V., Govsieiev, D., Oleshko, V., Kovaliuk, T., Kravchenko, Y., & Luchko, A. (2021). New approaches to prophylaxis of endometrium hyperplasia relaps in premenopausal REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY, (58), 67–72.

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2021.58.63-72

 1. Correction of urodynamic disorders in women with genitourinary syndrome using a fractional CO2 – laser / V.O. Beniuk, V.M. Goncharenko, M.S. Puchko, A.A. Momot, T.V. Kovaliuk, V.O. Polovynka // Репродуктивне здоров’я жінки, 2021. – №4 (49). – с.58-62. (Scopus)

https://doi.org/10.30841/2708-8731.4.2021.238163

 1. Features of the pregnancy and delivery course, fetal and newborn status in women with COVID-19 / Beniuk, V.O., Hychka, N.M., Zabudskyi, O.V., .Oleshko, V.F., Chebotarova, A.S., Kovaliuk T.V. // Reproductive Endocrinology, 2021, (61), pp. 20–25 (Scopus)

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2021.61.20-25

 1. Особливості біохімічних показників і факторів неспецифічної резистентності піхвового вмісту при урогенітальному трихомоніазі в жінок з інтраепітеліальною неоплазією шийки матки на тлі папілома вірусної інфекції/ O.A. Диндар, В.О. Бенюк, Т.В. Ковалюк, Т.Р. Никонюк, О.С. Неймарк // Reproductive Endocrinology,2022, 1-2(63-64), pp. 73-84 (Scopus)

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2022.63.73-84

 1. Ласкава, Т., Бенюк, В., Щерба, О., Ковалюк, Т., & Ластовецька, Л. Психоемоційний стан і якість життя жінок, які не народжували, з рецидивною плоскоепітеліальною екзоцервікальною дисплазією епітелію шийки матки у перименопаузальний період. Репродуктивне здоров’я жінки, (5), 2022, 57–62. (Scopus)

https://doi.org/10.30841/2708-8731.5.2022.265474

 1. Beniuk V.O., Kurochka V.V., Abedi Astaneg Niki, Usevych I.A., Kravchenko Yu.V. Сlinical characteristics of women with endometrial hyperplasia on the background of thyroid dysfunction. Reproductive health of woman. №5 (60). 2022. C.63-67. (Scopus)

DOI: https://doi.org/10.30841/2708-8731.5.2022.265475

 1. Beniuk VO., Kurochka V.V., Oleshko V.F., Momot A.A. Modern comprehensive approach in the treatment of atrophic colpitis in perimenopausal women. Women’s Reproductive Health. No. 5 (60). 2022. P. 51-56. (Scopus)

DOI: https://doi.org/10.30841/2708-8731.5.2022.265473

 1. V. Beniuk, V.V. Kurochka, K.I. Susak, Yu.G. Drupp, O.O. Bala Нormonal homeostasis in women of reproductive age with adenomyosis. Reproductive health of woman. №7 (62). 2022. C.6-9.

DOI: https://doi.org/10.30841/2708-8731.7.2022.272463

 1. Бенюк, В., Гончаренко, В., Усевич, І., Корнієць, Н., Олешко, В., Момот, А., & Пучко, М. (2022). Особливості кольпоцитологічного стану і біоценозу піхви у жінок менопаузального віку з атрофічним вагінітом. Репродуктивне здоров’я жінки, (6), 65–70. (Scopus)

https://doi.org/10.30841/2708-8731.6.2022.267688

 1. Бенюк ВО, Гончаренко ВМ, Усевич ІА, Олешко ВФ, Момот АА, Пучко МС, Веретельник ЯІ. Оцінювання ефективності комплексного підходу в лікуванні атрофічного кольпіту з патогенетичного погляду. Репродуктивна ендокринологія. 2022; 4 (66): С 26 – 31. (Scopus)

https://dx.doi.org/10.18370/2309-4117.2022.66.26-31

 1. Бенюк, В., Чеботарьова, А., Гичка, Н., Ковалюк, Т., Бенюк, С., Усевич, І., Курочка, В., Половинка В., (2023). Особливості порушень і методи корекції системи гемостазу у жінок з антенатальною загибеллю плода. Репродуктивне здоров’я жінки, (4), 50–58. (Scopus)

https://doi.org/10.30841/2708-8731.4.2023.285765

 1. Особливості мікробіому піхви та функціональної активності епітеліальних клітин при цервікальній неоплазіі шийки матки у жінок перименопаузального віку В.О. Бенюк, В.М. Гончаренко , Т.Г. Ласкава, О.А. Щерба., Л.Д. Ластовецька, Т.Р.Никонюк, І.В.Майданник, Я.І. Веретельник // Репродуктивне здоров’я жінки – 2023. – 4 (67) . – C.66 -73.

https://doi.org/10.30841/2708-8731.4.2023.285767

 1. Роль порушення обміну сполучної тканини в генезі стресового нетримання сечі у жінок пременопаузального віку / Бенюк В.О., Пучко М.С., Никонюк Т.Р., Олешко В.Ф., Момот А.А. // Репродуктивна ендокринологія №2-3(68) 2023, с.89-93. (Scopus)

DOI: http://dx.doi.org/10.18370/2309-4117.2023.68.89-93

 1. В.О. Бенюк, М.С. Пучко, Ю.Г. Друпп, Т.Р. Никонюк, В.Ф. Олешко, А.А. Момот, Т.В. Ковалюк. Роль порушення обміну сполучної тканини в генезі стресового нетримання сечі у жінок перименопаузального віку. Репродуктивна ендокринологія. 2023; 2 (68): 48-52. (Scopus)

DOI: http://dx.doi.org/10.18370/2309-4117.2023.68.89-93

 

Членство в професійних асоціаціях:

Дійсний член Української Академії наук, член Європейської Асоціації акушерів-гінекологів EAGO (European Association of Gynaecologists and Obstetricians), Європейської Асоціації персоналізованої, предиктивної та профілактичної медицини (EPMA), Європейської асоціації естетичної гінекології (ESAG), член Асоціації акушерів-гінекологів м. Києва.

Бенюк Василь Олексійович входить до редакційних колегій «Актуальні питання профілактичної та клінічної медицини», «Репродуктивна ендокринологія», «Репродуктивне здоров’я жінки», «Жіночий лікар».

Є співорганізатором щорічного міжнародного науково-практичного конгресу «Здоровʼя жінки XXI століття: Інноваційні технології у гінекології, мамології та естетичній медицині» (2016-2023 рр. – 10 конгресів)

Нагороди 

Почесні грамоти МОЗ України та  Верховної Ради України

У 2020 році отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

 

 

 

Іванюта Сергій Орестович

професор, доктор медичних наук, у 1980 році з відзнакою закінчив Київський медичний інститут.

Післядипломна освіта:

У 1982 році закінчив клінічну ординатуру в Київському державному інституті удосконалення лікарів.

У травні 1990 року вступив до докторантури при Українському НДІ педіатрії, акушерства і гінекології

Тема дисертації:

Кандидатська –  «Особливості перебігу післяпологового періоду у жінок з загрозою виникнення гнійно-запальних захворювань»

Докторська – «Прогнозування, профілактика та лікування післяпологових гнійно-запальних захворювань та внутрішньоутробного інфікування плода у вагітних та породіль з набутими вадами серця»

Основні напрямки науково-практичної роботи

Займається питаннями гнійно-запальних захворювань в акушерстві, передчасними пологами, методами оперативного родорозрішення, проблемою неплідності та ендометріозу у хворих жінок. 

 Публікації

Опублікував більше 249 наукових праць (індекс Гірша 5), в тому числі 5 монографій має 2 авторських свідотства та 4 раціоналізаторських пропозиції. Підготував 3 кандидатів медичних наук. Приймав участь в міжнародних конференціях (ІІІ Міжнародний конгрес «Планування сім’ї збереження репродуктивного потенціалу країни», VII Мжнародний конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» та ін.)

Громадська діяльність

Член спеціалізованої Вченої ради, рецензент експертної комісії з материнської смертності при МОЗ України, член редакційної колегії журналу «Здоров’я жінки».

 

 

Диндар Олена Анатоліївна

 Професор кафедри акушерства і гінекології №3, доктор медичних наук, закінчила Харківський медичний інститут у 1988 році.

Лікар вищої атестаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія»

Дисципліна, що викладається: «Акушерство та гінекологія».

Післядипломна освіта:

 • клінічна ординатура 1990-1992 р.р., кафедра акушерства та гінекології №3 з циклом дитячої гінекології Київського медичного інституту;
 • Стажування – 2-х тижневе наукове стажування та підвищення кваліфікації (180 год.) на кафедрі публічного здоров’я Інституту наук про родину і соціальну працю Люблінського Католицького університету Іоанна Павла ІІ в межах програми «Здоров’язберігаючі технології та якість життя: медичні, педагогічні, соціально-психологічні виміри», «Здобутки та тенденції університетської освіти в країнах ЄС». Стажування реалізовано в Любліні (Польща), 30.07 – 12.08.2018 р.
 • Науково-педагогічне стажування на медичному факультеті Рієцького університету (Хорватія) в рамках програми «Новий постковідний правопорядок у світі: соціально-економічні наслідки, туризм та освіта (2022) за напрямом «Теорія і практика надання медичної допомоги службою акушерства та гінекології в умовах особливого стану» 180 годин/6 кредитів ECTS, Сертифікат №HR 9743 /23.09.22 від 23.09.2022 р.
 • Науково-педагогічне стажування. МОЗ України, НМУ імені О.О. Богомольця, Інститут післядипломної освіти, Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти «Актуальні питання методики викладання навчальних дисциплін та професійних модулів у медичному ВНЗ» 60 годин/2 кредити ECTS, 06.09.-17.09.2021, Посвідчення 434/0921.
 • Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Навчально-науковий центр – Український тренінговий центр сімейної медицини (ННЦ УТЦСМ). «Протидія – ВІЛ інфекції/СНІД: сучасні інтегровані підходи.13.01. – 06.03. 2020 р., 180 годин/6 кредитів ECTS

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

«Особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду, стан плода та новонародженого у жінок, що перенесли вірусний гепатит В» (2001 рік);

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук  «Прогнозування і профілактика перинатальної патології у жінок з невиношуванням на тлі надлишкової маси тіла і метаболічного синдрому» (2018 рік).

Основні напрямки науково-практичної роботи

 • Під керівництвом підготовлено 2 аспіранта.
 • Наукові інтереси: Вагітність і пологи у жінок з екстрагенітальною патологією, гіпертензивні розлади у вагітних, запальні захворювання жіночих статевих органів.
 • Впровадження в клінічну практику:алгоритм диференційованої етапної системи ведення жінок із невиношуванням вагітності в анамнезі на тлі надлишкової маси тіла, ожиріння і метаболічного синдрому з урахуванням сучасних методів діагностики стану гомеостазу і застосування патогенетично обґрунтованих методів корекції, що дозволило знизити частоту акушерських і перинатальних ускладнень.

 Публікації

Диндар Олена Анатоліївна має 187 друкованих праць: підручники – 3, посібники -9, методичні рекомендації – 36, винаходи – 8.

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-0440-0410

h-index Scopus – 3

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506567911

h-index GoogleScholar – 5

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Olar1pIAAAAJ&hl=uk

Список наукових робіт за 5 років

 1. Modern possibilities of preterm birth prediction / Hychka N.M., Beniuk V.O., Goncharenko V.M., Dyndar O.A., Oleshko V.F. // Репродуктивна ендокринологія, 2020. – №1(51). – с. 56-59. (Scopus)

DOI: https://doi.org/10.18370/2309-4117.2020.51.56-59

 1. Surgical site infections and antimicrobial resistance in Kyiv city hospitals, Ukraine / Aidyn G. Salmanov, Olena A Dyndar, Yuriy P. Vdovychenko, Igor V Maidannyк, Olena O. Chorna, Iryna A. Holovanova //WiadomosciLekarskie – 2019. – tom LXXII, nr 5 cz 1, MAJ – p.760-764. (Scopus)

DOI:10.36740/WLek201905107

 1. Prevalence of postpartum endometritis and antimicrobial resistance of responsible pathogens in Ukraine: results a multicenter study(2015-2017) /Aidin G. Salmanov., Olena A. Dyndar, OlhaV. Trokhymovych, Nataliia Bozhko, Oleg V. Golianovsky// Wiadomości Lekarskie, VOLUMELXXIII, ISSUE 6, JUNE 2020, 1177-1183. (Scopus)

DOI: 10.36740/WLek202006119

 1. Postpartum mastitis in the breastfeeding women and antimicrobial resistance of responsible pathogens in Ukraine results a multicenter study /Aidyn G. Salmanov, Olena A. Dyndar, Dmytro Zhelezov, Ludmila Vorobey, Liudmula M. Semeniuk, Natalia V. Hetsko, Olga V. Tsmur, Lidiya V. Suslikova, Tetiana R Nykoniuk // Wiadomości Lekarskie, 2020, tom LXXIII, nr. 5, 895-903. (Scopus)

DOI: 10.36740/WLek202005111

 1. Dyndar O.A., Neimark O.S., Nykoniuk Т.R., Polovynka V.A. Risk factors of pre-cancer cervical diseases in women of reproductіve age //Medical Science of Ukraine, 2020. -Vol. 16, № 1.-р. 17-20.

https://doi.org/10.32345/2664-4738.1.2020.03

 1. Диндар О.А., Никонюк Т.Р., Неймарк О.С. Використання ультразвукової кавітації для лікування цервікальної інтраепітеліальної неоплазії на тлі геніальної папіломавірусної інфекції асоційованої з трихомоніазом // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. Рівне, 2020. – Випуск 2 (46). – С. 41-48.

https://doi.org/10.35278/2664-0767.2(46).2020.219471

 1. Dyndar O.A., Beniuk V.O., Neymark O.S., Kovaliuk T.V., Nykoniuk T.R. Features of biochemical and non-specific resistance factors of vaginal contents in urogenital trichomoniasis in women with intraepithelial neoplasia of the cervix against the background of papillomavirus infection//Репродуктивна ендокринологія, 2022. – №2(60). (Scopus)

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2022.63.73-84

 1. Neimark O., Dyndar O., Nykoniuk T. Modern trends in the bacterial vaginosis treatment. // Trends in the development of modern scientific thought. Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. Vancouver, Canada, November 23-26, 2020. – P. 314-317. https://isg-konf.com/wp-content/uploads/X-Conference-23-26-VancouverCanada-Book.pdf
 2. Neimark O.S., Dyndar O.A., Nykoniuk T.R. Modern approaches of cervical intraepithelial neoplasia treatment with the background of genital papillomavirus infection associated with trichomoniasis. / International Science Conference «Medicine and health care in modern society: topical issues and current aspects». Lublin, Repablic of Poland, February 26-27, 2021. – P. 48-51.

DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-038-4-12.

