Кафедра внутрішньої медицини №2

Наукова робота кафедри

 

Відповідальна за наукову роботу: професор кафедри внутрішньої медицини №2, д.мед.н. Руденко Ю.В.

 

Пріоритетними напрямками наукової роботи кафедри внутрішньої медицини №2 є наступні розділи сучасної кардіології, ревматології та внутрішньої медицини:

 • Особливості діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень
 • Патофізіологічні механізми розвитку, діагностика, лікування гострих коронарних синдромів
 • Рання систолічна дисфункція лівого шлуночка у хворих Q-інфарктом міокарда: патофізіологічні механізми, особливості ремоделювання та ефективність лікування з включенням ß-адреноблокаторів
 • Особливості клінічного перебігу, змін систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка і лікування інфаркту міокарда з зубцем Q у хворих похилого віку
 • Влив системного запалення на перебіг атеросклерозу при захворюваннях сполучної тканини
 • Патофізіологічні механізми, діагностика, лікування гострої та хронічної серцевої недостатності різного ґенезу зі зниженою та зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка
 • Медикаментозна профілактика інсульту та серцево-судинних ускладнень в хворих на артеріальну гіпертензію
 • Стан опорно-рухового апарату та артеріальна жорсткість у хворих з ревматологічною патологією та захворюваннями серцево-судинної системи

 

Впродовж останніх років науковці кафедри проводили и продовжують проводити дослідження у рамках наступних тем:

 • Біохімічні механізми регуляції функції ендотелію у хворих з різними варіантами серцевої недостатності (2005-2008 рр.)
 • Оптимізація лікування та реабілітації хворих на гострий інфаркт міокарда шляхом розробки і впровадження комплексної профілактики його ранніх та пізніх ускладнень (2009-2011 рр.)
 • Патофізіологічні механізми, та нові підходи до лікування різних клінічних форм хронічної серцевої недостатності (2011-2015 рр.)
 • «Новітні технології медикаментозної та хірургічної профілактики інсульту та серцево-судинних ускладнень в хворих на артеріальну гіпертензію та з атеросклеротичними ураженнями різних судинних басейнів (2014 – 2016 рр.)
 • Нові методи діагностики та профілактики серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з різними клінічними формами серцевої недостатності (2016 – 2019 рр.)
 • Нові патогенетичні підходи до діагностики серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка (2016 – 2019 рр.)
 • Вивчення стану опорно-рухового апарату, показників центрального артеріального тиску та швидкості розповсюдження пульсової хвилі у хворих з ревматологічною патологією та захворюваннями серцево-судинної системи (2016 – 2019 рр.)
 • Структурно-функціональні особливості судин та міокарда, кісткової системи у хворих з ревматологічною патологією та захворюваннями серцево-судинної системи (2020-2022 рр.)
 • Структурно-функціональні зміни серцево-судинної, сечовидільної і кісткової систем у хворих з ревматологічними та кардіологічними захворюваннями під впливом інфекційних і неінфекційних чинників (2023-2025)

У науково-дослідній роботі приймають активну участь усі науково-педагогічні працівники кафедри. За результатами наукових досліджень протягом 2017-2023 рр. співробітниками кафедри було зроблено понад 110 доповідей на наукових з’їздах, симпозіумах та конференціях, в тому числі зарубіжних, опубліковано понад 70 наукових статей та тез у наукових виданнях. За 2017-2023 на кафедрі виконано 2 докторські та 3 кандидатських дисертаці].

 

Доповіді співробітників кафедри внутрішньої медицини №2 на зарубіжних наукових форумах (2017-2023 рр.)

