Кафедра інфекційних хвороб

Співробітники кафедри

 

Співробітники кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету

імені О.О. Богомольця

 

Голубовська Ольга Антоліївна

 

зав. кафедри інфекційних хвороб НМУ, професор, д.мед.н., головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «інфекційні хвороби», Заслужений лікар України.

Медичну освіту здобула у Київському медичному інституті, який закінчила у 1991 році. У 1991-1992 навчалась в інтернатурі на кафедрі інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця.

З 1993 року працює на кафедрі інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця: 1993-2005 – асистент; 2005-2009 – доцент; з 2009 – завідувач кафедри.

Кандидатська дисертація «Некардіальні ускладнення дифтерії у дорослих» (2002 р.), докторська дисертація «Можливості контролю за перебігом та ефективністю лікування хронічного гепатиту С за допомогою неінвазивних методів діагностики» (2009 р.).

Головний редактор журналу «Клиническая инфектология и паразитология (международный научно-практический журнал)», член редакційних колегій медичних часописів «Гепатологія», «Практикуючий лікар», «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція», член Міжнародної асоціації медицини мандрівників (Inernational Society of Travel Medicine). Заступник Голови республіканської проблемної комісії по спеціальності «Інфекційні та паразитарні хвороби», заступник Голови експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з напрямку «медицина» Міністерства освіти і науки України, член спеціалізованої вченої ради Д 26.614.01 ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», член Науково-експертної ради з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ та інших соціально небезпечних захворювань. Під редакцією О.А. Голубовської в 2012 році вийшов з друку навчальний підручник «Інфекційні хвороби», що затверджений МОЗ та МОНМС України як єдиний базовий підручник для навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» в додипломній підготовці студентів ВМНЗ III-IV рівня акредитації. Є співавтором англомовних навчального посібника «HIV – INFECTION a tutorial for medical students» та збірки лекцій «Studyguide of the lecture of course infection disease». Автор більше 200 наукових робіт, з них – 3 підручники, 5 навчальних посібників, наукова монографія «Малярія», 18 навчально-методичних статей та тез, має 10 патентів, в тому числі 1 патент України. Заслужені нагороди – Медаль «За жертовність і любов до України» (2016), Заслужений лікар України (2017).

 


Шкурба Андрій Вікторович

професор кафедри, д. мед. н.

Лікарську освіту здобув у Київському медичному інституті у 1982 році.

У 1982-1984 роках – клінічний ординатор при кафедрі інфекційних хвороб КМІ. У 1986-1991 роках – ординатор інфекційного центру 408-го військового госпіталю (нині Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь»). З 1991 по 2000 рік – асистент, з 2000 року – доцент кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця. З 2011 року – професор цієї кафедри.

Кандидатська дисертація «Позапечінковий холестаз при вірусних гепатитах» (1996 р.). Докторська дисертація «Можливості уніфікації за допомогою комп’ютерних програм діагностики та лікування різних варіантів вірусних гепатитів» (2009 р.).

Заступник головного редактора журналів «Сучасні інфекції» та «Клиническая инфектология и паразитология (международный научно-практический журнал)». Напрямок наукової роботи: вірусні гепатити; тропічна медицина, впровадження медичної інформатики в інфектологію.

Співавтор 6 навчальних підручників, 5 навчальних посібників, 8 типових та 18 робочих навчальних програм по навчальній дисципліні «Інфекційні хвороби» та відповідних вказаній дисципліні елективних курсів для вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, 2 енциклопедичних довідника, 1 монографія. Автор 244 наукових робіт, з яких 44 – навчально-методичні. Має 5 патентів на корисну модель і 1 патент України.

 

 

Анастасій Ігор Анатолійович

Опис : http://nmu.ua.edu.ua/kafinf/staff/anastasij.jpg
доцент , к. мед. н.

Лікарську освіту здобув у НМУ імені О. О. Богомольця у 1993 році. У 1995 році – магістратура, у 1998 році  – аспірантура на кафедрі інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця.
Кандидатська дисертація «Перебіг дифтерії у щеплених» (2002 р.).
Керівник наукового студентського гуртка, та відповідальний за роботу на клінічній базі кафедри в МКЛ №9.  Автор 72 наукових робіт, з яких – 2 навчально-методичних.

 

 

Безродна Олександра Вікторівна

 

доцент кафедри, к.мед.н.