 1. Неймарк О.С., Диндар О.А., Амріта Гаргі. Ефективність застосування методу ультразвукової кавітації у жінок репродуктивного віку з генітоуринарним трихомоніазом та цервікальною інтраепітеліальною неоплазією на тлі папіломавірусної інфекції. Ukrainian scientific medical youth journal, 2023, Supplement 3 (140).- С.75-76.

https://mmj.nmuofficial.com.

 

Громадська діяльність

 • Відповідальний секретар Комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень при НМУ імені О.О. Богомольця,
 • член спеціалізованої Вченої Ради Д26.003.03 при НМУ імені О.О.Богомольця,
 • член спеціалізованої Вченої Ради Д26.003.02 при НМУ імені О.О.Богомольця,
 • член вченої ради медичного факультету № 2 НМУ імені О.О. Богомольця,
 • Член редакційної колегії, експерт (рецензент) наукового видання ДАК МОН України «Medical Science of Ukraine» НМУ імені О.О. Богомольця.

 

Міжнародні конференції:

 • «30 Міжнародна медична виставка Public Health 2021» «Сучасні досягнення науки в медичній практиці», 6-8.10.21 р.
 • Науково-практична конференція «Trends in the development of modern scientific thought» м. Ванкувер, Канада, 23-26.11.2020 р.
 • Науково-практична конференція «Medicine and health care in modern society: topical issues and current aspects» , м. Люблін, Польща, 26-27.02.2021 р.
 • Науково-практична конференція «Multidisciplinary academic research and innovation», м. Амстердам, Нідерланди, 25-28.05.2021 р.
 • «VІ Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медиціні” з майстер-класами «Міомектомія під час гістерорезектоскопії »; «Ін’єкційні методики у гінекології»; «Використання лазерних технологій в лікуванні вульвовагінальної атрофії в менопаузі»; «Радіохвильова конусна ексцизія шийки матки»; «Естетична реконструкція зовнішніх геніталій у жінок», 25-26.11.2021 р..
 • «VІІ Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медиціні” з майстер-класами «Лапароскопічна гістеректомія – step-by-step»; «Порушення біоценозу піхви в умовах тривалого стресу»; «Стресове нетримання сечі у жінок – погляд уролога»;»»Лазерне лікування стресового нетримання сечі»; «Використання лазерних техноогійв лікуванні вульвовагінальної атрофії в менопаузі»; «Моживості використання prp терапії в естетичній гінекології»; «Практичний курс реконструкції геніталій у жінок»; «Оперативна корекція малих губ»; «Естетична гінекологія», 24.06.22.
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю» «1-ша Школа пре- та постнатальної діагностики вроджених вад розвитку» 10.09. 2021 р.
 • Науково-практичні міжнародні конгреси І-Х «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» з майстер-класами (2019-2023 р.р.)

Членство в професійних асоціаціях

член Київської філії Асоціації акушерів-гінекологів України

 

Нагороди

 • «Подяка» Київського міського Голови.
 • «Почесна Грамота» Київського міського Голови

 

 

 

Гончаренко Вадим Миколайович

професор кафедри, доктор медичних наук (2017), професор (2019), Заслужений лікар України, керівник центру жіночого здоров’я  КЛ “Феофанія” ДУС

Закінчив Військово-медичну академію імені С.М.Кірова м. Санкт-Петербург у 1994 р.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

Має першу кваліфікаційну категорію за фахом «Організація і управління охороною здоров’я».

Має другу вищу освіту за фахом «правознавство» – медичне право.

 Післядипломна освіта:

З 1997 по 1999 рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі акушерства і гінекології Військово-медичної академії імені С.М. Кірова м. Санкт-Петербург.

Постійно підвищує свій професійний рівень, неодноразово проходив стажування закордоном (Німеччина, Італія, Голландія, Франція).

Тема дисертації

У 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему “Метаболічна корекція про- та антиоксидантних систем при гнійному перитоніті”.

У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему “Гіперпластичні процеси ендометрія. Прогнозування, діагностика, лікування та реабілітація”.

Основні напрямки науково-практичної роботи

Під керівництвом професора Гончаренка В.М. захищено 2  PhD дисертації.

Наукові інтереси

Реконструктивна та пластична гінекологія. Онкогінекологія. Урогінекологія. Лапароскопія та гістероскопія. Лазерні технології в гінекології.

Систематично сумісно з провідними фахівцями Німеччини, Італії проводить майстер-класи з питань втілення інноваційних методик для лікарів акушерів-гінекологів України.

Публікації

Гончаренко В.М. є автором та співавтором 165 наукових праць, у тому числі 17 публікацій навчально-педагогічного характеру, – «Стандартизовані підходи до діагностики і лікування найбільш поширених форм злоякісних пухлин жіночих статевих органів», «Діагностика і лікування раку шийки матки у військових лікувальних закладах», «Теорія і практика гінекологічної ендокринології», «Амбулаторно-поліклінічна допомога в акушерстві і гінекології», «Алгоритми в акушерстві і гінекології», «Внутрішньоматкова патологія», «Внутрішньолікарняні інфекції в акушерсько-гінекологічних стаціонарах», «Практичні аспекти імплементації вимог ДСТУ ISO 9001:2015 у сфері охорони здоров’я», «Організація та проведення імуногістохімічних досліджень», «Державне управління охороною здоров’я України»,  «Розробка,  впровадження та вдосконалення системи управління якості в закладах охорони здоров’я», «Методичні основи організації та проведення оперативних нарад, внутрішньолікарняних конференцій, клінічних обходів та консиліумів у закладах охорони здоров’я», «Теоретичні основи клініко-економічного аналізу в медицині та фармації», «Економіка військової системи охорони здоров’я»,  «Довідник сімейного лікаря з акушерства і гінекології».

Є автором 3 патентів на винахід та 1 раціоналізаторської  пропозиції.

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-8317-3737

h-index Scopus – 2

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226165000

h-index GoogleScholar – 10

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ikCUJmUAAAAJ&hl=uk

h-index Web of science –  2

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2106631

Список наукових робіт за 5 років

 1. Goncharenko, V. & Beniuk, V. & Kravchenko, Yu & Kovaliuk, T. & Komar, V.. (2020). New approaches for improving the effectiveness of therapy of simple endometrial hyperplasia.

DOI: 10.30525/978-9934-588-81-5-1.18.

 1. Beniuk, V. & Perepadia, O. & Goncharenko, V. & Kovaliuk, T. & Kravchenko, Yu. (2020). Identifying the predictors of recurrence of endometrium polyps in women of reproductive age.

DOI: 10.30525/978-9934-588-81-5-1.7

 1. Hychka, M., Beniuk, V. O., Goncharenko, V. M., Dyndar, O. A., & Oleshko, V. F. (2020). Modern possibilities of preterm birth prediction. REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY, (51), 56–59.

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2020.51.56-59

 1. Beniuk, Vasyl & Goncharenko, Vadym & Kurchenko, Andrii & Tatskyy, Oleksii & Konovalenko, Sergii & Vintoniuk, Svitlana & Melnikov, Sergii & Nurimanov, Kamil & Podpriatov, Sergii. (2020). Anti-recurrent Immunocorrection in Gynecology Andrology and Proctology. International Journal of Immunology. 1.

DOI: 10.11648/j.iji.20200801.11.

 1. Гончаренко, В.М & Ковалюк, Т.В & Бенюк, С.В & Курочка, В.В & Королюк, Н.П. (2020). Вплив розробленого алгоритму ведення вагітності та пологів у самотніх жінок на функціональний стан фетоплацентарного комплексу. НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КЛІНІЧНОЇ ТА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ. 4. 50-55.

DOI: 10.33247/2312-1025.4(1).2020.07.

 1. Бенюк, В., Перепадя, О., Гончаренко, В., Каленська, О, & Кравченко, Ю. (2020). Клініко-морфологічні паралелі в діагностиці поліпів ендометрія у віковому аспекті. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, (2 (46)), 6-10.

https://doi.org/10.35278/2664-0767.2(46).2020.219458

 1. Вигівська, Л. М., Гончаренко, В. М., Бенюк, В. О., Майданник, І. В., & Олешко, В. Ф. (2020). Стан матково-плацентарної гемодинаміки у вагітних у результаті використання допоміжних репродуктивних технологій. НАУКОВО -ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КЛІНІЧНОЇ ТА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ4 (1), 56-63.

https://doi.org/10.33247/2312-1025.4(1).2020.08

 1. Гончаренко, В., Щерба, О., Ластовецька, Л., Домбровський, Л., & Позняк, Д. (2020). Етіопатогенетичні аспекти лікування і профілактики ускладнень хронічного сальпінгоофориту. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, (2 (46)), 32-40.

DOI: 10.35278/2664-0767.2(46).2020.219469

 1. В.О. Бенюк, В.М. Гончаренко, М.С. Пучко, А.А. Момот, Т.В. Ковалюк (2020). Оцінка якості життя у динаміці лікування у жінок зі стресовим нетриманням сечі Здоров’я жінки, 2020.9-10(155-156): 33-38.

DOI: 10.15574/HW.2020.155-156.33

 1. Бенюк, В., Гончаренко, В., Кравченко, Ю., Каленська, О., & Астанег, Н. А. (2021). Сучасні аспекти етіології та патогенезу гіперпластичних процесів ендометрія .Репродуктивне здоров’я жінки, (4), 7–18.

https://doi.org/10.30841/2708-8731.4.2021.238156

 1. Бенюк, В., Гончаренко, В., Пучко, М., Момот, А., Ковалюк, Т., & Половинка, В. (2021). Корекція уродинамічних порушень у жінок з генітоуринарним синдромом шляхом застосування фракційного СО2-лазера. Репродуктивне здоров’я жінки, (4), 58–62. https://doi.org/10.30841/2708-8731.4.2021.238163
 2. Beniuk, V., Goncharenko, V., Usevych, I., Oleshko, V., Momot, A., Puchko, M., & Veretelnyk, Y. (2022). Evaluation of the complex approach effectiveness of atrophic colpitis treatment in menopausal aged women from the pathogenetic view. REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY, (66), 26–31. https://doi.org/10.18370/2309-4117.2022.66.26-31
 3. Бенюк, В., Гончаренко, В., Усевич, І., Корнієць, Н., Олешко, В., Момот, А., & Пучко, М. (2022). Особливості кольпоцитологічного стану і біоценозу піхви у жінок менопаузального віку з атрофічним вагінітом. Репродуктивне здоров’я жінки, (6), 65–70.

https://doi.org/10.30841/2708-8731.6.2022.267688

 1. Бенюк, В., Гончаренко, В., Ласкава, Т., Щерба, О., Ластовецька, Л., Никонюк, Т., Майданник, І., & Веретельник, Я. (2023). Особливості мікробіому піхви та функціональної активності епітеліальних клітин при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії шийки матки у жінок перименопаузального віку. Репродуктивне здоров’я жінки, (4), 66–73.

https://doi.org/10.30841/2708-8731.4.2023.285767

 1. Rostyslav Bubnov, Vadym Goncharenko (2024) Ultrasound Diagnosis Of Dermoid Cysts In Ovary And Breast During Lactation: A Rare Simultaneous Occurrence, ESGO – 2024-148 – Abstract

 

Громадська діяльність

З 2007 по 2008 рр. обіймав посаду головного фахівця Управління охорони здоров ‘я Дніпропетровської ОДА.

Член Вченої Ради по захисту докторських дисертацій Д26.003.03, 2022-2025

 

Членство в професійних асоціаціях

Член Асоціації акушерів-гінекологів України,  Европейської асоціації акушерів гінекологів  EAGO (European Association of Gynaecologists and Obstetricians), міжнародної асоціації акушерів-гінекологів (FIGO), Європейської Асоціації персоналізованої, предиктивної та профілактичної медицини (EPMA), Європейської Асоціації естетичної гінекології  (ESAG), Європейської асоціації онкогінекологів (ESGO), Міжнародна асоціація онкогінекологів (IGCS), Всеукраїнська асоціація онкогінекологів (USGO).

Є головним редактором журналу «Актуальні питання профілактичної та клінічної медицини», входить до редакційної колегії журналу «Репродуктивне здоров’я жінки», «Жіночий лікар».

Є співорганізатором щорічного міжнародного науково-практичного конгресу «Здоровʼя жінки XXI століття: Інноваційні технології у гінекології, мамології та естетичній медицині» (2016-2022 рр. – 10 конгресів)

 

Нагороди 

У 2016 році за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм нагороджений Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України.

У 2017 році указом Президента України отримав почесне звання «Заслужений лікар України».

У 2021 році указом Президента України нагороджений  Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

У 2022 році за вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурно-освітній розвиток держави, активну громадську працю, сумлінну працю, високий професіоналізм нагороджений грамотою Верховної Ради України.

 

 

Усевич Ігор Анатолійович

Доцент (2004), кандидат медичних наук (1993), закінчив у 1988 році Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

Лікар-дослідник міжнародних рандомізованих клінічних досліджень лікарських засобів, затверджених МОЗ України. Має міжнародний сертифікат GCP та сертифікат МОЗ України.

Дисципліна, що викладається: «Акушерство та гінекологія».

Післядипломна освіта:

 • Клінічна ординатура 1988-1990 рр., кафедра акушерства та гінекології №3 з циклом дитячої гінекології Київського медичного інституту
 • Підвищення кваліфікації: ТУ «Організація та підтримка дистанційного навчання у медичних ВНЗ» (2022)
 • Організація та підтримка дистанційного навчання у медичних ВНЗ. Створення онлайнових інтерактивних вправ (сервіси ZOOM, My own conferenct, Learningapps. Org) для викладачів клінічних дисциплін. (2021)
 • Цифрограм для медичних працівників, Національна онлайн-платформа Дія. Цифрова освіта.
 • NIDA clinical trials network training on-line centre “Good clinical practice” 2017, 2020, 2023 рр.

Тема дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук “Стан фето-плацентарного комплексу у вагітних з пізнім гестозом в динаміці комплексного лікування з застосуванням каптоприлу” (1993)

 Основні напрямки науково-практичної роботи:

Діагностика функціонального стану плода. Сучасні підходи до діагностики і лікування доброякісних пухлин матки та внутрішньоматкової патології. Оцінка та корекція порушень психоемоційного стану вагітних і роділь. Розробка та впровадження удосконалених методик ендоскопічних методів лікування гінекологічної патології

 Впровадження в клінічну практику:

Новітні технології оперативного лікування доброякісних пухлин матки та ендометріозу.

Публікації

Має більше 150 друкованих праць (в тому числі в журналах, які індексуються Scopus – 7), автор та співавтор підручників та монографій: «Гінекологія дитячого та підліткового віку», «Невідкладні стани в акушерстві та гінекології», «Надання невідкладної допомоги в акушерсько-гінекологічній практиці», «Амбулаторно-поліклінічна допомога в гінекології», «Патологічне акушерство (підручник). Том ІІ», «Фізіологічне акушерство», «Алгоритми в акушерстві і гінекології» (п’ять перевидань з доповненнями) та «Акушерський фантом» (українською та англійською мовами), «Внутрішньоматкова патологія» та інші.