 • Gorda I. Markers of acute kidney injury in patients with acute decompensated heart failure in the assessment methods decongestion. ESC CONGRESS 2017, Barcelona, Spain, August 26-30, 2017
 • К.М. Амосова, Ю.В.Руденко. Effect of standardized algorithmic treatment on home blood pressure variability: gender differences in longitudinal real-life study. 27 European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection. Milan, Italy, 17-19 червня 2017
 • Dzhus M, Y. Boyko. Influence of juvenile idiopathic arthritis on the quality of life of young adults in the transition period to adult rheumatologic care in Ukraine. Щорічний Європейський Конгрес ревматологів”EULAR 2018″, Amsterdam, June 13-16, 2018.
 • Povoroznyuk, M. Dzhus Bone mineral density, t-score and z-score in young men with juvenile idiopathic arthritis. Щорічний Європейський Конгрес ревматологів”EULAR 2018″, Amsterdam, June 13-16, 2018.
 • Povoroznyuk, M. Dzhus Age peculiarities of bone mineral density in young female with juvenile idiopathic arthritis. Щорічний Європейський Конгрес ревматологів”EULAR 2018″, Amsterdam, June 13-16, 2018.
 • Povoroznyuk, M. Dzhus, Peculiarities of bone mineral density in young female with juvenile idiopathic arthritis //WCO-IOF-ESCEO congress (World Congress On Osteoporosis, Osteoarthritis And Musculoskeletal Diseases), Krakow, Poland, April 19-22, 2018. Poster presentation No: p1087
 • Amosova1, VV. Povoroznyuk, OI. Nishkumay, KP. Lazarieva, GV. Mostbauer, PO. Lazariev, YuV. Rudenko.  Correlation of pulse wave indexes with serum 25(OH) vitamin D level and bone mineral density changes in postmenopausal women with uncomplicated hypertension. 28th ESH Congress 8-11 June 2018. Barcelona
 • Amosova, O. Vasylenko, J. Rudenko, A. Bezrodniy, G. Mostbauer,
  Prydkiy, P. Lazariev, O. Khodakivska, I. Gorda, K. Lazarieva, N. Shiskina, I. Burlachenko. Interrelationship between changes of E/E’ at rest and after exercise and NTproBNP in mild hypertension patients with structural changes and dyspnoea. 28th ESH Congress 8-11 June 2018. Barcelona
 • Associatiоn of left ventricle diastolic dysfunction, ventricular–vascular coupling and central hemodynamics parameter s in patients with uncomplicated hypertension. Amosova K., Rudenko U., Shyshkina N., Rokyta O., Katsitadze I., Lazareva K., Chernyaeva K. 28th ESH Congress 8-11 June 2018. Barcelona
 • Amosova, A. Bezrodnyi, G. Mostbauer, A. Sablin, N. Melnychenko. Influence of decongesting therapy on renal function in patients with acute decompensated heart failure, depending on the presence of previous hypertension. Poster presentation on The 27th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension, Beijing, China, 20-23 September 2018.
 • Dzhus M. The level of vitamin d (25-oh) in young adult women with juvenile іdiopathic arthritis. Virtual WCO-IOF-ESCEO congress (World Congress On Osteoporosis, Osteoarthritis And Musculoskeletal Diseases), 2020.
 • Dzhus M. Сlinical and laboratory data and algorithm of management of adult patients with oligo- articular variants of JIA. E-congress EULAR. 03.06.20
 • Nishkumay, KP. Lazarieva, PO. Lazariev, YuV. Rudenko. «Age–dependents effect of RAS
 • inhibitors or CCB in combination with indapamide on pulse wave indices, hypertrophy and diastolic function in mild-moderate non-diabetic hypertensives» ESC Preventive Cardiology Congress 2020
 • Dzhus M., Kulyk M, Karasevska T. et al. «Сlinical and laboratory data and algorithm of management of adult patients with oligo-articular variants of JIA» EULAR Congress 2020
 • Dzhus, M. Kulyk. Prevalence of sarcopenia in young adults with juvenile idiopathic arthritis”. EULAR 2022.
 • Dzhus, M. Kulyk, T. Karasevska. «Сlinical and laboratory data and algorithm of management of adult patients with oligo-articular variants of JIA». Virtual World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO).
 • Dzhus, M. Kulyk, T. Karasevska. Investigation of muscle mass in young adults with juvenile idiopathic arthritis. Virtual World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO).
 • S. Kulyk, ТM. B. Dzhus1 Factors associated with handgrip strength in young adults with juvenile idiopathic arthritis  EULAR 2023          Milan, Italy May 31 – June 03, 2023
 • S. Kulyk1, H. L. Novytska2, R. A. Potomka2, O. I. Ivash- kivskyi2, T. A. Karasevska1, H. V. Mostbauer1, M. B. Dzhus PHYSICAL ACTIVITY ASSESSMENT IN YOUNG ADULTS WITH JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS WCO IOF-ESCEO 2023       Barcelona, Spain May 4-7, 2023
 • Nishkumai O. Stem cell technologies in cardiology. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis  and Musculoskeletal Diseases WCO IOF-ESCEO 2023 Barcelona, Spain May 4-7, 2023
 • Grygorieva N.V., Nishkumay O.I., Povoroznyuk Vas.V., Nikitin O.D., Kordubailo I.A., Korytskyi A.V., Mike KS Chan Osteoporosis and Kidney Stone Diseases in Ukrainian population/ 12th A4AM  Thailand Symposium       Bangkok        17-18.02.2023 Barcelona, Spain           May 4-7, 2023.

