Кафедра внутрішньої медицини №2

Студентський науковий гурток

Керівник гуртка – д.мед.н., професор Джус Марта Борисівна.

 

Засідання СНГ кафедри внутрішньої медицини розпочинається о 16:00. Місце проведення засідань – на базі Олександрівської клінічної лікарні, вул. Шовковична 39/1, кардіологічний корпус (№10), 8 поверх, учбова кімната  № 836 та в онлайн форматі у вигляді zoom – конференцій на час COVID-19 та воєнного стану.

Староста гуртка: Федак Аделіна Євгенівна, 5 курс, 17 група, медичний факультет №2.

Основні напрямки роботи гуртка: діагностика та лікування гострого коронарного синдрому, хронічної ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, ревматоїдного артриту, анкілозуючого спондилоартриту.

Вихованці гуртка: член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор Катерина Миколаївна Амосова; завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, д. мед. н., професор Олег Борисович Яременко;  лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач відділення симптоматичних артеріальних гіпертензій ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України, д. мед. н., професор Юрій Миколайович Сіренко; лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, керівник відділу реанімації та інтенсивної терапії ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України, член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор О.М.Пархоменко, д.мед.н; головний науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України , д.мед.н., професор О.Г.Несукай.

Напрямки роботи гуртка:

  • Загальні питання внутрішньої медицини
  • Невідкладні стани та інтенсивна терапія в клініці внутрішньої медицини
  • Новітні методи лабораторної та інструментальної діагностики в кардіології та внутрішній медицині
  • Правила написання та оформлення наукових робіт та тез з можливістю подальшої участі у конкурсах наукових робіт та публікації у фахових виданнях

План роботи гуртка:

  • Організаційні питання
  • Представлення та обговорення доповідей
  • Написання наукових робіт та тез
  • Представлення написаних робіт на конференціях

 

Тематичний план на 2023/2024 н.р.

засідань наукового студентського гуртка кафедри

внутрішньої медицини №2

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

(на базі ОМКЛ); початок о 16:00

 

Тема засідання Дата Відповідальний Місце проведення
1.    * Організаційні питання, визначення тематики. Вибори старости гуртка. 04.10.2023 Проф.

Джус М.Б.

ZOOM-конференція
2.   * Написання тез доповідей. Принцип IMRAD. Структура наукової статті. 05.10.2023 Анастасія Гринзовська доповідач Medscientificschool ZOOM-конференція
3.    * Як формувати мету та завдання досліджень. Поняття про нульову гіпотезу та контрольну групу. 07.10.2023 Сахнацька Наталія

доповідач Medscientificschool

Очно
Ведення хворих із хронічною серцевою недостатністю відповідно до сучасних рекомендацій 09.11.2023 Доц. Мостбауер Г.В. Вул. Шовковична 39/1, корпус 10, 8 поверх, 836 кабінет/ZOOM
Кардіотоксичність онкопрепаратів. 13.12.2023 Доц. Рокита О.І. Вул. Шовковична 39/1, корпус 10, 8 поверх, 836 кабінет/ZOOM
6.   * Збір матеріалу, статистична обробка результатів дослідження. 24.01.2024 Ас. Кулик М.С. Вул. Шовковична 39/1, корпус 10, 8 поверх, 836 кабінет/ZOOM
7.   * Правила підготовки презентації доповіді.

Системна склеродермія: огляд останніх рекомендацій по діагностиці та лікуванню, розбір клінічного випадку

07.02.2024 Доц. Карасевська Т.А. Вул. Шовковична 39/1, корпус 10, 8 поверх, 836 кабінет/ZOOM
8. Сучасні принципи діагностики та лікування гострої серцевої недостатності. 20.03.2024 Доц. Безродний А.Б. Вул. Шовковична 39/1, корпус 10, 8 поверх, 836 кабінет/ZOOM
9.   * Сучасні методи статистичної обробки отриманих результатів досліджень. 10.04.2024 Ас. Кулик М.С. Вул. Шовковична 39/1, корпус 10, 8 поверх, 836 кабінет/ZOOM
10. MINOCA та її маски. 01.05.2024 Проф. Руденко. Ю.В. Вул. Шовковична 39/1, корпус 10, 8 поверх, 836 кабінет/ZOOM

 

 

Теми науково-дослідних робіт, виконаних за участю гуртківців кафедри в 2022/2023 н.р.