 ORCID

https://orcid.org/0000-0001-5200-8184

h-index Scholar – 5

https://scholar.google.ru/citations?hl=uk&authuser=1&user=sHRIrNcAAAAJ

h-index Scopus – 1

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218518162

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3091606

 

Список наукових робіт за 5 років

 1. Бенюк, В., Чеботарьова, А., Гичка, Н., Ковалюк, Т., Бенюк, С., Усевич, І., Курочка, В., Половинка, В. (2023). Особливості порушень і методи корекції системи гемостазу у жінок з антенатальною загибеллю плода. Репродуктивне здоров’я жінки, (4), 50–58. https://doi.org/10.30841/2708-8731.4.2023.285765

 

 1. Бенюк, В., Гончаренко, В., Усевич, І., Корнієць, Н., Олешко, В., Момот, А., & Пучко, М. (2022). Особливості кольпоцитологічного стану і біоценозу піхви у жінок менопаузального віку з атрофічним вагінітом. Репродуктивне здоров’я жінки, (6), 65–70. https://doi.org/10.30841/2708-8731.6.2022.267688 (Scopus)
 2. Бенюк ВО, Гончаренко ВМ, Усевич ІА, Олешко ВФ, Момот АА, Пучко МС, Веретельник ЯІ. Оцінювання ефективності комплексного підходу в лікуванні атрофічного кольпіту з патогенетичного погляду. Репродуктивна ендокринологія. 2022; 4 (66): С 26 – 31. https://dx.doi.org/10.18370/2309-4117.2022.66.26-31 (Scopus)
 3. O. Beniuk, L.M. Vygivska, I.V. Maidannyk, T.V. Kovaliuk, O.O. Chorna, S.V. Beniuk, I.A. Usevych Efficiency evaluation of the improved treatment and prevention complex in pregnant women after assisted reproductive technologies Reproductive Endocrinology, 2021, (59), pp. 26–31 https://doi.org/10.18370/2309-4117.2021.59.26-31 (Scopus)
 4. Possibilities of vaginal biotope correction in pregnant women after application of auxiliary reproductive technologies / L.M. Vygivska, V.O. Beniuk, I.V. Maidannyk, I.A. Usevych, L.D. Lastovetska, Y.G. Drupp, V.V. Kurochka // Репродуктивна ендокринологія. 2021; 4 (60): 40 – 45. (Scopus)

http://reproduct-endo.com/article/view/243012/240937

 1. Benyuk V.O., Kravchenko Y.V., Kovaliuk T.V., Beniuk S.V., Usevych I.A. Modern treatment of endometrial local hyperplastic processes from positions of the pathogenic approach Reproductive Endocrinology, 2020, (52), pp. 28–32 (Scopus)

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2020.52.28-32

 1. Стан матково-плацентарної гемодинаміки в ІІ триместрі у вагітних в результаті використання допоміжних репродуктивних технології./ Л.М. Вигівська,І.В. Майданник, І.А. Усевич, В.Ф. Олешко, Л.В. Манжула. // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. 2020; 2 (46): 20 – 25. https://doi.org/10.35278/2664-0767.2(46).2020.219467
 2. Особливості обміну колагену у жінок пременопаузального віку з стресовим нетриманням сечі на тлі консервативного та лазерного лікування / Мельниченко А.В., Пучко М.С., Ковалюк Т.В., Усевич І.А. // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2019. – №2 (110). – С. 21-30. https://doi.org/10.32345/USMYJ.2(110).2019.21-30
 3. Адаптаційні резерви у партнерських пологах /Усевич І.А. //Здоровье женщины. – 2019.- №7 (143) – ст. 67-70 https://med-expert.com.ua/journals/publishing-activity/zdorove-zhenshchiny/zdorove-zhenshhiny-№-07-2019/#dflip-df_28999/67/
 4. Удосконалення методів діагностики у жінок постменопаузального періоду з внутрішньоматковою рідиною/ Кузьміна А.В., Бенюк В. О, Гончаренко В.М., Усевич І. А., Половинка В. О.// Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – Рівне. –ПП Естеро. – Випуск 2 (44) 2019. – С. 66-70 https://doi.org/10.35278/2664-0767.2(44).2019.181024

 

Громадська діяльність

 • Відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі.
 • Делегат КТК медичного факультету № 2 НМУ імені О.О. Богомольця.
 • Експерт департаменту охорони здоров’я КМДА та КОДА.
 • Член постійно діючій клініко-експертної комісії Департаменту охорони здоров’я Київської міської ради.
 • Член «Конфіденційної комісії досліджень випадків материнської смертності»

 

Міжнародні конференції:

 • Міжнародний Конгрес: Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині, Київ 27.11.2020
 • «VІ Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медиціні”, Київ 25-26.11.2021 р.
 • «Науково-практичній конференції з міжнародною участю до Всесвітнього дня безпеки пацієнтів 2021 року» Київ, 7 вересня 2021
 • «30 Міжнародна медична виставка Public Health 2021» «Сучасні досягнення науки в медичній практиці», Київ 6-8.10.21 р.
 • «VІІ Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині», Київ 24.06.22.
 • «Х Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині», Київ 20-21.10.23.

 

Членство в професійних асоціаціях

член Київської філії Асоціації акушерів-гінекологів України

Нагороди

 • «Подяка» Київського міського Голови (2022)
 • Подякою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2016, 2019).

 

 

 

Ластовецька Лілія Дмитрівна

Доцент кафедри акушерства і гінекології №3, кандидат медичних наук (1987р.),  доцент(2006р.), закінчила Київський медичний інститут у 1977 р.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія» з 1992р.

Дисципліна, що викладається: «Акушерство та гінекологія».

 

Післядипломна освіта:

 • ТУ «Біоетика в медицині» 2007р.
 • 2007-2008р.  закінчила The London School of English
 • ТУ«Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини» для викладачів вищих медичних закладів ІУ рівня акредитації під патронатом Unicef  та під егідою МОЗ України, 2009 р.
 • ТУ «Сучасні аспекти викладання питань репродуктивного здоров’я НМАПО ім. П.Л. Шупика під патронатом USAID (проект «Разом до здоров’я») 2009 р.
 • 2014 р. – Центр підготовки викладачів з англійської мови на кафедрі іноземних мов Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.
 • ТУ “Сучасні технології медичної освіти” НМУ імені О.О.Богомольця, 2015р.”
 • 2017 р. – Сертифікат “British Council” Aptis
 • ТУ ”Сучасні технології протидії розповсюдження ВІЛ/СНІД та наркозалежності” ННЦ УТСМ, НМУ імені О.О.Богомольця, 2018 р.;
 • ТУ ”ОСКІ: базовий курс”, НМУ імені О.О.Богомольця, 2018 р.
 • ТУ ”Протидія ВІЛ – інфекції /СНІД: Сучасний інтегрований підхід” Навчально – науковий центр – Український тренінговий центр сімейної медицини ( ННЦ УТЦСМ), НМУ ім. О.О.Богомольця, 2019 р.
 • ТУ “Міжнародне медичне інноваційне співробітництво” Шаосинг, Кіквао Центр матері та дитини, 2госпіталь, Китайська народна республіка, Шаосинь, 2019 р.
 • ТУ “Клінічне кодування хвороб та інтервенцій в українській системі ДСГ”, Україна, м. Київ,2020р.
 • Фахова школа з міжнародною акредитацією АССМЕ Women’s Health from A to Z with the section “Maintaining fertility at different ages within professional development of obstetrician – gynecologists”, Україна, м. Київ, 2020р.
 • 2021р. –  Сертифікат В2, Nr KJ-A 01/21/59, Czestochowa, the Republic of Poland,Wyzsza Szkola Lingwistyczna in  Czestochowa
 • ТУ ”Захист персональних даних при роботі з електронною системою охорони здоров’я” Україна, м. Київ, 2021р.
 • ТУ“Цифрограм для медичних працівників”/Національна онлайн – платформа Дія. Цифрова освіта. Україна, м. Київ, 2021р.
 • ТУ ”Сучасні підходи до організації навчального процесу для здобувачів медичної освіти” Scientific and pedagogic internship on the topic “Modern approaches to the organization of educational process for medical students.”; Medical University of Lublin. Lublin, the Republic of Poland, 2020 р.
 • ТУ з англійської мови на базі Вищої Лінгвистичної школи,Czestochowa, Wyzsza Szkola Lingwistyczna, Czestochowa, the Republic of Poland, 2021р.
 • ТУ НПП ” Організація та підтримка дистанційного навчання у медичних ВНЗ. Створення онлайнових інтерактивних вправ (сервіси ZOOM, My own conference, Learningapps.org)” НМУ ім. О.О.Богомольця, Інститут післядипломної освіти, Навчально – науковий центр неперервної професійної освіти, Україна, м. Київ, 2021 р.
 • ТУ НПП ”Засоби мультимедія в організаціі змішанного навчання іноземної мови” РУХ освіта КВЕД 85.59, Україна, м. Київ, 2021р.
 • ТУ “Modern technologies in gynecologic diagnostic and treatment”.Subject area” Health care ” Ханчжоу, ТОВ “International Medical Innovation Cooperation”, Чжэцзян, Китайська Народна Республіка, 2023 р.

 

Тема дисертації – на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему “Раціональне ведення вагітності та пологів у вікових першонароджуючих з набутими вадами серця” за спеціальністю 14.00.01 – “акушерство та гінекологія ” у 1987 р.

Основні напрямки науково-практичної роботи

участь в роботі наукового студентського гуртка на кафедрі акушерстві і гінекології №3 НМУ імені О. О. Богомольця. Під її керівництвом, на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, студентка Лучко А. С. – ІІІ призове місце у 2019 р. У 2023р. Бхарвадж Відуши, Яковенко А.О. взяли участь у IV Міжнародній студентській науковій конференціі “Актуальні питання та перспективи проведення наукових досліджень” та отримали призові місця.

 Наукові  інтереси

ведення  вагітності та пологів при екстрагенітальній патології, актуальні проблеми репродуктивного здоров’я  населення

Впровадження в клінічну практику

Спосіб прогнозування наслідків пологів у вагітних із вадами серця.

Спосіб лікування доброякісних новоутворень шийки матки.

Публікації: (кількість) – 207 (з них 7 статей у виданнях, що індексуються в базах Scopus, Web of  Science): підручники – 4, методичні рекомендації – 19, раціональні пропозиції – 7.

 ORCID

https://orcid.org/0000-0002-1085-6457

h-index Scholar– 5

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=uoj0N4AAAAAJ

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2517703

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57361832400

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003918780

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58137545500

 

Список наукових робіт за 5 років

 1. Postoperative optimization in genital prolapse caused by connective tissue dysplasia В.О Бенюк, Л.Д.Ластовецька, О.А.Щерба, Е.Чанія, В.А.Шако // Danish Scientific Journal- 2019.- 22,- Vol.1.- P.46 -50

http://www.danish-science.org/wp-content/uploads/2019/05/DSJ_23_1.pdf

2.Prevention of postoperative infections complications in pationts with genital prolaps V.A. Benyuk, L.D.Lastoveckaya, E.A.Scherba, V.Shako, E.Chania E.  //Danish Scientific Journal – 2019.- 30. – Part.1.-  P. 37 – 40.

http://www.danish-science.org/wp-content/uploads/2019/12/DSJ_30_1.pdf

 1. Clinical case of organ – preservation operation in fertile woman V. Benyuk, L., Lastoveckaya, T. Kovaliuk, A. Zabila // Abstractbook of the 13 edition of the Antwerp Medical Students” Congress (10 -14 september 2019) A Case Report in Obstetrics and Gynecology, AMSC , University of Atwerp, 2019. р. 100 – 101.
 2. Endometrial polyposis – associated microecology of the vaginal mucosa V.A. Benyuk, L.D.Lastoveckaya, E.A.Scherba, V.Shako, E.Chania E.// Sciences of Europe ( Praha, Czech  Republic) – 2019.- 39 (39).- Vol.2.- P. 69 – 72

http://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-2-No-39-2019.pdf

 1. Особливості клінічного перебігу кандидозно-герпетичноговульвавовагініту О.А.Щерба, Л.Д.Ластовецька, В.А.Шако // Науково – практична конференція з міжнародною участю та Пленум ГО «Асоціації акушерів – гінекологів України» «Інноваційні підходи в акушерстві, гінекології та репродуктології» Збірник наукових  праць  Асоціації акушерів-гінекологів України.-Рівно.:ПП Естеро -2019.- 2 (44). – P.125 – 131

https://doi.org/10.35278/2664-0767.2(44).2019

 1. Клінічні аспекти асоційованих кандидозно – герпетичних вульвовагінітів О.А.Щерба, Л.Д.Ластовецька, В.О.Половинка, В.А. Шако // Здоровье женщины- 2019.- 7 (143).- C.85 – 90

DOI:10.15574/HW

7.Запальні захворювання органів малого таза: сучасні уявлення про етіологію, принципи діагностики та лікування Н.М.Гичка, О.А.Щерба, Л.Д.Ластовецька DOI:10.15574/HW

8.Етіопатогенетичні аспекти лікування і профілактики ускладнень хронічного сальпінгоофориту В.М.Гончаренко, О.А.Щерба, Л.Д.Ластовецька, Л.Е.Домбровський, Д.О.Позняк // Пленум  ГО «Асоціації  акушерів – гінекологів України» «Інноваційні підходи в акушерстві, гінекології та репродуктології» Збірник наукових  праць  Асоціації акушерів-гінекологів України.-Рівно.: ПП Естеро -2020.- 2(44). – С. 32 – 41

http://zbirnyk.aagu.com.ua/article/download/219469/221470 

 1. Оцінка ефективності корекції психоемоційного стану у вагітних після використання допоміжних репродуктивних технологій В.О.Бенюк, В.Г.Гінзбург, Л.М.Вигівська, І.В.Майданник, О.О.Чорна, В.Ф.Олешко, Ю.Л.Марущенко, Л.Д.Ластовецька // Медичні перспективи -2021.- Том ХХVI.- 4 – С.131 – 138.

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2021.4.248201

 1. Possibilities of vaginal biotope correction in pregnant women after assisted reproductive technologies V.Beniuk, L.Vygivska, I.Maidannyk, I.Usevych, L. Lastovetskaya, Y. Drupp, V. Kurochka // Репродуктивна ендокринологія-2021.- 4(60). – C. 40-45; ISSN 2309-4117 (Scopus)

DOI: http://dx.doi.org/10.18370/2309-4117.2021.60.40-45

 1. Психоемоційний стан і якість життя жінок, які не народжували, з рецидивною плоскоепітеліальною eкзоцервікальною дисплазією епітелію шийки матки у перименопаузальний період Т.Г. Ласкава, В.О. Бенюк, О.А. Щерба, Т.В. Ковалюк, Л.Д. Ластовецька // Репродуктивне здоров’я жінки – 2022. – 5 . – C.57 – 62. (Scopus)

https://doi.org/10.30841/2708-8731.5.2022.265474

 1. Акушерські аспекти партнерської підтримки в пологах в умовах військового стану Л.Д.Ластовецька, І.В.Діденко, Бхарвадж Відуші // Український науково-молодіжний журнал(спец. випуск) – 2023. – том140. -3 – C.64-65.

http://mmj.nmuofficial.com/Ukrainian scientific medical youth journal, 2023, Supplement 3 (140) UDC:378.6:61:001.891](477.411)(050)

13.Особливості мікробіому піхви та функціональної активності епітеліальних клітин при цервікальній неоплазіі шийки матки у жінок перименопаузального віку В.О. Бенюк, В.М. Гончаренко , Т.Г. Ласкава, О.А. Щерба., Л.Д. Ластовецька, Т.Р.Никонюк, І.В.Майданник, Я.І. Веретельник // Репродуктивне здоров’я жінки – 2023. – 4 (67) . – C.66 -73.

https://doi.org/10.30841/2708-8731.4.2023.285767

 

Громадська діяльність

є модератором проведення щорічних наукових конференцій та конгресів (International students’ and young scientists’ congress “ Actual problems of modern medicine” (Ukraine)., Annual Young Medical Scientists’ Conference, 2019 (Ukraine, AYMSCONF).