 

Статті співробітників кафедри внутрішньої медицини №2, опубліковані в журналах, що індексуються в Scopus, Web of Science або PubMed. (2011-2023)

 • Amosova E. Andrejev & I. Zaderey & U. Rudenko &C. Ceconi & R. Ferrari Efficacy of Ivabradine in Combination with Beta Blocker Versus Uptitration of Beta-Blocker in Patients with Stable Angina// Cardiovascular Drugs and Therapy. December 2011, Volume 25, Issue 6, pp 531–537

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10557-011-6327-3

 • Povoroznyuk V.V., Grygorieva N.V., Karasevska T.A., Dzerovich N.I. Bone Mineral Density and Trabecular Bone Score Indices in Women with Rheumatoid Arthritis. According to the Age and Use of Glucocorticoids. SM Rheumatol. 2017; 1(1): 1002.
 • Povoroznyuk V.V., Grygorieva N.V., Karasevska T.A., Dzerovich N.I. Bone Mineral Density and Trabecular Bone Score Indices in Women with Rheumatoid Arthritis. According to the Age and Use of Glucocorticoids. SM Rheumatol. 2017; 1(1): 1002.
 • Dzhus M, Ivashkivsky O, Mikukst V, Parkishen S, Diadyk O. IgG4-Related Disease Misdiagnosed as Neoplasm. J Clin Rheumatol. 2019 Dec 24. doi: 10.1097/RHU.0000000000001244. [Epub ahead of print]; https://journals.lww.com/jclinrheum/Citation/9000/IgG4_Related_Disease_Misdiagnosed_as_Neoplasm.98832.aspx
 • Dzhus, M., Dzhus, M., Masnyi, M., Kulyk, M., Mostbauer, H., Ivashkivsky, O., Boyko, Y., Cherchenko, K., Geerinck, A., Reginster, J. Y., Bruyere,O., & Beaudart, C. Cross-sectional Evaluation of the Sarcopenia Quality of Life (SarQoL) Questionnaire: Translation and Validation of its Psychometric Properties. Annals of Geriatric Medicine and Research 2020;24(2):139-147. Published online: June 15, 2020 DOI:https://doi.org/10.4235/agmr.20.0020

https://www.e-agmr.org/journal/view.php?doi=10.4235/agmr.20.0020

 • Kulyk, M.Dzhus. The association between presarcopenia and bone mineral density in adult patients with juvenile idiopathic arthritis. Annals of the Rheumatic Diseases 2021;80:1401-1402. DOI: 10.1136/annrheumdis-2021-eular.3641 May 19, 2021

