Кафедра внутрішньої медицини №2

Співробітники

 

Мостбауер Галина Володимирівна

dsc_6798

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університете імені О.О. Богомольця.

У 1984 р. закінчила з відзнакою Вінницький медичний інститут імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1991 по 1993 р.р. навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної терапії №1 Київського медичного університету імені О.О.Богомольця за спеціальністю «кардіологія». З листопада 1993 р. працювала на посаді  асистента кафедри за сумісництвом. З 1995 р. – асистент кафедри госпітальної терапії №1.

У 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Иммунные и свободнорадикальные процессы при остром инфаркте миокарда с различным клиническим течением».

З 2006 р. працювала на посаді доцента кафедри госпітальної терапії №1 з курсом післядипломної підготовки з кардіології та ревматології. В 2007 р. присвоєно вчене звання доцента. З 2016 року по вересень 2017 року виконувала обов’язки завідувача кафедри, а з вересня 2017 року – завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університете імені О.О. Богомольця. Член циклової методичної комісії з терапевтичних дисциплін Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Автор 118 друкованих праць, в т.ч. 6 статей, що індексуються в Scopus; 2 патентів, 1 раціоналізаторської пропозиції, є співавтором 2 навчальних посібників та підручника “Internal Medicine” (1 том), 20 типових і 42 робочих навчальних програм. Індекс Гірша (Google Scholar) – h-індекс  – 4, і10-індекс – 1. Індекс Гірша (Scopus) – h-индекс – 1. Рівень володіння англійською мовою В2.

Виступи на міжнародних конференціях: Зв’язок  показників пульсової хвилі та рівня 25(ОH) вітаміну D3 у пацієнток літнього віку з неускладненою артеріальною гіпертензією. К.М. Амосова, В.В. Поворознюк, О.І. Нішкумай, К.П. Лазарєва, Г.В. Мостбауер, П.О. Лазарєв, Ю.В. Руденко / ХІ Міжнародна конференція молодих учених «Захворювання кістково-мязової системи та вік». Київ, 23-24 лютого 2018 р. Зв’язок  показників пульсової хвилі та мінеральної щільності кісткової тканини у пацієнток похилого віку з нескладненою артеріальною гіпертензією K. Amosova, V.Povoroznyuk, O.Nishkumay, K. Lazareva, G. Mostbauer, P. Lazarev, Yu. Rudenko / III International Symposium Bone &Joint Diseases and Age, delicated to the 60th anniversary of the foundation of the D.F.Chebotarev Institute of Gerontology NAMS of Ukraine. Львів, 12-14.03.2018. Vascular calcification and level 25(OH) vitamin D3 – is there an interconnection? K. M. Amosova, V.V. Povoroznyuk, O.I. Nishkumay, K.P. Lazarieva, G.V. Mostbauer, P.A. Lazariev, Yu.V. Rudenko / III International Symposium Bone&Joint Diseases and age, delicated to the 60th anniversary of the foundation of the D.F.Chebotarev Institute of Gerontology NAMS of Ukraine. Lviv, March 12-14.2018. Стан кісткової тканини пацієнтів з ревматоїдним артритом: від науки до практики. Карасевська Т. А., Івашківський О. І., Мостбауер Г. В. / ІV Науковий симпозіум з міжнародною участю «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвячений пам’яті В. В. Поворознюка. Київ, 21 жовтня 2021 р. Вивчення тілобудови та фізичної активності у молодих дорослих з ювенільним ідіопатичним артритом. Стендова доповідь. Джус М. Б., Мостбауер Г. В., Кулик М. С., Карасевська Т. А., Меффорд Т. О., Резніченко О. В., Фельдман О. В. ІV Науковий симпозіум з міжнародною участю «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвячений пам’яті В. В. Поворознюка. Київ, 21-22 жовтня 2021 р.

Сфера наукових інтересів: захворювання серцево-судинної системи, зокрема, ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність. Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Кардіологія». Проводить лікувально-консультативну роботу у відділенні гострих коронарних станів КНП «Олександрівська клінічна лікарня» м. Києва.

