Кафедрa судової медицини та медичного права

Співробітники кафедри

 

СЕКЦІЯ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ

 

Михайличенко

Борис Валентинович

доктор медичних наук, професор

Завідувач кафедри судової медицини та медичного права Національного медичного університету з 1991 року.

Захистив докторську дисертацію на тему: «Комплексна біохімічна оцінка реактивних змін травмованої шкіри для діагностики зажиттєвості і давності утворення механічних ушкоджень» (1992).

Брав участь в дослідженні мумій Києво-Печерської Лаври (1989-1991), останків з саркофага Ярослава Мудрого у Софійському соборі (2009-2011 р.р.).

Автор підручників «Судова медицина» (1997, 2011) і «Судова стоматологія» (2004), «Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності» (2011), 4 монографій – «Науково-педагогічна і практична діяльність кафедри судової медицини КМІ за 150 – літній період її існування »(1993),« Чорнобильська катастрофа: патологічна анатомія та патоморфоз деяких захворювань »(1999),« Від часу університету св. Володимира до теперішнього часу: історія становлення та діяльності кафедри судової медицини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця »(2012),« Таємниці гробниці Ярослава Мудрого »(2013), а також посібників« Судова медицина для викладачів і студентів »(2001) , «Законодавче забезпечення лікарської діяльності» (2010), «Основи медичного законодавства України» (2011), «Судово-медична експертиза об’єктів біологічного походження за STR локусами ядерної ДНК з використанням полімеразно-ланцюгової реакції» (2013).

Пройшов міжнародне стажування «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності» в Духовній академії Університету Кардинала Стефана Вишинського при участі Польсько-української Фундації та Інституту Міжнародної Академічної та наукової співпраці (Варшава, Польща, 2018 рік). Проводить практичні та лекційні заняття з англомовними студентами.

 

 

 

 

Біляков

Андрій Миколайович,

доктор медичних наук,  професор

Професор кафедри, доктор медичних наук, професор.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Судово-медичне значення катехоламінів прижиттєвості повішення». У 2014 році захистив докторську дисертацію на тему «Судово-медичне обґрунтування тривалості протікання смертельної механічної травми за метаболічними змінами в організмі в ранній антемортальний період».

Брав участь в дослідженні останків з саркофага Ярослава Мудрого у Софійському соборі (2009-2011 р.р.).

Автор підручника «Судова медицина» (2011), монографії «Від часу університету св. Володимира до теперішнього часу: історія становлення та діяльності кафедри судової медицини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця »(2012), посібника« Судово-медична експертиза об’єктів біологічного походження за STR локусами ядерної ДНК з використанням полімеразно-ланцюгової реакції »(2013) .

Опублікував понад 120 наукових робіт, в тому числі  2 статті у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus. Співавтор 3 деклараційних патентів України на винахід.

Пройшов міжнародне стажування «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності» в Духовній академії Університету Кардинала Стефана Вишинського при участі Польсько-української Фундації та Інституту Міжнародної Академічної та наукової співпраці (Варшава, Польща, 2018 рік). Має сертифікат володіння іноземною мовою на рівні В2. Проводить практичні та лекційні заняття з англомовними студентами.

Має вищу лікарську категорію зі спеціальності «судово-медична експертиза», 3 кваліфікаційний клас судового експерта.

Під керівництвом Білякова А.М. захищено одну кандидатську дисертацію.

 

 

 

 

Бондар

Станіслав Степанович

кандидат медичних наук, доцент

Працює доцентом кафедри з 1992 року.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Комплексне дослідження синців з метою встановлення прижиттєвості і давності їх утворення» (1982).

У 1988-91 р.р. брав участь в дослідженні мумій Києво-Печерському історико-культурному заповіднику «Лавра».