http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2021-eular.3641

 • Dzhus, M. Kyluk, O. Ivashkivsky, T. Karasevska Annals of the Rheumatic Diseases 2020;79:844-845. Сlinical and laboratory data and algorithm of management of adult patients with oligo- articular variants of JIA. DOI: 10.1136/annrheumdis-2020-eular.1870
 • Povoroznyuk V.V., Nishkumay O.I, Lazarieva K.P., Lazariev P.A. «Features of bone metabolism and their influence on arterial wall stiffness in postmenopausal women with controlled uncomplicated hypertension. / Geogian Medical News, N1(310). 2021. – P.87-93. Scopus, WebofScienceQ4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33658415/
 • Mostbauer, Halyna;Nishkumay, Olga;Rokyta, Oksana Rokyta O.;Vavryniuk, Valeriia. Warfarin resistance Том 50, Выпуск 6June 2022: possibilities to solve this problem. A case reportJournal of International Medical Research
 • Marta B. Dzhus,· Tetiana A. Karasevska, Vira M. Tsaralunga, Alla V. Yurchenko, Olexiy I. Ivashkivsky. Behçet’s disease with intestinal involvement: case-based review. Rheumatology Internationalvolume 42, pages1653–1660 (2022) https://doi.org/10.1007/s00296-022-05152-x

https://link.springer.com/article/10.1007/s00296-022-05152-x

 • Dzhus, Marta, Mostbauer, Halyna/ Cardiovascular lesions in giant cell arteritis Reumatologia/ Том 60, Выпуск 6, Страницы 399 – 407 2022

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9847101/

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19752&tip=sid&clean=0

 • Kucherenko, Mykola; Mostbauer, Halyna; Strus, Oksana; Glushchenko, Victoria; Kovalchuk, Lina; Bobro, Elena; Shelest, Tatyana. International Maritime Health/ Том 73, Выпуск 3, Страницы 105–111 2022/ Multi-purpose transport monitoring of passenger-cargo traffic in Ukraine

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85139530512&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=26f0c1b5ac29ea0c882f33da76c0ee72&sot=a&sdt=a&s=Multi-purpose+transport+monitoring+of+passenger-cargo+traffic+in+Ukraine&sl=72&sessionSearchId=26f0c1b5ac29ea0c882f33da76c0ee72

 • Kulyk, Myroslava; Novytska, Anna; Potemka, Ruslana; Ivashkivskyi, Oleksiy; Karasevska, Tetyana; Mostbauer, Halyna; Dzhus, Marta A Case Report of COVID-19-Related Dactylitis Combined with Chilblain-Like Acral Lesions Aktuelle Rheumatologie (efirst). doi:10.1055/a-2044-0440

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/a-2044-0440.pdf

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19132&tip=sid&clean=0

https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/article/impact-of-ukrainian-russian-war-on-health-care-and-humanitarian-crisis/4F3D9B7220368DD24A1D0F9B698DCD00

 • Nishkumay O.1,2, Mike K. S. Chan2, Nalapko Y.2, Grygorieva N.3, Nikitin O.1, Kordubailo I.1, Rudenko Iu. Stem-cell-based bioregenerative therapy of osteoporosis: literature review/ Cell and Organ Transplantology. 2023; 11(1):in press

https://doi.org/10.22494/cot.v11i1.146

 • Nishkumay, O. I., Rokyta, O. I., Kordubailo, I. A., Kovalenko, A. A., Govorov, A. O., Gorda, I. I., Dubynska, S. M., Vibla, M. Y., & Pidmurniak, N. O. (2022). Risk Stratification in Patients with Coronary Artery Disease: Timeliness of Invasive Interventions. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery, 30(4), 26-32. https://doi.org/10.30702/ujcvs/22.30(04)/NR046-2632
 • Nishkumay O.I.; Mostbauer H.V.; Alekseenko O.O.; Moskalenko K.I.; Lazarev P.O.; Shevchuk M.I. Arterial stiffness, vascular calcification and osteoporosis – common mechanisms of interaction (literature review) Pain, Joints, Spine Том 12, Выпуск 2, Страницы 81–91 2022

