НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педагогіки та психології післядипломної освіти

Співробітники кафедри

 

filonenko

 

 

Філоненко

Мирослава

Мирославівна 
Доктор психологічних наук

Професор кафедри

 

Профіль вченого:

ORCID: 0000-0001-9976-1165

Researcher ID: C -837102017

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user

 

e-mail: filmm@ukr.net

 

Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, педагогічний факультет з відзнакою (1998), згодом навчалася в очній аспірантурі (1999-2002 р. р.). У 2003 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук, доповнивши наукові розробки в напрямі формування екологічного мислення. За результатами цих наукових розробок видала монографію „Екологічна психологія” (2005). З вересня 2003 р. працює на посаді доцента кафедри загальної та медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. У 2006 р. отримала вчене звання доцента цієї кафедри. Цього ж року здобула другу вищу освіту та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Психологія». З вересня 2015 року призначена на посаду завідувача кафедри педагогіки та психології післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

У 2017 здобула науковий ступінь доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тема докторської дисертації «Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря». Науковим доробком є: обґрунтування теоретико-методологічних засад психології особистісного становлення майбутнього лікаря в процесі навчально-професійної діяльності; розкриття змісту таких понять як пропедевтичне мислення студента-медика, клінічне мислення майбутнього лікаря, психологічний портрет майбутнього лікаря, особистісна компетентність майбутнього лікаря, розробка та апробація адаптивно-динамічного навчання студентів-медиків, спрямованого на їх особистісне становлення у процесі навчально-професійної діяльності вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу. Результатами наукових доробок відображені у монографії „Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря” (2015).

Має понад 100 наукових праць серед них: 80 наукових праць, 2 монографій, 4 навчальні підручники, 3 навчальні посібники, 2 методичні рекомендації, понад 10 навчальних типових програм для різних спеціальностей. Член робочої групи з розробки галузевих стандартів вищої медичної освіти за спеціальністю «Медична психологія». З 2012 р. була членом робочої групи з впровадження європейського проекту TEMPUS MUMEENA з питань модернізації вищої медичної освіти в країнах східного сусідства Європейського союзу. Має документи про підвищення кваліфікації за напрямом «Сучасна методика викладання на основі компетентнісного підходу», «Освіта в зарубіжних країнах, «Інноваційні навчально-виховні технології», «Методологія дистанційної освіти» та ін.

Основні науково-методичні напрацювання:

Монографії:

«Екологічна психологія» (2005)

«Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря» (2015)

Навчальні підручники:

«Психологія спілкування» (2008, 2012)

«Зоопсихологія з основами етології» (2013)

«Педагогіка вищої медичної освіти» (2014)

Методичні рекомендації:

«Методика викладання на засадах компетентнісного підходу у вищій медичній освіті» (2016)

Навчальні посібники:

“Психологія особистості та індивідуальних відмінностей”(2005)

«Роль симуляційних технологій у клінічному навчанні студентів, оцінювання результатів навчання» (2012)

«Наукова-дослідницька діяльність студентів ВМНЗ» (2013)

Навчальні програми:

«Сучасна методика викладання на засадах компетентнісного підходу»

«Психологія спілкування»

«Соціальна психологія»

«Основи соціальної психології»

«Психологія особистості та індивідуальних відмінностей»

«Порівняльна психологія»

«Основи наукових досліджень»

Основні наукові статті:

  • Філоненко М.М. Дослідження взаємозв’язку ефективності професійної підготовки майбутнього лікаря та сформованості його особистісних структур / М.М. Філоненко // Технології розвитку інтелекту: відкритий електронний журнал лабораторії Нових інформаційних технологій навчання Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – 2015. – Т.1. – № 8.
  • Філоненко М.М. Методика і процедура комплексного психологічного вивчення особистості студента-медика / М.М.Філоненко // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К.: Гнозис , 2015. – Додаток 1 до Вип.35. – Т. VIII (59). – С. 354 – 365.
  • Філоненко М.М. Психологічні особливості процесу і структури учіння студентів-медиків / М.М. Філоненко // Психологія і особистість. – Київ – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2015. – №1(7). – С.186 –199.
  • Філоненко М.М. Системний аналіз процесу особистісного становлення майбутнього лікаря / М.М. Філоненко // Освіта та розвиток обдарованої особистості: Серія «Педагогіка» та «Психологія». – К.: 2015. – № 1(32). – С.17 – 21.
  • Філоненко М.М. Теоретичний аналіз комплексних концепцій особистісного становлення фахівця / М.М. Філоненко // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – К.: 2014. – № 3 (36). – С.111 – 117.
  • Філоненко М.М. Аналіз концепції особистісного становлення фахівця при побудові адаптивно-динамічного навчання / М.М. Філоненко // Освіта та розвиток обдарованої особистості: Серія «Педагогіка» та «Психологія». – К.: 2015– № 4(35). – С.13 – 18.
  • Філоненко М.М. А наліз динаміки критеріїв структуротвірних компонентів особистісної структури майбутнього лікаря / М.М. Філоненко // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Серія: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015. – Вип. 735. – С. 159 – 168.

 

Життєве кредо:   «Люби свого ближнього як самого себе. Стався до людини так, як би ти хотів, щоб вона ставилася до тебе».

 

 

 

 

podkovko
Подковко Христина Володимирівна
доцент, кандидат педагогічних наук, завуч кафедри
Закінчила індустріально-педагогічний факультет Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання (технічна праця) та основи інформатики”. Працювала в Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка на посадах: асистента кафедри психології, педагогіки та методики технологічної освіти (2005-2006 р. р.), викладача кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності (2006-2009 р. р.), доцента кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності (2010- 2012, 2015) . З 2005-2015 року перебувала на посаді завідувача підготовчого відділення. У 2005 році паралельно пройшла курси в Академії праці та соціальних відносин ФП України на факультеті підвищення кваліфікації за спеціальністю “Соціальна робота” . Має педагогічний досвід викладання навчальних дисциплін: методика викладання фахових дисциплін, професійна педагогіка, методика викладання основ підприємництва, професійна орієнтація та методика професійної орієнтації, теорія та практика управління соціальними системами, історія педагогіки, безпека життєдіяльності, організація діяльності шкільних госпрозрахункових підприємств, основи економіки, керівництво педагогічною практикою, керівництво курсовими, бакалаврськими та дипломними роботами. Автор понад 22 публікацій (18 наукових статей, 3 навчально-методичного характеру, 1 монографії). Загальний педагогічний стаж роботи – 7 років.

 

 

 

kyrychok
Киричок Віра Андріївна
доцент, кандидат педагогічних наук
Закінчила педагогічний факультет Київського державного педагогічного університету імені О. М. Горького за спеціальністю “Вчитель початкових класів». З 1975 по 1984 р. р. працює в загальноосвітніх школах м. Києва на посаді вчителя початкових класів. 1984-1987 р.р – навчається в аспірантурі Інституті педагогіки України. З 1987 по 1999 р.р працює в науково-дослідних установах м. Києва. З 1999 року працює в Інституті проблем виховання НАПН України на посаді старшого наукового співробітника лабораторії морально-етичного виховання. З 1999 року працює за сумісництвом на кафедрі психології та педагогіки Національного медичного університету, читає лекції та проводить семінари зі слухачами ФПК викладачів. Щорічно бере участь у роботі комісії Науково-методичної ради з питань освітньої діяльності НАПН України. Цього року здобула третє місце на конкурсі НАПН України у номінації найкращий підручник, навчальний посібник. Має педагогічний досвід викладання навчальних дисциплін: методика викладання фахових дисциплін, професійна педагогіка, професійна орієнтація та методика професійної орієнтації, теорія та практика управління педагогічними системами, історія педагогіки, керівництво роботами слухачів. Автор понад 110 публікацій (98 наукових статей, 10 навчально-методичного характеру, 1 колективної монографії). Загальний науково-педагогічний стаж роботи – 29 років.

