Кафедрa клінічної фармакології та клінічної фармації

Співробітники кафедри

 

Хайтович Микола Валентинович

Завідувач кафедри,  доктор медичних наук, професор. Закінчив у 1986 році педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця.

Після закінчення на базі Дитячої клінічної лікарні №6 м. Києва інтернатури у 1987-1989

роках працював дільничним педіатром в ДКЛ №2 м. Києва, у 1989-1994 роках лікарем-ординатором ревмокардіологічного відділення ДКЛ№6 м. Києва. З 1994 р. працював асистентом, з 2006 р. – доцентом, з 2011 року – професором кафедри педіатрії №4 НМУ. З 1 вересня 2014 року – завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ.

У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Ефективність психотерапії та релаксаційною гімнастики в комплексному лікуванні вегетативних дисфункцій у дітей”, у 2006 році – докторську дисертацію на тему «Мітохондріальна недостатність у дітей з вегетативними дисфункціями: Діагностика та лікування».

Наукові інтереси: фармакогенетика, кардіологія, дитяча кардіоревматологія та ендокринологія, (вивчення ролі окисного стресу та молекулярно-генетичних механізмів розвитку артеріальної гіпертензії, цукрового діабету 1 типу, метаболічного синдрому,); соціальна педіатрія; дитяча нейропсихологія та психотерапія (соматоформні захворювання та можливості психологічних методів корекції), антимікробна терапія (впровадження адміністрування антимікробних препаратів).

Індекс Гірша в Scopus – 4, Web of Science – 1, Google Scholar – 13. Orcid http://orcid.org/0000-0001-6412-3243.

Під його керівництвом захищені 3 кандидатські дисертації,  виконується 3 дисертації на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії» і за його консультування – 1 дисертація на здобуття наукового ступеня «Доктор наук».

Автор і співавтор більше 400 наукових робіт (в т.ч. 3 підручників, 10 навчальних посібників, 9 монографій), 44 винаходів. Лікар-педіатр вищої категорії, лікар-психотерапевт. Член Вченої ради фармацевтичного факультету, Центрального формулярного комітету МОЗ України, Консультативно-експертної групи з питань боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів та інфекційного контролю МОЗ України, апробаційної ради з теоретичної медицини, апробаційної ради з фармацевтичних дисциплін, редколегії журналів «Медична наука України», «Здоров’я дитини», «Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології»,  «Український науково-медичний молодіжний журнал», «Соціальна педіатрія та реабілітологія»,  Асоціації педіатрів України. Відзначений двома Почесними грамотами МОН України (2006, 2010), Почесною грамотою МОЗ України (2010) і Подякою Київського міського голови (2008), Почесною грамотою Київського міського голови (2017).

 

 

 

Пінський Леонід Леонідович –Професор, доктор медичних наук, відмінник освіти україни, заслужений діяч науки і техніки України.

Закінчив у 1990 році з відзнакою Луганський державний медичний університет за спеціальністю «Лікар-лікувальник». У 1991 році захистив кандидатську дисертацію («Клініко-імунологічні особливості перебігу та лікування бешихи у хворих на цукровий діабет»), у 2006 році докторську дисертацію («Хронічний гепатит С: клініко – лабораторні показники активності процесу і стадій фіброзу печінки»), пройшов шлях від асистента (1992 – 2005 р.р.), доцента (2005 – 2006 р.р.), професора кафедри (2007 – 2009 р.р.) до завідувача кафедрою внутрішніх хвороб з ендокринологією ДЗ «Луганський державний медичний університет МОЗ України» (2010-2015 р.р.).

З 2014 року до 2015 року відновив роботу кафедри внутрішньої медицини та післядипломної освіти у ДЗ «Луганський державний медичний університет» на українській території (м. Рубіжне, Луганська область). В 2013 – 2015 р.р. професор Л.Л. Пінський був керівником державної науково-дослідницької теми, яка фінансувалась за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України “Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування соматичної та ендокринної патології у наркозалежних хворих».

Індекс Гірша в Google Scholar – 3. Orcid https://orcid.org/0000-0002-2120-5887.

