НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра латинської мови

Співробітники кафедри

Кісельова Олена Григорівна – завідувач кафедри, доцент

Закінчила Інститут філології Київського державного університету імені Тараса Шевченка у 1979 році за спеціальністю «класичні мови, російська мова та література». З 1981 по 1996 рік Олена Григорівна працювала на посаді викладача кафедри латиської мови НМУ імені О.О. Богомольця. З 1996 по 2005 рік працювала на посаді старшого викладача кафедри. З 2005 по 2006 рік була виконуючою обв’язки завідувача кафедри. З 2007 року і до сьогодні – завідувач кафедри латиської мови НМУ імені О.О. Богомольця.

Олена Григорівна – автор 3 підручників з латинської мови, виданих під грифом МОЗ, та 2 навчальних посібників, робочого друкованого зошита, 8 методичних рекомендацій українською та англійською мовою, 7 типових навчальних програм з грифом МОЗ України, 3 словників, програм для учнів загально-освітніх шкіл нового типу (Український медичний ліцей НМУ), автор більш ніж 50 наукових праць. Нагороджена грамотами МОЗ України та різними нагородами.

Олена Григорівна ініціювала та запровадила наукове співробітництво з профільними кафедрами Люблінського університету, університету в м. Безансон (Франція), НДУ імені М.В. Ломоносова, Петербурзького університету, Московського медико-стоматологічного університету та інших.

Щорічно кафедра як опорна проводить засідання однопрофільних кафедр медичних університетів України, курує питання навчального процесу на вказаних кафедрах, є головою Ради однопрофільних кафедр України.

Шпинта (Воскобойник-Шпинта) Галина Миколаївнакандидат філолологічий наук, доцент.

У 2008 р. отримала повну вищу освіту за спеціалізацією «Мова і література (давньогрецька, латинська), німецька мова» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника давньогрецької, латинської, німецької мов у Київськ ому національн ому університет і імені Тараса Шевченка.

У 2007-08 рр. працювала лаборантом кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця. З 2008 по 2011 рр. – викладач кафедри латинської мови НМУ імені О.О.  Богомольця. З 2008 – 2009 рр. – викладач кафедри іноземних мов Київського університету права НАН України (за сумісництвом). З 2011 р. виконує обов’язки куратора ECTS в деканаті по роботі з іноземними студентами стоматологічного та фармацевтичного факультетів НМУ імені О.О. Богомольця. З 2012 – 2014 рр. – старший викладач кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця. З жовтня 2014 р. працює на посаді доцента кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця

26 жовтня 2012 року захистила в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка дисертаційну роботу по темі «Грецький компонент у латиномовній ентомологічній номенклатурі: структурно-семантичний аспект». 1 березня 2013 р. їй присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Галина Миколаївна є автором більше 30 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі – монографії «Латиномовна ентомологічна номенклатура: структурно-семантичний аспект». В она брала участь у 22 наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях. Також Галина Миколаївна є співавтором робочого зошита до практикума з латинської мови та медичної термінології для україномовних студентів та студентів-іноземців (російськомовної та англомовної форми навчання).

 

Наукові напрямки та зацікавлення : вирішення актуальних лінгвістичних пр облем наукової термінології, номенклатури, лексикографії, а також встановлення когнітивних механізмів термінотворення та концептуалізації наукового простору.

 

Бражук Юлія Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент.

У 2005 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З вересня 2005 р. працює викладачем кафедри латинської мови Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, з вересня 2010 р. – старший викладач кафедри.

У 2015 р. успішно захистила кандидатську дисертацію за темою «Натуроморфна метафора у медичній термінології (на матеріалі анатомічної термінології)». Того ж року присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук. Є автором друкованих праць, методичних розробок, співавтором робочих навчальних програм, посібника «Практикум по латинскому языку и медицинской терминологии».

Сфера наукових зацікавлень – медична термінологія, когнітивна метафора у науковій термінології.

Дяченко Тетяна Іванівна – старший викладач.

Закінчила Інститут філології Київського державного університету імені Тараса Шевченка у 1979 році. З 1981 по 1996 рік Тетяна Іванівна працювала на посаді викладача кафедри латиської мови НМУ імені О.О. Богомольця. З 1996 року працює на посаді старш ого викладач а кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця.

У творчому доробку Тетяни Іванівни є підготовка методичних розробок, контрольних робіт для студентів медичного та фармацевтичного.

