Кафедрa судової медицини та медичного права

Студентський науковий гурток

Студентський науковий гурток кафедри судової медицини та медичного права

stud1

 

Інформація про студентський науковий гурток:

 

Засідання відбуватиметься відповідно до графіку засідань гуртка у приміщенні кафедри судової медицини та медичного права за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 5. Форма участі: аудиторно-дистанційна.

 1. Загальна інформація про СНГ

1.1. Контактні дані 

Табл. 1

Науковий керівник
ПІБ Бондар Станіслав Степанович
Науковий ступінь Кандидат медичних наук
Посада Доцент
Моб. тел. 0990760941
Електронна адреса radnob70@gmail.com
Староста
ПІБ Пилипенко Марина Володимирівна
Курс, група, факультету 3 курс, 11227, Медичний факультет № 2
Моб. тел. 0664246972, 0938948381 (Телеграм)
Електронна адреса yagodamarina777@gmail.com 
СНГ у соціальних мережах (якщо є)
Посилання у Facebook, кількість підписників
Посилання у Instagram, Telegram, кількість підписників https://t.me/+EvaJeEorpvExYjgy

104 підписники

Електронна адреса sm@nmu.kiev.ua

 

1.2. Перелік гуртківців

Табл. 2

ПІБ Факультет Курс Група
Максимова Катерина Дмитрівна  М1 4 10114
Арсієнко Дар’я Романівна М1 5 9102
Коваленко Софія Олегівна М1 4 10114
Марголіс Віола Олександрівна М2 6 8232мс
Соляник Дар’я Ростиславівна М2 5 9204
Кривошеєва Ірина М1 1 13110
Баштовий Олександр Володимирович М1 3 11133мс
Назарова Надія М1 4 10126
Гришина Валерія Локі М1 1 13122
Колеснік Аріна Володимирівна Лікар-інтерн (патологічна анатомія)
Білик Тетяна Віталіївна М2 1 13218
Літвін Віталій Володимирович М1 1 13118
Гуз Софія М2 1 13208
Лунга Анна Юріївна М2 1 13208
Іванкіна Ольга Олександрівна М2 2 12236
Разумна Карина Дмитрівна М2 5 9216
Власова Ганна Вікторівна Лікар-інтерн (патологічна анатомія)

 

 

План роботи студентського наукового гуртка кафедри судової медицини та медичного права у 2023-2024 н.р.

Перелік запланованих засідань у 2023/2024 н.р.

Тема засідання Дата проведення Виступаючі Місце проведення
1. Організаційні питання, визначення тематики. Вибори старости гуртка. Ураження судин при ін’єкційному вживанні наркотичних засобів, які були призначені для внутрішнього застосування та/або були виготовлені кустарним методом – клінічні випадки 25.09.2023 Власова Ганна Вікторівна Google Meet
2. Вогнепальна та вибухова травми. Сучасні види озброєння. Як формувати мету та завдання дослідження. Поняття про нульову гіпотезу та контрольну групу 30.10.2023 Марголіс Віола Олександрівна Вул. Мечникова, 5, Google Meet
3. Аналіз серійних злочинців по характеру здійснення вбивств 27.11.2023 Іванкіна Ольга Олександрівна Вул. Мечникова, 5, Google Meet
4. Процесуальні основи роботи судових медиків. Порівняння з європейськими/американськими стандартами. Збір матеріалу, статистична обробка результатів дослідження 25.12.2023 Іванкіна Ольга Олександрівна, Пилипенко Марина Володимирівна Google Meet
5. Вплив різних груп наркотичних засобів на організм людини та їх діагностика. Актуальні питання, принципи та організація клінічних досліджень та судово-.медичних 29.01.2024 Літвін Віталій Володимирович Вул. Мечникова, 5, Google Meet
6.  Порівняняльна характеристика смертельних cуїцидальних ушкоджень  із вбивствами. Написання тез доповідей,. Принцип IMRAD. Структура наукової статті 26.02.2024 Лунга Анна Юріївна Вул. Мечникова, 5, Google Meet
7. Аналіз випадків смертельних травм при різних видах автотравми 25.03.2024 Разумна Карина Дмитрівна Вул. Мечникова, 5, Google Meet
8. Особливості судово-медичної експертиза  смерті новонародженних та дітей 1-ого року життя. Правила підготовки презентації доповіді. 29.04.2024 Арсієнко Дар’я Романівна Вул. Мечникова, 5, Google Meet
9. Обговорення кіноматеріалів про роботу судово-медичних експертів 27.05.2024 Соляник Дар’я Ростиславівна Вул. Мечникова, 5, Google Meet
 • окремо необхідно виділити спільні із іншими СНГ засідання

 

Керівник гуртка: доцент Бондар Станіслав Степанович.