В 1998 році успішно закінчив дворічне навчання в Інституті патентознавства та отримав кваліфікацію «Патентознавець». З 1998 до 2002 року був стипендіатом Кабінету Міністрів України. З 2000 до 2004 року був

експертом Фонда Сороса щодо розпоподілу грантів молодіжної програми. Інформація про професора Л.Л.Пінського внесена до книги «Who's Who in Science and Engineering». Він має почесне звання «Відмінник освіти України» (2007 р.). Вчене звання професора кафедри внутрішніх хвороб та ендокринології було присвоєне у 2011 році. В 2015 році присуджено почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Протягом 5 років працював заступником проректора з наукової роботи ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України. Пінський Л.Л. є автором більше 290 наукових робіт, в т.ч. 2 підручників з грифом МОЗ України, 6 монографій, а також 11 винаходів України та СРСР. Є членом редакційної ради 2 наукових журналів. Приймав участь в 4 міжнародних багатоцентрових клінічних дослідженнях в якості провідного дослідника.

Протягом 30 років був керівником студентського наукового товариства ДЗ «Луганський державний медичний університет», заступником директора Луганського обласного медико-біологічного ліцею-інтернату з наукової роботи, організатором Малої Медичної академії наук в 8 медичних училищах області.

Під час виконання обов’язків завідувача відділу наукової роботи студентів НМУ імені О.О. Богомольця (2015-2018 р.р.) професор Пінський Л.Л. ініціював проведення на базі університету Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу (англійською мовою) по всім спеціальностям, Всеукраїнської олімпіади (англійською мовою) з 5 напрямків, щорічного проведення Квітневої студентської наукової сесії, Всеукраїнської науково-практичної конференції інтернів та молодих вчених «Цікаві випадки в клінічній практиці», щомісячні заходи щодо наукової освіти членів СНТ та молодих вчених за 5 напрямками.

Пінський Л.Л. є лікарем вищої категорії з фаху «Інфекційні хвороби», першої – з «Ендокринології» та «Клінічної імунології», працював протягом 5 років головним клінічним імунологом Луганського обласного управління охорони здоров’я, керівником гепатологічного центру Луганського обласного наркологічного диспансеру. Консультує діагностично важких хворих в БСМП та медичному центрі «Доктор Редгер».

Професором Л.Л.Пінським протягом останніх 5 років проведено більш 180 майстер – класів, лекцій, доповідей з сучасних проблем клінічної фармакології для лікарів України, Узбекистану, Туркменістану, Казахстану, Молдови, Арменії. Приймав участь в роботі конгресів, конференцій та наукових форумів більш ніж в 20 країнах світу.

Вільно володіє англійською мовою, викладає іноземним студентам. Під керівництвом професора Л.Л. Пінського захищено 2 іноземних магістранта та готується до захисту ще 2 українських магістранта з клінічної фармакології.

На кафедрі професор Л.Л. Пінський – відповідальний за міжнародну роботу кафедри.

 

 

 

 

Потаскалова Вікторія Сергіївна – Доцент кафедри, кандидат медичних наук. В 2000 році закінчила НМУ імені О.О. Богомольця.

Потаскалова В.С. – лікар вищої кваліфікаційної категорії, має спеціалізацію з фахів «Терапія» (2001 р.), «Кардіологія» (2013 р.) та «Психотерапія» (2009 р.). В 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю кардіологія на тему «Клініко-патофізіологічні особливості есенціальної гіпертензії у чоловіків за умов впливу електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону». Є автором понад 60 наукових праць.

Підвищення кваліфікації проходила: 2002 р. – ТУ з нефрології в Київській медичній академії ім. П.Л. Шупика; 2005 – ПАЦ на базі кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб №1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця по тематиці: «Вивчення особливостей діагностики та лікування ревматологічних захворювань у клініці внутрішніх хвороб»; 2007 – спеціалізація з основ озонотерапії на базі Інституту озонотерапії та медобладнання м. Харків; 2009 – НМАПО ім. Шупика, кафедра дитячої, соціальної та судової психіатрії. 2010 – НОУ ДПО «Институт психотерапии и клинической психологии», Москва. 2011-2012 – навчалась в Оксфорді, Великобританія, відділення когнітивно-поведінкової психотерапії.