 

Участь у міжнародних конференціях:

 • З 2020 по 2023р. приймала участь в 50 конференціях.
 • Щорічний ІV-Х Міжнародний конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» з відео майстер-класами з оволодінням практичними навичками (2020-2023р.р.)
 • 29-ї Міжнародна виставка Public Health. конференція “Сучасні досягнення науки в медичній практиці”, 07.10 -09.10. 2020 р.
 • Міжнародна конференція “Академічна доброчесність як рушійна сила підвищення якості вищої освіти: кейси акредитаційної експертизи”, Київ, Україна, ERASMUS -JMO-2021 – HEI – TCH – RSCH-101048055-”AICE – With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe”, 14.06 – 16.06.2022р.
 • Міжнародна конференція «International Medical Innovation Cooperation.»of specialized online course “Innovation tecnologies in gynecology and aesthetic medicine”, Чжецзян, Китайська народна республіка, 05.09 -06.09.2022р.
 • Міжнародна конференція – Continuing medical Education of European Accreditation  Council” Hormonal contraception: a matter of choices for different needs and possibilities.” Italy EACCME European Accreditation Council for Continuing Medical Education, 06.11.2023 – 11.01. 2024 р.

 

Членство в професійних асоціаціях

член асоціації акушерів – гінекологів України та м. Києва

 

Нагороди

 • Почесна грамота МОЗ України ( наказ МОЗ України 345-кн) за вагомий особистий внесок в розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм.
 • Подяка Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Студентського Наукового  товариства імені О.А. Киселя  України як  Почесному керівнику студентського наукового гуртка кафедри  акушерства і гінекології №3 за багаторічну віддану роботу із розвитку  студентської науки.
 • Подяка Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Студентського Наукового  товариства імені О.А. Киселя  України за активну участь у розвитку студентської науки в університеті у 2017/2018 н.р.
 • Подяка Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Студентського Наукового  товариства імені О.А. Киселя  України за участь в організаціі та проведенні Annual Young Medical Scientist’s Conference 2020
 • Почесна грамота Ради Київської Міської профспілки працівників охорони здоров’я за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок в розвиток медичної освіти і науки, підготовку кваліфікованих кадрів сфери  охорони здоров’я та з нагоди 180 – річчя від дня заснування Університету,2021р.
 • Диплом  ІІІ ступеня ВДНГ України та медаль (1986р),
 • Диплом  ІІ ступеня ВДНГ України та медаль (1988р).
 

 

Никонюк Тетяна Робертівна

доцент, к. мед. н, закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця з відзнакою в 1987 році.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

 

Дисципліна, що викладається: «Акушерство та гінекологія»

 

Післядипломна освіта:

 • З 1987 по 1989 рік навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі акушерства і гінекології №3 Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.
 • У 1993 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Вплив наслідків перенесених гнійно-запальних захворювань геніталій на скоротливу здатність матки в пологах та післяпологовому періоді».
 • Проходила науково – педагогічне стажування у Пулському університеті імені Юрая Добріли (м. Пула, Хорватія). For successfully participated international internship program on the topic of: «Modern aspects of miscarriage» in the framework of the international conference  «Unified educational space: Ukraine – EU» ): 150 hours, awarded 5(five) ECTS credits, for eхamination result: Excellent A (Certificate № HR 9317 of 16.05.2019); на медичному факультеті Рієцького університету (Хорватія) у рамках програми: «Новий постковідний правопорядок у світі: соціально-економічні наслідки, туризм та освіта (2022) за напрямом «Теорія і практика надання медичної допомоги службою акушерства та гінекології в умовах особливого стану» (Cертифікат № 9742 від 23.09.2022 р., 180 год., 6 кредитів ECTS).
 • Неодноразово проходила курси підвищення кваліфікації і тематичного удосконалення: «Тестові завдання множинного вибору» (2017 р.) і «Об’єктивний структурований клінічний іспит і базовий курс» на факультеті підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів ІПО (2018 р.); «Протидія ВІЛ інфекції/СНІД: сучасний інтегрований підхід» у ННЦ УЕЦСМ НМУ імені О.О. Богомольця (2020 р).; «Актуальні питання методики викладання навчальних дисциплін та професійних модулів у медичному ВНЗ» на факультеті підвищення кваліфікації викладачів вищої освіти ІПО навчально-наукового центру неперервної професійної освіти (2021 р.).
 • Рівень володіння англійською мовою – В2 (Сертифікат: серія АС №001424, реєстраційний № 2652, від 17.05.2019 р).

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

ведення вагітності і пологів у разі імунологічної несумісності крові матері і плода, визначення тактики і методів розродження у жінок з аномаліями пологової діяльності, обстеження і лікування гінекологічних хворих з запальними захворюваннями жіночих статевих органів.

 Впровадження в клінічну практику

«Спосіб лікування слабкості пологової діяльності із ректальним застосуванням дезаміноокситоцину на тлі ганглерону».

 Публікації

Результатом наукової діяльності є 156 друкованих праць (з них 5 – у журналах, що входять до наукометричної бази Scopus), співавтор 3 підручників, 3 посібників і монографії, 38 методичних рекомендацій, співавтор патенту на корисну модель № 149674 від 24.11.2021 р. «Позиціонер для забезпечення прон-позиції вагітним у ІІ-ІІІ триместрах вагітності.

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-5813-3808

h-index Scholar– 8

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=SFBjJ3cAAAAJ&view_op=list_works

h-index Scopus – 3

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209693959

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3465238

 

Список наукових робіт за 5 років

 1. Досвід відновлення нормоценозу піхви при лікуванні бактеріального вагінозу у жінок репродуктивного віку / Бенюк В.О., Никонюк Т.Р., Ковалюк Т.В. // «Здоровье женщины», 2019, №1 (137). С. 96-100. Фахове видання.

https://doi.org/10.15574/HW.2019.137.96

 1. Оцінка стану лактації у породіль з метаболічним синдромом / Диндар О.А., Никонюк Т.Р., Іванюта С.О., Ємець І.О. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. Рівне, 2019. Випуск 2(44). С 43-49.ання.

https://doi.org/10.35278/2664-0767.2(44).2019.180997

 1. Features of lactation in puerperal women with obesity / O.A. Dyndar, T.R. Nykoniuk, L.V. Manzhula, V.F. Oleshko. / /«Здоровье женщины», 2019, №7 (143). С. 46-53.

https://doi.org/10.15574/HW.2019.143.46

 1. Surgical site infections and antimicrobial resistance in Kyiv city hospitals, Ukraine / AidynG.Salmanov, Olena A Dyndar, Yuriy P. Vdovychenko, Tetiana R. Nykoniuk, Iryna A. Holovanova // WiadomosciLekarskie – 2019. – tom LXXII, nr 5 cz 1, MAJ – p.760-764. (Scopus)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31175768/

 1. Використання ультразвукової кавітації для лікування цервікальної інтраепітеліальної неоплазії на тлі геніальної папіломавірусної інфекції асоційованої з трихомоніазом / Диндар О.А., Никонюк Т.Р., Неймарк О.С. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. Рівне, 2020. Випуск 2 (46). С. 41-48.

https://doi.org/10.35278/2664-0767.2(46).2020.219471

 1. Prevalence of postpartum endometritis and antimicrobial resistance of responsible pathogens in Ukraine: results a multicenter study (2015-2017) /AidinG. SalmanovAllaD., OlenaA. Dyndar, Tetiana R. Nykoniuk, NataliiaBozhko, OlegV. Golianovsky// Wiadomości Lekarskie, VOLUMELXXIII, ISSUE 6, JUNE 2020, 1177-1183. (Scopus)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32723949/

 1. Postpartum mastitis in the breastfeeding women and antimicrobial resistance of responsible pathogens in Ukraine results a multicenter study / AidynG. Salmanov, OlenaA. Dyndar, DmytroZhelezov, LudmilaVorobey, LiudmulaM. Semeniuk, NataliaV. Hetsko, OlgaV. Tsmur, LidiyaV. Suslikova, Tetiana R.Nykoniuk // Wiadomości Lekarskie, 2020, tomLXXIII, nr. 5, 895-903. (Scopus)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32386365/

 1. Risk factors of pre-cancer cervical diseases in women of reproductіve age / Dyndar O.A., Nykoniuk T.R., Neimark O.S.,Polovynka V.A. // Medical Science of Ukraine, 2020, Vol. 16, № 1, р. 17-20.

https://doi.org/10.32345/2664-4738.1.2020.03

 1. Features of biochemical and non-specific resistance factors of vaginal contents in urogenital trichomoniasis in women with intraepithelial neoplasia of the cervix against the background of papillomavirus infection / O.A.Dyndar., V.O. Beniuk, T.V. Kovaliuk, T.R. Nykoniuk, O.S. Neymark // Репродуктивна ендокринологія, 2022, №1-2(63-64),78-84. (Scopus)

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2022.63.73-84

 1. Роль порушення обміну сполучної тканини в генезі стресового нетримання сечі у жінок пременопаузального віку / Бенюк В.О., Пучко М.С., Никонюк Т.Р., Олешко В.Ф., Момот А.А. // Репродуктивна ендокринологія №2-3(68) 2023, с.89-93. (Scopus)

http://doi.org/10.18370/2309-4117.2023.68.89-93

 1. Особливості мікробіому піхви та функціональної активності епітеліальних клітин при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії шийки матки у жінок перименопаузального віку / Бенюк В., Гончаренко В., Ласкава Т., Щерба О., Ластовецька Л., Никонюк Т., Майданник І., & Веретельник Я. // Репродуктивне здоров’я жінки, (4), 66–73.

https://doi.org/10.30841/2708-8731.4.2023.285767

 

Громадська діяльність

член робочої групи НМУ імені О.О. Богомольця з підготовки та проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту ОСК(П)І 2, фаховий експерт з акушерства і гінекології «Комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень» при НМУ імені О.О. Богомольця, профорг кафедри акушерства і гінекології № 3.

 

Міжнародні науково-практичних конференції

приймає активну участь в організації і проведенні міжнародних науково-практичних конференцій, медичних виставок, міжнародних конгресів з майстер-класами (IV-X Міжнародні конгреси «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» з відео майстер-класами (2016-2023 р. р.), 29-а й 30-а Міжнародні виставки Public Health (2020-2021 р. р.) з доповідями і публікаціями).

 

Членство в професійних асоціаціях

член Асоціації акушерів-гінекологів м. Києва, України.

 

Нагороди

 • почесна грамота Міністерства Охорони Здоров’я України «За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм»;
 • почесна грамота Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я , 2021р.
 

 

Майданник Ігор Віталійович

доцент кафедри, кандидат медичних наук (2012), доцент (2021), закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2002 році.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

Лікар ультразвукової діагностики.

Дисципліна, що викладається: «Акушерство та гінекологія».

 

Післядипломна освіта:

 • 2002-2004 рр магістратура на базі Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.
 • ТУ «Основи ультразвукової діагностики в акушерстві та гінекології» 11.02.13-13.03.13
 • Спеціалізація «Ультразвукова діагностика» 02.10.2013-27.12.2013
 • Стажування «Ультразвукова діагностика» 02.09.2019-01.10.2019
 • ТУ «Протидія ВІЛ-інфекції/СНІД: сучасний інтегрований підхід» 13.01-06.03.2020
 • Довгострокові педагогічні курси: «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти» 22.02-22.03.2021

 

Тема дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук “Предиктори розвитку та оптимізація діагностики пізнього гестозу” (2012)

Основні напрямки науково-практичної роботи

Сучасні методики діагностики і лікування доброякісної та внутрішньоматкової патології матки, реконструктивні операції.

Впровадження в клінічну практику

Спосiб прогнозування та діагностики пізнього гестозу у вагітних

Публікації

Є автором чи співавтором 73 наукових праць, в тому числі в журналах, які індексуються Scopus та Web of Science- 5, 1 посібника, 6 методичних розробок.

 ORCID

https://orcid.org/0000-0003-0849-0406

h-index Scholar– 3

https://scholar.google.com/citations?user=RCMvrQwAAAAJ&hl=uk

h-index Scopus – 2.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209685087

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2900284

 

Список наукових робіт за 5 років

 1. Surgical site infections and antimicrobial resistance in Kyiv city hospitals, Ukraine. Aidyn G. Salmanov, Olena A. Dyndar, Igor V. Maidannyk et al // Wiadomosci Lekarskie.- 2019. – tom LXXII, nr 5 cz I. – C. 760-764, Poland (Scopus)

https://doi.org/10.36740/WLEK201905107

 1. Feature of psychoemotional condition and of stress hormones concentration in pregnant women after application of assisted reproductive technologies Vygivska L.M., V. Maidannyk, Kovaliuk T.V., Oleshko V.F. // Scientific digest of association of obstetricans and gynecologists of Ukraine. – 2019. – №2(44). – С. 6 – 11.

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2021.59.26-31

 1. Cтан біоценозу піхви у вагітних після застосування допоміжних репродуктивних технологій Вигівська Л.М., Майданник І.В., Олешко В.Ф. // Здоровье женщины, №7 (143)/2019р., С.74-79.