Автор понад 100 наукових робіт, серед яких: підручники «Судова медицина» (1997, 2011), 2 посібники «Керівництво до практичних занять з судової медицини» (1988), «Судова медицина для викладачів і студентів» (2001), 2 монографії «Науково-практична діяльність кафедри судової медицини за 150-річний період її існування» (1993), «Від часу університету св. Володимира до теперішнього часу: історія становлення та діяльності кафедри судової медицини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця» (2012).

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «судово-медична експертиза», 3 кваліфікаційний клас судового експерта.

 

 

 

 

 

Ергард

Наталія Миколаївна,

кандидат медичних наук,

доцент

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент.

З 2009 по 2012 рік проходила військову службу в Центрі судових експертиз Міністерства оборони України на посаді заступника начальника Центру. На кафедрі працює з 2012 року.

З 2014 р. по 2018 рік навчалася в аспірантурі.

У 2017 році достроково захистила кандидатську дисертацію на тему: «Судово-медичне визначення зажиттєвості повішення за кількісною оцінкою стероїдоґенезу глюкокортикоїдів у надниркових залозах».

У 2021 році затверджено тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук “Судово-медичне визначення давності механічної травми за біохімічними та морфологічними проявами системної реакції організму”.

Опублікувала понад 200 наукових праць, в тому числі статті у виданнях, які було включено до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Індекс Гірша (Google Scholar) – 6. Автор 2 монографій, одна з яких опублікована LAMBERT Academic Publishing (Німеччина), та співавтор 1 монографії на тему “Судова медицина: адаптований компетентнісний підхід викладання дисципліни в умовах сьогодення” (2023), автор методичних розробок для лекційного заняття на основі компетентнісного підходу на тему «Сучасна лекція» (2018) та “Судова медицина: конспект лекцій” (2023), а також 30 методичних розробок до практичних занять, 10 з яких видано англійською мовою, співавтор 8 методичних рекомендації, 3 практикумів для самостійної роботи студентів дисципліни «Судова медицина», в тому числі видані англійською мовою, а також 2 атласів «Ранні та пізні ознаки смерті» та «Early signs of death and late signs of death», співавтор 2 посібників для самостійної підготовки студентів з україномовної та англомовної форм навчання. Автор деклараційного патенту України на корисну модель.

У 2018 році Академією наук вищої освіти України було нагороджено Дипломом лауреата ІІ премії конкурсу «Краще видання року» за працю «Дослідження проявів стрес-реакції організму під час вмирання від механічної асфіксії через повішення» у номінації «Монографія».

Пройшла міжнародне стажування «З юридичного супроводу студентів для підготовки до навчального процесу у Віденських вищих навчальних закладах» при FE Financial Consulting GmbH за підтримки Віденського університету (Відень, Австрія, 2017 рік). Має сертифікат володіння іноземною мовою на рівні В2. Проводить практичні та лекційні заняття з англомовними студентами.

У 2023 році пройшла курси з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів медичної освіти на тему “Сучасні технології викладання у вищих медичних навчальних закладах на основі психолого-педагогічних та морально-етичних аспектів.

Є організатором 6 міжвідомчих наукового-практичних конференцій, проведених на кафедрі та 1 наукового Форуму з квестом, до якого було залучено студентів декількох закладів вищої освіти.

Приймала участь у міжнародних конференціях, що підтверджується відповідними сертифікатами.

У 2019 році присвоєно вищу кваліфікаційну категорію із спеціальності «Судово-медична експертиза», 2 кваліфікаційний клас судового експерта. У 2011 році Експертно-кваліфікаційною комісією СБУ присвоєно кваліфікацію судового експерта з правом проведення почеркознавчої та авторознавчої експертизи за спеціальністю «дослідження почерку і підписів», з технічної експертизи документів за фахом «дослідження друкованих форм та інших засобів виготовлення документів» та «дослідження реквізитів документів». У 2009 році отримала другу вищу освіту за кваліфікацією «юрист», спеціальність «Правознавство».

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57256865600

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/37757801

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6002-0463

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=VGebpYMAAAAJ&hl=uk

 

 

 

 

Плетенецька

Аліна Олександрівна,

кандидат медичних наук,

доцент

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент.