Контакти: 099 0760941, radnob70@gmail.com

 

 

 

09.12.2022 року керівник гуртка доцент Бондар С.С. разом із студенткою медичного факультету №4 Пилипенко М.В. взяли участь у IV Міжнародній студентській науковій конференції “Сучасні аспекти та перспективні напрямки розвитку науки” (м. Ужгород)”.

 

МАТЕРІАЛИ КНФЕРЕНЦІЇ – ТЕЗИ

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2020 року на кафедрі судової медицини та медичного права відбулось засідання на тему: «Епідеміологічна, клінічна та патоморфологічна оцінка COVID-19 стосовно роботи судово-медичних експертів». Вступне слово було надане модератору засідання, керівнику гуртка судової медицини Федоровій Олені Анатоліївні. Була висвітлена тема епідеміологічних особливостей поширення інфекції, характеру роботи лікарів судово-медичних експертів та лікарів загальної практики в умовах пандемії; наголошено на дотриманні основних санітарно-гігієнічних правил.

 

 

Першою була доповідь співробітника кафедри, лікаря судово-медичного експерта, Волобуєва Олександра Євгеновича стосовно диференційної діагностики, патоморфологічних особливостей пневмоній.

 

Ним були продемонстровані фотографії розтинів тіл хворих, що померли внаслідок бактеріальних та вірусних пневмоній.

 

Макропрепарати чітко відображали зміни в легенях: у випадку бактеріальних плевропневмоній студентам була продемонстрована стадія сірого опеченіння, при якій легені були тьмяними, печінкової консистенції, сірого кольору з серозно-гнійним ексудатом. При вірусних, COVID-19 асоційованих пневомніях, легені були яскраво-червоними з характерними змінами у паренхімі (внаслідок РДС-синдрому та коагулопатії, що макроскопічно проявлялася ділянками інфаркту, масивними геморагіями).

 

 

Наступною доповіддю була доповідь старости гуртка, студентки 6 курсу, Холодової Маргарити Ігорівни про макро- та мікроскопічні зміни в органах і системах при COVID-19 вірусній інфекції. Студенти-гуртковці мали змогу пересвідчитись в явищі генералізованого мікротромбозу на прикладі продемонстрованих мікро- та макрофотографій; побачити характерні для РДС-синдрому гіалінові мембрани, явища плоскоклітинної метаплазії та здебільшого фібринові тромби в легеневих судинах. Були також продемонстровані зміни у печінці (макростеатоз), нирках (мікротромбози, гострий тубулярний некроз), серці (незапальні міокардити з вакуольною дистрофією КМЦ), наднирниках, яєчку (мікротромбози) , селезінки (збіднення Т-залежної, периартеріальної зони, та гіперплазія мантійної), кістковому мозку (показана велика кількість мегакаріоцитів).

 

 

Студентам були показані інструментальні методи обстеження: ЕКГ, рентген ОГК та КТ двох клінічних випадків.

Останніми були показані електронні мікрофотографії з ідентифікацією 100-нанометрової вірусної частинки, що знаходилась в цитоплазмі ендотеліальної клітини ниркових клубочків.

Присутні слухали доповіді з надзвичайною цікавістю.

Обговорення теми викликало жваву дискусію.

 

 

 

 

11.12.2019 р. на кафедрі судової медицини та медичного права  НМУ імені О.О. Богомольця, в рамках проведення наукового форуму «Правові засади  забезпечення  права людини на життя і здоров’я»,  було проведено сумісний судово-медично-юридичний навчальний квест «Межі компетенції лікаря та юриста під час відтворення обстановки та обставин події», в якому прийняли участь студенти-гуртківці НМУ та студенти-юристи  ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж».

Відтворення обстановки та обставин подій є слідчими діями (слідчим експериментом), в яких приймають участь юристи та спеціалісти в галузі судово-медичної експертизи.

Тому, основними завданнями квесту стало: надбання поглиблених знань з предмету та відпрацювання практичних навичок у студентів.