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85163827813&origin=resultslist&sort=plf-f

 • Dzhus, Marta B.; Kulyk, Myroslava S.; Karasevska, Tetiana A. Mostbauer, Halyna.; Ivashkivskyi, Oleksiy I.; Potomka, Ruslana A.; Novytska, Hanna L. Sarcopenia and rheumatic diseases: is there any connection? Pain, Joints, Spine Том 12, Выпуск 4, Страницы 201-210/ – 2022

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85164101416&origin=resultslist&sort=plf-f

 • Nishkumay O.I.; Chan, Mike K.S.; Nalapko Yu.I.; Mostbauer H.V.; Alekseenko O.O.; Nikitin O.D.; Kordubailo I.A. Osteoporosis, arterial calcification, and kidney stone disease: modern anti-aging modalities (literature review) Pain, Joints, Spine Том 13, Выпуск 2, Страницы 116 – 125/ – 2023

https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=recordpage&zone=relatedDocuments&eid=2-s2.0-85169310094&noHighlight=false&relpos=0

 

Тези, опубліковані співробітниками кафедри внутрішньої медицини №2 в зарубіжних виданнях (2017-2023 рр.)

 

 • Nishkumay, I.A Kordubailo., O.A Atamanenko., Z.V. Lysak et. al. Fracrures risk factors analysis in patients with myocardial infarction and coronary atherosclerosis European Journal of Preventive Cardiology (April 2017) 24 (Supplement 1), 126.
 • Gorda Igor Markers of acute kidney injury in patients with acute decompensated heart failure in the assessment methods decongestion European Heart Journal, Volume 38, Issue suppl_1, 1 August 2017, ehx502.
 • Amosova, I.U. Rudenko. “Effect of standardized algorithmic treatment on home blood pressure variability: gender differences in longitudinal real-life study.Journal of Hypertension Vol 35, e-Supplement 2, September 2017. e136
 • Dzhus, Y. Boyko. Influence of juvenile idiopathic arthritis on the quality of life of young adults in the transition period to adult rheumatologic care in Ukraine. //Ann Rheum Dis; V. 77, supplement Suppl, 2018, p. A1660; DOI: 10.1136/annrheumdis-2018-eular.1248
 • Povoroznyuk, M. Dzhus. Bone mineral density, t-score and z-score in young men with juvenile idiopathic arthritis. // Ann Rheum Dis, volume 77, supplement Suppl, 2018, p. A1765; DOI: 10.1136/annrheumdis-2018-eular.6288.
 • Povoroznyuk, M. Dzhus. Age peculiarities of bone mineral density in young female with juvenile idiopathic arthritis // Ann Rheum Dis, volume 77, supplement Suppl, 2018, p. A1765; DOI: 10.1136/annrheumdis-2018-eular.6255.
 • Amosova1, VV. Povoroznyuk, OI. Nishkumay, KP. Lazarieva, GV. Mostbauer, PO. Lazariev, YUV. Rudenko.  Correlation of pulse wave indexes with serum 25(OH) vitamin D level and bone mineral density changes in postmenopausal women with uncomplicated hypertension. Journal of Hypertension Vol 36, e-Supplement 1, June 2018.
 • Amosova, O. Vasylenko, J. Rudenko, A. Bezrodniy, G. Mostbauer, I. Prydkiy, P. Lazariev, O. Khodakivska, I. Gorda, K. Lazarieva, N. Shiskina, I. Burlachenko. Interrelationship between changes of E/E’at rest and after exercise and NTproBNP in mild hypertension patients with structural changes and dyspnea. Journal of Hypertension Vol 36, e-Supplement 1, June 2018.
 • Lazarieva K. Amosova O. Nishkumay G. Mostbauer P. Lazariev Y. Rudenko V. Markers of bone remodeling, 25-hydroxycholecalciferol level and lipid metabolism parameters in elderly women with uncompleted arterial hypertension journal of Hypertension: July 2019 – Volume 37 – Issue – p e236doi: 10.1097/01.hjh.0000573016.15655.0d