Заболотня Руслана Володимирівна – старший викладач

У 1999 р. з відзнакою закінчила філологічний факультет Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, здобувши кваліфікацію магістра філології. У 1999-2002 рр. навчалася в аспірантурі Інституту філології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

З вересня 2008р. працює на посаді викладача кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця. З грудня 2013 р. – на посаді старшого викладача кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2009  по 2016 рік Руслана Володимирівна виконувала функціональні обов’язки відповідального за навчальну роботу кафедри. Руслана Володимирівна бере активну участь у написанні методрозробок для студентів медико-психологічного, стоматологічного та медичних факультетів. Керує науковими роботами студентів для участі у конференціях та олімпіадах.

Лехніцька Світлана Іванівна – кандидат філологічних наук, старший викладач.

Закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2005 році. Отримала фах “Магістр класичної філології”. У 2005-09 рр. навчалася в аспірантурі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка на кафедрі загального мовознавства та класичної філології.

У 2004-05 рр. працювала лаборантом кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця, де протягом цього ж навчального року проходила стажування на кафедрі як викладач. З серпня 2005р. працює викладачем кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця. З вересня 2008 р. працює на посаді старш ого викладач а кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця. Є співавтором друкованих методичних розробок англійською мовою і посібника «Практикум по латинскому языку и медицинской терминологии», Робочого зошита з латинською мови (українською, російською, англійською) для студентів вказаних факультетів.

Світлана Іванівна є автором 20 друкованих праць, учасником 18 наукових міжнародних та всеукраїнських конференцій. З 2006 р. проводить заняття у групах з англомовною формою навчання. З 2008 р. по 2015р. виконувала обов’язки куратора ECTS деканату по РІС. Із 2010 року проводить роботу зі слухачами ФПК на кафедрі.

У 2016 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Явище синонімії у фармацевтичній номенклатурі: ономасіолого- дериваційний аспект».

Ніколаєнко Оксана Іванівна – старший викладач кафедри латинської мови  НМУ О. О. Богомольця.

У 2006 р. з відзнакою закінчила Інститут філології КНУ ім. Т. Г. Шевченка і здобула кваліфікацію магістра філології. У 2009 році закінчила аспірантуру кафедри загального мовознавства та класичної філології. На даний час працює над дисертаційним дослідженням: «Епіграма епохи Флавіїв: лінгвопрагматичний аналіз».

У 2009-2010 н. р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри латинської мови. З вересня 2010 року працює як викладач кафедри латинської мови, а з 2014 – старший викладач кафедри. Педагогічний стаж – 14 років.

З 2011 року є відповідальною за виконання науково-дослідної роботи кафедри. Крім того, є автором 10 наукових праць та співавтором навчально-методичних посібників «Лексичний додаток з дисципліни “Латинська мова та медична термінологія”» та «Lexicon terminologiae medicinalis (Русский / English)».

Галамага Олена Володимирівна – викладач.

У 2013 році з відзнакою закінчила КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мова і література (давньогрецька, латинська), французька мова».

Цього ж року вступила до аспірантури КНУ за спеціальністю «класичні мови». З вересня 2013 року Олена Володимирівна працює викладачем кафедри латинської мови НМУ ім. О.О. Богомольця.

Сферою наукових інтересів є лінгвокультура, психолінгвістика, сакральний латиномовний текст доби Античності.

Олена Володимирівна є автором 4 друкованих праць, брала участь в наукових конференціях, у методичній роботі кафедри.

З 2014 року відповідальна за підготовку матеріалів до Веб-сторінки сайту.

Сьомка Катерина Сергіївна – викладач кафедри латинської мови.

У 2009 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка відділення класичної філології Інституту філології.

У 2008-09 рр. працювала лаборантом кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця. З 2009 р. є викладачем кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця. У жовтні 2012 р. закінчила аспірантуру на кафедрі загального мовознавства і класичної філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Є автором 5 друкованих праць, учасником 5 наукових міжнародних та всеукраїнських конференцій.

 

 Кондаурова Христина Вадимівна – викладач кафедри латинської мови.

У 2014 році закінчила КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «мова і література (давньогрецька, латинська), англійська мова».

Цього ж року вступила до аспірантури КНУ за спеціальністю «загальне мовознавство». З вересня 2013 року Христина Вадимівна працює викладачем кафедри латинської мови НМУ ім. О.О. Богомольця.