DOI 10.15574/HW.2019.143.74

 1. Состояние гормонального гомеостаза во ІІ и ІІІ триместрах беременности при использовании вспомогательных репродуктивных технологий Виговская Л.Н., Майданник И.В., Олешко В.Ф. // Репродуктивное здоровье Восточна Европа, №6, том 9, – 2019г.- с.747-754
 2. Психоемоційна характеристика вагітних в результаті використання допоміжних репродуктивних технологій Котенок А.С., Вигівська Л.М., Майданник І.В., Олешко В.Ф // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2019. – №2 (110). – С. 42-51

https://doi.org/10.32345/USMYJ.2(110).2019.42-51

 1. The condition of hormonal homeostasis in the first trimester of pregnancy after the application of assisted reproductive technologies V.O. Benyuk, L.M. Vygivska, I.V. Maidannyk, V.F. Oleshko // Здоровье женщины– 2019.- № 9(145). – с. 26-31 http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1830
 2. Психоемоційний стан жінок зі спонтанною вагітністю та після застосування допоміжних репродуктивних технологій Бенюк В.О., Вигівська Л.М., Майданник І.В., Олешко В.Ф // Здоровье женщины. – 2019. – №10 (146). – С. 10-15.

doi 10.15574/HW.2019.146.10

 1. Стан матково-плацентарної гемодинаміки у вагітних у результаті використання допоміжних репродуктивних технологій Вигівська Л.М., Бенюк В.О., Майданник І.В., Гончаренко В.М., Олешко В.Ф // Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини». – 2020. – Т. 4, №1. – С. 56-63

https://doi.org/10.33247/2312-1025.4(1).2020.08

 1. Features of psychomotional condition in pregnant women after application of assisted reproductive technologies L.M. Vygivska,V. Maidannyk, О.О. Chorna, V.F. Oleshko, D.O. Pozniak // Збірник матеріалів International scientific and practice conference: «New trends and unresolved issues of preventive and clinical medicine» (Lublin, Republic of Poland, 25–26 September 2020) – P. 43 – 47

https://doi.org/10.30525/978-9934-588-81-5-1.11

 1. Показники кровоплину в маткових артеріях та інтервельозному просторі у вагітних в результаті використання допоміжних репродуктивних технології Вигівська Л.М., Майданник І.В., Чорна О.О. // Збірник матеріалів The VIII th International scientific and practical conference “Modern problems in science”, Prague, Czech Republic, November 09-12, 2020 – P. 315 – 319

DOI: 10.46299/ISG.2020.II.VIII

 1. Features of hemodynamics of the mother-placenta-fetus system in the first half of pregnancy after the assisted reproductive technologies application Вигівська Л.М., Майданник І.В., Чорна О.О., Олешко В.Ф // Здоровье женщины– 2020.- №7(153). – с. 62-66

doi 10.15574/HW.2020.153.62

 1. Episiotomy infections in the puerperium and antimicrobial resistance of responsible pathogens in Ukraine. Aidyn G. Salmanov,  Taras G. Voitok, IgorV. Maidannyk et al // Wiadomości Lekarskie- 2020.- VOLUME LXXIII, ISSUE 11. – P. 2325 – 2331 (Scopus)

DOI:10.36740/WLek202011101

 1. Efficiency evaluation of the improved treatment and prevention complex inpregnant women after assisted reproductive technologies O. Beniuk, L.M. Vygivska, I.V. Maidannyk et al // Репродуктивна ендокринологія. -2021.-№3(59). -С.26-31  (Scopus)

DOI: http://dx.doi.org/10.18370/2309-4117.2021.59.26-31

 1. Рossibilities of vaginal biotope correction in pregnant women after application of assisted reproductive technologiesM. Vygivska, V.O. Beniuk, I.V. Maidannyk et al // Репродуктивна ендокринологія. -2021.-№4(60). -С.40-45 (Scopus)

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2021.60.40-45

 1. Assessment of correction effectivenes of psychoemotional state in pregnant women after application of assisted reproductive technologies. O. Beniuk, V.G. Ginzburg, L.M. Vygivska, I.V. Maidannyk et al // Медичні перспективи. -2021. – Том XXVI/4. – С.131-138 (Scopus; WoS)

DOI:10.26641/2307-0404.2021.4.248201

 1. Особливості мікробіому піхви та функціональної активності епітеліальних клітин при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії шийки матки у жінок перименопаузального віку. В.О. Бенюк, В.М. Гончаренко, Т.Г. Ласкава, О.А. Щерба, Л.Д. Ластовецька, Т.Р. Никонюк, І.В. Майданник, Я.І. Веретельник // Репродуктивне здоров’я жінки – 2023. – (4), 66–73.

https://doi.org/10.30841/2708-8731.4.2023.285767

 1. Оцінка стану системи гемостазу у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій Вигівська Л.М., Майданник І.В., Морквич А.Р. // Ukrainian scientific medical youth Journal – 2023. Supplement 3 (140), 35-36

https://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/issue/view/67/140%20PDF

 

Громадська діяльність

 • Відповідальний за роботу АСУ на кафедрі.
 • Член спеціалізованої Вченої Ради ДФ003.009 при НМУ імені О.О.Богомольця
 • Член спеціалізованої Вченої Ради ДФ003.096 при НМУ імені О.О.Богомольця
 • Член спеціалізованої Вченої Ради ДФ003.108 при НМУ імені О.О.Богомольця

 

Міжнародні конференції:

 • Науково-практична конференція «New trends and unresolved issues of preventive and clinical medicine» Lublin, Republic of Poland, 25–26 September 2020
 • Науково-практична конференція: «Modern problems in science»  Prague, Czech Republic 09-12.11.2020
 • Міжнародний Конгрес: Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині, Київ 27.11.2020
 • «VІ Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медиціні”, Київ 25-26.11.2021 р.
 • «Науково-практичній конференції з міжнародною участю до Всесвітнього дня безпеки пацієнтів 2021 року» Київ, 7 вересня 2021
 • «30 Міжнародна медична виставка Public Health 2021» «Сучасні досягнення науки в медичній практиці», Київ 6-8.10.21 р.
 • «VІІ Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині», Київ 24.06.22.
 • «Х Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині», Київ 20-21.10.23.
 • «15th Congress of the European Society of Gynecology», Amsterdam, ­Netherlands, November 29-December 02, 2023

 

Членство в професійних асоціаціях

член Асоціації акушерів-гінекологів м. Києва, України.

 

 

 

Бенюк Світлана Василівна

доцент кафедри, кандидат медичних наук (2015 р), доцент (2021р), закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2006 році.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

Має другу вищу освіту: закінчила Міжнародний Соломонів університет за спеціальністю правознавство (медичне право), кваліфікація – юрист.

Дисципліна що викладається: «Акушерство та гінекологія»

 

Післядипломна освіта:

 • 2009-2011 рр. – клінічна ординатура на кафедрі акушерства і гінекології №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
 • 2011-2014 рр. очна аспірантура на кафедрі акушерства і гінекології №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
 • ТУ «Актуальні питання гінекології в практиці лікаря стаціонару» 08.07.19-19.07.19
 • CPD course «Aesthetic and plastic gynecology, the use of laser technologies in gynecology» 08.07.19-19.07.19
 • ТУ «Основи надання акушерсько-гінекологчної допомоги» 27.01-7.02.2020р.
 • Науково-педагогічне стажування за фахом «Медичні науки» на тему «Розвиток медичної освіти, сучасний стан та нове у медицині в Україні та країнах ЄС» у Люблінському медичному університеті (Республіка Польща) (21 жовтня – 29 листопада 2019 року)
 • ТУ «Акутуальні питання методики викладання навчальних дисциплін та професійних модулів у медичному ВНЗ (клінічні дисципліни) 01.02-05.02.2021р
 • ТУ «Онлайн-інструменти для організації змішаного навчання у медичному ЗВО» 23.01-3.02.2023р

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

Ендоскопічні методи лікування в гінекології. ДРТ.

 Тема дисертації

на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук “Особливості перебігу вагітності, пологів та стан плода у вагітних з холестатичним гепатозом” (2015 р)

Публікації

Є автором чи співавтором 74 наукових праць, 6 методичних розробок.

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-4273-3934

h– індекс Scolar – 4

https://scholar.google.com.ua/citations?user=nvlyk0YAAAAJ&hl=uk

h– індекс Scopus-1

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218518345

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2799844

 

Список наукових робіт за 5 років

 1. V.О. Beniuk, V.H. Ginzburg, A.S. Chebotarova, N.M. Hychka, T.V. Kovaliuk, S.V. Beniuk, V.F. Oleshko. Pathogenic background of occurrence of venous thromboembolic complications in women with antenatal fetal death. Pol Mercur Lekarski. – 2021; XLIX (239); 341-345.

PMID: 34800020.

 1. Beniuk, V.O., Vygivska, L.M., Maidannyk, I.V., Beniuk, S.V., Usevych, I.A. Efficiency evaluation of the improved treatment and prevention complex in pregnant women after assisted reproductive technologies. Репродуктивна ендокринологія, 2021. – №3(59). – с. 26-31 (Scopus)

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2021.59.26-31

 1. Benyuk, V.O., Kravchenko, Y.V., Kovaliuk, T.V., Beniuk, S.V., Usevych, I.A.Modern treatment of endometrial local hyperplastic processes from positions of the pathogenic approach. Репродуктивна ендокринологія, 2020. – №2(52). – с. 28–32 (Scopus)

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2020.52.28-32

 1. Вплив розробленого алгоритму ведення вагітності та пологів у самотніх жінок на функціональний стан фетоплацентарного комплексу / Гончаренко В.М., Ковалюк Т.В., Курочка В.В., Королюк Н.П., Бенюк С.В. // Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини. – 2020. – том 4; №1. – с. 50-55
 2. Стан лактації у породіль залежно від сімейного становища / Курочка В.В., Королюк Н.П., Бенюк С.В. // Здоровье женщины– 2020.- № 2(148). – с. 53-55

https://doi.org/10.15574/HW.2020.148.52

 1. Холестатичний гепатоз вагітних: питання етіопатогенезу, діагностики, менеджменту / Бенюк С. В., Ковалюк Т. В. // HEALTH OF WOMAN. 2020.7(153): 8-13

https://doi.org/10.15574/HW.2020.153.8

 1. Окремі показники цитокінів, імунологічного стану та лейкограми у жінок з лейоміомою матки / Друпп  Ю.Г., Петренко Т.Г., Бенюк С.В., Абедін І.Н., Середа К.І.  // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, 2020. – 2 (46). – С.49 -51

http://zbirnyk.aagu.com.ua/article/view/219472

 1. Особливості порушень і методи корекції системи гемостазу у жінок з антенатальною загибеллю плода /ВО Бенюк, АС Чеботарьова, НМ Гичка, ТВ Ковалюк, СВ Бенюк, ІА Усевич, ВВ Курочка, ВО Половинка // Репродуктивне здоров’я жінки № 4 (67)/2023 с 50-58

https://doi.org/10.30841/2708-8731.4.2023.285765

 

Громадська діяльність

З 2019 року – відповідальниq секретар комісії по атестації випускників на медичному факультеті №2.

 

Міжнародні конференції

I-Х Міжнародний конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині».2016-2023рр

 

Членство в професійних асоціаціях

Член ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України»

 

Нагороди

 • Нагороджена орденом Святої Варвари.19.10.2016р.
 • Подяка киівського міського голови за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров՚я, надання кваліфікованої медичної допомоги, високий професіоналізм та з нагоди дня медичного працівника. 20 червня 2021р.
 • Почесна грамота ради київської міської профспілки працівників охорони здоров՚я. За багаторічну сумлінну працю, активну життєву позицію, значний особистий внесок в підвищення рівня медичного обслуговування населення, впровадження ідей профспілкового руху та з нагоди Дня медичного працівника. Червень 2022р.
 

 

Ковалюк Тетяна Володимирівна

доцент кафедри, кандидат медичних наук (2014 р), доцент (2021р), закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2005 році.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

Вільно володіє англійською мовою – сертифікат Aptis (British Counsil in Ukraine) рівень С.

З 2018 року  – активний лікар-дослідник у рамках 3 фази трьох міжнародних рандомізованих клінічних досліджень лікарських засобів затверджених МОЗ України. Має міжнародний сертифікат GCP.

 

Післядипломна освіта:

 • 2010-2013 рр аспірантура у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця
 • ТУ «Основні аспекти допоміжних репродуктивних технологій» 24.04.2017-28.04.2017
 • ТУ «Актуальні питання гінекології в практиці лікаря стаціонару» 08.07.19-19.07.19
 • CPD course «Aesthetic and plastic gynecology, the use of laser technologies in gynecology» 08.07.19-19.07.19
 • Науково-педагогічне стажування за фахом «Медичні науки» на тему «Розвиток медичної освіти, сучасний стан та нове у медицині в Україні та країнах ЄС» у Люблінському медичному університеті (Республіка Польща) 21 жовтня – 29 листопада 2019 року
 • Курс «Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової передвищої освіти», 04 жовтня-18 жовтня 2021 року
 • Курси ПК науково-педагогічних працівників «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти», ІПО НМУ імені О.О. Богомольця, Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти, 16.05.2022 -10.06.2022 року

 

Тема дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук “Прогнозування, профілактика та корекція раннього гестозу у жінок з аліментарною недостатністю маси тіла” (2014 р)

Наукові інтереси

Прогнозування, профілактика та корекція раннього гестозу, діагностика та лікування невиношування вагітності, діагностика та лікування ендометріозу, застосування сучасних технологій в лікуванні та естетичній гінекології.

 

Публікації

Ковалюк Т.В. є автором чи співавтором 130 наукових праць (з них 9 статтей- у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus), 1 авторського свідоцтва на твір, 4 методичних розробок та 2 довідників лікаря «Алгоритми в акушерстві і гінекології» (п’ять перевидань з доповненнями) та «Акушерський фантом» (українською та англійською мовами).