Лікарську освіту здобула у НМУ імені О.О. Богомольця у 2007 році. У 2015 році  – аспірантура на кафедрі інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця

Кандидатська дисертація «Особливості перебігу HCV-асоційованого цирозу печінки в залежності від його стадії» (2015 р.). Автор 41 наукових робіт, з яких 3 – навчально-методичні. Відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі. Членство в EACS з 2019 року.

 

 

 

Гудзенко Оксана Анатоліївна

 
доцент, к. мед. н .

Медичну освіту здобула у Київському медичному інституті, який закінчила у 1984 році. У 1984-1986 навчалась в клінічній ординатурі, 1986-1989 рр. аспірантура на кафедрі інфекційних хвороб КМІ.
Кандидатська дисертація «Клініко-імунологічна характеристика грипу у хворих на цукровий діабет» (1990 р.).

Відповідальна за навчально-методичну роботу з англомовними студентами. Автор 48 наукових робіт, з яких 2 – навчально-методичних. Є співавтором англомовних навчального посібника «HIV – INFECTION a tutorial for medical students» та збірки лекцій «Studyguide of the lecture of course infection disease».

 

 

Заплотна Ганна Олексіївна

доцент, к. мед. н.

Медичну освіту здобула у Національному медичному університеті ім. Горького, який закінчила у 1984 році. Кандидатська дисертація «Клініко-імунологічні особливості перебігу та ефективність імунокорегуючої терапії при гострих менінгітах», 1992 р.

Автор 117 наукових робіт, 2 монографій. Проходила стажування з інфекційних захворювань і епідеміології в клініці м.Зальцбург, Австрія. Регулярно бере участь в міжнародних форумах гепатологів і гастроентерологів, які присвячені проблемам діагностики та лікування захворювань печінки (EASL, International Liver Congress, Paris Hepatitis Congress).

 

   

Корчинський Микола Чеславович

Опис : http://nmu.ua.edu.ua/kafinf/staff/Resize%20of%20108_0865.jpg 
доцент, к. мед. н.

Медичну освіту здобув у Київському медичному інституті у 1981 році. Кандидатська дисертація «Комплексне лікування хворих на пролонговану форму вірусного гепатиту В зі застосуванням препаратів, що покращують мікроциркуляцію при її значних порушеннях» (1988 р.). Напрямок наукової роботи: вірусні гепатити, ВІЛ-інфекція. Відповідальний за наукову роботу на кафедрі та за роботу на клінічній базі кафедри в МКЛ № 15.  Автор 77 наукових робіт, з яких 6 – навчально-методичних.

 

 

 

Митус Наталія Володимирівна

Опис : http://nmu.ua.edu.ua/kafinf/staff/mitus.jpg

доцент, к. мед. н.

Кандидатська дисертація «Особливості перебігу запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, зумовлених дифтероїдами» (2002 р.)

Відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі.
Автор 46 наукових робіт, з яких 18 – навчально-методичних.

 

 

Шестакова Іветта Владиславівна

Опис : http://nmu.ua.edu.ua/kafinf/staff/Resize%20of%20108_0836.jpg 
доцент, к. мед. н.

Медичну освіту здобула у Вінницькому державному медичному інституті у 1982 році. Кандидатська дисертація «Особливості перебігу сучасної дифтерії в дорослих» (1995 р.).
Відповідальна за роботу на клінічній базі кафедри в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва. Автор 55 наукових робіт, з яких 2 – навчально-методичних. Є співавтором англомовного навчального посібника «HIV – INFECTION a tutorial for medical students».

 

 

 

Вінницька Олена Володимирівна

доцент, к. мед. н.

Медичну освіту здобула у НМУ імені О.О. Богомольця у 2003 році. 2004 – 2006 рр. – клінічна ординатура, 2006-2009 рр.  – аспірантура на кафедрі інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця
Кандидатська дисертація «Гострий гепатит В у поєднанні з кишковими нематодозами: особливості перебігу та лікування хворих» (2009 р.). Автор 34 наукових робіт, з яких 3 – навчально-методичних.

  

 

 Глей Анатолій Іванович

Опис : http://nmu.ua.edu.ua/kafinf/staff/gley.jpg 

асистент, к. мед. н.

