Кафедрa клінічної фармакології та клінічної фармації

Інформація для лікарів (провізорів) – інтернів

 

Тематичний план курсу «Фармацевтична опіка» для інтернів – фармацевтів

Тема Кількість навчальних годин
Всього Лекції Семінарські заняття. Практичні заняття Самостійна робота
1.Реалізація принципів доклінічних досліджень та клінічних випробувань згідно вимог GLP та GCP 16 1 6 6 3
2. Реалізація принципів доказової медицини в практичній діяльності фармацевта 16 1 8 4 3
3. Персоналізація фармакотерапії: застосування принципів фармакогенетики та фармакогеноміки в практичній діяльності фармацевта 14 1 6 4 3
4. Лікопов’язані проблеми: роль фармацевта в попередженні та ідентифікації і корекції 14 1 6 4 3
5. Раціональне застосування лікарських засобів в педіатрії, геріатрії, в пре-, пері- та постнатальному періодах 18 1 6 8 3
6. Доказова медицина та фармацевтична опіка в профілактиці та лікуванні неінфекційних захворювань 19 2 8 6 3
7. Доказова медицина та фармацевтична опіка в профілактиці та лікуванні інфекційних хвороб. Принципи подолання антибіотикорезистентності 17 1 8 4 4
8. Раціональне застосування безрецептурних лікарських засобів в концепції відповідального самолікування: роль фармацевта 19 2 8 6 3
Залік 2 0 2 0 0
Усього годин 135 10 58 42 25

 

 

Теоретичні питання до іспиту інтернів за спеціальністю «Фармація» з дисципліни «Фармацевтична опіка»

 1. Параметри та етапи фармакокінетики (клінічне значення)
 2. Транспортери лікарських засобів (клінічне значення)
 3. Основні принципи клінічної фармакодинаміки (клінічне значення)
 4. Доклінічні дослідження лікарських засобів.
 5. Види клінічних випробувань лікарських засобів.
 6. Принципи фармакогенетики та фармакогеноміки. Вплив генетичних особливостей на індивідуальну переносимість лікарських засобів.
 7. Класифікація небажаних реакцій лікарських засобів.
 8. Особливості дозування лікарських засобів в педіатрії та геріатрії.
 9. Хронофармакологічні аспекти застосування лікарських засобів.
 10. Лікопов’язані проблеми: роль фармацевта в попередженні та корекції
 11. Поліфармація. Менеджмент ризиків взаємодії лікарських засобів при поліфармації.
 12. Клініко-фармакологічна характеристика седативних та снодійних засобів. Фармацевтична опіка при симптоматичному лікуванні стресу, безсоння.
 13. Клініко-фармакологічна характеристика антидепресантів. Серотоніновий синдром.
 14. Роль фармацевта у раціональному застосуванні антимікробних препаратів. Принципи подолання антибіотикорезистентності.
 15. Фармакокінетично-фармакодинамічна модель антибіотикотерапії.
 16. Проспективний аудит із зворотним зв’язком при антимікробній терапії.
 17. Клінічно-фармакологічна характеристика антигіпертензивних лікарських засобів. Фармацевтична опіка пацієнта із артеріальною гіпертензією.
 18. Клінічно-фармакологічна характеристика антиангінальних лікарських засобів. Фармацевтична опіка пацієнта із стенокардією.
 19. Клініко-фармакологічна характеристика ліпідмодифікуючих лікарських засобів.Фармацевтична опіка пацієнта із атеросклерозом.
 20. Клініко-фармакологічна характеристика цукрознижуючих лікарських засобів.Фармацевтична опіка пацієнта із цукровим діабетом.
 21. Клініко-фармакологічна характеристика діуретиків та кардіотонічних засобів Фармацевтична опіка пацієнта із серцевою недостатнісю.
 22. Раціональне застосування безрецептурних лікарських засобів в концепції відповідального самолікування: роль фармацевта.
 23. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, які покращують бронхіальну провідність. Фармацевтична опіка пацієнта із бронхіальною астмою.
 24. Клініко-фармакологічна характеристика антисекреторних лікарських засобів. Фармацевтична опіка пацієнтів із виразковою хворобою.
 25. Клініко-фармакологічна характеристика протибольових лікарських засобів. Фармацевтична опіка пацієнтів із больовим синдромом.
 26. Клініко-фармакологічна характеристика протизапальних лікарських засобів. Фармацевтична опіка пацієнтів із лихоманкою, запаленням суглобів.
 27. Клініко-фармакологічна характеристика антигістамінних лікарських засобів. Фармацевтична опіка пацієнтів із алергічним ринітом, атопічним дерматитом.
 28. Клініко-фармакологічна характеристика противірусних лікарських засобів. Фармацевтична опіка пацієнтів із грипом.
 29. Клініко-фармакологічна характеристика протипухлинних лікарських засобів. Фармацевтична опіка пацієнтів із злоякісним новоутворенням.
 30. Клініко-фармакологічна характеристика антикоагулянтів та антитромбоцитарних лікарських засобів. Фармацевтична опіка пацієнтів із тромбозами.

