НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії №5

Співробітники кафедри

Лукашук Віктор Дмитрович, завідувач кафедри педіатрії №5, доктор медичних наук, професор.

На кафедрі працює з 1993 року. Загальний стаж роботи 39 років. Автор 182 наукових та науково-методичних праць, 2 – авторські свідоцтва, 11 методичних рекомендацій та інформаційних листків. Автор посібника «Серцева недостатність у дітей» (1997) та розділів в підручнику «Медицина дитинства» (т.4,1999; т.5, 2001).

Основні напрямки діяльності – дитяча гастроентерологія, алергологія, кардіологія та неонатологія.

Ходаківська Світлана Петрівна , кандидат медичних наук,  доцент. На кафедрі працює з 1993 року, кандидат медичних наук з 1997 року. Загальний стаж 25 років. Автор 38 наукових та навчальнометодичних праць.

Відповідальна за лікувальну роботу в базовій клініці.

Забезпечує  лікувально-консультативну роботу в базовій   клініці      кафедри.      Має      вищу кваліфікаційну        категорію      лікаря педіатра.

Основні напрямки діяльності – гастроентерологія, кардіологія, пульмонологія, фтизіатрія, неонатологія.

Єсипова Світлана Іванівна , кандидат медичних наук, доцент. На кафедрі працює з 1996 року, кандидат медичних наук з 2005 року, асистент. Загальний стаж 20 років.

Забезпечує лікувально-консультативну роботу в базовій клініці кафедри. Має вищу
кваліфікаційну категорію лікаря-педіатра.
Куратор 5 курсу медико-психологічного та медичних факультетів. З 2012 року куратор
викладання студентам з англомовною формою навчання на медичних факультетах. З 2012 року куратор літньої виробничої практики у студентів 5 курсу медико-психологічного факультету.
Має сертифікат Британської ради (Україна) British counsil Aptis.

Відповідальна за роботу електронного деканату.
Відповідальна за науково -дослідну роботу кафедри. Автор 46 наукових та навчально -методичних праць.

 

Дмитришин Богдана Ярославівна 

кандидат медичних наук,  доцент

 На кафедрі працює з 2003 року. Загальний стаж роботи 29 років, педагогічний стаж – 20 років.

Завідувач кафедри. Відповідальна за навчально-методичну роботу.

Співавтор усіх робочих навчальних програм виробничої практики для студентів 2-5 курсів медико-психологічного факультету, елективного курсу “Актуальні питання дитячої нефрології”.

Автор медичних вказівок до виробничої практики “Сестринство в педіатрії” для студентів медико-психологічного факультету; медичних вказівок до практичних занять та самостійної роботи з педіатрії для студентів IV курсів медичного та медико-психологічного факультетів.

Забезпечує лікувально-консультативну роботу в базовій клініці кафедри.

Має вищу  кваліфікаційну категорію лікаря педіатра.

Основні напрямки діяльності –     алергологія, пульмонологія.

У 2009 році відзначена подякою Київського міського голови.

Бовкун Оксана Анатоліївна кандидат медичних наук,  асистент  

В 2003 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

На кафедрі педіатрії № 5 працює з 2007 року; в 2009-2011 рр. навчалася в очній аспірантурі. Науково – педагогічний стаж роботи складає 10 років, стаж роботи за фахом – 14 років.

Забезпечує лікувально-консультативну    роботу    в    базовій клініці кафедри. Має першу кваліфікаційну категорію лікаря педіатра.

Куратор 2-3 курсів медико-психологічного та медичних факультетів. З 2012 року куратор літньої виробничої практики у студентів 2-4 курсів медико-психологічного факультету.

Автор 42 наукових та навчально-методичних праць, програм, 1 патенту.

 Дмитришин Ольга Андріївна асистент Закінчила з відзнакою медичний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 2015 році. З 2015 по 2017 рік навчалася в інтернатурі за фахом “Педіатрія”. У 2017 році захистила магістерську роботу. 3 2017 року працює асистентом кафедри педіатрії №5. Має сертифікат В2 Британської ради (Україна) British counsil Aptis.

Забезпечує англомовне викладання педіатрії на медичному факультеті.

Виконує кандидатську дисертацію на тему « Удосконалення діагностики панкреатичної екзокринної недостатності у дітей з цукровим діабетом 1 типу та оптимізація замісної ферментної терапії».

Приймає участь в науково-практичних конференціях. Автор 16 друкованих робіт.

Бондаренко Наталія Юріївна

кандидат медичних наук, асистент

В 1996 році закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту.

1996-1998 pp. – інтернатура за спеціальністю «дитяча анестезіологія».

З   1996    р.   працювала     лікарем-анестезіологом у відділенні реанімація та інтенсивна терапія новонароджених інституту ПАГ АМН України.

З 2007 р. – молодший науковий співробітник відділення проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку. В 2008 р. захистила кандидатську дисертацію. З 2010 р. старший науковий співробітник зазначеного відділення. З 2015 р. асистент кафедри педіатрії №5 НМУ імені О.О. Богомольця.

Основні напрямки наукових розробок: удосконалення методів діагностики, лікування дітей з затяжним перебігом захворювань органів дихання; лікування та

дієтотерапія дітей раннього віку  з  харчовою непереносимістю.

Має першу кваліфікаційну категорію лікаря-педіатра та вищу з дитячої анестезіології. Забезпечує лікувально-консультативну роботу у відділенні проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку. Автор 52 наукових праць.

 

Людвік Тетяна Анатоліївна 

кандидат медичних наук, асистент

Після закінчення у 1993 році Українського державного медичного університету ім. акад. О.О.Богомольця працювала лікарем-педіатром клінікодіагностичного     та гастроентерологічного відділень дитячої клініки в Українському науково-дослідному інституті педіатрії, акушерства та гінекології. З 2000 року кандидат медичних наук.

З 2003 р. по 2007 рік працювала старшим науковим співробітником у відділенні реабілітації дітей та вагітних жінок, з 2007 р. по 2014 р. працювала  старшим науковим співробітником відділення хвороб сполучної тканини у дітей. З 2014 року – старший науковий співробітник відділення медичних проблем здорової дитини і преморбідних станів.

З 2015 р. асистент кафедри педіатрії №5 НМУ імені О.О. Богомольця.

Має першу кваліфікаційну категорію лікаря-педіатра. Забезпечує лікувально-консультативну роботу у відділенні проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку. Автор 67 наукових праць.