Кафедра внутрішньої медицини №2

Навчально-методична робота

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси навчальних дисциплін

План методичних засідань 2023-2024 н.р.

План роботи кафедри внутрішньої медицини № 2 2023-2024 н.р.

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри внутрішньої медицини №2 2022-2023 навчальний рік

 

Навчальний процес на кафедрі внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця проводиться згідно Освітньо-професійної програми і навчального плану підготовки фахівців другого освітнього рівня «Магістр», галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 222 «Медицина»

Відповідає за навчально-методичну роботу зі студентами 6 курсу кандидат медичних наук, доцент Карасевська Т.А.

Відповідає за навчально-методичну роботу на кафедрі зі студентами 4-5 курсів кандидат медичних наук, асистент Рокита О.І.

Відповідає за навчально-методичну роботу на кафедрі зі студентами 5 курсу факультету підготовки іноземних громадян кандидат медичних наук, асистент Береза Н.В.

Навчальний процес на кафедрі проводиться зі студентами 4–6 курсів медичного факультету №2 та зі студентами 5 курсу факультету підготовки іноземних громадян.

Згідно з навчальним планом на кафедрі викладаються дисципліни: «Внутрішня медицина», «Підготовка офіцерів запасу: Воєнно-польова терапія», «Internal medicine», «Emergency medicine». Проводиться виробнича практика зі студентами 4 курсу медичного факультету №2 «Виробнича лікарська практика (професійне навчання) внутрішні хвороби».

На кафедрі також викладаються вибіркові дисципліни: «Основи геронтології та геріатрії», «Основи ревматології, клінічні аспекти пульмонології, «Геріатрія та геронтологія» для студентів 5 курсу; «Екстрена та невідкладна допомога в клініці внутрішньої медицини», «Геріатрія та геронтологія», «Клінічні аспекти гематології та трансфузіології та імунопрофілактики» для студентів 6 курсу

Завідувачем кафедри, к.м.н., доцентом Мостбауер Г.В. підготовлені робоча програма навчальної дисципліни «Внутрішня медицина (гастроентерологія, гематологія, пульмонологія, кардіологія, ревматологія, нефрологія), в т.ч. ендокринологія, фтизіатрія, невідкладні стани в неврології, виробнича лікарська практика (професійне навчання) внутрішні хвороби» спеціальність 222 Медицина; «Internal medicine (gastroenterology, hematology, pulmonology, cardiology, rheumatology, nephrology), including endocrinology, phthisiology, emergency conditions in neurology, medical practice training (profesional education) internal diseases» Specialty 222 Medicine; та робоча програма навчальної дисципліни «Основи ревматології, клінічні аспекти пульмонології» спеціальність 222 Медицина, «Basics of rheumatology, clinical aspects of pulmonology» Specialty 222 Medicine.

 

Перелік навчально-методичної літератури, яка видана за участю співробітників кафедри:

 • Внутренняя медицина: учебник в 3 т. — Том 1 / Е.Н.Амосова, О.Я. Бабак, В.Н.Зайцева и др.; под ред. Е.Н. Амосовой.- К.: Медицина, 2008. – 1064 с.
 • Внутренняя медицина: Учебник в 3 т. — Том 2: учебник (ВУЗ III—IV ур. а.) / А.С. Свинцицкий, Л.Ф. Коноплева, Ю.И. Фещенко и др.; под ред. Е.Н. Амосовой.- К.: Медицина, 2010. – 1128 с.
 • Внутрішня медицина = Internal medicine : Part 1: textbook for English-speaking students of higher medical schools / edited by Professor M. A. Stanislavchuk and Professor V. K. Sierkova. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2019. – 408 p. ISBN 978-966-382-733-9.
 • Внутрішня медицина = Internal medicine : Part 2 : textbook for English-speaking students of higher medical schools / edited by Professor M. A. Stanislavchuk and Professor V. K. Sierkova. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2019. – 360 p. ISBN 978-966-382-733-6.
 • Внутрішня медицина у трьох томах Т. 1 / За ред. проф. К.М. Амосової. – К.: Медицина, 2009. – 1088 с. ISBN 978-966-382-598-4
 • Внутрішня медицина у трьох томах Т. 2 / За ред. проф. К.М. Амосової. – К.: Медицина, 2009. – 1088 с. ISBN 978-966-382-598-4.
 • Вторинний остеопороз: монографія / Під редакцією: В. В. Поворознюка, Н. В. Григор’євої, Н. В. Дєдуха. Авторський колектив: Бистрицька М. А., Вайда В. М., Джус М.Б, Дубецька Г.С., Карасевська Т. А., Климовицький Ф. В., Мазур І.П., Мартинюк Л. П., Мартинюк Л. П., Масик Н. П., Нишкумай О. І., Паньків В. І., Поворознюк В. В.). – Кропивницький: Поліум, 2021. – 524 с.
 • Джус М.Б. Реактивні артрити. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2001. – 176 с. ISBN 966-7893-00-6.
 • Кондратюк В.Є., Джус М.Б. Внутрішня медицина: ревматологія: навчальний посібник. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 272 с. ISBN 978-617-505-520-5.
 • Поворознюк В.В., Григорьева Н.В., Орлик Т.В., Нишкумай О.И.,. Дзерович Н.И, Балацкая Н.И.. Остеопороз в практике врача-интерниста. К., 2014. – 198 с. ISNB 978-966-8674-25-9
 • Практикум з внутрішньої медицини: навчальний посібник / К.М. Амосова, Л.ф. Конопльова, Л.Л. Сидорова, Г.В. Мостбауер та ін. – К.: Український медичний вісник, 2010. – 416 с. ISBN 978-966-2332-09-4.
 • Практикум з внутрішньої медицини: навчальний посібник / К.М. Амосова, Л.ф. Конопльова, Л.Л. Сидорова, Г.В. Мостбауер та ін. – К.: Український медичний вісник, 2012. – 416 с. ISBN 978-966-2332-09-4.
 • Практическая ревматология: современные акценты К: ООО «Доктор-Медиа», 2012.- 482 с (серия «Бібліотека Здоров’я України») Яременко О.Б., Федьков Д.Л., Борткевич О.П., Джус М.Б. та ін. ISBN 978-966-2165-59-3
 • Ревматичні хвороби. Класифікація, стандарти діагностики та лікування за редакцією В.М. Коваленка, Київ, Моріон, 2021, – С. 240-261.
 • Уніфіковані (для кафедр внутрішньої медицини No1-4) методичні розробки для практичних занять з дисципліни «Внутрішня медицина (в т.ч. клінічна фармакологія, медична генетика, клінічна імунологія та алергологія, професійні хвороби)» українською мовою для студентів 5 курсу медичних факультетів. Електронна версія. Київ, 2022. – 449 с.
 • Ювенільний ідіопатичний артрит. За ред.: Я Бойко.-2-ге вид., Ю14 доп. Львів: Світ; 2019. -224 с.
 • Ювенільний ідіопатичний артрит: монографія / Я.Є. Бойко, В.П. Чернишов, Л.І. Омельченко, І.І. Грицюк, Я.Ю. Романишин, Р.П. Козак, М.Б. Джус; за ред. Я. Бойко. – Львів: Світ, 2017. – 176 с. ISBN 978-966-914-060-9.