За досягнуті успіхи у 2008 р. нагороджена Подякою від Київського міського голови, у 2013 р. – Почесною грамотою Ради Київської міської профспілки  працівників охорони здоров’я та  Подякою МОЗ України, у 2016 р. – Подякою МОН України, у 2017 році – Грамотою Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

Джус Марта Борисівна

Професор кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, відповідальна за міжнародну діяльність кафедри, керівник студентського наукового гуртка кафедри.

https://orcid.org/0000-0002-7500-8520

ResearcherID: R-8806-2016

Scopus Author ID: 6506674291

В 2010 р. присвоєно вчене звання доцента, а в 2021 – вчене звання професора,

З 2020 р. працює на посаді професора кафедри

16.12.2019 – присвоєно наукове звання доктора медичних наук ДД №009345 за спеціальністю ревматологія

2019 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія. «Клініко-патогенетичне обґрунтування ведення хворих на ювенільний ревматоїдний артрит від підліткового до дорослого віку».

Аспірантура 1993-1997 р.р. Львівського медичного інституту: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю клінічна імунологія «Хвороба Рейтера: імунологічні механізми розвитку та особливості діагностики» та присвоєно наукове звання кандидата медичних наук

У 1993 закінчила Львівський медичний інститут ордена Дружби Народів.

Робота у МОЗ України та ДОЗ м. Києва:

 • Член групи експертів МОЗ України за напрямами «Кардіологія. Ревматологія. Дитяча кардіоревматологія. Функціональна діагностика» (Наказ МОЗ України від 28.10.2020 № 2455),
 • Голова групи експерті МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель (Наказ МОЗ України № 725 від 04.04.2019),
 • Член робочої групи ДОЗ м.Києва за напрямком орфанні захворювання (з 03.12.21р).

Робота у спеціалізованій раді та апробаційній раді:

 • Член Апробаційної Ради «Загальні питання внутрішніх хвороб» Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
 • Член спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за спеціальністю 14.01.12-ревматологія.
 • Член біоетичної комісії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
 • Член науково-організаційної ради науково-практичних конференцій Всеукраїнської асоціації ревматологів України.

Робота в редколегіях та рецензування

 • Член редакційної колегії наукового фахового журналу «Медична наука України»,
 • Рецензент міжнародного журналу «Rheumatology Internatinal», що входить до бази Scopus
 • Рецензент наукового фахового журналу «Біль. Суглоби. Хребет».

Основні напрямки наукової діяльності: перехідна медицина та ЮІА у дорослому віці; системні захворювання сполучної тканини (ССД, СЧВ, ДМ, змішані захворювання сполучної тканини, хвороба та синдром Шегрена), системні васкуліти; орфанні ревматологічні захворювання; остеопороз та саркопенія.

Науковий керівник НДР: «Структурно-функціональні особливості судин та міокарда, кісткової системи у хворих з ревматологічною патологією та захворюваннями серцево-судинної системи» (січень 2020-грудень 2022, № держреєстрації -0119U103915).

Публікації: Автор 123 друкованих робіт, з них підручників, практикумів та навчальних посібників – 3, монографій – 5, методичних рекомендацій – 4.

h-індекс 5, і-10 індекс 2 (Scholar.google.com.ua), h-індекс 2 (Scopus)

Лікувально-консультативна робота: лікувально-консульнантивна робота в ревматологічному відділені та в консультативній поліклініці КНП «Олександрівської клінічної лікарні м.Києва», Університетській поліклініці

Має вищу кваліфікаційну категорію з спеціальності «ревматологія»

Членство в професійних асоціаціях:

 • член Всеукраїнської асоціації ревматологів України
 • член Національного товариства остеопорозу,
 • Член Міжнародної асоціації жінок в ревматології AWIR,
 • член Міжнародної педіатричної організації трайлів PRINTO
 • член Міжнародної асоціації EuroLupus
 • Представник ревматологів від України в ЄС EUMS

Нагороди:

Нагороджена медаллю імені академіка М.Стражеско «За заслуги в охороні здоров’я» N 400 наказ 117к від 21.10.2021

За 2017-2022р.р. Джус М.Б мала більше 60 виступів на ревматологічних наукових форумах, конференціях, всеукраїнських конгресах а також більше 10 виступів на міжнародних конференціях та конгресах, в т.ч. щорічно приймала участь в Щорічному Європейському Конгресі ревматологів EULAR 2017, EULAR 2018, EULAR 2019, EULAR 2020, EULAR 2021, EULAR 2022  та World Congress On Osteoporosis, Osteoarthritis And Musculoskeletal Diseases 2020 -2022