Команду лікарів представляли члени студентського наукового гуртка кафедри судової медицини та медичного права: Ясницька Е., Кашапова Н., Холодова М.; команду юристів склали члени СНТ коледжу Федорова С. та Дерій М. Допомагали командам асистент кафедри судової медицини та медичного права, юрист О.Є. Волобуєв та запрошений гість – зав. Переяслав-Хмельницьким міжрайонним відділенням СМЕ Полюк Н.

 

Проведення слідчого експерименту з відтворення обстановки та обставин події

 

Узагальнення результатів слідчої дії

 

 

В результаті квесту, спеціалісти в галузі судово-медичної експертизи дійшли висновку про те, що затриманий неправильно відтворює механізм спричинення тілесних ушкоджень, а юристи впевнились в тому, що затриманий, насправді, непричетний до скоєного вбивства.

 

 

Таким чином, квест був успішно пройдений і перемогла дружба між студентами-медиками та юристами!

 

 

На фото(зліва вправоруч): ас. кафедри судової медицини та медичного права, судово-медичний експерт,  юрист Волобуєв О.Є., студенти юридичного факультету ОКР «Молодший спеціаліст» ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж» Дерій М. та Федорова С., староста наукового гуртка кафедри Ясницька Е., члени наукового гуртка кафедри, студентка 1-го медичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця Кашапова Н. та студентка 2-го медичного факультету Холодова М.;  модератор, к.мед.н.,  ас. кафедри Федорова О.А., зав. Переяслав-Хмельницьким міжрайонним відділенням СМЕ Полюк Н.

 

 

 

30 жовтня 2019 року на кафедрі судової медицини та медичного права НМУ ім.О.О.Богомольця було проведене друге в цьому навчальному році засідання гуртка ,яке було присвячене таким актуальним темам : «Окремі питання судово-медичної  експертизи наркотичного сп’яніння. Невідоме про вейп». Преамбулою засідання була промова керівника гуртка судової медицини к.м.н. Федорової Олени Анатоліївни про особливості різних видів залежностей. Після цього староста гуртка Ясницька Еліна Георгіївна ознайомила аудиторію з поняттям судово-медичної токсикології,фізичними властивостями та умовами дії отрут на історичному прикладі «невдалого» отруєння Распутіна та на прикладі резонансного отруєння Сергія Скрипаля. Надалі студентів чекало знайомство з медичною класифікацією наркотичних речовин та принципом їх дії на організм людини на прикладі активації симпатичної та парасимпатичної систем. Заключенням доповіді був клінічний випадок з практики Еліни Георгіївни про небезпечність та недоцільність використання  інноваційних БАДів ,до складу яких входить екстракт коноплі при деяких неврологічних  та іммунодефіцитних  захворюваннях. Наступною частиною засідання був клінічний випадок «гострої еозинофільної пневмонії в результаті неконтрольованого використання електронних цигарок» ,про який розповіла модератор засідання Федорова Олена Анатоліївна. Заключенням програми засідання були клінічні судово-медичні випадки наркотичного сп’яніння з практики Олени Анатоліївни та обговорення організаційних моментів. Дякуємо всім,хто завітав до нас,сподіваємося побачити вас у наступному місяці!

 

 

 

 

 

25 вересня 2019 року на кафедрі судової медицини та медичного права НМУ ім.О.О.Богомольця було проведене перше організаційне засідання гуртка ,яке було присвячене таким актуальним темам : «Диференційна діагностика післясмертних та зажиттєвих пошкоджень» та «Спірні моменти травми від дії гострих предметів». На початку заняття староста гуртка Ясницька Еліна Георгіївна розповіла про базисну діагностику прижиттєвих пошкоджень, та як їх диференціювати від післясмертних. Диференційну діагностику було проведено між ранніми посмертними та агональними зажиттєвими пошкодженнями на прикладі клінічних судово-медичних випадків аспіраціі  крові з пошкодженнь різної локалізації,опіків дихальних шляхів, а також на прикладі післясмертних крововиливів  при гемофіліі та умисних  зажиттєвих пошкодженнь. Модератор засідання к.м.н. Федорова Олена Анатоліївна розповіла з своєї практики судово-медичного експерта клінічний випадок смерті «необачність на виробництві» ,що стало епілогом цієї доповіді. Наступною темою засідання була доповідь Холодової Маргарити на тему: «Дослідження пошкоджень від дії гострих предметів» та «Визначення ступеню тяжкості тілесних пошкоджень» на прикладі клінічних випадків пошкоджень від дії різних видів холодної зброї. Аудиторії було презентовано декілька ситуаційних задач з ілюстраціями пошкоджень, де кожен студент мав змогу уявити себе спеціалістом на припустити можливу дію того чи іншого «знаряддя вбивства». Засідання відбулося дуже динамічним та інтерактивним,за що дякую всім ,хто завітав до нас на кафедру! P.S: на першому фото макропрепарат забитої рани від дії тупого предмету.