 

Практичні завдання до іспиту інтернів за спеціальністю «Фармація» з дисципліни «Фармацевтична опіка»

1.Визначте клас токсичності лікарської речовини, якщо встановлено, що LD 50  при внутрішньошлунковому введенні становить 2400 мг/кг, при нанесенні на шкіру – 1800 мг/кг, підшкірному введенні – 1000 мг/кг, внутрішньоочеревинному – 500 мг/кг. Обґрунтуйте можливість застосування цієї речовини для розробки м’якого лікарського засобу для зовнішнього застосування.

 

2.Пацієнту із ішемічною хворобою серця призначено комплекс лікування з рівнем доказовості IA, але пацієнт сумнівається в його ефективності, так як він знайшов в Інтернеті результати дослідження, що показують вищу ефективність. Надайте аргументоване пояснення пацієнту.

 

3.Клінічний фармацевт при вирішенні питання про ефективність лікування захворювання знайшов результати декількох досліджень, з яких частина була нерандомізованими контрольованими дослідженнями, а інша частина – експертними висновками. Що з наведених матеріалів має більшу доказову базу для підготовки рекомендацій для лікарів?

 

4.В клінічній практиці інфекційного відділення при проведенні лікування хронічного вірусного гепатиту С за допомогою комбінації Софосбувіра та Велпатасвіра у пацієнтів  переважно середнього та похилого віку відмічались інтенсивні м’язові болі. В інструкції до лікарських засобів подібних побічних ефектів не зазначено. Клінічному фармацевту доручено з’ясувати потенційно небезпечні комбінації лікарських засобів у пацієнтів, які б могли спричинити інтенсивні міалгії.

 

5.У 26-річної жінки кавказької національності протягом 3 міс. відмічається пронос з кров’ю. Діагноз: неспецифічний виразковий коліт. Отримувала преднізолон у дозі 30 мг на добу і сульфасалазин у дозі 1 г 4 рази на добу, але суттєвого поліпшення стану не відмічено. Лікар призначив азатіоприн у дозі 25 мг 3 рази на добу і відмінив сульфасалазин. Колітичні симптоми зменшились, але з’явилися виразки в ротоглотці. В аналізі крові: гемоглобін — 98 г/л, абсолютна кількість нейтрофілів — 250/мм 3 , кількість тромбоцитів — 85000.

 1. Що, швидше за все, є причиною цієї клінічної ситуації?
 2. Які рекомендації?