Відповідає за наукову роботу кафедри, медичнi факультети.

 

 

 

Трофімова Тетяна Сергіївна – доцент кафедри, кандидат медичних наук.

У 1989 році закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця, після закінчення аспірантури у 1993-1997 роках працювала лікарем-педіатром. З 1998 року працювала старшим лаборантом кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології, з 1999 р. – асистентом кафедри.

У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.05 – Фармакологія на тему «Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії».

З 2015 року – доцент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ. Наукові інтереси: клінічна фармакологія кардіометаболічних лікарських засобів, вікові аспекти та безпека застосування ліків, питання взаємодії лікарських засобів. Індекс Гірша в Google Scholar – 3.   Orcid  https://orcid.org/0000-0003-3416-978X Автор і співавтор понад 50 наукових робіт, 3 патентів. Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR».

 

 

 

Афанасьєва Інна Олександрівна – Доцент кафедри, кандидат медичних наук. Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця у 1995 р.

У 1997 році закінчила з відзнакою магістратуру, а в 2000 р. закінчила аспірантуру також з відзнакою. У вересні 2001 р. захистила дисертацію за темою “Стан серцево-судинної системи та вегетативного гомеостазу у дітей з патологією постави” та отримала в грудні того ж року наукову ступінь кандидата медичних наук.

З 1 грудня 2000 року працювала асистентом кафедри педіатрії №4, з  2015 р. – асистент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, з 2019 р. – доцент цієї ж кафедри, 2020 році отримала вчене звання доцента. Наукові інтереси: дитяча кардіологія, вертебрологія, клінічна фармакологія. Індекс Гірша в Google Scholar – 2. Orcid – https://orcid.org/0000-0002-2759-3948. Є автором і співавтором більш ніж 50 наукових робіт, навчального посібника, 5 винаходів. Лікар-педіатр вищої категорії.

Пріоритетні напрямки практичної діяльності – лікування хворих дітей з вегетативними дисфункціями, при патології постави та при наявності проблем з хребтом, вікові особливості застосування ліків, взаємодія та побічна дія лікарських засобів. Володіє методом електронейроміографії. Відповідає за навчально- методичну роботу кафедри, педіатричний та факультет іноземних студентів.

 

 

 

Половинка Владислав Олександрович – Доцент кафедри, кандидат медичних наук.

Закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2005 році. У 2008 році отримав сертифікат спеціаліста за спеціальністю «Акушерство та гінекологія».

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук із спеціальності «Акушерство та гінекологія» «Роль ранньої діагностики гемодинамічних порушень в генезі перинатальних ускладнень за умов загрози невиношування».

Брав участь у з’їздах та науково-практичних конференціях акушерів-гінекологів, де виступав з доповідями. У 2014 році пройшов атестацiю та отримав квалiфiкацiйну категорiю зi спецiальностi «Акушерство та гінекологія».

З 2014 року – асистент кафедри. У 2016 роцi пройшов цикл пiдвищення кваліфікації в на базі Iнституту післядипломної освіти НМУ iменi О.О. Богомольця “Сучасна методика навчання у вищiй медичнiй освiтi”. Є автором понад 20 наукових праць. Orcid https://orcid.org/0000-0002-5893-5402. Вільно володіє англійською мовою. Відповідає за англомовну форму навчання, АСУ – електронний деканат, LIKAR.

 

 

 


Абдряхімов Ростислав Адганович – Асистент кафедри, доктор медичних наук, МВА.

У 1996 року закінчив Донецький державний медичний університет ім. М.Горького за фахом лікувальна справа, у 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, у 2018-2020 роках пройшов навчання в міжнародному інституті менеджменту (МІМ Київ) за програмою МВА, у 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, у 2021 році закінчив Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України за освітньою програмою Публічне адміністрування у сфері охорони здоров’я, ступінь вищої освіти  Магістр.