 

 

 

20 червня 2019 р. на кафедрі судової медицини та медичного права НМУ імені О.О. Богомольця відбулось чергове та  останнє у цьому році засідання ,що було присвячене таким актуальним темам: «Розбір актуального судово-медичного випадку інсценування смерті.Сучасні аспекти діагностики утоплення. Диференційна діагностика сумнівних ознак асфіксії та інших можливих причин смерті.»

Своєрідним «ліричним вступом» засідання була доповідь Ясницької Еліни Георгіївни на тему « Інсценування смерті»,де присутні ознайомилися з історією виникнення псевдоциду як способу покінчити з усіма проблемами та його ,так би мовити ,«засновниками» – Кристофером Марло,Олександром Успенським, Кеном Кізі та інш. Далі аудиторії було наведено патогномічні ознаки зажиттєвих та посмертних уражень тіла людини за обставин пожежі та її сучасні аспекти діагностики ( дослідження золи решток,рівня карбоксигемоглобіну та інш.) Другою частиною засідання стало ознайомлення з патогномічними ознаками істинного утоплення ,було наведено ілюстрації утоплення та інших видів асфіксій. Студенти мали змогу диференціювати характерні плями Лукомського-Рассказова з плямами Тардьє при удушенні петлею та повішанням,а також інші ознаки. В кінці доповіді ми провели розбір судово-медичного клінічного випадку інсценування утоплення. Третьою частиною засідання була доповідь Холодової Маргарити на тему: «Диференційна діагностика сумнівних ознак асфіксії та інших можливих причин смерті.». Аудиторії було презентовано фотографії різних незвичайних видів асфіксій та нові сучасні підходи до їх діагностики.

P.S.: на фотографії макропрепарат (зліва направо) 1-асфіксія горохом 2- «руки прачки» 3 – асфіксія хутром.

 

 

 

 

23 травня 2019 р. на кафедрі судової медицини та медичного права НМУ імені О.О. Богомольця відбулась научно-практична  міждисциплінарна конференція :”Проблемні питання судово-медичної та правової практики” за участю судових медиків, юристів ,медичних психологів та членів гуртка  кафедри. Засідання круглого столу надало можливість учасникам поділитися своїм досвідом,розкрити актуальні питання проблематики сучасної медицини та шляхи щодо їх вирішення. Ми мали змогу подивитися на кримінальний світ під іншим кутом та пізнати для себе щось нове. Хотілося б подякувати  нашому дорогоцінному куратору Федоровій Олені Анатоліївні за підтримку та натхнення ,а також привітати наших гуртковців з дебютом!

 

 

 

28 березня 2019 року відбулось чергове засідання СНГ судової медицини та медичного права НМУ ім.О.О.Богомольця,що було присвячене таким актуальним темам : «Судова токсикологія. Розбір актуального клінічного судово-медичного випадку резонансного отруєння» та «Судово-медичні аспекти ексгумації»

Прологом засідання була доповідь  Ясницької Еліни Георгіївни на тему «Судова токсикологія»,де всі мали змогу ознайомитись з класифікацією отрут та діагностикою отруєнь. Були наведені патоморфологічні зміни слизових оболонок(ерозії,виразкування),шкірних покривів(зміна кольору,опіки з утворенням характерних струпів) та зміни внутрішніх органів ,що спричинили різні отрути.

Аудиторії були презентовані зображення дії отрут на організм людини та надана можливість диференціювати коагуляційний некроз(отруєння кислотами) від коллікваційного(отруєння лугами). Також була ілюстрація парадоксальних яскраво-червоних плям на тілі померлого та запропоновано слухачам припустити отруту,що викликала ряд  таких патологічних змін.

Роль експерта в даній вікторині виконувала Ясницька Еліна Георгіївна.