 

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-9339-881X

h– індекс Scopus-1

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218518235

h– індекс Scolar – 4

https://scholar.google.com.ua/citations?user=BS4rS34AAAAJ&hl=uk

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2882143

https://orcid.org/0000-0001-9339-881X

 

Основні публікації за 2020-2023 рр:

 1. Specific issues of conducting tactics for women in postmenopausal period with intrauterine fluid / Kuzmina , Benyuk V., Kovaliuk T. // Polish journal of science. – 2020. – №24. Vol. 1. – p. 30 – 33.

https://www.polish-science.com/wp-content/uploads/2020/02/POLISH-JOURNAL-OF-SCIENCE-%E2%84%9624-2020-VOL.-1.pdf

 1. Вплив розробленого алгоритму ведення вагітності та пологів та пологів у самотніх жінок на функціональний стан фетоплацентарного комплексу/ Гончаренко В.М., Ковалюк Т.В., Бенюк С.В., Курочка В.В., Королюк Н.П. // Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини. – 2020. – том 4; №1. – с. 50-55.

https://doi.org/10.33247/2312-1025.4(1).2020.07

 1. Результати лікування хворих з поліпами ендометрія при застосуванні диференційованого підходу / В.О. Бенюк, В.С. Ярмак, Ю.Г. Друпп, Т.В. Ковалюк // Здоровье женщины– 2020.- № 2(148). – с. 56-59.

https://doi.org/10.15574/HW.2020.148.56

 1. Оптимізація методів профілактики накопичення внутрішньо маткової рідини у жінок у постменопаузальний період / В.О. Бенюк, А.В. Кузьміна, Т.В.Ковалюк // Здоровье женщины– 2020.- № 2(148). – с. 38-41.

https://doi.org/10.15574/HW.2020.148.38

 1. Cучасні напрямки лікування генітоуринарного синдрому з патогенетичної точки зору./ М.С. Пучко, В.О. Бенюк, В.Ф. Олешко, Т.В. Ковалюк, А.А. Момот. // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. 2020; 1 (45): 41 – 53.

http://zbirnyk.aagu.com.ua/article/view/212237

 1. Modern treatment of endometrial local hyperplastic processes from positions of the pathogenic approach / Benyuk V.O., Kravchenko Y.V., Kovaliuk T.V., Beniuk S.V., Usevych I.A. // Reproductive Endocrinology, 2020, (52), pp. 28–32 (Scopus)

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2020.52.28-32

 1. Оцінка ефективності застосування СО2-лазера в терапії стресового нетримання сечі з патогенетичної точки зору. / В.О. Бенюк,В.М. Гончаренко М.С. Пучко, Т.В. Ковалюк, В.С. Ярмак // Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини. – 2020. – Т. 4 – № 3-4. – С. 5 – 12.
 2. Оцінка якості життя у динаміці лікування у жінок зі стресовим нетриманням сечі / В.О.Бенюк, В.М. Гончаренко, М.С. Пучко, А.А. Момот, Т.В. Ковалюк // Здоровье женщины. – 2020. – № 9-10 (155-156).  – с. 33-39

https://doi.org/10.15574/HW.2020.155-156.33

 1. Холестатичний гепатоз вагітних: питання етіопатогенезу, діагностики, менеджменту / C. В. Бенюк, Т.В. Ковалюк // Здоровье женщины. – 2020. – № 7(153): 8-13

https://doi.org/10.15574/HW.2020.153.8

 1. Нові підходи до профілактики рецидивів гіперплазії ендометрія в жінок у пременопаузі / В.О. Бенюк,В.Г. Гінзбург, Д.О. Говсєєв, В.Ф. Олешко, Т.В. Ковалюк, Ю.В. Кравченко, А.С. Лучко.// Репродуктивна ендокринологія. 2021; 2 (58): 63 – 66. (Scopus)

http://reproduct-endo.com/article/view/232844/231703

 1. New approaches to prophylaxis of endometrium hyperplasia relaps in premenopausal women. / V.О. Beniuk, V.H. Ginzburg, D.О. Govseev, V.O. Oleshko, T.V. Kovaliuk, Y.V. Kravchenko, А.S. Luchko// Reproductive Endocrinology, 2021, (58), pp. 67–70 (Scopus)

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2021.58.63-72

 1. Efficiency evaluation of the improved treatment and prevention complex in pregnant women after assisted reproductive technologies / O. Beniuk, L.M. Vygivska, I.V. Maidannyk, T.V. Kovaliuk, O.O. Chorna, S.V. Beniuk, I.A. Usevych // Reproductive Endocrinology, 2021, (59), pp. 26–31 (Scopus)

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2021.59.26-31

 1. Correction of urodynamic disorders in women with genitourinary syndrome using a fractional CO2 – laser / V.O. Beniuk, V.M. Goncharenko, M.S. Puchko, A.A. Momot, T.V. Kovaliuk, V.O. Polovynka // Репродуктивне здоров’я жінки, 2021. – №4 (49). – с.58-62. (Scopus)

https://doi.org/10.30841/2708-8731.4.2021.238163

 1. Features of the pregnancy and delivery course, fetal and newborn status in women with COVID-19 / Beniuk, V.O., Hychka, N.M., Zabudskyi, O.V., .Oleshko, V.F., Chebotarova, A.S., Kovaliuk T.V. // Reproductive Endocrinology, 2021, (61), pp. 20–25 (Scopus)

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2021.61.20-25

 1. Pathogenetic background of occurrence of venous thromboembolic complications in women with antenatal fetal death / Beniuk, V.O., Ginzburg, V.H., Chebotarova, A.S., Beniuk, S.V., Oleshko, V.F., Kovaliuk T.V. // Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 2021, 49(293), pp. 341–345

PMID: 34800020

 1. Особливості біохімічних показників і факторів неспецифічної резистентності піхвового вмісту при урогенітальному трихомоніазі в жінок з інтраепітеліальною неоплазією шийки матки на тлі папілома вірусної інфекції/ O.A. Диндар, В.О. Бенюк, Т.В. Ковалюк, Т.Р. Никонюк, О.С. Неймарк // Reproductive Endocrinology,2022, 1-2(63-64), pp. 73-77 (Scopus)

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2022.63.73-84

 1. Features of biochemical parameters and non-specific resistance factors of vaginal contents in women with urogenital trichomoniasis and cervical intraepithelial neoplasia against the background of papillomavirus infection / A. Dyndar, V.O. Beniuk, T.V. Kovaliuk, T.R. Nykoniuk, O.S. Neymark // Reproductive Endocrinology,2022, 1-2(63-64), pp. 78-84  (Scopus)

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2022.63.73-84

 1. Ласкава, Т., Бенюк, В., Щерба, О., Ковалюк, Т., & Ластовецька, Л. Психоемоційний стан і якість життя жінок, які не народжували, з рецидивною плоскоепітеліальною екзоцервікальною дисплазією епітелію шийки матки у перименопаузальний період. Репродуктивне здоров’я жінки, (5), 2022, 57–62. (Scopus)

https://doi.org/10.30841/2708-8731.5.2022.265474

 1. Бенюк, В., Чеботарьова, А., Гичка, Н., Ковалюк, Т., Бенюк, С., Усевич, І., Курочка, В., & Половинка, В. Особливості порушень і методи корекції системи гемостазу у жінок з антенатальною загибеллю плода. Репродуктивне здоров’я жінки, (4) 2023, 50–58. (Scopus)

https://doi.org/10.30841/2708-8731.4.2023.285765

 1. Бенюк, В., Пучко, М., Друпп, Ю., Никонюк, Т., Олешко, В., Момот, А., & Ковалюк, Т. Роль порушення обміну сполучної тканини в генезі стресового нетримання сечі у жінок пременопаузального віку. Репродуктивна ендокринологія, (68) 2023, 89–93. (Scopus)

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2023.68.89-93

 

Громадська діяльність

Ковалюк Т.В. є вченим секретарем Вченої Ради по захисту докторських дисертацій Д26.003.03 (2022-2025)

 

Нагороди

 • Подяка Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2020),
 • Подяка Київського міського голови (2023)

Почесна грамота Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоровʼя, 2023

 

 

Гичка Назарій Михайлович

Доцент (2020), кандидат медичних наук (2017), закінчив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького у 2006 році.

 Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

  

Дисципліна, що викладається: «Акушерство та гінекологія».

 

Післядипломна освіта:

З 2006 по 2009 роки проходив інтернатуру на базі Львівської обласної клінічної лікарні

З 2006 по 2010 роки навчався в Львівському державному університеті внутрішніх справ, де отримав другу вищу освіту

З 2009 по 2015 роки працював лікарем акушер-гінекологом в Львівській обласній клінічній лікарні.

З 2015 року і по теперішній час працює в КНП «Київський міський пологовий будинок №3» на посаді директора.

 

Тема дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук “Удосконалення діагностично-терапевтичних заходів при загрозі інтранатального пошкодження недоношеного плода” (2017)

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

надання повного спектру акушерських та гінекологічних операцій, консультативна допомога вагітними високої групи ризику з питань невиношування вагітності.

 

Публікації

Є автором чи співавтором 25 наукових праць, в тому числі в журналах, які індексуються Scopus та Web of Scienceх розробок.

 

Членство в професійних асоціаціях

член Київської філії Асоціації акушерів-гінекологів України

 

Нагороди

 • нагороджений орденом “За мужність” III ступеня у 2017 році.
 • нагороджений медаллю “За гідність та патріотизм” ПО “Самооборона” у 2016 році

 

 

 

 

Манжула Людмила Василівна

доцент кафедри, кандидат медичних наук (2009), закінчила Курський національний медичний Університет в 2001 році

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

Дисципліна, що викладається: «Акушерство та гінекологія».

 

Післядипломна освіта:

 • З 2001 по 2003 роки проходила інтернатуру за спеціальністю “Акушерство та гінекологія”
 • З 2003 по 2005 роки пройшла клінічну ординатуру
 • З 2005 року та по теперішній час працює в КНП «Київський міський пологовий будинок №3» на посаді завідувача акушерським відділенням №1.
 • Авторський курс Мішеля Одена і Ліліани Ламмерс з 19 квітня по 21 квітня 2018 року, що проходив м. Амстердам, Нідерланди.

 

Тема дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук “ Вагітність, пологи та післяпологовий період у жінок, що не перебували на обліку в жіночій консультації” (2009)

Тема дисертації на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук “Вагітність, пологи, післяпологовий період у жінок з варикозною хворобою” (2020)

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

Сучасні методики діагностики і лікування доброякісної та внутрішньоматкової патології матки, реконструктивні операції.

 

Публікації

Є автором чи співавтором 26 наукових праць, в тому числі в журналах, які індексуються Scopus та Web of Science.

h–index Scholar – 3

h–index Scopus – 1

 

Міжнародні конференції:

«Цифрограм для медичних працівників, Національна онлайн-платформа Дія. Цифрова освіта» 08.11.2021 р.

«VІ Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медиціні” з майстер-класами «Міомектомія під час гістерорезектоскопії»; «Ін’єкційні методики у гінекології»; «Використання лазерних технологій в лікуванні вульвовагінальної атрофії в менопаузі»; «Радіохвильова конусна ексцизія шийки матки»; «Естетична реконструкція зовнішніх геніталій у жінок», 25-26.11.2021 р..

«VІІ Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медиціні” з майстер-класами  «Лапароскопічна гістеректомія – step-by-step»; «Порушення біоценозу піхви в умовах тривалого стресу»; «Стресове нетримання сечі у жінок – погляд уролога»;»»Лазерне лікування стресового нетримання сечі»; «Використання лазерних техноогійв лікуванні вульвовагінальної атрофії в менопаузі»; «Моживості використання prp терапії в естетичній гінекології»; «Практичний курс реконструкції геніталій у жінок»; «Оперативна корекція малих губ»; «Естетична гінекологія», 24.06.22.

 

 

 

Друпп Юрій Григорович

 

Доцент (2000), кандидат медичних наук (1993), закінчив  Донецький державний медичний інститут імені М.Горького у 1987 році.

 

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія» з 1999 року

 

Дисципліна, що викладається: «Акушерство та гінекологія».

 

Післядипломна освіта:

 • Клінічну ординатуру пройшов на кафедрі акушерства та гінекології № 4
 • Донецького державного медичного інституту з 1987 по 1989 рр

Тема дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук “Порівняльна оцінка різних методів обробки пуповини новонароджених” (1993)

 

Основні напрямки науково-практичної роботи:

сучасні перинатальні технології

 

Публікації

Має 385 наукових та навчально-методичних робіт: 10 – навчальних посібників, 1 – монографія, 3 – методичних рекомендацій, 6 – деклараційних патентів України, 1 – раціоналізаторська пропозиція

 

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-6179-9141

h-index Scholar 3

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=i1akmZ4AAAAJ

h-index Scopus – 0

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57362249900

 

Список наукових робіт за 5 років

 1. Momot A.A., Usevych I.A., Drupp Yu.G., Beniuk S.V., Luchko A.S. Modern approaches in the treatment of atrophic colpitis in postmenopausal women // International scientific and practical conference «New trends and unresolved issues of preventive and clinical medicine» :Conference proceedings, September 25–26, 2020. Lublin, Republic of Poland: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020.- 144-146

https://doi.org/10/30525/978-9934-588-81-5-1.40

 1. Slyusarev O., Raksha-Slyusareva O., Drupp Y. Method of correction of water-salt metabolism in white rats after ovariectomy // The IX th International scientific and practical conference «Science and practice of today» November 16-19, 2020 Ankara, Turkey.- p.368-371.

DOI – 10.46299/ISG.2020.II.IX

 1. Вeniuk V., Lastovetskaya L., Drupp Y. Correction of immune status in women of reproductive age with precancerous diseases of the cervix against the background of mixed infection // The XI th International scientific and practical conference «Academic research in multidisciplinary innovation» November 30 – December 03, 2020 Amsterdam, Netherlands .-p.189-191.

DOI – 10.46299/ISG.2020.II.XI

 1. Drupp Y., Usevych I., Hychka N. A modern view on methods of pregnancy abortion // The X th International scientific and practical conference «Trends in the development of modern scientific thought» November 23-26, 2020 Vancouver, Canada.- p.299-301.

DOI – 10.46299/ISG.2020.II.X

 1. Beniuk V., Drupp Y., Niki A.A. Some features of immunological blood parameters in women living in big urban center suffering from uterine leiomyoma// The VII th International scientific and practical conference «Topical issues of science and practice» November 02-06, 2020 London, Great Britain 2020.- p.296-298.

DOI – 10.46299/ISG.2020.II.VII

 1. Drupp Y., Beniuk S., Lastovetska L. Some aspects of the threatened abortion in the early period of gestation // The VII th International scientific and practical conference «Topical issues of science and practice» November 02-06, 2020 London, Great Britain 2020.- p.299-301.

DOI – 10.46299/ISG.2020.II.VII

 1. Drupp Y., Kovaliuk T., Chebotarova A. Distinctive aspects of ovarian hormonal function in women with chronic salpingo-oophoritis // The VII th International scientific and practical conference «Topical issues of science and practice» November 02-06, 2020 London, Great Britain 2020.- p.302-304.

DOI – 10.46299/ISG.2020.II.VII

 1. Kurochka V., Drupp Y. Hormonal homeostasis in reproductive age women with adenomyosis and endometrial hyperplasia // The VI th International scientific and practical conference «About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them» (October 26-30, 2020). Milan, Italy 2020.- p.

DOI – 10.46299/ISG.2020.II.VI

 1. Drupp Y., Kurochka V., Huk N. Experience of surgical treatment on the appendages of the uterus in pregnant women in the second trimester // The VI th International scientific and practical conference «About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them» (October 26-30, 2020). Milan, Italy 2020.- p.215-217.

DOI – 10.46299/ISG.2020.II.VI

 1. Oleshko V.F., Drupp Y.G., Stasiuk V.M. Features of the vaginal biotope in pregnant women with miscarriage // The VI th International scientific and practical conference «About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them» (October 26-30, 2020). Milan, Italy 2020.- p.225-228.

DOI – 10.46299/ISG.2020.II.VI

 1. Drupp Y., Kovaliuk T., Oleshko V. Special aspects of treatment of adolescent girls with primary algodysmenorrhea // The VI th International scientific and practical conference «About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them» (October 26-30, 2020). Milan, Italy 2020.- p.218-221.

DOI – 10.46299/ISG.2020.II.VI

 1. Друпп Ю.Г., Петренко Т.Г., Бенюк С.В., Абедін І.Н., Середа К.І. Окремі показники цитокінів, імунологічного стану та лейкограми у жінок з лейоміомою матки // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України 2 (46) 2020.С.49 -51

DOI: https://doi.org/10.35278/2664-0767.2(46).2020.219472

 1. V.O.Beniuk, M.S.Puchko, Y.H.Drupp,T.R.Nykoniuk The role of connective tissue metabolism disorders in the genesis of stress urinary incontinence in premenopausal women | РОЛЬ ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ В ГЕНЕЗІ СТРЕСОВОГО НЕТРИМАННЯ СЕЧІ У ЖІНОК ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ June 2023 Reproductive Endocrinology, (68), 89–93 (Scopus)

DOI:10.18370/2309-4117.2023.68.89-93

 1. В.О. Бенюк; В.В. Курочка; К.І. Сусак; Ю.Г. Друпп; О.О. Бала Features of disorders and methods of correction of the hemostasis system in women with antenatal fetal death Reproductive health of woman 2022-11-30 | Статья в научном журнале Репродуктивне здоров’я жінки, №7(62),2022,6-9.

