Оголошення, новини

Засідання студентського наукового гуртка

 

 

Увага! Засідання відбуватимуться о 16:00 в аудиторії № 101 приміщення кафедри судової медицини та медичного права, за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 5 відповідно до графіку. Форма участі: аудиторна форма навчання або он-лайн – при переході на дистанційну форму навчання.

 

 

 

Тематичний план

засідань наукового студентського гуртка

кафедри судової медицини та медичного права

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

з/п

Тема засідання Дата
1 Травматичні ушкодження воєнного часу, бойові травми.
Захворювання військових та роль сімейного лікаря у веденні пацієнтів, що перебувають на військовій службі.
03.11.2022
2 Екстракція ДНК спінінговими пластинками. Як формувати мету та завдання досліджень.
Поняття про нульову гіпотезу та контрольну групу.
23.11.2022
3 Масові поховання: особливості роботи.
Збір матеріалу, статистична обробка результатів дослідження.
28.12.2022
4 Радіаційні ураження.
Написання тез доповідей. Принцип IMRAD. Структура наукової статті.
25.01.2023
5 Статевий диморфізм: застосування у судово-медичній
практиці.
22.02.2023
6 Судово-медична імунологічна експертиза.
Правила підготовки презентації доповіді.
29.03.2023
7 Правові аспекти судово-медичної експертизи при зґвалтуванні. 19.04.2023
8 Методи виявлення отруєнь.
Сучасні методи статистичної обробки отриманих результатів досліджень.
31.05.2023