 

 

 

Нішкумай Ольга Іванівна


Професор кафедри внутрішньої медицини №2, доцент, доктор медичних наук. Закінчила Луганський державний медичний університет в 1997 році. З 1999 р. працювала на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб ЛугДМУ на посаді асистента. З 2003 по 2010 рр. по праціювала на посаді доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ДЗ «Луганський державний медичний університет». З 2010 по 2014 рр. працювала доцентом, а з 09.06.2014 – працювала  професором кафедри внутрішньої медицини з основами кардіоревматології ЛугДМУ. Очолювала Луганський науково-медичний центр діагностики та лікування остеопорозу. З 01.10.2014 працює на посаді доцента , з червня 2019 р – професора кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію ”Клініко-патогенетичні особливості розвитку захворювань печінки у гірників глибоких вугільних шахт Донбаса і шляхи їхньої профілактики” шифр 14.01.02-внутрішні хвороби (науковий керівник д.мед.н., проф. Плоткін В.Я.).

У 2011 захистила докторську дисертацію “Ішемічна хвороба серця та системний остеопороз в жінок у постменопаузальному періоді: клініко-патогенетичні особливості, діагностика, лікування” (наукові консультанти: д.мед.н., проф. Поворознюк В.В., д.мед.н., проф. Іванова Л.М.).

Основні напрямки науково-практичної роботи та сфера наукових інтересів – кардіологія, ревматологія.

Має 189 друковану роботу (в тому числі, у країнах дальнього зарубіжжя, 3 статті видань Scopus), є співавтором 2 методичних посібників, 3 монографій. За 2017-2021 роки має 10 доповідей на українських науково-практичних конференціях та 14 конференціях з міжнародною участю.

Є науковим співкерівником захищеної дисертаційної роботи на звання доктора філософії Лазарєвої К.П. на тему «Патогенетичне обгрунтування корекції артеріальної гемодинаміки , судинної жорскості у пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від віку, статі та стану кісткової тканини» ( 2020р).

Має вищу кваліфікаційну категорію з спеціальності «терапія», вищу категорію з кардіології. h-індекс 3, і-10 індекс 1 (Scholar.google.com.ua)

Членство в професійних асоціаціях

– з 2008 р – член міжнародної Асоціації вивчення Болі (IASP International Association for the Study of Pain),

– з 2009 г-член Української Асоціації остеопорозу.

– з 2014 р – член Європейського товариства кардіологів (ESC – European Society of Cardiology, European Preventive Cardiology).

 

 

 

Руденко Юлія Володимирівна


Професор кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, доктор медичних наук.

Закінчила Волгоградський державний медичний інститут у 1987 р.

Захистила кандидатську дисертацію у 2009 р. на тему «Порушення перфузії міокарда після первинних коронарних втручань в хворих з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST»

Докторантура 2014-2016 рр. НМУ імені О.О. Богомольця. у У 2017 р. захистила докторську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичне обґрунтування підходів до оптимізації контролю офісного і домашнього артеріального тиску та зниження його варіабельності в хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією»

Наукові інтереси: гострий коронарний синдром, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність, методи серцево-судинної візуалізації

Лікар-кардіолог вищої категорії

Є автором і співавтором понад 120 друкованих статей і тез, підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій.

Виступи на європейських наукових форумах (2017-2022рр.):

