НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії №5

Історія кафедри

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2011 році відзначив свій 170-річний ювілей і готується в 2016 р. відзначати 175-річчя. Славу цього медичного закладу створювали сотні видатних імен вчених, в т.ч. педіатрів. Серед них вагоме місце належить співробітникам кафедри факультетської педіатрії, заснованої в 1944 році професором В.Г. Балабан. Протягом минулих 60 років діяльності кафедри майже 20 років з 1944 по 1963 рр. вона очолювала кафедру. Кафедра педіатрії № 5 продовжує традиції Київської школи педіатрів і працює в базовій лікарні ДКЛ № 3 м. Києва (вул. Волинська, 21). Витоками її є кафедра факультетської педіатрії, заснована професором В.Г. Балабан. В подальшому кафедру очолювали – професор І.М. Руднєв (1963-1965 рр.), професор П.М. Гудзенко (1965-1982 рр.), професор П.С. Мощич (1983-1996 рр.; 2001-2003 рр.), доктор мед. наук В.Д. Лукашук (1996-2001 рр.). В 2003 році кафедру розділено – кафедру педіатрії № 3 на медико-профілактичному факультеті очолив професор Ю.В. Марушко; кафедру педіатрії № 5 на медико-психологічному факультеті – професор В.Д. Лукашук (з 2015 року – кафедра педіатрії №5).

Кафедра педіатрії почала функціонувати в тяжкий післявоєнний період, коли після звільнення Києва Київський медичний інститут повернувся з евакуації. Спочатку кафедра мала назву дитячих хвороб № 1 і забезпечувала викладання пропедевтики та факультетської педіатрії; в 1944 році отримала назву факультетської педіатрії. Кафедра працювала у тяжких умовах післявоєнної розрухи на тлі високої дитячої смертності поширені були форми гіпотрофії, диспепсії, туберкульозу, в т.ч. туберкульозного менінгіту. Єдиною клінічною базою кафедри слугувала дитяча лікарня на пров. Ч. Белінського. В 1954 році на посаді професора кафедри працювала Городецька Е.Г., яка була також деканом педіатричного факультету (1952-1957 рр.). З 1955-1959 рр. вона очолювала кафедру педіатрії санітарно-гігієнічного та стоматологічного факультетів. На цій кафедрі з 1954 до 1959 року також працювала доцент В.Д. Чеботарьова, в подальшому професор В.Д. Чеботарьова очолювала кафедру пропедевтичної педіатрії.

В дитячій клінічній лікарні № 3 Солом’янського району м. Києва завжди працювала кафедра педіатрії: госпітальної педіатрії (1963-1971рр.), а в подальшому кафедра факультетської педіатрії. У 1963 році кафедру факультетської педіатрії очолив І.М. Руднєв (клінічною базою кафедри була дитяча клінічна лікарня на пров. Ч. Бєлінського), в подальшому 1965-1970 рр. він очолював кафедру госпітальної педіатрії, і ДКЛ № 3 була клінічною базою цієї кафедри. Основною клінічною базою кафедри факультетської педіатрії з 1971 року стала ДКЛ № 3, і основним куратором з лікувальної роботи був завідувач кафедри П.М. Гудзенко. На цьому етапі клінічна лікарня № 3 функціонувала як педіатрична школа передового досвіду. На її базі було створено спеціалізоване гастроентерологічне відділення, тривало функціонувало також нефрологічне відділення дитячої клініки НДІ урології та нефрології. З 1977 року в ДКЛ № 3 працює Г.І. Сафонова; з 1985 року – на посаді головного лікаря, в 2004 році їй присвоєно почесне звання „Заслужений лікар України”.

З 1993 року на кафедрі факультетської педіатрії працює Лукашук Віктор Дмитрович .

У 1994 р. кафедру факультетської педіат рії НМУ імені О.О. Богомольця реорганізовано в кафедру педіатрії № З медичного факультету № 4, що було зумовлено переходом на нову концепцію організації медичної освіти з підготовки лікаря загальної практики на медичному факультеті. В 1996 р. Лукашука В.Д. обрано завідувачем кафедри. За перші 2 роки праці його на посаді завідувача кафедра досягла значного творчого доробку. Підго товлено нову програму викладання педіатрії на 6 курсі для студентів зазначе ного фаху. Видано посібник “Серцева недостатність у дітей”, співробітники підготували значну кількість розділів до керівництва з педіатрії “Медицина дитинства” за редакцією професора П. Мощича.

Нині, вже понад 10 років, кафедра педіатрії №5 ефективно забезпечує роботу на медико-психологічному, стоматологічному, медичному факультеті №4 (Чернігівський філіал), а з 2008 р. на факультеті підготовки лікарів для Збройних сил України.