 

6.У 55-річного чоловіка скарги на слабість, втрату 10 кг маси тіла. В аналізі крові – анемія із зменшенням кольорового показника. При колоноскопії – пухлина  у висхідному відділі товстого кишечника. Біопсія – диференційований колоректальний рак (CRC). Проведено оперативне втручання. Діагноз ІII ступінь CRC з високим ступенем ризику ураження 5 лімфатичних вузлів. Після операції почуває себе добре. Іншої патології немає. Призначено схему FOLFOX: 5-фторурацил, лейковорин, оксаліплатин. Через тиждень після прийому першого циклу терапії відмічається: мієлосупресія, діарея, зміна психічного стану . Надайте пояснення. Чи доцільні генетичні тести для визначення причин підвищеної токсичності

 

7.Чоловіку, 65 років, після перенесеного гострого коронарного синдрому лікар призначає подвійну антитромбоцитарну терапію (ацетилсаліцилова кислота і клопідогрель). Лікар призначив генетичне дослідження для оцінки ризиків неефективності терапії.

 

8.До фармацевта в аптеку звернувся відвідувач з рецептом на гідрохлортіазид (по 25 мг 1 раз на добу). Сказав, що хворіє на артеріальну гіпертензію і вже протягом 4-х тижнів приймає даний препарат. Артеріальний тиск нормалізувався, але в останні дні турбує загальна слабість, втрата апетиту, відчуття серцебиття.

Поясніть механізм антигіпертензивної дії гідрохлортіазиду.

З чим може бути пов'язано виникнення вказаних симптомів?

Як впливає гідрохлортіазид на вуглеводний обмін та на концентрацію сечової кислоти

в організмі?

Як впливає гідрохлортіазид на рівень електролітів крові?

Ваші поради щодо дієти та антигіпертензивної терапії.

 

9.Пацієнтка, 34 роки, хвора на цукровий діабет 1 типу випадково ввела собі замість 10 ОД 30 Од інсуліну, після чого у неї виникла слабість. Пацієнтка звернулась у аптеку, але знепритомніла, у неї виникли судоми.

Поясніть механізм дії інсуліну.

Назвіть клінічні ознаки гіпоглікемії.

Яка невідкладна допомога, якщо пацієнт в свідомості?

Яка невідкладна допомога, якщо пацієнт втратив свідомість?

Надайте фармацевтичну опіку.

 

10.Пацієнтка, 64 роки, хворіє на цукровий діабет 2 типу та остеоартрит. Протягом 2 років вживає метформін та глібенкламід. Для ліквідації запалення у колінному суглобі призначено диклофенак натрію та омепразол. Через декілька днів відмітила коливання цукру в крові, прояви гіпоглікемії.

Що таке поліфармація?

Які бувають види поліфармації.

Класифікація взаємодії лікарських засобів.

Чи могла взаємодія лікарських засобів викликати погіршення контролю цукру в крові у

пацієнтки? Якщо так, то яка?

Надайте фармацевтичну опіку.

 

11.У пацієнтки 70 років, впродовж 2 ночей після стаціонарного лікування з приводу бронхіальної астми, з’явилось гостра сплутаність свідомості.  В стаціонарі під час лікування добре реагувала на інгаляції сальбутамолу і преднізолону. Одночасно вона приймала циметидин (диспепсія), дигоксин (пароксизмальна форма фібриляції передсердь двома роками раніше) і нітразепам (снодійне).  Які препарати могли викликати гостру сплутаність свідомості?

 

12.У пацієнта, 65 років, із цирозом печінки скарги на безсоння. Лікар вирішує, який препарат призначити: діазепам, темазепам чи мідазолам. Відповідь обґрунтуйте.

 

13.28-річна жінка, страждає на епілепсію (генералізовані тоніко-клонічні судоми), приймає оксакарбазепін, вальпроєву кислоту та етосуксимід. За останні 2 міс відмічався 1 епізод судом. На даний час вона вагітна (2 міс). Надайте поради щодо можливості застосування протисудомних препаратів.

 

14.Відвідувач аптеки звернувся до фармацевта з листком призначення що містить лікарський засіб, який є активною ліпофільною речовиною, виявляє початок дії через 30 хв., тривалість дії складає 4-6 год.,  та використовується переважно з метою купірування гіпертонічного кризу. Який лікарський засіб призначено відвідувачу? Надайте фармацевтичну опіку.