Сферою наукових інтересів: епіграфіка, семіотика та сфрагістика.

Христина Вадимівна є автором 3 друкованих праць, брала участь в наукових конференціях, у методичній роботі кафедри.

З 2014 року Христина Вадимівна відповідальна за виховну роботу студентів.

Черненко Ніна Анатоліївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри.

У 2012 році закінчила КНУ імені Тараса Шевченка, отримавши ступінь магістра філології за спеціальністю «класичні та західноєвропейська мови і літератури», здобула кваліфікацію філолога-дослідника, викладача латинської, давньогрецької, французької мов; античної літератури. Цього ж року вступила до аспірантури КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «загальне мовознавство». Починаючи з 2012 року Ніна Анатоліївна працює викладачем кафедри латинської мови НМУ ім. О.О. Богомольця.

Наукові дослідження Н.А.Черненко здійснює у сфері лінгвокультурології та лінгвоконцептології. Ніна Анатоліївна є автором 9 наукових праць, надрукованих у фахових наукових збірниках, учасником всеукраїнських наукових конференцій.

У 2016 р. успішно захистила кандидатську дисертацію. З 2016 р. Ніна Анатоліївна виконує функціональні обов’язки відповідального за навчальну роботу кафедри.

Ніколаєнко Оксана Анатоліївна – доцент, старший викладач.

У 2006 р. з відзнакою закінчила Інститут філології Київського національного університету імені тараса Шевченка за спеціалізацією «Мова і література (давньогрецька, латинська), українська мова та література» та здобула кваліфікацію магістра філології.

У 2006-2011 р.р. навчалася в аспірантурі Інституту філології на кафедрі загального мовознавства та класичної філології. У жовтня 2012 року захистила в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка дисертаційну роботу на тему «Ораторський дискурс у давньому Римі: культурологічний та функціонально-стилістичний виміри (на матеріалі промов Республіканської доби)» та у січні 2013 р. отримала посвідчення про присвоєння наукового ступеня кандидата філологічних наук.

З 2006 р. працює на посаді викладача кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2016 р. Оксана Анатоліївна працює на посаді заступника декана стоматологічного факультету.

Є автором 12 наукових праць у фахових виданнях, брала участь у багатьох Всеукраїнських та міжнародних конференціях, на кафедрі латинської мови є відповідальною за наповнення освітнього порталу.

Сфера наукових зацікавлень: лінгвокультурологія, дискурсологія, прагматика античних текстів.

Благун Софія Сергіївна – викладач.

У 2014 році з відзнакою закінчила КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «мова і література (давньогрецька, латинська), англійська мова». У 2015 році  закінчила Інститут післядипломного навчання НАУ за спеціальністю «Переклад». У 2014 році працювала лаборантом кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця. З 2015 р. є викладачем кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2015- 2016 р.р. виконувала обов’язки куратора ECTS в деканаті по роботі з іноземними студентами медичного факультету №1 і №2 НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2016 р. відповідальна за АСУ на кафедрі латинської мови.

Сфера наукових зацікавлень: медична термінологія, міжмовна взаємодія, лінгвокультурологія.

eromina_o-yu Єрьоміна Олена Юріївна – кандидат філологічних наук, старший викладач.

Єрьоміна О. Ю. закінчила Київський державний університет у 1985 році, отримала спеціальність «Філолог, викладач французької та латинської мов, перекладач французької мови». З 1991р. по 1996 р. навчалася в аспірантурі КДУ на кафедрі загального мовознавства та класичної філології.

Єрьоміна О. Ю. з 1988 по1998 рр., а також з 2004 по 30 червня 2016 року працювала на посаді асистента кафедри загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2001 році перебувала на стажуванні у Франції в рамках міжурядової українсько-французької економічної програми. З 2008 по 2012 р. працювала за сумісництвом на посаді старшого викладача кафедри латинської мови Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

29 червня 2016 р. успішно захистила дисертацію «Композиція у словотворі латинської мови: структурно-типологічний та семантичний аспекти» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Єрьоміна О. Ю. має 17 наукових та науково-методичних праць, у тому числі у закордонних виданнях. Є одноосібним автором «Тематичного словника базової латинської лексики з відповідниками у семи мовах (українська, російська, французька, італійська, іспанська, португальська, англійська)» (2012 р.). Також Єрьоміна О. Ю. є автором «Посібника з латинської мови для студентів спеціальностей «західна філологія», «західний переклад», затверджений МНК КНУ імені Тараса Шевченка (у друці, має вийти у 2016 р.). Єрьоміною О. Ю. розроблений спеціальний курс «Латинський словотвір і сучасні західноєвропейські мови», на базі якого у 2015-2016 рр. був проведений експеримент по викладанню французької мови у зіставному аспекті з латиною.