Працює на кафедрі з 2019 року.

З 2008 по 2012 рік працювала лікарем судово-медичним експертом відділу судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Судово-медична оцінка ушкоджень тіла людини та одягу, заподіяних при пострілах із потужної пневматичної гвинтівки Crosman2100 classic (експериментально – морфологічне дослідження)”.

З 2012 по 2013 роки працювала асистентом кафедри анатомії людини Харківського національного медичного університету.

З 2013 по 2019 роки працювала асистентом кафедри судової медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. У 2015 році запланувала дослідження на здобуття наукового ступеню  доктора медичних наук по темі: «Судово-медична оцінка дефектів надання медичної допомоги при невідкладних станах».

Опублікувала понад 100 наукових робіт, в тому числі  2 статті у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та 1 статті, виданих у Web of Science.  Співавтор 2  методичних рекомендацій: “Закрита черепно-мозкова травма: стандарти та судово-медична оцінка дефектів надання медичної допомоги”, затверджених Міністерством оборони України, та “Особливості переломів кісток в ділянці крупних суглобів та судово-медична оцінка механізму їх утворення”. Співавтор методичних розробок для занять з інтернами та слухачами циклів передатестаційного циклу з фаху “Судово-медична експертиза”, також циклу тематичного удосконалення з тем “Судово-медична черепно-мозкової травми” і “Судово-медична експертиза транспортної травми”. Багаторазово брала участь у науково – практичних  конференціях та семінарах МОЗ,  МВС, у тому числі з міжнародною участю, зокрема, у країнах ЄС. Має сертифікат володіння іноземною мовою на рівні В2. Проводить практичні та лекційні заняття з англомовними студентами.

Нагороджена грамотою Української військово-медичної академії Міністерства оборони України «За активну участь у науково-практичній роботі, спрямованій на зміцнення обороноздатності Української держави, збереження та відновлення здоров’я захисників Вітчизни».

Має вищу кваліфікаційну категорію із спеціальності «Судово-медична експертиза», 2 кваліфікаційний клас судового експерта.

У 2017 році отримала другу вищу освіту за кваліфікацією «юрист», спеціальність «правознавство».

 

 

 

 

Варуха

Катерина Володимирівна,

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент.

Працює на кафедрі з 2012 року.

З 2012 по 2013 рік викладала дисципліну «Медичне законодавство». З 2013 року викладає дисципліну: «Судова медицина».

З 2014 р. по 2018 рік навчалася в аспірантурі.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Судово-медичне встановлення крові менструального походження».

Опублікувала понад 60 наукових робіт, тому числі 2 статті у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus. Автор монографії, яка опублікована LAMBERT Academic Publishing (Німеччина).

У 2020 році була нагороджена дипломом та орденом «Науковець року – 2020».

Пройшла міжнародне стажування “Міжнародні проекти: написання, аплікування, управління та звітність” в Центрально-Європейській Академії Навчань та Сертифікації (Лодзь, Польща, 2020 рік). Має сертифікат володіння іноземною мовою на рівні В2. Проводить практичні заняття з англомовними студентами.

Співавтор двох деклараційних патентів України на корисну модель.

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Судово-медична імунологія» та «Судово-медична експертиза», присвоєно 2 кваліфікаційний клас судового експерта. У 2009 році отримала другу вищу освіту за кваліфікацією «Юрист», спеціальність «Медичне правознавство».

Scopus Author ID: 57220173619

orcid – https://orcid.org/0000-0001-5933-4134

Google Scolar:   https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=8ntWOHYAAAAJ

 

 

 

Варфоломеєв

Євгеній Анатолійович,

доктор філософії зі спеціальності Медицина, асистент

Працює на кафедрі з 2022 року.

Викладає дисципліну: «Судова медицина».

З 2008 по 2012 рік працював лікарем судово-медичним експертом відділу експертизи трупів Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи.