 1. 27 European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection , Milan, Italy 17-19 червня 2017 “Effect of standardized algorithmic treatment on home blood pressure variability: gender differences in longitudinal real-life study”
 2. 28th ESH Congress 8-11 June 2018. Barcelona. KM. Amosova1, VV. Povoroznyuk, OI. Nishkumay, KP. Lazarieva, GV. Mostbauer, PO. Lazariev, YUV. Rudenko.  Correlation of pulse wave indexes with serum 25(OH) vitamin D level and bone mineral density changes in postmenopausal women with uncomplicated hypertension.
 3. 28th ESH Congress 8-11 June 2018. Barcelona K. Amosova, O. Vasylenko, J. Rudenko, A. Bezrodniy, G. Mostbauer,
  Prydkiy, P. Lazariev, O. Khodakivska, I. Gorda, K. Lazarieva, N. Shiskina, I. Burlachenko. Interrelationship between changes of E/E’ at rest and after exercise and NTproBNP in mild hypertension patients with structural changes and dyspnoea.
 4. 28th ESH Congress 8-11 June 2018. Barcelona. . Amosova K., Rudenko U., Shyshkina N., Rokyta O., Katsitadze I., Lazareva K., Chernyaeva K. .Associatiоn of left ventricle diastolic dysfunction, ventricular–vascular coupling and central hemodynamics parameter s in patients with uncomplicated hypertension
 5. 29th ESH Congress 2019 Milan, Italy K. Lazarieva K. Amosova O. Nishkumay G. Mostbauer P. Lazariev Y. Rudenko V. Povoroznyuk  Markers of bone remodeling, 25-hydroxycholecalciferol level and lipid metabolism parameters in elderly women with uncompleted arterial hypertension
 6. ESC Heart failure 2019 Congress KI Cherniaieva , KM Amosova , YV Rudenko , GV Mostbauer , AB Bezrodny , OI Nishkumay , PO Lazarev , OI Rokyta , NV Bereza , NV Shyshkina , KP Lazareva , OV Vasylenko , YA Kovtun , DS Sichinava , ZV Lysak Genetic polymorphism of endothelial NO synthase (NOS3-786T> C) is associated with the severity of left ventricular diastolic dysfunction and pulmonary hypertension in patients with heart failure and preserved left ventricle ejection fraction
 7. ESC Preventive Cardiology 2020 K Lazareva, K Amosova, I Amat Santos, YU Rudenko, P Lazariev, J Lopez Diaz, J San Roman Calvar, O Nishkumay. Age–dependents effect of RAS inhibitors or CCB in combination with indapamide on pulse wave indices, hypertrophy and diastolic function in mild-moderate non-diabetic hypertensives

 

Індекс Гірша за Scopus – 1

Індекс Гірша за Google Scholar – 8

Членство в професійних асоціаціях:

 1. Всеукраїнська асоціація кардіологів
 2. Acute Cardiovascular Care Association ESC Regular Membership,
 3. Heart Failure Association ESC Regular Membership;
 4. Council for Cardiology Practice Regular Membership

 

 

 

Зайцева Оксана Євгенівна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук.

Закінчила з відзнакою Донецький державний медичний інститут в 1986 році. З 1986 по 2004 роки працювала в клініках міста Донецька. З 2004 року – асистент кафедри внутрішніх хвороб та сімейної медицини ДонНМУ. Захистила в 2009 р. кандидатську дисертацію на тему «Застосування гіпобаротерапії в комплексному лікуванні запальних захворювань матки та придатків у жінок з трубно-перитонеальним безпліддям». Проводить консультативну роботу в кардіологічному відділенні Олександрівської клінічної лікарні м.Київа. Сфера наукових інтересів: метаболічний синдром, неалкогольний стеатогепатит.

Публікації – 75, дві в виданнях. h-index Scopus -1, h-index google skalar – 2.

Співавтор навчальниї посібників: Актуальні проблеми внутрішніх хвороб:системний червоний вовчак: навчальний посібник/за ред проф.О.І.Дядика – Донецьк. – 2010. – 192 с. (з гриф МОЗ). Пептичні та симптоматичні гастродуоденальні виразки: діагностика та лікування: навчальний посібник/ за ред. проф. О.І. Дядика. – Донецьк.- 2013.– 118 с. (з грифом МОЗ). Артериальные гипертензии в современной клинической практике / за ред. проф. А.И Дядыка.- Киев.- 2014.– 318 с. (з грифом МОЗ)

 

 

 

Карасевська Тетяна Анатоліївна

karasevska

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2, кандидат медичних наук.

У 2002 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».  У 2005-2008 роках навчалася в аспірантурі на базі ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». У 2006 році отримала спеціалізацію лікаря ревматолога. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Структурно-функціональний стан кісткової тканини у жінок, хворих на ревматоїдний артрит», за спеціальністю «ревматологія». З 2016 року має вищу кваліфікаційну категорію лікаря-ревматолога. У 2020 році присвоєне вчене звання доцента кафедри.

Наукові інтереси – стан кісткової тканини у ревматологічних хворих; оцінка серцево-судинного ризику у ревматологічних хворих; імунобіологічна терапія. Лікувально-консультативну роботу проводить на базі ревматологічного відділення КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва», консультативно-діагностичній поліклініці Університетської клініки.