Назва НДР Науковий керівник Студенти-виконавці Оприлюднення результатів (виступи на наукових форумах, публікація статей)
1 АНТИСИНТЕТАЗНИЙ СИНДРОМ. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК РІДКІСНОГО ОВЕРЛАП-МІОЗИТУ Карасевська Т.А. Фіялковська О.М Виступ на конференції CASE 2023, зайняла І місце в секції «Внутрішня медицина ».
2 В-ВЕЛИКОКЛІТИННА ЛІМФОМА У ПАЦІЄНТА З БОЛЕМ В ПОПЕРЕКУ Джус М. Б. Юрченко А.В. Виступ на конференції CASE 2023
3 Risk Stratification in Patients with Coronary Artery Disease:

Timeliness of Invasive Interventions

Nishkumay, O. I., Rokyta, O. I., Kovalenko, A. A., Govorov, A. O., Gorda, I. I., Dubynska, S. M., Vibla, M. Y., & Pidmurniak, N. O. (2022). Kordubailo, I. A Публікація статті в Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery

 

 

 

Cтуденти-автори/

Наукові керівники

Рік Країна Назва роботи Назва наукового заходу:
Божук Інна

Науковий керівник: Руденко Ю.В.

2021 Україна ВІКОВА СТРУКТУРА, КОМОРБІДНІСТЬ ТА ЧАСТОТА УСКЛАДНЕНЬ В ПАЦІЄНТІВ З НАДВАЖКИМ ПЕРЕБІГОМ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ-2019 ЗАЛЕЖНО ВІД КЛІНІЧНИХ ВИХОДІВ ЗАХВОРЮВАННЯ Annual Young Scientific Conference (AYMS)
Горпишин Юлія

Науковий керівник: Руденко Ю.В.

2021 Україна КОМОРБІДНІСТЬ ТА ЧАСТОТА УСКЛАДНЕНЬ В ПАЦІЄНТІВ З НАДВАЖКИМ ПЕРЕБІГОМ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ-2019 Annual Young Scientific Conference (AYMS)
Юрченко Алла

Науковий керівник: Джус М.Б.

2021 Україна АТИПОВИЙ ПЕРЕБІГ ХВОРОБИ БЕХЧЕТА:

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ТА ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

II Міжнародна студентська наукова конференція
Юрченко Алла

Науковий керівник: Джус М.Б.

2022 Україна КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ТА ЧАСТОТА УРАЖЕННЯ КИШКІВНИКА

ПРИ ХВОРОБІ БЕХЧЕТА

КОНФЕРЕНЦІЯ  CASE
Фіялковська Олеся Науковий керівник:

Карасевська Т.А.

2023 Україна АНТИСИНТЕТАЗНИЙ СИНДРОМ.

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК РІДКІСНОГО ОВЕРЛАП-МІОЗИТУ

КОНФЕРЕНЦІЯ  CASE
Юрченко Алла

Науковий керівник:

Джус М.Б.

2023 Україна В-ВЕЛИКОКЛІТИННА ЛІМФОМА У ПАЦІЄНТА

З БОЛЕМ В ПОПЕРЕКУ

КОНФЕРЕНЦІЯ  CASE

 

 

 

 

Публікація статті у журналі Rheumatology International з індексом цитування в Scopus.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35661907/

https://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/issue/view/53/FULL%20PDF126

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/08.10.2021/602

 

Відкрита лекція онлайн з нагоди Всесвітнього дня остеопорозу/lecture on the occasion of World Osteoporosis Day.

 

 

 

Сторінка у  Facebook/ Facebook page – https://www.facebook.com/InternalMedicineNMU/

Сторінка в Telegram/Page in Telegram – https://t.me/SNTVM2