Кафедра інфекційних хвороб

Наукова робота

Відповідальним за наукову роботу на кафедрі є к.мед.н., доцент – Корчинський М.Ч., клінічна база кафедри – інфекційне відділення КЛ№15 м.Києва (вул. Кирилівська,107)

Кафедра інфекційних хвороб НМУ завжди була широко відома завдяки своїй багатогранній науковій роботі. Її співробітниками був внесений вагомий вклад в науку про інфекційні хвороби. Багато їх наукових досліджень, проведених ще в перші роки існування кафедри, зберігають своє значення і в наші дні. На кафедрі виконали і успішно захистили докторські дисертації вчені, які в подальшому очолили кафедри в медичних ВУЗах інших міст:

 • Т.Т. Чорна (науковий консультант – професор А.С. Сокол, 1971р) очолила кафедру інфекційних хвороб Харківського медичного інституту;
 • А.І. Локай (науковий консультант – професор А.С. Сокол, 1971р) очолив кафедру біології Тернопільського медичного інституту;
 • Ж.І. Возіанова у 1989 р. очолила кафедру інфекційних хвороб Київського медичного інституту;
 • П.М. Козюк (науковий консультант – професор А.С. Сокол, 1989р) очолив кафедру інфекційних хвороб Полтавського медичного інституту;
 • Б.М. Дикий (науковий консультант – професор Ж.І. Возіанова, 1995р) став завідуючим кафедри інфекційних хвороб Івано-Франківського медичного інституту;
 • В.Н. Козько (науковий консультант – професор Ж.І. Возіанова, 1996р) став завідуючим кафедри інфекційних хвороб Харківського медичного університету;
 • Л.В. Мороз (науковий консультант – професор Ж.І. Возіанова, 2002р) стала завідуючою кафедри інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету;
 • О.К. Дуда (науковий консультант – професор Ж.І. Возіанова, 2008р) з січня 2010 року очолив кафедру інфекційних хвороб НМАПО імені П.Л. Шупика;
 • О.А. Голубовська (науковий консультант – професор Ж.І. Возіанова, 2009р) захистила докторську дисертацію за темою «Можливості контролю за перебігом та ефективністю лікування хронічного гепатиту С за допомогою неінвазивних методів діагностики», у 2009 р. очолила кафедру інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця.
 • А.В. Шкурба (науковий консультант – професор Ж.І. Возіанова, 2009р) захистив докторську дисертацію за темою «Можливості уніфікації за допомогою комп’ютерних програм діагностики та лікування різних варіантів вірусних гепатитів», у 2011 р. призначений на посаду професора кафедри інфекційних хвороб НМУ.

За результатами наукових досліджень по актуальних проблемах видані за останні 5 років 12 інформаційних листів і 5 методичних рекомендацій. Співробітники кафедри брали участь у розробці та рецензуванні Клінічних Протоколів діагностики та лікування ВІЛ – інфекції у дорослих та підлітків МОЗ України (2006 рік) діагностики та лікування гепатиту С у ВІЛ-інфікованих дорослих та підлітків (2008 рік), клінічного протоколу діагностики та лікування хронічних вірусних гепатитів, брали безпосередню участь у розробці Концепції стратегії дій Уряду України, спрямованих на запобігання поширенню гепатиту С на період до 2018 року та Національної програми забезпечення профілактики HCV – інфекції, допомоги та лікування HCV – інфікованих і хворих на ХГС на 2008 – 2018 роки.

Завдяки науковим розробкам співробітниками кафедри отримані за останні роки 8 патентів на корисну модель:

 1. Пат. №32829 України, (51) МПК (2006) А61В 8/00. Спосіб діагностики порушень васкуляризації печінкової паренхіми у хворих на хронічний гепатит С / Голубовская О.А.; Заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. – u200803500; заявл. 19.03.2008; опубл. 26.05.2008, Бюл. №10, 2008.
 2. Пат. №32831 України, (51) МПК (2006) А61В 8/00. Спосіб діагностики порушень кровообігу в периферичних судинах печінки у хворих на хронічний вірусний гепатит С із виходом в цироз / Голубовская О.А.; заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. – u200803501; заявл. 19.03.2008; опубл. 26.05.2008, Бюл. №10, 2008.
 3. Пат. №32830 України, (51) МПК (2006) А61В 8/00. Спосіб визначення порушення васкуляризації печінкової паренхіми у хворих на хронічний гепатит С на тлі стеатозу печінки / Голубовская О.А.; заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. – u200803500; заявл. 19.03.2008; опубл. 26.05.2008, Бюл. №10, 2008.
 4. Пат. №32831 України, (51) МПК (2006) А61В 8/00. Спосіб діагностики порушень кровообігу в периферичних судинах печінки у хворих на хронічний вірусний гепатит С із виходом в цироз / Голубовская О.А.; заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. – u200803502; заявл. 19.03.2008; опубл. 26.05.2008, Бюл. №10, 2008.
 5. Пат. №35695 України, (51) МПК (2006) А61В 8/00. Спосіб діагностики порушень кровообігу у дрібних судинах печінки при її дифузних захворюваннях. / Возианова Ж.И., Голубовская О.А.; заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. – u200808977; заявл. 09.07.2008; опубл. 25.09.2008, Бюл. №18, 2008.
 6. Пат. №36417 України, (51) МПК (2006) А61К 36/00 А61В 10/00. Спосіб лікування тромбоцитопенії у поєднанні з вірусним гепатитом / Добрянський Д.В., Голубовська О.А., Карюк Ж.О., Печінка А.М.; заявник та патентовласник: ТОВ «Інститут здоров’я нації» u200806427; заявл. 14.05.2008; опубл. 27.10.2008, Бюл. №20, 2008.
 7. Патент на корисну модель №35659 “Спосіб диференціальної діагностики холестатичної жовтяниці і механічного компонента при вірусних гепатитах” / Шкурба А.В. заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. – 25.09 2008, Бюл. №18, 2008 р.
 8. Пат. № 69886 України, МПК (2012.01) A61B 8/00, u201200978. Спосіб визначення наявності стеатозу печінки у хворих на хронічний гепатит с / Голубовська О.А., Пронюк Х.О.; заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. – Бюл. №9, 2012 р.

Важливими напрямками наукової діяльності кафедри на теперішній час є виконання ініціативно-пошукових науково-дослідних робіт «Особливості ведення хворих з невідкладними станами в клініці інфекційних хвороб» та «Особливості перебігу вірусних уражень печінки різної етіології». Також кафедра займається проблемами медицини подорожей, хвороб мандрівників, тропічних інфекцій, “дитячих” інфекцій у дорослих, гельмінтозів, інфекційних уражень нервової системи.

Успішно проведені кафедрою інфекційних хвороб науково-практичні конференції з міжнародною участю:

 1. «Сучасність та інфекції», присвячена 85-річчю кафедри інфекційних хвороб НМУ 10.11 2010 р.;
 2. «Вірусні гепатити у практиці лікарів-інтерністів: епідеміологія, діагностика, лікування та профілактика» 12.05 2011 р.
 3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Профілактика інфекційних захворювань», 29 жовтня 2013 р.
 4. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики. профілактики та лікування інфекційних захворювань», 14.05.2014р.
 5. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні технології у діагностиці та лікуванні інфекційних хвороб. Проблеми медицини тропіків та подорожей», присвячена 90-річчю кафедри інфекційних хвороб, 28-29.10.2015р.
 6. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання інфекційної патології і тропічної медицини», присвячена 130-річчю Зюкова А.М. 10. 2016 р.
 7. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної інфектології. Медицина подорожей» до 100-річчя з дня народження професора Сокол О.С. 09.10. 2019 р.

За останні 3 навчальні роки співробітники кафедри зроблено 96 наукових доповідей на різного рівня науково-практичних конференціях з міжнародною участю, симпозіумах, конгресах та з’їздах, опубліковано 43 наукові тези у різних збірках, 53 наукові статті у виданнях, визнаних ВАК України фаховими, 33 наукові статті в інших фахових виданнях . За останній навчальний рік студенти НМУ, проводячи дослідження на кафедрі інфекційних хвороб, опублікували 6 наукових робіт в різних конференціях.

З 1998 року кафедра задіяна у виданні наукового журналу «Сучасні інфекції», що включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт, з 2012 року – «Клиническая инфектология и паразитология (международный научно-практический журнал )», головним редактором яких нині є зав. кафедри інфекційних хвороб, професор Ольга Анатоліївна Голубовська.

 

Виконання ініціативно-пошукових НДР

 

п/п

Назва теми № реєстрації Терміни виконання роботи
1 2 3 4
1 «Проблема коінфекції ВІЛ та інших інфекційних захворювань в сучасних умовах» 0110U002341 11.01 2014р.- 31.12 2017 р.
2 «Особливості діагностики та лікування хронічного гепатиту С з різною супутньою патологією» 0110U002337 1.02 2014 р – 31.12 2017р.
3 «Особливості діагностики та лікування найбільш актуальних в Україні гемоконтактних та трансмісивних інфекційних хвороб»  0118U001216 01.02.2018-31.12.2020

 

 

 

Виконання НДР за держзамовленням

 

п/п

Назва теми Терміни виконання роботи

(поч.-закінч.)

1 2 4
1 «Розробка системи протидії поширенню соціально-небезпечних гемоконтактних вірусних інфекцій на рівні первинної медичної допомоги в контексті охорони громадського здоров’я України» (за держзамовленням МОЗ, спільно з Українським тренінговим центром сімейної медицини) 2018-2020 роки,

№ 2301020

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