Автор більше ніж 50 наукових публікацій. Індекс Гірше Web of Science – 1, Google-scholar – 3. Співавтор підручників: Internal medicine: Part 1: textbook for English-speaking students of higher medical schools / edited by Professor M. A. Stanislavchuk and Professor V.K. Sierkova. – Vinnytsya: Nova Knyha, 2019. – 408 p. Співавтор монографії: Вторинний остеопороз: монографія / Під редакцією: В.В. Поворознюка, Н.В. Григор’євої, Н.В. Дєдух. – Кропивницький: Поліум, 2021. – 524 с.

В період з 2018-2022 рр. приймала участь у конференціях та конгресах з міжнародною участю: «Науково-практична конференція асоціації ревматологів України», 2018 р., «Міжнародна медична виставка Public health», 2020, 2021 рр., ІV Науковий симпозіум з міжнародною участю «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», 2021 р., «World Congress On Osteoporosis, Osteoarthritis And Musculoskeletal Diseases-IOF-ESCEO, 2022 р.

Член Української Асоціації остеопорозу, Всеукраїнської асоціації ревматологів України.

Відповідає за навчально-методичну роботу кафедри.

 

 

 

Карпович Лариса Георгіївна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук.

Закінчила Київський медичний інститут у 1974 році за спеціальністю «Лікувальна справа».  Протягом 5 років працювала практичним лікарем.

З 1979р.працювала в групи клінічної кардіології  НДЛЦ при кафедрі госпітальної терапії №1 Київського медичного інституту. В 1985 році під керівництвом доктора мед.наук, член-кор.АМН, професора О.Й.Грицюка захистила кандидатську дисертацію за темою “Згортуюча і фібринолітична активність еритроцитів у хворих мінімальною активністю ревматизму”,з 1992 р.- вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Ревматологія».З 1993 р.- асистент кафедри госпітальної терапії №1, з 2004 р.-доцент кафедри госпітальної терапії № 1(зараз внутрішньої медицини №2), з 2006 р. — вчене звання доцента.

Вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Ревматологія». Кількість друкованих робіт — 80. Коло наукових інтересів — ревматологія, нефрологія, кардіологія, коагулологія. Займається лікувально-консультативною роботою в консультативно діагностичній поліклініці Олександрівської клінічної лікарні м.Києва

Виступи на міжнародних конференціях: O.Nishkumay, O.Zaitseva, L.Karpovich. Infarction masr of aortoarteritis (clinical case). III International Symposium Bone&Joint Diseases and age. Lviv. March 12-14.2018

 

 

 

Лазарєв Павло Олександрович


Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук.

У 1981 році закінчив Кримський державний медичний інститут за спеціальністю “лікувальна справа”. З 1982 року – лікар-інтерн відділення кардіології Феодосійської міськлікарні. Працював дільничним лікарем.

1982 – 1985 р.р. – кардіолог реанімаційного блоку інтенсивної терапії Феодосійської міської лікарні. З 1986 р. по 1988 р. – клінічна ординатура з кардіології на кафедрі госпітальної терапії №1 НМУ імені О.О. Богомольця. 1989 р. – старший лаборант, а потім асистент кафедри внутрішніх хвороб №2. У 1994 р. – захистив кандидатську дисертацію “Застосування гемосорбції, плазмаферезу та стрептодекази в лікуванні хворих на нестабільну стенокардію”

Лазарєв П.О у 1986 – 1996 р.р. працював у відділенні кардіологічної реанімації Жовтневої лікарні. З 1996 – по теперішній час – веде лікувальну роботу у другому інфарктному відділенні Олександрівської клінічної лікарні м. Киева. З 1989 – лікар вищої категорії. Автор 84 наукових робіт.

Учасник ліквідації наслідків землетрусу у Вірменії.

 

 

 

Лиманська Аліса Юріївна

Доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчила Київський медичний університет у 1992 р. З 1992 р -1994 р навчалася в клінічній ординатурі НДІ педіатрії, акушерства та гінекології. У 1999 р захистила дисертацію на тему «Системні захворювання сполучної тканини у вагітних». З 1999 р по 2015 р – старший науковий співробітник, а з 2015 по теперішній час – провідний науковий співробітник відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ «ІПАГ НАМНУ». З 2017 р. – доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ за зовнішнім сумісництвом.  Лікар-терапевт вищої категорії. Сфера наукових інтересів: автоімунні захворювання, особливості лікування  вагітних з  вродженими та набутими вадами серця, з онкологічною, гастроентерологічною, кардіальною патологією, з захворюваннями нирок  та дихальної системи. З 2000 р по теперішній час – консультант санітарної авіації МОЗ України. Автор більше 50 наукових праць, здебільшого у виданнях, що входять до міжнародної номенклатурної бази. Має 4 патенти.