Сфера наукових інтересів: термінологія, етимологія, словотвір латинської та романських мов.

16426427_1829205254014324_325339778_n Семикрас Тетяна Іванівна  – викладач Семикрас Тетяна Іванівна  у 2012 році з відзнакою закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, здобувши кваліфікацію магістра філології, викладача латинської, давньогрецької, французької мов та античної літератури. З початку вересня 2012р. працює за наказом як викладач кафедри латинської мови.

У 2015 році вступила до аспірантури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови. Тема дисертаційної роботи: «Греко-латинська термінологія клінічної психології: структурно-семантичний та лінгвокультурологічний аспекти». Тетяна Іванівна є учасником шести Всеукраїнських наукових конференцій, має три друковані праці. На кафедрі відповідальна за роботу зі студентами стоматологічного факультету.

 Гера  Єлєна Віталіївна – викладачУ 2011 році закінчила з відзнакою Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю мова і література (давньогрецька, латинська), англійська мова та здобула кваліфікацію філолога-дослідника, викладача вищого навчального закладу (давньогрецької, латинської мови і античної літератури, англійської мови). Зараз навчається в аспірантурі вищезгаданого закладу за спеціальністю 10.02.14 – класичні мови. Завершення навчання та захист дисертаційної роботи заплановані на початок 2018 року.

З 2009 року Гера Є. В. працювала на посаді лаборанта кафедри латинської мови.

З 2011 року до сьогодні Гера Єлєна Віталіївна обіймає посаду викладача кафедри.

Є автором 3 наукових праць у фахових виданнях, брала участь у наукових та міжнародних конференціях. Відповідальна за роботу з І медичним факультетом. Бере участь у написанні методичних розробок для стоматологічних, медичних та фармацевтичних факультетів.

Сфера наукових зацікавлень: медична термінологія, середньовічна латинська мова, лінгвокульторологія, когнітивна лінгвістика.

 Духота Світлана Анатоліївна – викладач кафедри латинської мови.

У 2009 році закінчила Київський національний університет імені Т. Г.Шевченка за спеціальністю “класичні та західноєвропейська мови та література (латинська, давньогрецька) та італійська мова”, ступінь магістра. Цього ж року почала працювати викладачем латинської мови НМУ ім. О. О. Богомольця.

У 2010  році закінчила міжнародні курси італійської мови ISCAPI у м. Фускальдо.

Є автором 4 друкованих праць, учасником 4 наукових  міжнародних та всеукраїнських конференцій.

На кафедрі відповідальна за роботу зі студентами 2 медичного факультету

 Малунова Ганна Дмитрівна – кандидат філологічних наук, старший викладач2011 року закінчила з відзнакою Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримавши повну вищу освіту (магістр) за спеціальністю «Мова і література (давньогрецька, латинська), англійська мова» та здобувши кваліфікацію філолога-дослідника, викладача вищого навчального закладу (давньогрецької, латинської мови і античної літератури, англійської мови).

З 2009 р. по 2011 р. Ганна Дмитрівна працювала лаборантом кафедри латинської мови Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Починаючи з 2011 року Ганна Дмитрівна – викладач кафедри латинської мови Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2011 року Ганна Дмитрівна вступила до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва за спеціальністю «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови». 2015 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Концептуальний простір “Апології Сократа” Платона: лінгвокультурологічний аспект» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.14 – «класичні мови. Окремі індоєвропейські мови».

З 2012 р. Ганна Дмитрівна є співробітником відділу міжнародних зв’язків нашого Університету, а з 2015 р. очолює цей структурний підрозділ.

Ганна Дмитрівна є автором понад 10 одноосібних публікацій, а також співавтором практикуму «Латинська мова і медична термінологія» (Київ, 2016).

Сфера науково-дослідних інтересів Ганни Дмитрівни охоплює питання грецького компоненту в латинськомовні клінічній термінології, лінгвокультурологію, когнітивну лінгвістику, концептуальний аналіз текстів греко- та латинськомовної античності.