З 2012 року працював на посаді лікаря судово-медичного експерта ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України», а з 2016 року по 2022 рік на посаді завідувача судово-медичного відділу.

З 2017 по 2021 рік навчався в аспірантурі на кафедрі судової медицини Національного університету охорони здоров’я України.

У 2021 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань Охорона здоров’я зі спеціальності 222 Медицина на тему «Комплексна судово-медична оцінка ушкоджень тіла та пошкоджень одягу спричинених електрошоковими пристроями».

Автор понад 20 наукових робіт, співавтор одного патенту.

Має першу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «судово-медична експертиза», другий кваліфікаційний клас судового експерта.

З 2021 року член робочої групи МОЗ з питань удосконалення нормативно-правового регулювання та розвитку судово-медичної служби в Україні, експерт Експертного центру з прав людини.

 

 

 

 

Артеменко

Олексій Іванович,

асистент

Працює асистентом кафедри судової медицини Національного медичного університету з 2005 р.

Співавтор 2 навчальних посібників «Законодавче забезпечення лікарської діяльності» (2010), «Основи медичного законодавства» (2011), підручника «Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності» (2011) і монографії «Від часу університету св. Володимира до теперішнього часу: історія становлення та діяльності кафедри судової медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця» (2012).

З 2008 року виконує кандидатську дисертацію на тему: «Біогенні аміни як критерій визначення асфіктичному стану при різних видах механічних асфіксій».

Опублікував понад 25 наукових робіт. Має першу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «судово-медична експертиза», 3 кваліфікаційний клас судового експерта.

 

 

 

Волобуєв

Олександр Євгенович

асистент

Працює асистентом кафедри з 2017 р.

Опублікував понад 50 наукових робіт.

У 2001 році закінчив НМУ імені О.О. Богомольця, атестований за спеціальністю «судова медицина». З 2002 р. працював лікарем судово-медичним експертом відділу експертизи трупів № 2 Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи, з 2013 по 2014 р.р. працював за сумісництвом в ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України».

У 2012 році отримав другу вищу освіту за кваліфікацією «юрист», спеціальність «Правознавство».

З 2020 року навчається у аспірантурі.

 

 

 

Виговська

Людмила Володимирівна,

старший лаборант

Працює старшим лаборантом кафедри судової медицини та медичного права НМУ імені О.О. Богомольця з 2022 року.

У 1976 р. закінчила Київський технікум залізничного транспорту, факультет “Програмування для швидкодіючих математичних машин”.

У 1994 р. закінчила Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана.

Працювала на заводі “Ленінська кузня” по 2009 р. у відділах Головного технолога, Головного конструктора на посаді інженера-технолога-конструктора-програміста.

З 2009 р. по 2011 р. працювала у видавництві “Жовті сторінки України” у відділі реклами.

З червня 2011 р. працювала старшим інспектором Деканату про роботі з іноземними студентами НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

Пилипчук Антоніна Купріянівна,

лаборант

Працює лаборантом кафедри судової медицини та медичного права НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ МЕДИЧНОГО ПРАВА

 

Берзіна Анжела Бахтіярли – кандидат юридичних наук, рік закінчення ВУЗу 2010, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Аспірантура Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2010-2013 р, юридичний факультет, кафедра правосуддя.

Захист дисертації – 2014 р.  на кафедрі правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за напрямом “Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність” з теми “Право на скаргу в кримінальному процесі України”.

Стажування – distance training “Organization of European Education, Scientific Projects and Publication Activity”, Оctober 05-22, 2018, Warsaw, Poland.

Наукові інтереси: право, фармація, медицина, інтелектуальна власність.