Наступною частиною доповіді був  розбір клінічного судово-медичного випадку резонансного отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки,де ми розібрали дію нейропаралітичної отрути «Новичок» та умови,за яких постраждалі залишилися живими.

Другою частиною засідання була доповідь Внукова Олексія Романовича на тему :« Судово-медичні аспекти ексгумації»,яка ознайомила всіх присутніх з поняттям ексгумації,її класифікацією та порядком проведення згідно КПК України.  Цікавою частиною доповіді були  фактори,що визначають темп і характер змін трупа після поховання ,а також особливості огляду потерпілого,його одягу та речей. Завершальною кульмінацією засідання слугував судово-медичний випадок модератора та відмінного експерта Федорової Олени Анатоліївни про злочинну багаторазову ексгумацію тіла 16ти річної дівчинки.

P.S. на першому фото макропрепарат коагуляційного опіку стравоходу,шлунку та початкового відділу тонкого кишечника азотною кислотою(визначається характерний жовтий струп)

 

 

27 лютого 2019 року на кафедрі судової медицини та медичного права НМУ ім.О.О.Богомольця пройшло засідання гуртка ,яке було присвячене таким актуальним темам : «Судово-медичні аспекти практичної діяльності лікаря-хірурга» та «Діагностика прижиттєвого та посмертного розчленування тіла» .

На початку заняття доповідач Внуков Олексій Романович розповів про юридичну відповідальність,яку несуть сучасні лікарі та про її роль у практиці  лікаря-хірурга,а також розкрив питання про «оборонну медицину». Модератор засідання к.м.н. Федорова Олена Анатоліївна розповіла з своєї практики судово-медичного експерта випадки  жорстоких вбивств з розчленуванням тіла померлої за невідомих обставин,що стало преамбулою засідання . Наступною темою засідання була доповідь старости СНГ судової медицини  Ясницької Еліни Георгіївни на тему : «Діагностика прижиттєвого та посмертного розчленування тіла». Першою частиною доповіді було знайомство з макроскопічною та мікроскопічною диференційною діагностикою прижиттєвих та посмертних травм.

На другій частині доповіді аудиторії були представлені ілюстрації вбивств з особливою жорстокістю та було запропоновано припустити (по характеристиці ,що була наведена вище) ,чи травми та ураження були нанесені жертві прижиттєво або ж посмертно. Роль експерта в даній вікторині виконувала Ясницька Еліна Георгіївна з допомогою досвідченого фахівця судової медицини – Федорової Олени Анатоліївни. Ми намагалися створити  сприятливі умови ,в яких  кожен мав змогу відчути себе експертом .

Заключною частиною був судовий-медичний розбір загадкових обставин смерті 9-річної Мар’яни Захарук,понівечене тіло якої було знайдено неподалік від її будинка.

В ході якого ми переконались,що треба бути обережними та обачливими по відношенню до незнайомих нам людей!

Засідання виявилось надзвичайно продуктивним та інтерактивним.

 

 

12 грудня 2018 р.

Передноворічне організаційне засідання  гуртка судової медицини.

«In pace scientiae florunt».

 

 

 

23.11.2018 року в рамках проведення в НМУ імені О.О. Богомольця Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Annual Young Medical Scientists’ Conference 2018» на кафедрі судової медицини та медичного права НМУ керівником СНГ кафедри, кандидатом медичних наук Федоровою О.А. було проведено майстер-клас за темою: «Алгоритм дій лікаря будь-якого фаху при обстеженні пацієнта – жертви фізичного насилля», у якому взяли участь викладачі та студенти СНГ кафедри судової медицини та медичного права НМУ, юридичного факультету ПВНЗ «Фінансово-правовий колледж», а також студенти юридичного факультету Національного авіаційного університету.

 

 

 

Заключне засідання студентського наукового гуртка кафедри судової медицини та медичного права НМУ (31.05.2018 року)

 

28.03.2018 року відбулось чергове засідання гуртка студентів та молодих науковців кафедри судової медицини НМУ імені О.О. Богомольця, на тему: «Судово-медична діагностика станів зміненої свідомості». Під час проведення засідання студентського гуртка відбувся перегляд відеозаписів, які демонструють клінічні ознаки станів зміненої свідомості. Після перегляду відбулося обговорення проблемних питань з теми засідання гуртка та виступи студентів-гуртківців і лікарів-інтернів з наступними доповідями: «Судово-медична оцінка небезпеки станів зміненої «дизайнерськими» наркотиками свідомості» (М. Калиновська), «Оманлива «крутизна» (С. Федорова), «Наслідки наркоманії в стоматологічній практиці» ( А. Федорова), «Методи запобігання розповсюдженню наркотиків «Space»» (О. Внуков).