 

 

 

Рокита Оксана Ігорівна


Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчила Львівський державний медичний університет  у 1997 році.

В 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми: “Механізми виникнення, варіанти перебігу та прогноз ранньої постінфарктної стенокардії у хворих на гострий інфаркт міокарда”.

Рокита О.І. має 31 наукову  працю, з них – 1 у журналі, що входить до Scopus, 1 патент України. Індекс Гірша (за Google scholar) – 3.

Брала участь у   розробці робочої програми «Внутрішня медицина (в тому числі ендокринологія)», «Виробнича лікарська практика» та  силабусів до цих дисциплін, є співавтором «Практикум з внутрішньої медицини навчальний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів 5 курсу», «Уніфіковані (для кафедр внутрішньої медицини No1-4) методичні розробки для практичних занять з дисципліни «Внутрішня медицина (в т.ч. клінічна фармакологія, медична генетика, клінічна імунологія та алергологія, професійні хвороби)» українською мовою для студентів 5 курсу медичних факультетів», «Internal medicine. Textbook for English-speaking students of higher medical educational establishments».

Проводить заняття для студентів 4-5 курсів, студентів факультету іноземних громадян (англійська мова викладання).

Загальний педагогічний стаж складає 15 років.

На кафедрі відповідає за навчальний процес на 4-5 курсі.

Проводить лікувально-діагностичну роботу у відділенні реабілітації для хворих на інфаркт міокарду. Лікарський стаж 23 роки.

 

 

 

Царалунга Віра Миколаївна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчила у 1993 році Український державний медичний університет імені О.О. Богомольця. У 1995-1998 роках працювала лікарем-гематологом у міської клінічної лікарні № 25 (9) м. Києва. У 1998-2004 роках – лікар-терапевт в поліклініці №2 Подільського району м. Києва. З 2005 року – асистент кафедри госпітальної терапії №1 НМУ, з 2017 року – доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Залізодефіцитна анемія у хворих з хронічною серцевою недостатністю і ефективність її корекції за допомогою пероральної феротерапії». Лікар вищої категорії за спеціальністю «кардіологія», першої категорії за спеціальностю «гастроентерологія» і «терапія». Автор 19 друкованих праць. Проводить лікувально-консультативну роботу у клініці гастроентерології Головного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» МО України.

 

 

 

Береза Наталія Володимирівна


Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук.

У 1996 р. з відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

У 1996 – 1998 р.р. закінчила інтернатуру на базі Центральної міської клінічної лікарні м. Києва.

1998 – 2000 р.р. – лікар–кардіолог швидкої та невідкладної медичної допомоги інфарктного відділення № 1 ЦМКЛ.

З 2000 р. по теперешній час – асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ.

У 2001 р. закінчила Київський державний лінгвістичний університет зі спеціальності “Мова та література (англійська мова)”.

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Цитопротекторна терапія координаційними сполуками аденозинтрифосфату у комплексному лікуванні хворих на нейроциркуляторну дистонію та ішемічну хворобу серця” за фахом “кардіологія”.

Володіє трьома мовами: українською, англійською і російською і викладає українською і англійською.

Одночасно з педагогічною роботою веде хворих у відділенні гострих коронарних синдромів Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, та надає консультативну кардіологічну допомогу суміжним відділенням лікарні.

Автор та співавтор понад 30 друкованих праць, методичних рекомендацій, 1 підручника для студентів англомовної форми навчання, 1 монографії та 1-го патенту на винахід. Член журі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт “Annual Young Medical Scientists Conference” (2017-2021 р.р.). Доповідь на науково-практичній конференції з міжнародною участю у м. Одеса (2019 р.)

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності “кардіологія”.

Наукові інтереси: гострі та хронічні коронарні синдроми, їх лікування та профілактика, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність.

Нагороджена грамотою-подякою голови Київської міської державної адміністрації за вагомі здобутки у професійній діяльності (2018 р.)