 • EI Levenko , KI Cherniaieva , ZV Lysak , OI Nishkumay , OI Rokyta , NV Shyshkina , AA Kovalenko , AB Yurkovskiy , JM Makuha. How does left ventricle affect left atrium in obese patients with atrial fibrillation and heart failure and preserved ejection fraction? European Journal of Preventive Cardiology, Vol 26, Issue 1_suppl, 2019, S146
 • Povoroznyuk, M. Dzhus, The level of vitamin d (25-OH) in young adult women with juvenile іdiopathic arthritis, Virtual WCO-IOF-ESCEO congress (World Congress On Osteoporosis, Osteoarthritis And Musculoskeletal Diseases), 2020. Poster presentation No: p944 https://virtual.wco-iof-esceo.org/abstracts
 • M.Dzhus , M. Kyluk, O. Ivashkivsky, T. Karasevska Сlinical and laboratory data and algorithm of management of adult patients with oligo- articular variants of JIA //Ann Rheum Dis, volume 79, supplement 1, year 2020, page 840 https://ard.bmj.com/content/79/Suppl_1/844.1
 • Dzhus, M.Kyluk, M.Ivashkivsky, O. CLINICAL AND LABORATORY DATA AND ALGORITHM OF MANAGEMENT OF ADULT PATIENTS WITH OLIGO-ARTICULAR VARIANTS OF JIA. Annual European Congress of Rheumatology (EULAR)  ‏ ELECTR NETWORK публ.: ‏ JUN 03, 2020
 • ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES ‏ 79 P.: ‏ 840-84
 • Marta Dzhus, Myroslava Kyluk, Tetiana Karasevska. 2020. “Annals of Rheumatic Diseases – The EULAR Journal” at the congress (the “Abstract Book”).
 • I. Rokyta, O.I. Nishkumay, K.I. Cherniaieva. 2020. ΛΌГOΣ COLLECTION of scientific papers with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference «Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences».
 • Dzhus M, Kulyk M, Karasevska T. Pos1315. Prevalence of sarcopenia in young adults with juvenile idiopathic arthritis. Annals of the Rheumatic Diseases 2022;81:995
 • Dzhus, M. Kulyk, T. Karasevska Investigation of muscle mass in young adults with juvenile idiopathic arthritis. WCO-IOF-ESCEO congress (World Congress On Osteoporosis, Osteoarthritis And Musculoskeletal Diseases 24-26 March 2022) IOF-ESCEO 2022
 • Dzhus, M. Kulyk The association between presarcopenia and bone mineral density in adult patients with juvenile idiopathic arthritis Ann Rheum Dis, volume 80, supplement 1, year 2021, page 1401
 • S. Kulyk, O. I. Ivashkivskyi, M. B. Dzhus Sarcopenia and long-term outcomes in young adults with juvenile idiopathic arthritis World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO 2021): Poster Abstracts. Osteoporos Int 32 (Suppl 1), 119–410 (2021). https://doi.org/10.1007/s001
 • Marta Dzhus, Myroslava Kulyk, Tetyana Karasevska «Investigation of muscle mass in young adults with juvenile idiopathic arthritis», , Abstract Book WCO-IOF-ESCEO), March 24-26, 2022, P 427.
 • S. Kulyk, ТM. B. Dzhus1 “Factors associated with handgrip strength in young adults with juvenile idiopathic arthritis” Ann Rheum Dis, volume 80, supplement 1, year 2023, page 1401
 • S. Kulyk, Т.A. Karasevska, M. B. Dzhus1 “Assessment of fatigue in young adults with juvenile idiopathic arthritis” Ann Rheum Dis, volume 80, supplement 1, year 2023, page 1401
 • S. Kulyk1, H. L. Novytska2, R. A. Potomka2, O. I. Ivash- kivskyi2, T. A. Karasevska1, H. V. Mostbauer1, M. B. Dzhus1 PHYSICAL ACTIVITY ASSESSMENT IN YOUNG ADULTS WITH JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS Abstract book WCO IOF-ESCEO 2023 Barcelona
 • PS-C24-11: CLINICAL COURSE OF ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE IN PATIENTS WITH RENAL DYSFUNCTION. Bezrodnyi, Andrii; Mostbauer, Galina; Rudenko, Julia; Karasevska, Tetyana. // Journal of Hypertension 41(Suppl 1):p e409-e410, January 2023. | DOI: 10.1097/01.hjh.0000917020.78310.d7

