НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Інформація для студентів

І. Інформація для студентів 2 курсу

 

 1. Тематичний план практичних занять з навчальної дисципліни “Виробнича практика” (модуль “Догляд за хворими терапевтичного профілю”).
 2. Тематичний план самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Виробнича практика” (модуль “Догляд за хворими терапевтичного профілю”).
 3. Робочі зошити для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Виробнича практика” (модуль “Догляд за хворими терапевтичного профілю”).
 4. План практичної підготовки студентів з навчальної дисципліни “Виробнича практика” (модуль “Догляд за хворими терапевтичного профілю”).
 5. Оцінювання навчальної діяльності з навчальної дисципліни “Виробнича практика” (модуль “Догляд за хворими терапевтичного профілю”).
 6. Перелік рекомендованої літератури з навчальної дисципліни “Виробнича практика” (модуль “Догляд за хворими терапевтичного профілю”).
 7. Щоденник виробничої практики з догляду за хворими терапевтичного профілю.
 8. Підсумковий звіт про виконану роботу під час виробничої практики з догляду за хворими терапевтичного профілю.
 9. Тематичний план лекцій з навчальної дисципліни “Пропедевтика внутрішньої медицини”.
 10. Тематичний план практичних занять з навчальної дисципліни “Пропедевтика внутрішньої медицини”.
 11. Тематичний план самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Пропедевтика внутрішньої медицини”.
 12. Робочі зошити для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Пропедевтика внутрішньої медицини”.
 13. План практичної підготовки студентів з навчальної дисципліни “Пропедевтика внутрішньої медицини”.
 14. Перелік питань до підсумкового модульного контролю з навчальної дисципліни “Пропедевтика внутрішньої медицини”.
 15. Оцінювання поточної навчальної діяльності з навчальної дисципліни “Пропедевтика внутрішньої медицини”.
 16. Регламент підсумкового модульного контролю з навчальної дисципліни “Пропедевтика внутрішньої медицини”.
 17. Перелік рекомендованої літератури з навчальної дисципліни “Пропедевтика внутрішньої медицини”

 

ІІ. Інформація для студентів 3 курсу

 

 1. Тематичний план лекцій з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 1).
 2. Тематичний план практичних занять з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 1).
 3. Тематичний план самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 1).
 4. Робочі зошити для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 1).
 5. План практичної підготовки студентів з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 1).
 6. Перелік питань до підсумкового модульного контролю з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 1).
 7. Оцінювання поточної навчальної діяльності з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 1).
 8. Регламент підсумкового модульного контролю з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 1).
 9. Перелік рекомендованої літератури з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 1).

 

ІІІ. Інформація для студентів 4 курсу

 

 1. Тематичний план лекцій з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 2).
 2. Тематичний план практичних занять з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 2).
 3. Тематичний план самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 2).
 4. Робочі зошити для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 2).
 5. План практичної підготовки студентів з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 2).
 6. Перелік питань до підсумкового модульного контролю з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 2).
 7. Оцінювання поточної навчальної діяльності з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 2).
 8. Регламент підсумкового модульного контролю з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 2).
 9. Перелік рекомендованої літератури з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 2).

 

ІV. Інформація для студентів 5 курсу

 

 1. Тематичний план лекцій з навчальної дисципліни “Екстрена і невідкладна медична допомога”.
 2. Тематичний план практичних занять з навчальної дисципліни “Екстрена і невідкладна медична допомога”.
 3. Тематичний план самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Екстрена і невідкладна медична допомога”.
 4. Робочі зошити для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Екстрена і невідкладна медична допомога”.
 5. План практичної підготовки студентів з навчальної дисципліни “Екстрена і невідкладна медична допомога”.
 6. Перелік питань до підсумкового модульного контролю з навчальної дисципліни “Екстрена і невідкладна медична допомога”.
 7. Оцінювання поточної навчальної діяльності з навчальної дисципліни “Екстрена і невідкладна медична допомога”.
 8. Регламент підсумкового модульного контролю з навчальної дисципліни “Екстрена і невідкладна медична допомога”.
 9. Перелік рекомендованої літератури з навчальної дисципліни “Екстрена і невідкладна медична допомога”.

