Кафедра акушерства і гінекології №3

Студентський науковий гурток

Завідувач кафедри – Бенюк Василь Олексійович (професор, д.мед.н., заслужений діяч науки і техніки України)

Науковий керівник гуртка – Олешко Віктор Федорович (асистент, к.мед.н.)

Контактні дані: +3 8 099 04 31 650, docolv@gmail.com

Староста гуртка – Россовська Марія Євгенівна (IV курс, група 10122)

Контактні дані: +380958433743 masha00849@gmail.com

Студентський науковий гурток Кафедри акушерства і гінекології № 3 засновано і затверджено в 1982 році.

З 1982 року і по теперішній час науковими керівниками гуртка були:

1982 – 1999 н.р. – Доцент Школьний Г.К. Науковий напрямок: профілактика та лікування слабкості пологової діяльності.

2000 – 2003 н.р. – Доцент Мельников С.М. Науковий напрямок: Діагностика та лікування істміко-цервікальної недостатності.

2003 – 2004 н.р. – Доцент Диндар О.А. Науковий напрямок: Екстрагенітальна патологія та вагітність.

2004 – 2019 н.р. – доцент Ластовецька Л.Д. Науковий напрямок: Ведення вагітності та пологів при екстрагенітальній патології, актуальні проблеми репродуктивного здоров’я населення.

2019 н.р. і по теперішній час – асистент Олешко В.Ф. Науковий напрямок: Невиношування вагітності, вагітність, що обтяжена екстрагенітальною патологією, гінекологічна ендокринологія, планування сім’ї.

 Вихованці гуртка, які стали відомими за спеціальністю:

Бенюк В.О. – завідувач кафедри акушерства і гінекології № 3 Національного медичного унів ерситету імені О.О. Богомольця

Жозеф Водунон Ассогба – міністр охорони здоров’я Бенін

Мета, завдання та основні напрямки роботи гуртка.

Мета та завдання: продовжувати активну співпрацю зі студентами гуртківцями інших кафедр та ВУЗів в Україні і за кордоном в формі інтерактивного спілкування в режимі «on–line», враховуючи сучасний стан фаху і досвід розвинених країн світу, що буде сприяти процесам інтеграції медицини і акушерів –гінекологів України до Євросоюзу.

Основні напрямки роботи гуртка:

 • теоретичний – поглиблення знань студентів з акушерства та гінекології;
 • практичний – набуття та покращення практичних навичок з дисципліни;
 • науковий – виконання наукової роботи на базі кафедри з врахуванням інтеграції з іншими студентськими науковими гуртками кафедр НМУ.

Студентський науковий гурток має сторінку в мережах:

На сьогодні в роботі студентського наукового гуртка приймають активну участь більше 120 студентів IV-VI курсів, І та ІІ медичних факультетів, в тому числі й іноземні студенти.

Від початку 2019 навчального року спільно зі студентами гуртківцями опублікована 61 друкована робота, в тому числі у фахових виданнях, рекомендованих МОН України та Scopus.

У зв’язку з воєнною агресією засідання студентського наукового гуртка відбувається кожного місяця, по середах, у змішаному форматі – на базі кафедри акушерства і гінекології № 3 та на платформі Zoom. Теми теоретичних частин підбираються згідно побажань студентів.

Основною задачею практичних частин засідань є набуття основних навичок, розвиток клінічного мислення, ознайомлення гуртківців з практичною діяльністю лікарів акушерів-гінекологів.

За минулий 2022-2023 навчальний рік проведено 11 засідань, в тому числі одне Міжуніверситетське (СНГ кафедри акушерства і гінекології №3 НМУ імені О.О. Богомольця та кафедри акушерства і гінекології ДЗ «Луганський державний медичний університет» м. Рівне, на тему: «Акушерська агресія в сучасному акушерстві»,) та 5 сумісних засідань з кафедрами нашого університету:

 • Кафедра судової медицини: «Правові аспекти судової експертизи при зґвалтуванні»;
 • Кафедра хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії: «Доброякісні гормональні захворювання молочної залози – міждисциплінарна проблема і шляхи її вирішення»;
 • Кафедра педіатрії №2: «Дистрес плода під час вагітності і пологів. Особливості надання невідкладної допомоги новонародженому»;
 • Кафедра ендокринології: «Менопаузальні та метаболічні порушення у жінок в клімактеричному періоді»
 • Кафедрою онкології: «Скринінгові програми діагностики раку шийки матки. Питання вакцинопрофілактики раку шийки матки»

Студентами-гуртківцями разом з викладачами кафедри підготовили 13 усних доповідей на конференціях в Україні та 4 на конференціях закордоном, опубліковано 3 тези в закордонних виданнях, 15 тез у фахових виданнях в Україні, 2 статті у фахових виданнях, що індексуються в Scopus.

