Кафедрa клінічної фармакології та клінічної фармації

Виховна робота

  • Відповідальний спiвробiтник: Савельєва-Кулик Наталія Олександрівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук

 

12 квітня 2022 року на базі кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в дистанційному режимі була проведена VІ Універсіада з клінічної фармакології.

В Універсіаді взяли участь 70 студентів із 4 закладів вищої медичної освіти України (Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Івано-Франківського національного медичного університету та Національного фармацевтичного університету). В рамках Універсіади проведено олімпіаду та науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених.

Олімпіада передбачала індивідуальні письмові завдання з клінічної фармакокінетики, клінічної фармакодинаміки, взаємодії лікарських засобів, небажаних побічних реакцій на лікарські засоби, персоналізованої фармакотерапії серцево-судинних захворювань, захворювань дихальної системи, шлунково-кишкового тракту, раціональної антибіотикотерапії.

І тур індивідуального конкурсу (тест із 40 тестових завдань за 30 хв) успішно подолали 36 студентів, 11 студентів з кращими результатами були допущені до ІІ туру. За результатами ІІ туру (розв’язання 3-х ситуаційних задач протягом 20 хвилин) визначено переможців:

1 місце: Перевозник Яніна (НМУ);

2 місце: Косс Ірина (НМУ);

3 місце: Бокоч Владислав та Ковальчук Ольга.

Науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної фармакології, клінічної фармації та фармакотерапії» проходила у відео режимі на платформі Zoom.

Було представлено, заслухано та обговорено 17 доповідей. Жюрі під головуванням завідувача кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ імені О.О. Богомольця, професора Хайтовича М. В. відзначило високий рівень доповідей за актуальністю, науковою новизною, практичним значенням, рівнем презентування і володінням

матеріалу доповідачів.

І місце у науково-практичній конференції розділили між собою Огороднік Н.А. (ІФНМУ) та колектив авторів Вовк В. В., Трут О.В., Вавілова В.В., Слюсаренко Ю.В. (ВНМУ); ІІ місце посіли Турчин Я.М. (НМУ) та Лавріненко Д.О. (НМУ); ІІІ місце зайняли Остапець Д.С. (НМУ) та Галака К.О (НМУ).

Крім того, ряд студентів отримали перемогу в номінаціях: Vishnu Gopinath (ВНМУ) – за оригінальність представленого лікування COVID-19, Крат Ю.О. (НМУ) – за кращу доповідь з фармацевтичної опіки, Вінницька Д.І. (НМУ) – за кращу доповідь з клінічної фармакології, Федірко В.В. (НМУ) – за практичну реалізацію екстреної медикаментозної допомоги у військовий час, Жураківська О.В. (ІФНМУ) – за кращу експериментальну роботу, Маслівець І. (НФУ) – за кращу доповідь з фармакотерапії.

 

 

 

 

19-20 березня 2019 року на базі кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця відбулась ІІІ Всеукраїнська універсіада з клінічної фармакології.
В універсіаді взяли участь 41 студентів із 10 вищих навчальних закладів України (Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, Дніпропетровської медичної академії, Запорізького державного медичного університету, Івано-Франківського національного медичного університету, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Національного фармацевтичного університету, Сумського державного університету, Одеського національного медичного університету, Харківського національного медичного університету).

 

 

24 квітня 2018 року на кафедрі клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця в Конференцзалі Дорожньої клінічної лікарні №2 ст.Київ Південно-Західної залізниці (м.Київ, Повітрофлотський проспект, 9) в рамках квітневої студентської наукової сесії була проведена науково-практична конференція «Сучасні проблеми клінічної фармакології, клінічної фармації та фармакотерапії».

 

 

20 – 21 березня 2018 року на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця кафедрою клінічної фармакології та клінічної фармації (завідувач – професор М.В. Хайтович), відділом наукової роботи студентів НДЧ та Радою СНТ імені О.А. Киселя проведена ІІ Всеукраїнська універсіада з клінічної фармакології. Для участі в заході зареєструвались 46 студентів з 11 вищих навчальних закладів України (12 студентів, які навчаються за спеціальністю «фармація» або «клінічна фармація» та 34 студенти, які навчаються за спеціальністю «лікувальна справа»). В минулому 2016 – 2017 навчальному році в першій універсіаді брали участь 5 університетів України та 23 учасника.

У рамках універсіади відбудеться олімпіада, конкурсні завдання якої передбачають виявлення вмінь з персоналізованої фармакотерапії, менеджменту ризиків взаємодії лікарських засобів, раціональної антибактеріальної терапії тощо. Також в рамках студентської науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної фармакології, клінічної фармації та фармакотерапії» будуть заслухані результати дослідницької діяльності на кафедрах 7 вищих навчальних закладів України. Матеріали тез будуть надруковані у «Українському молодіжному науково-медичному журналі». Вперше результати конкурсів оцінюватиме журі, до складу якого увійдуть професори та науково-педагогічні працівники 5 різних вищих навчальних закладів України. Програма універсіади, окрім конкурсної частини, включатиме екскурсії та неформальне спілкування молодих науковців.

 

 

27 грудня 2017 року на кафедрі клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця було підведено підсумки ІІІ Міжфакультетського конкурсу студентів із клінічної фармакології.

Конкурсні завдання включали письмову відповідь на 20 тестових завдань та 4 ситуаційні задачі з клінічної фармакології. Час опрацювання завдань – 45 хвилин.

У конкурсі взяли участь 23 студенти 5 курсу медичного факультету №2, 62 студенти 5 курсу стоматологічного факультету, 36 студентів 5 курсу фармацевтичного факультету (денна форма навчання) та 38 студентів 4-5 курсів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання).

Найкращий результат продемонстрували студенти 5 курсу фармацевтичного факультету (денна форма навчання) – в середньому 19,3 бали; на 2 місці – студенти медичного факультету №2 – в середньому 17,2 бали; на третьому ‑ студенти стоматологічного факультету – в середньому 17,0 балів; на четвертому – студенти 4-5 курсів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) – в середньому 16,5 балів.

В індивідуальному заліку найкращі результати продемонструвати студенти Возненко К. (3803), Тата і Юла (1А), 3379992 (3207), Буравчик (3214), 69 (3523).

21-22 березня 2017 року на базі кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулась Всеукраїнська універсіада з клінічної фармакології. Універсіада була присвячена 35-річчю з початку викладання клінічної фармакології у Київському медичному інституті, 20-річчю із заснування фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.