Публікації кількість: 41

 

 

 

Хміль Ірина Юріївна – старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук, відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри. У 2000 році закінчила історичний факультет Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Всесвітня історія та правознавство». З 2000 року працювала на посаді асистента кафедри судової медицини з курсом викладання основи права, а з червня 2011 року – старшого викладача цієї кафедри. З 2013 року працює над темою дисертаційного дослідження «Формування фахово орієнтованих предметних компетентностей майбутніх лікарів у процесі вивчення медичного правознавства». Стаж викладацької роботи Хміль І.Ю. складає понад 15 років. Є автором і розробником навчально-методичної бази вивчення основ права, правознавства, медичного правознавства. Робочих програм та методичного забезпечення практичних занять з медичного правознавства. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Співавтор: 2 навчальних посібників: «Законодавче забезпечення лікарської діяльності» (2010) та «Основи медицинского законодательства Украины» (2011); підручника «Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності» (2011); монографії «Від часів університету св. Володимира до сьогодення: історія становлення та діяльності кафедри судової медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця» (2012); керівництва для лікаря «Основи законодавчого забезпечення діяльності фахівців в службі крові та гематології» керівництво для лікаря (2013, 2014); збірника тестів з навчальної дисципліни «медичне правознавство» (2015).

 

 

 

Демченко Іван Сергійович

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна (2009)

Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна (2013)

Аспірантура в Інституті законодавства Верховної Ради України (2009-2013)

Тема дисертації: «Європейські правові стандарти місцевого самоврядування» (спеціальність 12.00.11 – міжнародне право)

Наукові інтереси: Право на здоров’я, Права людини у сфері охорони здоров’я, Міжнародне право громадського здоров’я, Правове регулювання фармацевтичної діяльності.

Член Європейської асоціації медичного права. (European Health Law Association). Член Всесвітньої асоціації медичного права (World Association of Medical Law).

 

 

 

Ковалевська Євгенія Валеріївна – викладач кафедри, кандидат юридичних наук, адвокат.

Працює викладачем на кафедрі з 2014 року. У 2013 році закінчила магістратуру Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків, судово-прокурорська спеціалізація, спеціальність «Правознавство». У 2018 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Використання спеціальних медичних знань під час розслідування злочинів», спеціальність 12.00.09 (кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність), присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук (доктора філософії). З лютого 2013 року по серпень 2014 року працювала в центральному апараті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. З 2014 по 2017 рік працювала за сумісництвом на посадах головного юрисконсульта приватних фармацевтичних компаній. З червня 2018 року є членом Національної асоціації адвокатів України та займається індивідуальною адвокатською практикою. Здійснює супровід та представництво в господарських, цивільних та адміністративних справах у судах всіх інстанцій. Досвід викладацької діяльності – 5 років. Автор понад 40 наукових праць та статей у фахових наукових виданнях, журналах та газетах юридичної тематики. Постійно підвищує кваліфікацію в Вищій школі адвокатури НААУ. Викладає дисципліни: «медичне правознавство» та «фармацевтичне правознавство». Має сертифікат володіння іноземною мовою на рівні В2. Проводить практичні та лекційні заняття з англомовними студентами. Відповідальна за англомовну форму навчання секції «медичне право» на кафедрі.

 

 

 

Величко Григорій Олександрович

Працює на кафедрі з 2019 року.
З 2013 по 2017 навчався в Національній академії внутрішніх справ, факультет – підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів. З 2017 по 2019 р.р. навчався в магістратурі за фахом приватна детективна діяльність в Університеті економіки та права «КРОК».
З 2019 року навчається в аспірантурі Університету економіки та права «КРОК».
З 2017 по 2020 рік перебував на посаді інспектора сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Солом’янського управління поліції, Національної поліції України.

 

 

 

 

Сергієнко Марина Сергіївна – старший лаборант кафедри. У 2014 році закінчила магістратуру юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичною практикою займається з 2011 року, має досвід у супроводі під час розгляду цивільних, адміністративних та господарських справ в судах першої та апеляційної інстанції. Має широкий досвід позасудового врегулювання спорів, що виникають у сфері трудових, сімейних та житлових правовідносин. У 2016 році закінчила курси англійської мови для співробітників НМУ.