Лікар-кардіолог, волонтер громадської організації “НДЦ Флогістон Тім” волонтерської мережі “Вежа”. Нагороджена подякою за надання медичної допомоги населенню, евакуйованому з особливо небезпечних регіонів України (2022).

 

 

 

Бондарєва Олена  Олександрівна

beiko

Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О. О. Богомольця.  В 2007 р. закінчила Луганський державний медичний університет. В 2009 р. закінчила інтернатуру за спеціалізацією «внутрішні хвороби». З 2009 р. по 2014 р. працювала на кафедрі внутрішньої медицини факультета післядипломної освіти Луганського державного медичного університета. З 2017 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця.  Перша лікарська категорія з терапії. Має 20 друкованих наукових праць. Займається лікувальною роботою в загальнотерапевтичній клініці Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь». Навчається в аспірантурі, працює над кандидатською дисертацією. Має чотири доповіді на конференціях з міжнародною участю. Індекс Гірша – 1.

 

 

 

Василенко Ольга Володимирівна


Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. В 2010 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». З 2013 року асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фенотипи хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. Клінічне та діагностичне значення», за спеціальністю «кардіологія». Лікувальну роботу проводить у відділенні кардіологічної реанімації Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. Лікар першої категорії зі спеціальності «кардіологія». Автор та співавтор більше 20 друкованих праць, методичних рекомендацій. Сфера наукових інтересів: ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність. Індекс Гірша – 1.

 

 

 

Гончар Катерина Євгенівна 

gonchar

Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ за зовнішнім сумісництвом, кандидат медичних наук. Завідуюча відділенням клінічної пульмонології Київської міської клінічної лікарні №17, вища лікарська кваліфікаційна категорія, член міської експертної пульмонологічної комісії.

 

 

 

Кулик Мирослава Сергіївна

Асистент кафедри внутрішньої медицини №2. Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2013 р. Спеціалізація за фахом «Ревматологія» на кафедрі «Терапії і ревматології» НМАПО імені П.Л. Шупика 2016 р., друга кваліфікаційна категорія з 2021 р. З 2020 року – PhD-пошукач кафедри.

Практичний досвід роботи: поліклініка Олександрівської клінічної лікарні м.Києва, лікар-терапевт (2015-2016 рр.);  лікар-ревматолог в «Клініка сучасної ревматології» (2016-2018 рр.); приватній клініка в м.Біла Церква (2015-2018 рр.); з 2018 року – асистент кафедри внутрішньої медицини №2 на базі ревматологічного відділення КНП «Олександрівська клінічна лікарня м.Київ». Володіння технікою внутрішньосуглобих, параартикулярних маніпуляцій.

Науковий досвід роботи: у минулому член Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя, куратор терапевтичного гуртка, секретар секцій міжнародних конференцій, неодноразовий доповідач на науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених, переможець міжнародних конгресів.

Член товариства The Emerging EULAR Network (EMEUNET). Автор понад 20 наукових робіт, в тому числі індексованих SCOPUS. Індекс Гірша 1,0; індекс google scholar 1,0.

В 2017 році відвідала міжнародний конгрес «Локальна терапія в ревматології» з практичними навичками (курси «УЗД суглобів») в м.Прага, Чехія. Стажування і робота в міжнародному проекті по вивченню псоріатичного артриту PARTNER в експертному центрі EULAR м.Льовен, Бельгія (2022-2023 рр). Стендові доповіді на європейських конгресах ревматологів EULAR, ESCEO 2020; 2021; 2022 рр.

Основі напрямки роботи: запальні артрити, в тому числі ювенільний ідіопатичний артрит у дорослих; саркопенія; остеопороз.

 

 

 

Москаленко Катерина Ігорівна


Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ імені О.О. Богомольця. В 2011 році закінчила Донецький національний медичний університет ім. М. Горького з відзнакою. З 2011 по 2013 рік навчалася в інтернатурі та магістратурі на кафедрі внутрішніх хвороб, загальної практики – сімейної медицини УНІПО ДонНМУ, захистила магістерську роботу на тему: «Шлуночкові порушення ритму у хворих з хронічною серцевою недостатністю». З вересня 2014 працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця та лікарем-кардіологом відділення реабілітації для хворих на інфаркт міокарда КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва», має ІІ-гу лікарську категорію по спеціалізації «кардіологія». Автор 30 наукових робіт, в т.ч. у фахових українських журналах (5 робіт), закордонних виданнях (6 робіт), постерні доповіді на конгресах Європейського товариства кардіологів у м. Відень, м. Афіни, м. Лісабон. Членство в професійних асоціаціях: ЄТК Асоціація серцевої недостатності – регулярне членство. Індекс Гірша – 1.