 

V. Поточна інформація для студентів 25 курсів

 

 1. Графік щоденних відпрацювань пропущених аудиторних навчальних занять (серпень 2018 р.).
 2. Графік перескладання підсумкових модульних контролів з навчальних дисциплін “Пропедевтика внутрішньої медицини” і “Внутрішня медицина” (серпень 2018 р.).
 3. Графік відпрацювань пропущених навчальних занять (вересень – грудень 2018 р.).
 4. Графік проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни “Внутрішня медицина (у т.ч. інфекційні хвороби та епідеміологія)” (модуль 2) (вересень 2018 р. – січень 2019 р.).
 5. Графік проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни “Екстрена і невідкладна медична допомога” (вересень – грудень 2018 р.).
 6. Графік проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни “Внутрішня медицина” (модуль 1) (грудень 2018 р.).
 7. Графік щоденних відпрацювань пропущених навчальних занять для студентів 5 курсу стоматологічного факультету (листопад 2018 р. – січень 2019 р.)
 8. Графік перескладання підсумкового модульного контролю з навчальної дисципліни “Внутрішня медицина” (грудень 2018 р.)
 9. Графік перескладання підсумкового модульного контролю з навчальної дисципліни “Екстрена і невідкладна медична допомога” (грудень 2018 р. – січень 2019 р.)

 

VІ. Матеріали для підготовки до ОСКІ-1 «Стоматологія»

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

І. Информация для студентов 2 курса

1. Тематический план практических занятий по учебной дисциплине “Производственная практика” (модуль “Уход за больными терапевтического профиля”)

2. Тематический план самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине “Производственная практика” (модуль “Уход за больными терапевтического профиля”)

3. План практической подготовки студентов по учебной дисциплине “Производственная практика” (модуль “Уход за больными терапевтического профиля”)

4. Оценивание учебной деятельности по учебной дисциплине “Производственная практика” (модуль “Уход за больными терапевтического профиля”)

5. Дневник производственной практики по уходу за больными терапевтического профиля

6. Итоговый отчет о проделанной работе во время производственной практики по уходу за больными терапевтического профиля

7. Тематический план лекций по учебной дисциплине “Пропедевтика внутренней медицины”

8. Тематический план практических занятий по учебной дисциплине “Пропедевтика внутренней медицины”

9. Тематический план самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине “Пропедевтика внутренней медицины”

10. План практической подготовки студентов по учебной дисциплине “Пропедевтика внутренней медицины”

11. Перечень вопросов к итоговому модульному контролю по учебной дисциплине “Пропедевтика внутренней медицины”

12. Оценивание текущей учебной деятельности по учебной дисциплине “Пропедевтика внутренней медицины”

13. Регламент итогового модульного контроля по учебной дисциплине “Пропедевтика внутренней медицины”

 

ІІ. Информация для студентов 3 курса

1. Тематический план лекций по учебной дисциплине “Внутренняя медицина” (модуль 1)

2. Тематический план практических занятий по учебной дисциплине “Внутренняя медицина” (модуль 1)

3. Тематический план самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине “Внутренняя медицина” (модуль 1)

4. План практической подготовки студентов по учебной дисциплине “Внутренняя медицина” (модуль 1)

5. Перечень вопросов к итоговому модульному контролю по учебной дисциплине “Внутренняя медицина” (модуль 1)

6. Оценивание текущей учебной деятельности по учебной дисциплине “Внутренняя медицина” (модуль 1)

7. Регламент итогового модульного контроля по учебной дисциплине “Внутренняя медицина” (модуль 1)

 

ІІІ. Информация для студентов 4 курса

1. Тематический план лекций по учебной дисциплине “Внутренняя медицина” (модуль 2)

2. Тематический план практических занятий по учебной дисциплине “Внутренняя медицина” (модуль 2)

3. Тематический план самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине “Внутренняя медицина” (модуль 2)

4. План практической подготовки студентов по учебной дисциплине “Внутренняя медицина” (модуль 2)

5. Перечень вопросов к итоговому модульному контролю по учебной дисциплине “Внутренняя медицина” (модуль 2)

6. Оценивание текущей учебной деятельности по учебной дисциплине “Внутренняя медицина” (модуль 2)

7. Регламент итогового модульного контроля по учебной дисциплине “Внутренняя медицина” (модуль 2)

 

ІV. Информация для студентов 5 курса

1. Тематический план лекций по учебной дисциплине “Экстренная и неотложная медицинская помощь”

2. Тематический план практических занятий по учебной дисциплине “Экстренная и неотложная медицинская помощь”

3. Тематический план самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине “Экстренная и неотложная медицинская помощь”

4. План практической подготовки студентов по учебной дисциплине “Экстренная и неотложная медицинская помощь”

5. Перечень вопросов к итоговому модульному контролю по учебной дисциплине “Экстренная и неотложная медицинская помощь”

6. Оценивание текущей учебной деятельности по учебной дисциплине “Экстренная и неотложная медицинская помощь”

7. Регламент итогового модульного контроля по учебной дисциплине “Экстренная и неотложная медицинская помощь”

 

V. Материалы для подготовки к ОСКЭ-1 “Стоматология”

1. Алгоритм измерения артериального давления.