Кафедра внутрішньої медицини №2

Лікувальна робота

 

Відповідальна за лікувальну роботу – доцент, к.мед.н. Зайцева О.Є.

 

Клінічні бази кафедри:

 

 • КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва»

 

 • Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь».

 

 • ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України»

 

На клінічних базах кафедри внутрішньої медицини №2 проводиться лікувально-консультативна робота, В КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» співробітники кафедри постійно проводять лікувально-діагностичну роботу у відділеннях гострих коронарних станів, реабілітації для хворих на інфаркт міокарда, реанімації та інтенсивної терапії для кардіологічних хворих, ревматологічному, кардіологічному та консультативно-діагностичній полікліниці. На базі Національного військово-медичного клінічного центру «Головного військового клінічного госпіталя» проводиться консультативно-лікувальна робота в терапевтичній та кардіологічній клініках. Кафедра приймає активну участь в консультативно-лікувальній роботі поліклініки Університетської клініки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

Основні напрямки роботи кафедри внутрішньої медицини №2:

 • Лікування хворих на гострий інфаркт міокарда
 • Лікування хворих з хронічним коронарним синдромом
 • Імунобіологічна терапія хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондиліт
 • Визначення мінеральної щільності кісткової тканини та м’язевої маси у пацієнтів з ювенільним ідіопатичним артритом та анкілозивним спондилітом
 • Лікування серцево-судинних, нефрологічних ускладнень та наслідків інфекції COVID 19

 

Методики обстеження та лікування, що використовуються на кафедрі внутрішньої медицини №2:

 • Неінвазивне вимірювання показників центральної гемодинаміки методом апланаційної тонометрії у хворих з хронічними коронарними синдромами та остеопорозом
 • Сучасне визначення маркерів ремоделювання кісток та показників мінеральної щільності кісткової тканини хворих з хронічними коронарними синдромами та остеопорозом
 • Сучасна лабораторна діагностика гіперкальціурії при дегенеративних захворюваннях кісткової тканини, зокрема, остеопорозі
 • Використання терапевтичного алгоритму лікування гіперкальціурії
 • Використання навантажувальних тестів для діагностики стабільної ішемічної хвороби серця
 • Застосування імунологічних методів дослідження для діагностики та диференціальної діагностики системних захворювань сполучної тканини, ревматоїдного артриту
 • Використання магнітно-резонансної томографії для діагностики та диференціальної  діагностики ураження суглобів
 • Застосування ультразвукового дослідження суглобів та м’яких тканин в діагностиці ураження суглобів і диференціальній діагностиці суглобового синдрому
 • Магнітно-резонансна томографія діагностика патології хребта та периферичних суглобів у дорослих хворих з ювенільним ідіопатичним артритом

 

На кафедрі внутрішньої медицини №2 проводиться вивчення:

 • Визначення впливу імунобіологічної терапії у хворих з серонегативними спондилоартритами на мінеральну щільність кісток
 • Визначення взаємозв’язку мінеральної щільності кісткової тканини та жорсткості судинної стінки
 • Впливів різних комбінацій медикаментозної терапії на перебіг серцево-судинних та нефрологічних ускладнень у хворих з інфекцією COVID 19
 • Вивчення саркопенії у дорослих хворих з ювенільним ідіопатичним артритом
 • Вивчення впливу імунобіологічної терапії на розвиток саркопенії у дорослих хворих з ювенільним ідіопатичним артритом