 

 

Збори студентського гуртка 2017 рік

 

Наукові заходи кафедри судової медицини та медичного права в 2016-2017 р.р., в яких приймали участь студенти наукового гуртка

 

 

Наукові та науково-практичні заходи  2016-2017 р.р., в яких приймали участь студенти наукового гуртка

 

Круглий стіл (12 травня 2016): «Теорія і практика судової експертизи» в Національній академії внутрішніх справ

Міжнародна науково-практична конференція (вересень 2016): «Научная дискуссия. Вопросы медицины», Москва.

 

Звіт про роботу гуртка в 2015-2016 р. р.

24.09.15 р. – обговорення планів роботи гуртка: Коломієць А.А., Кирилюк О.В., Обуховська  Д.В., Роман Д.В.

29.10.15 р. – Коломієць А.А.  доповіла про хід виконання кристалографічного дослідження опікової шкіри.

Кирилюк О.В. доповіла про вплив лікарських засобів на результати кристалографічного дослідження пацієнтів дитячого віку з нейрохірургічною травмою;

26.11.2015 р. – Березинець О. доповіла про І етап виконання фрагменту планової кафедральної роботи по вивченню насильницької смертності  населення м. Києва;

24.12.15 р. – доповідь студентки  Федорової А. про актуальні питання судової стоматології у світовій практиці, про необхідність відокремлення стоматологічного

напрямку в курсі медичного права.

Доповідь  Григор’євої М.Ю. про можливі помилки в практиці судово-психіатричного експерта.

28.01.16 р. – доповідь Калиновської М.С. про особливості дії на організм «дізайнерської наркоманії».

Доповідь Лупаренко В.І. про можливість застосування знань з судової медицини в практиці лікарів Збройних Сил.

25.02.16 р.  ‑ доповідь студентки  Федорової А.В. про актуальні питання –  лікарські помилки в хірургічній та терапевтичній практиці стоматології та види кримінальної відповідальності за лікарські помилки.

31.03.16 р. –  доповіді всіх присутніх гуртківців з власними пропозиціями стосовно розробки робочої таблиці та затвердження її єдиної форми.

28.04.16 р. ‑  доповіді Маміної А.В. та Фальковської А.В. про типові  лікарські помилки  в реанімаційній та акушерсько-гінекологічній практиці.

26.05.16 р. –  доповідь О.В. Жук про судово-медичну дифдіагностику летальних випадків аутоасфіксофілії з суїцидами.

Участь студентів-гуртківців в наукових заходах

 

 1. У 2015-2016 навч. р. – в проведенні Всеукраїнської студентської конференції на тему: «Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» за участю студентів НМУ імені О.О. Богомольця, Навчально-наукового юридичного інституту НАУ, Київського професійно-педагогічного коледжу ім. Антона Макаренко:

О.Г. Березинець, М.Ю. Григор’єва, С.Н. Калініна, М.С. Калиновська, А.А. Коломієць, А.В. Мамина, К.А. Селіверстова, А. Фальковская, А.В. Федорова.

 1. У 2015-2016 навч. р. – в круглому столі (12 травня 2016): «Теорія і практика судової експертизи» НАВС – А.А. Коломієць: Розробка нових діагностичних методик для теорії та практики судово-медичних експертиз трупів.
 2. У 2016-2017 навч. р. в міжнародній науково-практичній конференції «Научная дискуссия. Вопросы медицины» – О.В. Жук: Судебно-медицинские аспекты аутоасфиксофилии и диагностика аутоэротической смерти.
 3. У 2016-2017 навч. р. в Всеукраїнській студентській конференції на тему:  «Роль судово-медичної експертизи при визначенні юридичної відповідальності медичних працівників» за участю студентів НМУ імені О.О. Богомольця, Дніпропетровського національного  університету ім. Олеся Гончара, Навчально-наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ (27 грудня 2016 р.):

М.Ю. Григор’єва, С.Н. Калініна, А.В. Мамина, К.А. Селіверстова, А. Фальковская, А.В. Федорова.