 

 

 

 

mitina
Мітіна Світлана Володимирівна
доцент, кандидат психологічних наук
Досвіт роботи – 25 рок i в в системі освіти, з них: 8 років педагогічна праця; 2 року – психолог ЗОШ; 4 роки – методист Севастопольського інституту післядипломної освіти; 11 років науковий стаж – викладач ВНЗ, кафедра загальної психології. Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти III – IV рівня акредитації: з 01.09.2004р. по 01.09.2011р. – викладач кафедри загальної психології Севастопольського міського гуманітарного університету, з 01.09.2011р. по 01.09.2012р.- старший викладач кафедри загальної психології Севастопольського міського гуманітарного університету, з 01.09.2012р. по 26.08. 2014 – доцент кафедри загальної психології Севастопольського міського гуманітарного університету, з 26.09.2014р. по теперішній час – доцент кафедри загальної та медичної психології та педагогі ки Національн ого медичного університету імені О. О. Богомольця. В икладання дисциплін: загальна психологія, соціальна психологія, психологія девіантної поведінки, психологія творчості, юридична психологія, психологія спілкування, конфліктологія.

Розроблений і впроваджений в навчально-виховної процес авторський спецкурс «Психологічний супровід бездоглядних дітей» для студентів факультету психології, а також у процес підвищення кваліфікації соціальних педагогів і психологів системи освіти (акт про впровадження № 184 від 18.09.2009 р.)

Автор понад 40 публікації, з них 27 наукового та 2 навчально-методичного характеру, монографія «Бездоглядні діти: причині, наслідки, шляхи вирішення проблеми».

 

 

ilchenko
Ільченко Алла Анатоліївна
старший викладач
кандидат педагогічних наук

Освіта – вища педагогічна.

1987-1991 роки – Олександрійське педагогічне училище ім. Сухомлинського, дошкільне відділення, спеціальність «виховання в дошкільних закладах», кваліфікація «вихователь в дошкільних закладах».

1991-1994 роки – Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, спеціальність «Педагогіка і психологія (дошкільна)», кваліфікація «Викладач педагогіки і психології».

2005-2009 роки – навчання в аспірантурі Національного авіаційного університету.

У 2011 році отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та методика професійної освіти».

Стаж педагогічної діяльності – 18 років, вища кваліфікаційна категорія, педагогічне звання – старший викладач.

Досвід роботи. 13 років досвіду адміністративної роботи.

З 1994 року прийнята на посаду викладача соціально-гуманітарних дисциплін до Промислово-економічного коледжу НАУ.

З 2001-2014 рік на посаді завідувача відділень. Неодноразово здійснювала підготовку акредитаційних справ довірених спеціальностей для проходження їх чергової акредитації. Брала участь в розробці варіативної (тимчасової) частини ОКХ та ОПП підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Комерційна діяльність». Розробила НМК до дисциплін: «Основи психології та педагогіки», «Психологія», «Університетська освіта», «Вища освіта і Болонський процес» (ОКР – бакалавр), «Соціологія» (ОКР – молодший спеціаліст). За час перебування на посаді завідувача відділення виконувала обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії. З 01.09.2014. прийнята на посаду старшого викладача кафедри загальної і медичної психології та педагогіки НМУ імені О.О.Богомольця.

Дисципліни які викладала:
«Основи психології та педагогіки», «Психологія», «Генетична психологія», «Педагогіка вищої школи», «Університетська освіта», «Вища освіта і Болонський процес», «Соціологія», «Етика ділового спілкування».

 

 

vygovska
ВИГОВСЬКА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
старший лаборант кафедри

У 1976 р. закінчила Київський технікум залізничного транспорту за спеціальністю «Програмування для швидкодіючих математичних машин», присвоєно кваліфікацію «технік-математик-програміст». У 1995 р. закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Економічна інформатика і автоматизовані системи управління». В період з 24.07.2009 р. по 16.10.2009 р. навчалась в Інституті післядипломної освіти «Укрстено» на курсах «Бухгалтерський облік та аудит з використанням комп’ютерних технологій». Досвід роботи: завод «Ленінська кузня» , інженер-технолог-програміст відділів Головного технолога, Головного конструктора. З лютого 2010 р. – спеціаліст по усуненню дебіторської заборгованості з контрагентів у видавництві ТОВ « Жовті сторінки України». З липня 2011 р. по березень 2016 р. – старший інспектор по роботі з іноземними студентами Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. З березня 2016 р. і дотепер – старший лаборант кафедри педагогіки та психології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.