DOI: 10.30841/2708-8731.7.2022.272463 (Scopus)

 1. Л. M. Вигівська; В.О. Бенюк; I.В. Maйданник; I.A. Усевич; Л.Д. Ластовецька; Ю.Г. Друпп; В.В. Курочка Possibilities of vaginal biotope correction in pregnant women after application of auxiliary reproductive technologies REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY 2021-09-24,(60), 40–45 (Scopus)

DOI: 10.18370/2309-4117.2021.60.40-45

 

Членство в професійних асоціаціях Член асоціації акушерів-гінекологів України з 1989 року, член міжнародної асоціації акушерів та гінекологів, FIGO

 

 

Курочка Валентина Валеріївна

 

Асистент, кандидат медичних наук (2010),  закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2002 році.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

Дисципліна, що викладається: «Акушерство та гінекологія».

 

Післядипломна освіта:

 • 2002 – 2004 рр. інтернатура за фахом акушерство та гінекологія на кафедрі акушерства і гінекології №3 НМУ імені О.О. Богомольця.
 • Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та викладачів: “Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти” 150 годин / 5 кредитів ECTS. Сертифікат учасника ДНП – 21780 (2021 рік);
 • 2021 р. міжнародне стажування “Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід” (Польща – Україна). Проект: Імплементація культури якості навчання, викладання та оцінювання в закладах освіти України. 180 годин / 6 кредитів ECTS. Сертифікат учасника SZFL-001123 (2021 рік)
 • Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та викладачів: “Онлайн-інструменти для організації змішаного навчання у медичному ЗВО” 60 годин / 2 кредити ECTS. Сертифікат учасника 952/0223 (2023 рік);

 

Тема дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук «Сучасні підходи до діагностики і лікування доброякісної патології ендо- і міометрія у жінок репродуктивного віку» (2010 рік).

Наукові інтереси

втілення сучасних методів діагностики та лікування доброякісної патології матки.

Публікації

Автор та співавтор 123 наукових праць, 5 методичних рекомендацій кафедри та 4 методичних рекомендацій з виробничої практики.

 ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-6800-310X

h-index Scopus – 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36915399500

h-index Scholar– 7

https://scholar.google.com.ua/citations?user=pXeeWBIAAAAJ&hl=uk

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2964061

 Список наукових робіт за 5 років

 1. AG Salmanov, SE Savchenko, K Chaika, AD Vitiuk, I Ruban, OA Dyndar, D Zhelezov, L Vorobey, LM Semeniuk, NV Hetsko, OV Tsmur, LV Suslikova, TR Nykoniuk, YYe Shunko,  HV Beketova, LV Manzhula, VV Kurochka, ER Abbasova  Postpartum mastitis in the breastfeeding women and antimicrobial resistance of responsible pathogens in Ukraine: results a multicenter study. Wiadomosci Lekarskie. 2020;73(5):895-903. (Scopus)

doi: 10.36740/WLek202005111

 1. Vygivska L.M.Beniuk V.O.Maidannyk I.V., Drupp Y.G.Kurochka V.V. Possibilities of vaginal biotope correction in pregnant women after application of auxiliary reproductive technologies. Reproductive Endocrinology. 2021, (60), P. 40–45 (Scopus)

DOI: http://dx.doi.org/10.18370/2309-4117.2021.60.40-45

 1. Beniuk V.O., Kurochka V.V., Abedi Astaneg Niki, Usevych I.A., Kravchenko Yu.V. Сlinical characteristics of women with endometrial hyperplasia on the background of thyroid dysfunction. Reproductive health of woman. №5 (60). 2022. C.63-67. (Scopus)

DOI: https://doi.org/10.30841/2708-8731.5.2022.265475

 1. Beniuk VO., Kurochka V.V., Oleshko V.F., Momot A.A. Modern comprehensive approach in the treatment of atrophic colpitis in perimenopausal women. Women’s Reproductive Health. No. 5 (60). 2022. P. 51-56. (Scopus)

DOI: https://doi.org/10.30841/2708-8731.5.2022.265473

 1. V. Beniuk, V.V. Kurochka, K.I. Susak, Yu.G. Drupp, O.O. Bala Нormonal homeostasis in women of reproductive age with adenomyosis. Reproductive health of woman. №7 (62). 2022. C.6-9.

DOI: https://doi.org/10.30841/2708-8731.7.2022.272463

 

Громадська діяльність

 • З 2011 р. секретар атестаційної комісії у лікарів-інтернів зі спеціальності акушерство і гінекологія.
 • З 2019 р. секретар кафедри акушерства і гінекології №3 НМУ імені О.О. Богомольця.

Міжнародні конференції

Міжнародний конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» 2019-2023 р

Членство в професійних асоціаціях

Член ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України

 

 

 

Щерба Олена Анатоліївна

Асистент кафедри акушерства і гінекології №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук (2011 р.).

У 1998 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія» з 2019 р.

Дисципліна, що викладається: «Акушерство та гінекологія».

 

Післядипломна освіта:

1998 – 2000 рр. – Інтернатура на кафедрі акушерства і гінекології №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2001 р. – Підвищення кваліфікації по Кольпоскопії, Київська міська онкологічна лікарня.

2012 р. – ТУ «Інтерактивні технології вищої медичної освіти. Актуальні проблеми акушерства і гінекології», Факультет підвищення кваліфікації викладачів МОЗ України НМУ імені О.О. Богомольця.

2012 р. – ТУ: «Основні аспекти допоміжних репродуктивних технологій», Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

2018 р. – Науково-педагогічне стажування «Проблеми модернізації медичної освіти в Україні та в країнах ЄС» у Люблінському медичному університеті за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва, м. Люблін, Республіка Польща.

2019 р. – ТУ: «Протидія ВІЛ-інфекції / СНІД: сучасний інтегрований підхід», НМУ імені О.О. Богомольця.

2021 р. – Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в МОЗ України «Підготовка НМК та організація системи контролю дистанційного курсу в медичному ВНЗ», НМУ імені О.О. Богомольця Інститут післядипломної освіти Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти.

2021р.- ТУ “Цифрограм для медичних працівників”/Національна онлайн – платформа Дія. Цифрова освіта. Україна, м. Київ.

2023 р. – Курси англійської мови у Центрі підготовки викладачів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2023 р. –Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в МОЗ України довгострокове «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти», НМУ імені О.О. Богомольця Інститут післядипломної освіти Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти.

2023 р. – Майстер-клас «Ультразвукова діагностика в ранніх термінах вагітності», 2023 р.

 

Тема дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук «Клініко-патогенетичне обґрунтування медикаментозної терапії вульвовагінітів, обумовлених мікст-інфекцією» (2011 р.).

Основні напрямки науково-практичної роботи

Профілактика та лікування запальних захворювань жіночих статевих органів, захворювань що передаються статевим шляхом.

Впровадження в клінічну практику

 1. Спосіб діагностики інфекційно-запальних захворювань слизових оболонок статевих органів.
 2. Пристрій для мікроелектрофорезу.
 3. Вагінальний лікарський фітозасіб для місцевої терапії кандидозного вульвовагініту.

 

Публікації:

Є автором та співавтором 156 друкованих праць у вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях, із них:

 • 22 методичних рекомендацій,
 • 3 деклараційних патентів України,

 

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-8776-4403

h-index Scholar– 5

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=wNBNEYQAAAAJ

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58138441000

 

Список наукових робіт за 5 років

 1. Postoperative optimization in genital prolapse caused by connective tissue dysplasia В.О Бенюк, Л.Д. Ластовецька, О.А. Щерба, Е. Чанія, В.А. Шако // Danish Scientific Journal- 2019.- 22,- Vol.1.- p.46 -50.

http://www.danish-science.org/wp-content/uploads/2019/05/DSJ_23_1.pdf

 1. Prevention of postoperative infections complications in pationts with genital prolapsA. Benyuk, L.D. Lastoveckaya, E.A. Scherba, V. Shako, E. Chania E. //Danish Scientific Journal – 2019.- 30. – Part.1.- p. 37 – 40.

http://www.danish-science.org/wp-content/uploads/2019/12/DSJ_30_1.pdf

 1. Endometrial polyposis – associated microecology of the vaginal mucosaA. Benyuk, L.D. Lastoveckaya, E.A. Scherba, V. Shako, E. Chania E. // Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) – 2019.- 39 (39).- Vol.2.- P. 69 – 72

http://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-2-No-39-2019.pdf

 1. Особливості клінічного перебігу кандидозно-герпетичноговульвавовагініту О.А. Щерба, Л.Д. Ластовецька, В.А. Шако // Науково – практична конференція з міжнародною участю та Пленум ГО «Асоціації акушерів – гінекологів України» «Інноваційні підходи в акушерстві, гінекології та репродуктології» Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України.-Рівно.:ПП Естеро -2019.- 2 (44). – p.125 – 131

https://doi.org/10.35278/2664-0767.2(44).2019

 1. Клінічні аспекти асоційованих кандидозно – герпетичних вульвовагінітів О.А. Щерба, Л.Д. Ластовецька, В.О. Половинка, В.А. Шако // Здоров`я жінки – 2019.- 7 (143).- c.85 – 90

https://fliphtml5.com/mwkou/mpmh   

 1. Запальні захворювання органів малого таза: сучасніуявлення про етіологію, принципи діагностики та лікування Н.М. Гичка, О.А. Щерба, Л.Д. Ластовецька // Здоров`я жінки – 2020.- 2(148). – с. 7 – 14.

https://online.fliphtml5.com/mwkou/pxuj/#p=8

 1. Етіопатогенетичні аспекти лікування і профілактики ускладнень хронічного сальпінгоофориту В.М. Гончаренко, О.А. Щерба, Л.Д. Ластовецька, Л.Е. Домбровський, Д.О. Позняк // Пленум ГО «Асоціації акушерів – гінекологів України» «Інноваційні підходи в акушерстві, гінекології та репродуктології» Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України.-Рівно.: ПП Естеро -2020.- 2(44). – с. 32 – 41

http://zbirnyk.aagu.com.ua/article/download/219469/221470 

 1. Психоемоційний стан і якість життя жінок, які не народжували, з рецидивною плоскоепітеліальною eкзоцервікальною дисплазією епітелію шийки матки у перименопаузальний період Т.Г. Ласкава, В.О. Бенюк, О.А. Щерба, Т.В. Ковалюк, Л.Д. Ластовецька // Репродуктивне здоров’я жінки – 2022. – 5 . – c.57 – 62.

https://doi.org/10.30841/2708-8731.5.2022.265474

 1. Особливості мікробіому піхви та функціональної активності епітеліальних клітин при цервікальній неоплазіі шийки матки у жінок перименопаузального віку В.О. Бенюк, В.М. Гончаренко, Т.Г. Ласкава, О.А. Щерба., Л.Д. Ластовецька, Т.Р. Никонюк, І.В. Майданник, Я.І. Веретельник // Репродуктивне здоров’я жінки – 2023. – 4 (67) . – c.66 -73.

https://doi.org/10.30841/2708-8731.4.2023.285767

 

Громадська діяльність

Є відповідальним за підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри.

 

Участь у міжнародних конференціях:

 • Щорічний ІV-Х Міжнародний конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» з відео майстер-класами з оволодінням практичними навичками (2020-2023 рр.)
 • 29-ї Міжнародна виставка Public Health. конференція “Сучасні досягнення науки в медичній практиці”, 07.10-09.10.2020 р.
 • «Сучасні досягнення науки в медичній практиці», у рамках Всеукраїнського форуму «30-та Міжнародна медична виставка Public Health», Україна, Київ, НМУ імені О.О. Богомольця, 2021 р.
 • VIII International Scientific and Practical Conference «Progressive research in the modern world», Boston, USA, 2023 р.
 • IV Міжнародна студентська наукова конференція «Актуальні питання та перспективи проведення наукових досліджень», 2023 р.
 • Took part in the VIII International scientific and practical conference «International scientific innovations in human life», Manchester, United Kingdom, 2022 р.
 • Took part in the XXV Internftional Scientific and Practical Conferens «Implementation for modern science and practice», Varna, Bulgaria, 2021 р.
 • Took part in the webconference «Obstetric bleeding: a modern look at an old problem», 2021 р.
 • Семінар з міжнародною акредитацією АССМЕ «PedSmart грудне вигодовування», 2022 р.
 • «Науково-практична конференція з міжнародною участю до Всесвітнього дня безпеки пацієнтів 2022 року», м. Київ, 2022 р.
 • «IV Конгрес Української академії педіатричних спеціальностей Prime Pediatrics 2022» з міжнародною акредитацією АССМЕ, 2022 р.
 • Конференція з міжнародною участю «Перша конференція по глобальному довголіттю. Актуальні питання продовження молодості», 2021 р.
 • IV міжнародний конгрес з інфузійної терапії, 2020 р. Тематичне навчання (майстер клас): «Організація заходів на догоспітальному етапах: серцево-легенева реанімація, катетеризація периферичних вен, робота з сучасними гравітаційними системами для інфузійної терапії», в рамках IV міжнародного конгресу з інфузійної терапії, 2020 р.
 • VIII Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», 2019 р.
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Впровадження європейських технологій у лікування онкохворих», 2019 р.
 • Медична конференція у рамках міжнародного науково-практичного форуму IFRM «Мультидисциплінарний підхід до проблеми невдалих спроб ДРТ», 2019 р.

 

Членство в професійних асоціаціях:

Дійсний член Асоціації акушерів-гінекологів України

 

Нагороди

Подяка Молодіжної Наукової Ліги за підготовку здобувачів до участі у IV міжнародній студентській науковій конференції «Актуальні питання та перспективи проведення наукових досліджень» 2023р., м. Полтава, Україна.

 

 

 

 

 

Олешко Віктор Федорович

Асистент, кандидат медичних наук (2017), закінчив ДЗ «Луганський держаний медичний університет» у 2010 році.

Лікар першої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

Дисципліна, що викладається: «Акушерство та гінекологія».

 

Післядипломна освіта:

 • 2010-2013 рр. Інтирнатура на кафедрі акушерства і гінекології факультету післядипломної освіти ДЗ “Луганський державний медичний університет”
 • 2010-2013 рр. Магістратура на кафедрі акушерства і гінекології ДЗ “Луганський державний медичний університет”
 • 2013-2016 рр. Аспірантура на кафедрі акушерства і гінекології ДЗ “Луганський державний медичний університет” та ДУ “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені акад. О.М. Лук’янової НАМН України”.
 • Zustricz Foundation, Krakow, Republic of Poland. International internship under the program “Fundraising and Organization of Project Activities in Educational Establishments: European Experience”. 180 годин / 6 кредитів ECTS. Сертифікат SZFL-0000427 (2021 рік)
 • ТУ «Невідкладна акушерська допомога».Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Інститут післядипломної освіти (2021 рік)

 

Тема дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук “Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з недостатністю обтураційної функції шийки матки” (2017).