Публікації гуртківців у 2015-2017 навчальних роках

 1. Березинець О.Г. (студ. 7 гр. 5 курсу 3 медичного ф-ту) Порівняльний аналіз насильницької та ненасильницької категорії смерті серед населення України за 2005-2014 роки / Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету : тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін»]. Київ, 2016. – С. 13-16.
 2. Березинець О.Г. (студ. 7 гр. 5 курсу 3 медичного ф-ту) Порівняльний аналіз насильницької та ненасильницької категорії смерті серед дітей до 1 року в Україні за 2005-2014 роки / Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету : тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» ]. Київ, 2016. – С. 16-18.
 3. Григор’єва М.Ю. (студ. 8 гр. 5 курсу медичного ф-ту) Аналіз експертних помилок в діяльності судово-психіатричного експерта / Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету : тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» ]. Київ, 2016. – С. 26-28.
 4. Калініна С.Н., (студ. 9 гр. 5 курсу 2 медичного фак-ту) Критерии судебно-психиатрического определения невменяемости подозреваемого, больного шизофренией / Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету : тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» ]. Київ, 2016. – С. 55-58.
 5. Калиновська М.С. (студ.8 гр. 4 курсу 3 медичного ф-ту) Судебно-медицинский анализ проблемы «дизайнерской наркомании» на примере курительных смесей «Spice» Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету :  тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» ]. Київ, 2016. – С. 52-55.
 6. Коломієць А.А. (студ. 12 гр. 6 курсу 1 медичного фак-ту) О проблеме установления прижизненности ожоговой травмы / Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету : тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін»]. Київ, 2016. – С. 72-74.
 7. Маміна А.В. (студ. 9 гр. 5 курсу 2 медичного ф-ту) Судебно-медицинский анализ некоторых недочетов в реанимационной практике / Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету : тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» ]. Київ, 2016. – С. 97-99.
 8. Селіверстова К.А. (студ. 8 гр. 5 курсу 2 медичного фак-ту) Проблемні питання лікарських помилок хірургічного профілю в Україні / Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету : тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» ]. Київ, 2016. – С. 126-127.
 9. Фальковская А.В. (студ. 8 гр. 5 курсу 2 медичного фак-ту) Анализ неблагоприятных исходов в акушерко-гинекологической практике, пути повышения качества и эффективности оказания медицинской помощи / Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету :  тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» ]. Київ, 2016. – С. 132-136.
 10. Фальковская А.В. (студ. 8 гр. 5 курсу 2 медичного фак-ту) Эффективности применения иммунохроматографического теста «seratec psa semiguant» в сравнительном анализе методик, направленных на определение доказательного наличия спермы на вещественных доказательствах / Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету :  тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» ]. Київ, 2016. – С. 137-141.
 11. Федорова А.В. (студ. 17 гр. 5 курсу стоматологічного фак-ту) Лікарські помилки в стоматології / Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету : тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» ]. Київ, 2016. – С. 141-143.
 12. Федорова А.В. Необхідність перегляду мір відповідальності для лікарів-стоматологів за неякісне лікування зубів / Мат-ли студ. конф.

[Роль судово-медичної експертизи при визначенні юридичної відповідальності медичних працівників]. Київ, 2016. – 88-91.

 1. Федорова А.В. (студ. 17 гр. 5 курсу стоматологічного фак-ту) Види відповідальності за лікарські помилки / Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету :  тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» ]. Київ, 2016. – С. 144-146.
 2. Федорова О.А., Жук О.В. (студ. 22 гр., 6 курсу 2 медичного фак-ту) Судебно-медицинские аспекты аутоасфиксофилии и диагностика аутоэротической смерти / Сб. ст. по мат-лам LII-LIII междунар. науч.-практ. конф. «Научная дискуссия. Вопросы медицины» /  № 8 –  9(39). М., – Изд. «Интернаука», 2016. – С. 70-73. (РИНЦ)
 3. Федорова О.А., Коломієць А.А. Розробка нових діагностичних методик для теорії та практики судово-медичних експертиз трупів / Матеріали круглого столу (12 травня 2016): «Теорія і практика судової експертизи»: НАВС, ННІПФЕКП. – Київ. – 2016. C. НАВС, ННІПФЕКП. – Київ. – 2016. – C. 328-330.

 

 

Учасники міжнародного конгресу НМУ в 2015 р

 clip_image009

Гуртківці: Обуховська Д., Кирилюк О., Коломієць А.

