Кафедра інфекційних хвороб

Міжнародне співробітництво

Відповідальний співробітник – доцент Гудзенко О.А., клінічна база – інфекційне відділення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, вул. Шовковична, 39/1, адреса електронної пошти – gudoks@ukr.net.

Співробітники кафедри інфекційних хвороб щорічно беруть участь в міжнародних конференціях, з’їздах: щорічні конференції European Association оf the Study of the Liver EASL (Відень, Берлін, Барселона 2009-2012 рр.), Міжнародна науково-практична конференція «Белые ночи гепатологии» (Росія, м. Санкт-Петербург, 2010-2012 рр.), Конференція американської асоціації дослідників захворювань печінки (США, м.Сан-Франциско, 2008 р.), «Нове у діагностиці та лікуванні вірусних гепатитів» (Естонія, Таллінн, 2010 р.), MSD Clinical Observational  Program (Ізраїль, Тель-Авів, 2010 р.), конференції по проблемах гепатиту (Франція, м.Париж, 2012 р.), щорічні CEE Meeting on Viral Hepatitis and HIV (Любляна, Прага, Вільнюс 2017-2019 рр.).

Упродовж останніх років зав. кафедри д. мед. н. О.А. Голубовською були представлені доповіді на щорічних науково-практичних конференціях з міжнародною участю  «Вірусні гепатити: приговор чи діагноз» (Італія), «Новые учебные курсы и инновационные методики обучения по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и туберкулеза в рамках проекта «Стратегическое партнерство в здравоохранении для экспертов Российской Федерации и Содружества Независимых Государств» (Росія),  міжнародному науковому симпозіумі «Хронические вирусные гепатиты: современное состояние проблемы и перспективы лечения» (Казахстан), Втором Конгрессе Евро-Азиатского Общества по инфекционным болезням (Астана, Казахстан, 12-14 сентября 2012  г.). Завідувач кафедри, професор О.А. Голубовська є членом Міжнародної асоціації медицини мандрівників (Inernational Society of Travel Medicine).

Крім того, кафедра організовує власні щорічні науково-практичні конференції з міжнародною участю, починаючи з 2011 року, які присвячені нагальним проблемам сучасної інфектології.

Міжнародне наукове співробітництво успішно продовжує молоде покоління кафедри інфекційних хвороб. Аспіранти кафедри беруть участь у щорічних конференціях European Association for the Study of the Liver EASL (Відень, Берлін, Барселона 2010-2012 рр.), Аспірант Х.О. Пронюк  пройшла за конкурсом на EASL Clinical School of Hepatology, Course 18: Liver Imaging, 2012 р., Італія.

Співробітники кафедри також беруть участь у з’їздах EACS 2017, 2019; European Meeting on HIV and Hepatitis 2017, 2018, 2019 рр., у тому числі із стендовими доповідями.  Доценти Безродна О.В., Кондратюк Л.О., асистенти Пронюк Х.О. та Сукач М.М. також є членами EACS. Асистент Сукач М.М. отримала гранд на стажування в рамках EACS Medical Exchange Programme в лікарні  St Antoine в м. Париж, Франція (2019-2020 рр).

 

На кафедрі проходять навчання студенти із числа громадян країн Європи, Азії, Африки, Латинської Америки, навчаються іноземні ординатори.

Налагоджуючи зв’язки з міжнародними науковими центрами, співробітники кафедри погоджують свої наукові  дослідження зі здобутками науковців інших країн, а також впроваджують їх лікувальну практику. Зав. кафедри інфекційних хвороб д.мед.н. О.А. Голубовська отримала можливість співробітництва з кафедрами інфекційних хвороб в Білоруському державному медичному університеті, Киргизькій державній медичній академії, Казахському національному медичному університеті імені С.Д. Асфендіярова.

Співробітники кафедри активно друкують свої здобутки у тих часописах та інших публікативних збірках, що входять до бази Scopus. Так професор Шкурба А.В. має 13 публікацій у цій базі (індекс Хірша – 1), д. мед. н. Голубовська О.А. – 2 публікації (індекс Хірша – 1).