 

15.Пацієнт Д., 50 років, хворіє на стенокардію напруги. Протягом 2 років регулярно

приймав нітрогліцерин та бісопролол. Останній місяць напади стенокардії  у пацієнта не виникали, тому він вирішив припинити вживання лікарських засобів. На 3 добу після припинення прийому ліків виник сильний біль за грудиною, тахікардія, порушення ритму серця. Яка найбільш вірогідна причина погіршення стану пацієнта? Надайте фармацевтичну опіку.

 

16.Пацієнт К., 60 років, хворіє на цукровий діабет, приймає регулярно метформін та глібенкламід. З метою профілактики тромбозу глибоких вен пацієнту призначено варфарин в таблетках. Чи є ризики взаємодії? Надайте фармацевтичну опіку.

 

17.Пацієнт поступив у відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії із діагнозом сепсис. Яке емпіричне лікування сепсису невідомої етіології у відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії?

 

18.Пацієнт, 25 років, із ожирінням (маса тіла – 112 кг, зріст – 175 см) страждає на негоспітальну пневмонію. Призначено амоксицилін/клавуланат. Вкажіть особливості фармакокінетики, які можуть вплинути на дозу антимікробного препарату

 

19.Пацієнт із тяжкою негоспітальною пневмонією та алергією на пеніцилін переведений у відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії. Призначте антибактеріальну терапію

 

20.Дитина, 4 роки, перебуває в хірургічному відділенні стаціонару. Протягом 7 днів курс антимікробної терапії включав застосування цефтріаксону та амікацину. Визначте DOT

 

21.До Вас в аптеку звернувся пацієнт, просить відпустити йому засіб від печії. Відомо, що він регулярно приймає метопролол у дозі 100 мг. Надайте фармацевтичну опіку.

 

22.До Вас в аптеку звернувся відвідувач, просить відпустити домперидон від нудоти. Відомо, що чоловік приймає есциталопрам від депресивного розладу. Надайте фармацевтичну опіку.

Охарактеризуйте особливості застосування домперидону.

Ситуації ризику при призначенні домперидону.

Вікові особливості.

Ризики взаємодій із іншими фармакологічними групами.

 

23.Пацієнт, 24 роки, страждає на пієлонефрит. При мікробіологічному дослідженні сечі  виявлено E.coli з високою чутливістю до гентаміцину. Призначте даний антимікробний лікарський засіб.

 

24.Команда адміністрування антимікробних препаратів проводить проспективний аудит із зворотним зв’язком у відділенні хірургії міської клінічної лікарні. Вкажіть послідовність дій.

 

25.Команда адміністрування антимікробних препаратів оцінює, як здійснюється у стаціонарі хірургічна антибіотикопрофілактика. Лікарня ще не оновила рекомендації з клінічної практики для цього показання, але є національні рекомендації. Що доцільно зробити?

 

26.В університетській клініці рік тому почали впроваджувати адміністрування

антимікробних препаратів. Які індикатори процесів порадите оцінити в першу чергу?

 

27.У центральній районній лікарні рік тому почали впроваджувати адміністрування антимікробних препаратів. Які індикатори структури слід використати для моніторингу впровадження

 

28.Пацієнт поступив у відділення реанімації із діагнозом сепсис. Яке емпіричне лікування сепсису невідомої етіології?

 

29.До Вас в аптеку звернувся відвідувач з проханням видати за рецептом аспаркам, лізиноприл та спіронолактон.

Вкажіть механізм дії вказаних лікарських засобів?

Які показання до застосування лізиноприлу?

Які небажані реакції лізиноприлу?

Чи є ризики взаємодії?

Надайте фармацевтичну опіку.

 

30.Жінка, 50 років, після консультації із лікарем, зайшла в аптеку купити диклофенак натрію з приводу травматичного пошкодження колінного суглобу. Фармацевт встановила, що пацієнтка регулярно приймає варфарин.

Вкажіть який механізм дії вказаних лікарських засобів?

Які показання до застосування варфарину?

Які небажані реакції варфарину?

Чи є ризики взаємодії?

Надайте фармацевтичну опіку.