 

Поточна робота гуртківців

 clip_image011_0001clip_image013_0001

Статистична обробка та аналіз смертності населення м. Києва у 2006 році (ас. Федорова О.А. та студенти: Жук О., Коломієць А., Обуховська Д.)

 

clip_image015_0000clip_image017_0000

Проведення кристаломорфологічного аналізу біоматеріалу пацієнтів з ЧМТ (Відповідальна – О. Кирилюк)

 clip_image019_0000clip_image021_0000

Підготовка до написання тез за результатами аналізу суїцидів серед молодого населення м. Києва (Д. Роман)

 

clip_image023clip_image025_0000

Вчимось правильно описувати тілесні ушкодження

Фотозвіт засідання гуртку

Гість гуртка – професор кафедри криміналістики і судової медицини НАВС В. Стеблюк знайомить присутніх (зав. кафедрою проф. Б.В. Михайличенко, керівник гуртка ас. О.А. Федорова та члени гуртка) з власною методикою дослідження пошкоджень від дії гострих предметів:

clip_image027_0000clip_image029_0000

Засідання гуртка, присвячене вивченню особливостей ушкоджень, спричинених власною рукою:

clip_image031_0001

На засіданні, присвяченому вивченню різноманітних аспектів суїцидів:

clip_image033_0000

Виступи гуртківців на конгресах, конференціях, засіданнях гуртку

clip_image035_0000

«Аналіз насильницької смерті по м. Києву у 2006 році» (Коломієць А.)

clip_image037_0000

«Аналіз насильницької смерті дітей до року по м. Києву у 2006 році» (Обуховська Д.)

clip_image039_0000

«Особливості проведення судово-медичних експертиз чоловіків, підозрюваних у скоєнні статевих злочинів» (Роман Д.)

Розбір студентами-гуртківцями медико-психологічного факультету психологічних причин скоєння суїцидів:

clip_image041_0000

Розбір студентами-гуртківцями соціальних причин скоєння суїцидів:

clip_image043

Підготовка презентацій гуртківців до наукової конференції«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін»:

 clip_image045

Виступ А. Коломієць на науковому міжнародному конгресі студентів та молодих науковців НМУ: ««Вплив етилового алкоголю на показник насильницької смерті населення віком до 30 років у м. Києві в 2007 році»:

clip_image047

Виступ Д. Обуховської на науковому міжнародному конгресі студентів та молодих науковців НМУ: «Чи винен трамадол?»:

clip_image049

Виступ О. Кирилюк на науковому міжнародному конгресі студентів та молодих науковців НМУ: «Кристалографічне дослідження пацієнтів дитячого віку з нейрохірургічною травмою»:

clip_image051

Презентація « Необхідність відокремлення в окрему галузь судово-медичної експертизи судової стоматології» (А. Федорова):

clip_image053

Нагороди гуртківців

clip_image055clip_image057

Головоломки для допитливих

А тепер, для всіх допитливих гуртківців та тих, хто вирішив присвятити свій професійний шлях судово-медичній експертизи, пропонуємо пройти кілька тестів для встановлення власної профпридатності:

І. А. Перевірте себе, в якості кого Вас можуть залучити до огляду трупа на місці його виявлення, якщо Ви не є лікарем-судово-медичним експертом:

– фахівець в галузі судової медицини,

-лікар-експерт,

– лікар-судово-медичний експерт.

Б. Перевірте себе, в якості кого Вас можуть залучити до огляду трупа на місці його виявлення, якщо Ви є лікарем-судово-медичним експертом:

– фахівець в галузі судової медицини,

-лікар-експерт,

– лікар-судово-медичний експерт.

ІІ. Уявіть себе в складі слідчо-оперативної групи на місці даної події. Про які особливості свідчить обстановка на місці виявлення трупа?

clip_image059

Рис.1 Загальний вигляд обстановки на місці виявлення трупа гр-ки Н.

ІІІ. Які додаткові методи досліджень ми можемо застосувати в випадку, проілюстрованому на рис.1?

clip_image061clip_image063

Рис. 2 Додаткові методи досліджень трупа та речових доказів

ІІІ. Що таке «ругопалатинографія» і яким чином вона може допомогти в розслідуванні злочинів проти життя та здоров’я людини?

clip_image065IV. Чим і як необхідно ілюструвати «Висновок експерта»?

clip_image067