2022 ріку пройшов довгострокове підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти «Психологічно-педагогічні основи вищої медичної освіти» Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця. Автор і співавтор 54  наукових робіт (в т.ч.  навчального посібника з грифом МОН), 3 винаходи. Індекс Гірша в Google Scholar – 2, https://orcid.org/0000-0002-5504-3468

 

 

 

Савельєва-Кулик Наталія Олександрівна – Асистент кафедри, кандидат медичних наук.

Освіта: 2005 р. – медичний факультет Сумського державного університету, “Лікувальна справа”, спеціаліст; магістратура за спеціальністю “Педіатрія” (2007 р.). 2006 р. – факультет мистецтв Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, “Музика та художня культура”, бакалавр педагогічної освіти, вчитель музики і художньої культури. 2010 р. – НМАПО ім. П.Л. Шупика, спеціалізація з “Санології”; 2018 р. – спеціалізація з “Психотерапії” (2018 р.).

2010 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня к.м.н., 14.01.10 – педіатрія, на тему «Стан мікроелементного забезпечення та імунної системи при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей із групи радіаційного ризику та шляхи їх корекції».

2008–2010 рр. – асистент кафедри педіатрії післядипломної освіти СумДУ. 2010–2018 рр. – асистент кафедри спортивної медицини та санології; кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика.

Підвищення кваліфікації: 2008 р. – “Цветовая психология и арт-терапия шедеврами искусства”, Институт практической психологии “Иматон”, Санкт-Петербург; 2009 р. – “Общая музыкотерапия”, НИЦ музыкальной терапии и восстановительных технологий, Москва; 2012 р. – “Bach Flowers: A Theoretical and Experiental Journey Discovering Emotions” (GUNA, Kiev); 2021 р. – International postgraduate practical internship “New and innovative teaching methods” (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). ; 2022 р. – International online-internship “Modern approaches to medical education in the context of global challenges and digital transformation of medical education” (ICET).

Індекс Гірша в Google Scholar – 4.  Orcid https://orcid.org/0000-0002-5358-632X

Автор і співавтор понад 80 наукових праць, в т. ч. навчальних посібників.

 

 

 

Ситник Інна Миколаївна – Асистент кафедри, кандидат фармацевтичних наук.

У 2013 році закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю “Фармація” та здобула кваліфікацію провізор, була рекомендована на наукову роботу.

З 2013 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії. З 2014 по 2017 роки навчалась в очній аспірантурі кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації. З 2015 року асистент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації.

Підготувала кандидатську дисертацію на тему: «Фармакологічне обґрунтування застосування N-ацетилцистеїну та лозартану при цукровому діабеті 1 типу». Автор 31 друкованої роботи, з них 2 патентів на корисну модель, 1 інформаційного листа.

 

 

 

Темірова Олена Анатоліївна – Асистент кафедри, кандидат біологічних наук.

У 2014 році закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Фармація». У 2020 році захистила дисертацію «Фармакологічне обґрунтування комбінованого застосування N- ацетилцистеїну та мелатоніну при цукровому діабеті 1 типу» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.

Підвищення кваліфікації проходила: 2020 р. – цикл підвищення кваліфікації «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти» (Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця), ТУ «Актуальні питання клінічної фармакології в сучасній гастроенетрології» (Український тренінговий центр сімейної медицини НМУ імені О.О. Богомольця); 2021 р. – міжнародне стажування «Навчання та дослідження в університетах: досвід Польщі» (Університет єврорегіональної економіки м. Юзефув, Польща); 2022 р. – цикл підвищення кваліфікації «Інноваційні технології викладання» (Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, м. Харків), цикл підвищення кваліфікації «Застосування кейсових технологій, воркшопів у медичному ВНЗ» (Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця). Наукові інтереси: клінічна фармакологія, фармація.

Член Центру українсько-європейського наукового співробітництва, «Всеукраїнської фармацевтичної палати». Індекс Гірша в Google Scholar – 2. Orcid https://orcid.org/0000-0002-9752- 6898. Є автором і співавтором більш ніж 40 наукових робіт, 2 патентів на корисну модель, навчального посібника. Вільно володіє англійською мовою, викладає іноземним студентам.

Відповідає за студентський науковий гурток, фармацевтичний факультет. Виконує обов’язки секретаря методичних нарад кафедри..