За активну участь в заходах, організованих Студентським науковим товариством імені О.А. Киселя в 2022-2023 навчальному році відзначені:

 • Веретельник Ярина, група 7218, Россовська Марія, група 10122. Annual Young Medical Scientists Conference 2022. 09 грудня 2022 р. Онлайн-формат, платформа Google Meet

 • Кірєєва Ірина, група 8221. Clinical annual scientific experience 2023. 28 лютого 2023 р. Онлайн-формат, платформа Zoom

 

За якісну підготовку студентів до участі в університетських заходах подяками нагороджені керівник студентського наукового гуртка кафедри акушерства і гінекології № 3 к.мед., асистент Олешко Віктор Федорович та к.мед.н., асистент Курочка Валентина Валеріївна

 

Календарний план засідань СНГ кафедри акушерства і гінекології № 3

у 2023/2024 навчальному році

 1. 20.09.2023

Вступна частина:

Оформлення мети і завдання дослідження. Поняття про нульову гіпотезу та контрольну групу.

Теоретична частина:

Нормативні аспекти ведення нормальної вагітності та фізіологічних пологів

Практична частина:

Ознайомлення з заповненням історії вагітності та пологів, історії хвороби гінекологічного пацієнта. Основи роботи в системі E-Health

Відповідальні: Проф. Бенюк В.О., Проф. Диндар О.А., Ас. Курочка В.В., Ас. Олешко В.Ф.

 

 1. 18.10.2023

Теоретична частина:

Пологовий травматизм матері і новонародженого.

Практична частина:

Майстер-клас: ушивання розривів промежини та шийки матки.

Відповідальні: Проф. Бенюк В.О., Доц. Усевич І.А., Ас. Олешко В.Ф.

 

 1. 22.11.2023

Вступна частина:

Збір матеріалу, обробка результатів дослідження. Написання тез доповідей. Принцип IMRAD. Структура наукової статті.

Теоретична частина:

Питання контрацепції у різні вікові періоди

Практична частина:

Консультування з приводу контрацепції. Постановка ВМС.

Відповідальні: Проф. Бенюк В.О., Доц. Бенюк С.В., Ас. Олешко В.Ф.

 

 1. 20.12.2023 Сумісне засідання з кафедрою хірургії з курсом судинної хірургії.

Теоретична частина:

Особливості кесаревого розтину у жінок з повторним входженням в черевну порожнину.

Практична частина:

Основи накладання швів.

Відповідальні: Проф. Бенюк В.О., Доц. Майданник І.В., Ас. Олешко В.Ф., керівник СНГ кафедри хірургії з курсом судинної хірургії, ас. Бик П.Л.

 

 1. 24.01.2024

Теоретична частина:

Сучасні можливості лапароскопічної хірургії в гінекологічній практиці.

Практична частина:

Майстер-клас: основи лапароскопічної хірургії

Відповідальні: Проф. Бенюк В.О., Доц. Усевич І.А., Ас. Олешко В.Ф.

 

 1. 21.02.2024 Сумісне засідання з кафедрою акушерства і гінекології ДЗ «Луганський державний медичний університет»

Теоретична частина:

Питання етики і деонтології в акушерсько-гінекологічній практиці.

Відповідальні: Проф. Бенюк В.О., Проф. Іванюта С.О., Ас. Олешко В.Ф., Ас. Чеботарьова А.С., завідувачка кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Луганський державний медичний університет» доц. Корнієць Н.Г.

 

 1. 20.03.2024 Сумісне засідання з кафедрою сімейної медицини

Теоретична частина:

Генітоуринарний синдром в менопаузі – міждисциплінарна проблема.

Практична частина: відео-майстер клас по використанню лазерного лікування в комплексній терапії ГУС

Відповідальні: Проф. Бенюк В.О., Доц. Никонюк Т.Р., Ас. Олешко В.Ф., Ас. Курочка В.В., керівник СНГ кафедри сімейної медицини, доц. Кінжер Г.Д.

 

 1. 24.04.2024

Теоретична частина:

Передчасні пологи. Передчасний розрив плодових оболонок. Істміко-цервікальна недостатність. Сучасні підходи до діагностики та тактики ведення.

Практична частина:

Майстер-клас: накладання циркулярного шва на шийку матки. Встановлення акушерського песарію.

Відповідальні: Проф. Бенюк В.О., Доц. Усевич І.А., Доц. Ковалюк Т.В., Ас. Олешко В.Ф.

 

 1. 22.05.2024

Вступна частина:

Правила підготовки презентації доповідей. Сучасні методи статистичної обробки отриманих результатів досліджень

Теоретична частина:

Сучасні підходи до діагностики і тактики ведення жінок з аномальними матковими кровотечами

Практична частина:

Основи ультразвукової діагностики в гінекологічній практиці.

Відповідальні: Проф. Бенюк В.О., Доц. Друпп Ю.Г., Доц. Майданник І.В., Ас. Олешко В.Ф.

 

 1. 05.06.2024

Вступна частина:

Попереднє заслуховування доповідей результатів досліджень до конференцій. Обговорення результатів виступів на науково-практичних форумах, постановка мети і завдань подальших досліджень.

Теоретична частина:

Ведення жінок з аномальними вагінальними виділеннями

Практична частина:

Забір аналізів для діагностики стану біоценозу піхви та цитологічне дослідження

Відповідальні: Проф. Бенюк В.О., Доц. Ластовецька Л.Д., Ас. Щерба О.А., Ас. Олешко В.Ф.

 

 

Ми будемо раді бачити Вас на наших засіданнях!