 

 

 

Москаленко Юлія Михайлівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2008 році з відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

З 2008 по 2010 р. р. навчалась в інтернатурі за фахом загальна практика-сімейна медицина на кафедрі загальної практики (сімейна медицина) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2010 р. присвоєно звання лікаря – спеціаліста за спеціальністю лікар загальної практики – сімейний лікар.

З 2010 по 2017 р. р навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Працювала у відділенні кардіологічної реанімації та ІІ інфарктному відділенні.

У 2018 р. – спеціалізація за фахом «кардіологія» в НМАПО імені П.Л. Шупика.

З 2018 року працює на кафедрі асистентом.

З 2018 року працює лікарем-кардіологом у пульмонологічному відділенні ГВКШ.

 

 

 

Шевчук Михайло Іванович


Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ. Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут у 1977 році. З 1977 по 1979 рр. навчався у клінічній ординатурі за спеціальністю «кардіологія» в Українському НДІ кардіології ім. акад. М.І. Стражеска. Там же працював з 1979 по 1981 рр. З 1981 по теперішній час працює на кафедрі внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця. Має 29 наукових праць, три раціоналізаторських пропозиції, вищу кваліфікаційну категорію (підтверджена у 2017 році). Нагороджений орденами святого архистратига Михаїла, святого рівноапостольного князя Володимира ІІ та ІІІ ступенів, Благословенною Грамотою, якою засвідчується іменний дзвін вилитий на честь святого архистратига Михаїла, небесного покровителя Шевчука Михайла 1950 р.н., встановлений на дзвіниці Свято-Феодосіївського чоловічого монастиря м. Києва, Грамотою Міністерства Оборони України.

 

 

 

Шишкіна Наталія Вячеславівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук.

У 2012 році з відзнакою закінчила медичний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Під час навчання в Університеті була старостою студентського наукового гуртка на кафедрі внутрішньої медицини №2 та членом СНТ імені О.А. Киселя. У 2012-2014 рр. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри внутрішньої медицини №2, проходила інтернатуру за спеціальністю «внутрішні хвороби» на базі Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. У 2014 році захистила з оцінкою «відмінно» науково-кваліфікаційну роботу на здобуття наукового ступеня магістра медицини за темою «Порівняльна оцінка змін показників брахіального і центрального артеріального тиску та швидкості пульсової хвилі у різних категорій хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією».

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Зміни показників пульсової хвилі та шлуночково-артеріальної взаємодії у різних категорій хворих з артеріальною гіпертензією». Має більше 20 друкованих робіт та тез доповідей в наукових журналах та на всеукраїнських та міжнародних конференціях.

 

 

 

Божук Інна Василівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2020 році з відзнакою закінчила медичний факультет №2 НМУ імені О.О.Богомольця. З 2020 по 2022 рік навчалася в інтернатурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на кафедрі терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, працювала на посаді старшого лаборанта кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О.Богомольця. Проходить спеціалізацію за фахом «кардіологія» на базі ІПО НМУ імені О.О. Богомольця.

Автор 10 друкованих робіт. Неодноразовий учасник та призер науково-практичних конференцій студентів та молодих вчених. Індекс Гірша – 0.

Володіє англійською мовою на рівні B2. Сфера інтересів: гостра та хронічна серцева недостатність, аритмологія.

 

 

 

Алексєєнко Олександра Олександрівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2020 році закінчила медичний факультет №1Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Автор 12 друкованих робіт. У 2019 році приймала участь зі стендовою доповіддю на European Students’ Conference в м. Берлін. У 2021 році проходила стажування на базі Narodowy instytut kardiologii м. Варшава. h-індекс-0.

З 2020 по 2022 рік була старшим лаборантом кафедри внутрішньої медицини №2.

З 2020 по 2022 рік навчалась в інтернатурі за спеціальністю Внутрішні хвороби на базі ІПО НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2022 року працює асистентом кафедри.

Володіє англійською мовою на рівні B2.