Лікарську освіту здобув у УДМУ імені О. О. Богомольця у 1993 році.
Кандидатська дисертація «Інфекційний мононуклеоз, етіологічні та клінічні особливості» (2009 р.).
Відповідальний за графічне забезпечення навчального процесу. Автор 40 наукових робіт, з яких 1 – навчально-методична, 1 патенту на корисну модель.

 

 

Кондратюк Людмила Олександрівна

Опис : http://nmu.ua.edu.ua/kafinf/staff/Resize%20of%20108_0807.jpg

доцент кафедри, к.мед.н. Медичну освіту здобула у НМУ імені О. О. Богомольця у 2009 році. 2009-2011 рр. – магістратура, 2011-2015 рр.  — аспірантура на кафедрі інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця
Кандидатська дисертація «Кріоглобулінемічний синдром у хворих з хронічним гепатитом С та можливості його корекції» (2015 р.). Відповідальна за АСУ та роботу сторінки кафедри на сайті НМУ імені О.О. Богомольця.
Напрямок наукової роботи: вірусні гепатити, ВІЛ-інфекція. Автор 32 наукових робіт, з яких 1 – навчально-методична, 1 інформаційного листа. Членство в EACS з 2019 року.

 

 

 

Климанська Людмила Анатоліївна

Опис : http://nmu.ua.edu.ua/kafinf/staff/klimanska.jpg

асистент, к.мед.н. Кандидатська дисертація «Особливості діагностики та лікування ВІЛ-інфекції у хворих з позалегеневими формами туберкульозу» (2019 р.), секретар методичних нарад кафедри. Автор 12 наукових робіт, з яких 5 – навчально-методичних.

 

 

Кулєш Олена Валеріївна

асистент, к.мед.н. Медичну освіту здобула у НМУ імені О. О. Богомольця у 2004 році. 2011-2014 рр. – аспірантура на кафедрі інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця. Кандидатська дисертація «Вплив інсулінорезистентності на перебіг та ефективність лікування хронічного гепатиту С» (2016 р.).

Автор 30 наукових робіт, з яких 1 – навчально-методична.

 

 

 

 Подолюк Ольга Олександрівна

Опис : E:моя роботаДля презентацииP1030821.JPG 

асистент , к. мед. н. Медичну освіту здобула у УДМУ імені О. О. Богомольця у 1991 році. Кандидатська дисертація «Особливості перебігу та характер ускладнень кору у дорослих» (2009 р.). Відповідальний секретар журналу «Клиническая инфектология и паразитология (международный научно-практический журнал)». Автор 40 наукових робіт, з яких 4 – навчально-методичних.

 

 

Пронюк Христина Омелянівна


асистент, к.мед.н. Медичну освіту здобула у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького у 2006 році. 2009-2011 рр.  – аспірантура на кафедрі інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця. Кандидатська дисертація «Перебіг хронічного гепатиту С на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки: особливості діагностики та лікування» (2013 р.). Автор 30 наукових робіт, з яких 1 – навчально-методична, 1 патенту на корисну модель. Членство в EACS з 2019 року. Головний позаштатний інфекціоніст ДОЗ Київської обласної державної адміністрації.

 

 

 

 

Сукач Марина Миколаївна

 

асистент, к.мед.н. Лікарську освіту здобула у НМУ імені О. О. Богомольця у 2011 році. 2011-2013 рр. – магістратура, 2013-2016 рр.  – аспірантура на кафедрі інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця. Кандидатська дисертація «Клініко-лабораторні особливості перебігу коінфекції хронічного гепатиту С та туберкульозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів та можливості їх корекції» (2017 р.). Автор 35 наукових робіт. Проходить стажування в рамках EACS Medical Exchange Programme в лікарні  St Antoine в м.Париж, Франція (2019-2020 рр). Членство в EACS з 2019 року.

 

 

Чепілко Катерина Іванівна 

Опис : http://nmu.ua.edu.ua/kafinf/staff/chepilko.jpg 

асистент, к. мед. н. Медичну освіту здобула у  УДМУ імені О. О.Богомольця у 1991 році.
Кандидатська дисертація «Роль алергічного компоненту в патогенезі дифтерії» (2003 р.).
Секретар засідань кафедри. Автор 56 наукових робіт, з яких 9 – навчально-методичних.

 

 

 

 Каяфюк Ганна Дмитрівна

Опис : http://nmu.ua.edu.ua/kafinf/staff/kafijanova.jpg
лаборант