 Основні напрямки науково-практичної роботи:

Наукові інтереси невиношування вагітності, гінекологічна ендокринологія, вагітність, обтяжена екстрагенітальною патологією, запальні захворювання жіночих статевих органів.

 Впровадження в клінічну практику

Патент на винахід № 115115 від 11.09.2017 UA. Спосіб оцінки стану шийки матки у вагітних групи ризику щодо істміко-цервікальної недостатності.

Патент на винахід № 117298 від 10.07.2018 UA. Спосіб прогнозування змін стану шийки матки у вагітних з істміко-цервікальною недостатністю.

Публікації

Є автором чи співавтором 87 наукових праць, в тому числі в журналах, які індексуються Scopus та Web of Science- 13, методичні рекомендації – 41, Винаходи/корисна модель – 5

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-2493-2892

h-index Scholar– 5

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vYmKVVQAAAAJ&hl=ru

h-index Scopus – 1

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215966492

 

Список наукових робіт за 5 років

 1. В.О. Бенюк, М.С. Пучко, Ю.Г. Друпп, Т.Р. Никонюк, В.Ф. Олешко, А.А. Момот, Т.В. Ковалюк. Роль порушення обміну сполучної тканини в генезі стресового нетримання сечі у жінок перименопаузального віку. Репродуктивна ендокринологія. 2023; 2 (68): 48-52. (Scopus)

DOI: http://dx.doi.org/10.18370/2309-4117.2023.68.89-93

 1. IA Zhabchenko, TD Zadorozhna, SV Tertychna-Teliuk, VK Likhachov, NH Korniiets, VF Oleshko, YM Slіepichko. Плацентарні порушення у вагітних–переміщених осіб в умовах персистентного стресу. Репродуктивна ендокринологія. 2023; 5 (67): 107-113. (Scopus)

http://reproduct-endo.com/article/view/276441

 1. В.О. Бенюк, В.М. Гончаренко, І.А. Усевич, В.Ф. Олешко, О.А. Момот, М.С. Пучко, Я.І. Веретельник. Оцінювання ефективності комплексного підходу в лікуванні атрофічного кольпіту з патогенетичного погляду. Репродуктивна ендокринологія. 2022; 4 (66): 26-31. (Scopus)

https://dx.doi.org/10.18370/2309-4117.2022.66.26-31

 1. V.O. Beniuk, N.M. Hychka, O.V. Zabudskyi, T.M. Fursa-Sovhyra, T.V. Kovaliuk, V.F. Oleshko, A.S. Chebotarova. Features of the pregnancy and delivery course, fetal and newborn status in women with COVID-19. Репродуктивна ендокринологія. 2021; 5 (61): 20-25. (Scopus)

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2021.61.20-25

 1. V.О. Beniuk, V.H. Ginzburg, A.S. Chebotarova, N.M. Hychka, T.V. Kovaliuk, S.V. Beniuk, V.F. Oleshko. Pathogenic background of occurrence of venous thromboembolic complications in women with antenatal fetal death. Pol Mercur Lekarski. 2021; 239: 341-345.

PMID: 34800020.

 1. V.О. Beniuk, V.H. Ginzburg, D.О. Govseev, T.V. Kovaliuk, Y.V. Kravchenko, А.S. Luchko. New approaches to prophylaxis of endometrium hyperplasia relaps in premenopausal women. Репродуктивна ендокринологія. 2021; 2 (58): 67 – 71.(Scopus)

DOI: https://doi.org/10.18370/2309-4117.2021.58.63-72

 1. В.О. Бенюк, В.Г. Гінзбург, Д.О. Говсєєв, Т.В. Ковалюк, Ю.В. Кравченко, А.С. Лучко. Нові підходи до профілактики рецидивів гіперплазії ендометрія в жінок у пременопаузі. Репродуктивна ендокринологія. 2021; 2 (58): 2 – 10. (Scopus)

http://dx.doi.org/10.18370/2309-4117.2021.58.63-72

 1. V.O. Benyuk, N.G. Korniets, O.V. Zabudskyi, V.F. Oleshko. Modern view on intra- and post-operative blood loss prevention during hysteroresectoscopy in patients with submucous leiomyoma. Здоровье женщины. 2020; 2 (148): 26 – 30.
 2. N.M. Hychka, V.O. Benyuk, V.M. Goncharenko, O.A. Dyndar. Modern possibilities of preterm birth Репродуктивная эндокринология. 2020; 1 (51): 56 – 59. (Scopus)

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2020.51.56-59

 

Громадська діяльність

Керівник студентського наукового гуртка кафедри акушерства і гінекології № 3

 

Міжнародні конференції:

 1. VII Міжнародний конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» 24.06.2022
 2. VII Міжнародний конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» 24.06.2022

 

Членство в професійних асоціаціях

Член ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України

 

Нагороди

Почесна грамота Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я України

 

 

Чеботарьова Антоніна Сергіївна

Асистент кафедри акушерства і гінекології №3 закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2014 році.

Лікар акушер-гінеколог.

Дисципліна, що викладається: «Акушерство та гінекологія».

 

Післядипломна освіта:

 • 2014 – 2017 роки проходила інтернатуру за спеціальністю «Акушерство та гінекологія» на кафедрі акушерства і гінекології №3 НМУ імені О. О. Богомольця.
 • 2020 р – курси ТУ «ТУ «Основи надання акушерсько-гінекологічної допомоги» НМУ імені О. О. Богомольця, Інститут післядипломної освіти.
 • 2021 р – довгострокове підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти» ІПО НМУ імені О.О. Богомольця, Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти;
 • В 2018 році затверджена тема дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 222 «Медицина»: «Прогнозування і профілактика порушень гемостазу у вагітних з антенатальною загибеллю плода»
 • Володіє англійською мовою – сертифікат Person English Test Academic (рівень B2)

 

Наукові інтереси: Гемостазіологічні порушення в практиці лікаря акушера-гінеколога, ведення жінок з проблемами ендокринного непліддя, консультування з питань планування сім’ї, COVID 19 у вагітних; фізіологічне ведення вагітності і пологів.

Публікації

Є автором чи співавтором 20 наукових праць, в тому числі в журналах, які індексуються Scopus – 2, методичні рекомендації – 6

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-4365-2685

h-index Scholar – 1

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vYs5LJYAAAAJ&hl=uk

h-index Scopus – 1

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57393905100

Список наукових робіт за 5 років

 1. Клініко-статистичний аналіз випадків кесарського розтину в Київському міському пологовому будинку №3 за 2018 рік / Бенюк В.О., Гичка Н. М. Котенок А.С., Ковалюк Т. В., Бенюк С.В. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. 2019 Випуск 2 (44):12-17.

http://zbirnyk.aagu.com.ua/article/view/180849

 1. Ретроспективний аналіз випадків антенатальної загибелі плода в умовах типового міського пологового будинку м. Києва / Бенюк В.О., Гичка Н. М. Котенок А.С. //Здоров’я жінки, 2019. 6 (142):34-36.

doi 10.15574/HW.2019.142.34

 1. Гіпергомоцистеїнемія як основний предиктор виникнення антенатальної загибелі плода / Бенюк В. О., Гичка Н. М, Котенок А. С.//Здоров’я жінки, 2019 7 (143) 22 – 24.

doi 10.15574/HW.2019.143.22

 1. Психоемоційна характеристика вагітних в результаті використання допоміжних репродуктивних технологій / Котенок А. С. Вигівська Л. М. Майданник І. В. Олешко В. Ф. // Український науково-медичний молодіжний журнал, 2019. 2 (110):42-51.

https://doi.org/10.32345/USMYJ.2(110).2019.42-51

 1. Патогенетична значимість виявлення порушень в системі гемостазу для діагностики та профілактики тромботичних ускладнень у жінок з антенатальною загибеллю плода / Котенок А. С., Бенюк В.О., Гичка Н. М, // Український науково-медичний молодіжний журнал, 2019. 3 (111):21-28.

https://doi.org/10.32345/USMYJ.3(111).2019.21-28

 1. Оцінка психоемоційного стану вагітних з антенатальною загибеллю плода в анамнезі / Чеботарьова А. С., Бенюк В.О., Гичка Н. М., Друпп Ю. Г. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів гінекологів України, 2020. 1(45):75 – 79

https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(45).2020.212261

 1. Pathogenetic background of occurrence of venous thromboembolic complications in women with antenatal fetal death / Бенюк В. О. Гінзбург В. Г. Гичка Н. М. Ковалюк Т.В. Бенюк С. В. Олешко В. Ф. // POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI, 2021. 49(293):341-345. (Scopus)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34800020/

 1. Features of the pregnancy and delivery course, fetal and newborn status in women with COVID-19 / Бенюк В. О., Гичка Н. М., Забудський О. В., Фурса-Совгира Т.М., Ковалюк Т.В., Олешко В. Ф., Чеботарьова А. С. // Репродуктивна ендокринологія, 2021. 61 (2021):20-25. (Scopus)

https://doi.org/10.18370/2309-4117.2021.61.20-25

 1. Особливості порушень і методи корекції системи гемостазу у жінок з антенатальною загибеллю плода / Бенюк В.О., Чеботарьова А. С., Гичка Н. М., Ковалюк Т.В., Бенюк С. В., Усевич І.А., Курочка В.В., Половинка В. О. // Репродуктивне здоров’я жінки. 2023. 4 (67):50-58.

https://doi.org/10.30841/2708-8731.4.2023.285765

 

Міжнародні конференції:

 • VII науково-практична. конференція. «Topical issues of science and practice», Лондон, Великобританія, 02-06 листопада 2020
 • II Конгрес з міжнародною участю «Психосоматична медицина XXI століття: Реалії та перспективи» 2021 рік
 • Міжнародна науково-практична конференція «Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності» 15–16 січня 2021 р. Дніпро, Україна
 • Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю «УМСА – століття інноваційних напрямків та наукових досягнень (до 100-річчя від заснування УМСА)» присвячена 100-річчю заснування Української медичної стоматологічної академії. Полтава, 8 жовтня 2021.
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю до Всесвітнього дня безпеки пацієнтів 2021 року». 17 вересня 2021 року Київ, Україна
 • VII Міжнародний конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» 24.06.2022
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю до 100-річчя кафедри гігієни, безпеки праці та професійного здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця та всесвітнього дня безпеки пацієнтів 2023 року «Актуальні проблеми безпеки і гігієни лікарень, персоналу і пацієнтів» 15. вересня. 2023 року, Київ, Україна

ІХ Міжнародний конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» 4-5 травня 2023 року

 

 

Бала Оксана Олегівна

 асистент кафедри акушерства і гінекології №3 НМУ імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук (2017), заступник директора з медичної частини КНП «Київський міський пологовий будинок №3».

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

Післядипломна освіта:

Проходила інтернатуру за спеціальністю «Акушерство і гінекологія» на базі Національного медичного уніврситету імені О.О. Богомольця.

Друга вища освіта – Магістр державного управління

Тема дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук “ Прогнозування та профілактика післяабортних ускладнень у жінок з завмерлою вагітністю на ранніх термінах ” (2017 рік).

Наукові інтереси

Ведення нормальних, ускладнених та патологічних пологів. ведення вагітних, протягом усього периоду, проводить транспіхвові та лапаротомічні операції.

Публікації

Результатом наукової діяльності є 15 друкованих праць, 5 методичних рекомендацій.

Міжнародні конференції:

 • Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю “IV Україно-Німецький конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині” з відео майстер-класами, (2020 рік)
 • «V Міжнародний конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» з відео майстер-класами (2021 рік)
 • «VІ Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині” з відео майстер-класами (2021 рік)
 • «VІІ Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині” з відео майстер-класами (2022 рік).

Членство в професійних асоціаціях

Член ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України»

 

 

 

Фурса-Совгира Тетяна Миколаївна

 асистент кафедри акушерства та гінекології №3. Заступник директора з організаційно-методичної роботи КНП «КМПБ №3» м . Київ

У 2007 році закінчила НМУ імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

Дисципліна, що викладається: «Акушерство та гінекологія».

 

Післядипломна освіта:

У 2007 по 2010 роки проходила інтернатуру за спеціальністю «Акушерство та гінекологія» на базі кафедри акушерства та гінекології №3 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

У 2011 році – тематичне удосконалення на тему «Основні аспекти ендоскопічної гінекології»

У 2012 році – тематичне удосконалення на тему «Основні методи гемостазу в акушерстві та гінекології»

У 2016 році – тематичне удосконалення на тему «Основи репродуктології»

У 2016 році – тематичне удосконалення на тему «Основні аспекти допоміжних репродуктивних технологій(ДРТ)»

У 2017 році – тематичне удосконалення на тему «Сучасний стан проблем внутрішньоутробного інфікування»

Регулярно відвідує курси по акушерству та гінекології в Center of Surgical Innovation.

 Наукові інтереси

Введення пацієнток з позаматковою вагітністю та з невиношуванням вагітності, введення вагітності після вилікуваного безпліддя, враховуючи допоміжні репродуктивні технології, багатоплідні вагітності, після звичного невиношування, перинатальних втрат в анамнезі, з наявністю супутніх імунних факторів невиношування, враховуючи антифосфоліпідний синдром, гестозами

Публікації

автор 4 наукових праць.

Міжнародні конференції:

 • Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю “IV Україно-Німецький конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині” з відео майстер-класами, (2020 рік)
 • «V Міжнародний конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині» з відео майстер-класами (2021 рік)
 • «VІ Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині” з відео майстер-класами (2021 рік)
 • «VІІ Міжнародний конгрес “Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній медицині” з відео майстер-класами (2022 рік).

Членство в професійних асоціаціях

Член ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України»

 

 

Комар Вікторія Миколаївна

асистент кафедри, закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2020 році.

Лікар акушер-гінеколог.

Лікар ультразвукової діагностики.

Вільно володіє англійською мовою – сертифікат  ESOL рівень B2.

 

Дисципліна, щo викладається: «Акушерство та гінекологія».

Післядипломна освіта:

Курс «Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової передвищої освіти» 04.10.21 -18.10.21

Тренінг «Ультразвукова діагностика в гінекології» 27.08.23-28.08.23

Спеціалізація «Ультразвукова діагностика» 18.09.2023-15.12.2023

В 2023 році затверджена тема дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 222 «Медицина»: «Прогнозування ступеня ризику розвитку та профілактика прееклампсії у першовагітних жінок у першій половині вагітності»

Наукові інтереси

Прогнозування, профілактика та корекція гіпертензивних розладів вагітних, консультування з питань планування сімʼї, фізіологічне ведення вагітності і пологів, естетична гінекологія.

Публікації

Є співавтором 4 друкованих праць.

ORCID

https://orcid.org/0009-0008-7193-1984

Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=8HnXo0EAAAAJ

Web of science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/JNE-5313-2023