 

Підручники, навчальні посібники та монографії, видані за участі співробітників кафедри внутрішньої медицини №2 (2017-2022)

 • Внутрішня медицина = Internal medicine : Part 1: textbook for English-speaking students of higher medical schools / edited by Professor M. A. Stanislavchuk and Professor V. K. Sierkova. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2019. – 408 p. ISBN 978-966-382-733-9.
 • Внутрішня медицина = Internal medicine : Part 2 : textbook for English-speaking students of higher medical schools / edited by Professor M. A. Stanislavchuk and Professor V. K. Sierkova. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2019. – 360 p. ISBN 978-966-382-733-6.
 • В.Є. Кондратюк, М.Б. Джус. Внутрішня медицина: ревматологія: навч. посіб. //К. : ВВС “Медицина”, 2017. – 272 с. ISBN 978-617-505-520-5.
 • Хірургія. Surgery: textbook for student of higher medical educational institutions. K.M. Amosova, Y.S. Bereznyts`kyy, A.O.Burka [et al.] Vinnytsia, Nova knyha. 2016. 716p. ISBN 978-966-382-598-4.
 • Бойко Я.Є., Чернишов В.П., Омельченко Л.І., Грицюк І.І., Романишин Я.Ю., Козак Р.П., Джус М.Б. Ювенільний ідіопатичний артрит.// Львів: Світ, 2017- 176 с. ISBN 978-966-914-060-9

 

Грантова діяльність

 

№з/п ПІБ,

посада

Країна Заклад Cпеціальність (тематика) Терміни
1. Кацитадзе І.Ю., асистент кафедри Женева, Швейцарія The International Committee of the Red Cross Health in Detention Project Improvement of the Health services in penitentiary system in Eastern Europe 28.05.2018 –28.11.2018
2 Лазарєва К.П., аспірант кафедри Іспанія Hospital Clínico Universitario de Valladolid Кардіологія лютий-липень 2019
3 Алексєєнко О.О., ст. лаборант Польша Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszeńskiego кардіологія 02.08.21 – 13.08.21
4 Кулик Мирослава Сергіївна м.Льовен, Бельгія Лабораторія тканинного гомеостазу та хвороб
Центр скелетної біології та інженерії
Департамент розвитку та регенерації, Католицький університет м.Льовен
Відділення ревматології Університетської клініки Льовена
Міжнародний проект по вивченню псоріатичного артриту PARTNER квітень 2022- квітень 2023 рр
5 Нішкумай О.І. Польща, Варшава Stazu naukowego IIASC Foundation “StrikePlagiarism” Березень 2022
6 Нішкумай О.І. Кота Кінабалу, Малайзія European Wellness Biomedical Group

 

Anti-aging approaches and prevention of the age-related osteoporosis, osteoarthritis, heart failure, and other medical conditions caused by ageing 15.01.2023-15.01.2025