НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії №5

Історія кафедри

 

Кафедра педіатрії №5 продовжує традиції Київської школи педіатрів і працює в базовій лікарні ДКЛ №3 м. Києва (вул. Волинська, 21). Вона бере свої витоки з кафедри факультетської педіатрії, яку засновала і очолювала протягом майже 20 років (з 1944 по 1963) професор В.Г. Балабан.

 

У подальшому кафедру очолювали – професор І.М. Руднєв (1963-1965 рр.), професор П.М. Гудзенко (1965-1982 рр.), професор П.С. Мощич (1983-1996 рр.; 2001-2003 рр.), доктор мед. наук В.Д. Лукашук (1996-2001 рр.). У 2003 році кафедру розділено – кафедру педіатрії №3 на медико-профілактичному факультеті очолив професор Ю.В. Марушко; кафедру педіатрії №5 на медико-психологічному факультеті – професор В.Д. Лукашук (з 2015 року – кафедра педіатрії №5).

 

Кафедра педіатрії почала функціонувати в тяжкий післявоєнний період, коли після звільнення міста Київський медичний інститут повернувся з евакуації. Спочатку кафедра мала назву дитячих хвороб №1 і забезпечувала викладання пропедевтики та факультетської педіатрії; в 1944 році отримала назву факультетської педіатрії. Кафедра працювала у тяжких умовах післявоєнної розрухи на тлі високої дитячої смертності поширені були форми гіпотрофії, диспепсії, туберкульозу, в т.ч. туберкульозного менінгіту. Єдиною клінічною базою кафедри слугувала дитяча лікарня у пров. Ч. Белінського. У 1954 році на посаді професора кафедри працювала Городецька Е.Г., яка була також деканом педіатричного факультету (1952-1957 рр.). З 1955-1959 рр. вона очолювала кафедру педіатрії санітарно-гігієнічного та стоматологічного факультетів. На цій кафедрі з 1954 до 1959 року також працювала доцент В.Д. Чеботарьова, в подальшому професор В.Д. Чеботарьова очолювала кафедру пропедевтичної педіатрії.

 

У дитячій клінічній лікарні №3 Солом’янського району м. Києва завжди працювала кафедра педіатрії: госпітальної педіатрії (1963-1971 рр.), а в подальшому кафедра факультетської педіатрії. У 1963 році кафедру факультетської педіатрії очолив І.М. Руднєв (клінічною базою кафедри була дитяча клінічна лікарня у пров. Ч. Бєлінського), в подальшому 1965-1970 рр. він очолював кафедру госпітальної педіатрії, і ДКЛ №3 була клінічною базою цієї кафедри. Основною клінічною базою кафедри факультетської педіатрії з 1971 року стала ДКЛ №3, і основним куратором із лікувальної роботи був завідувач кафедри П.М. Гудзенко. На цьому етапі клінічна лікарня №3 функціонувала як педіатрична школа передового досвіду. На її базі було створено спеціалізоване гастроентерологічне відділення, тривалий час функціонувало також нефрологічне відділення дитячої клініки НДІ урології та нефрології. З 1977 року в ДКЛ №3 працює Г.І. Сафонова; з 1985 року – на посаді головного лікаря, в 2004 році їй присвоєно почесне звання „Заслужений лікар України”.

 

З 1993 року на кафедрі факультетської педіатрії працює Лукашук Віктор Дмитрович.

 

У 1994 р. кафедру факультетської педіатрії НМУ імені О.О. Богомольця реорганізовано в кафедру педіатрії №3 медичного факультету №4, що було зумовлено переходом на нову концепцію організації медичної освіти з підготовки лікарів загальної практики на медичному факультеті. У 1996 р. Лукашука В.Д. обрано завідувачем кафедри. За перші 2 роки його роботи на посаді завідувача кафедра досягла значного творчого доробку. Підготовлено нову програму викладання педіатрії на 6 курсі для студентів зазначеного фаху. Видано посібник “Серцева недостатність у дітей”, співробітники підготували значну кількість розділів до керівництва з педіатрії “Медицина дитинства” за редакцією професора П. Мощича.

 

Понад 15 років, кафедра педіатрії №5 ефективно забезпечує роботу на медико-психологічному, стоматологічному, медичному факультеті №4, з 2008 р. на факультеті підготовки лікарів для Збройних сил України, а з 2013 р. – медичний факультет №4.

 

Щороку на кафедрі проходять курс навчання англомовні та російськомовні іноземні студенти 2-4 курсів медичних факультетів №1 та №2 та стоматологічного факультету.