НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №2

Співробітники кафедри

yavorovskyj Яворовський

Олександр Петрович

завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор, академік НАМН України,

заслужений діяч науки і техніки

paustovskyj Паустовський Юрій Олександрович

професор кафедри, доктор медичних наук

У 1994 р. закінчив з відзнакою медико-профілактичний факультет Українського державного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З 1994 р. працював викладачем-стажером, з 1995 – асистентом, з 2002 р. – доцент, з 2017 р. – по теперішній час – професор кафедри. У 2004 р. присвоєне вчене звання доцент.

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Гігієнічна оцінка впливу епоксидних композицій на репродуктивну функцію жінок в умовах виробництва та обґрунтування оздоровчих заходів”, а в 2016 році – докторську дисертацію на тему “Гігієнічна оцінка глобального забруднювача довкілля метилтретбутилового ефіру і молекулярно-генетичні механізми його дії на організм”.

Автор більше 100 друкованих наукових робіт. Член профкому співробітників НМУ. Лікар вищої категорії зі спеціальності “Гігієна праці”.

zenkyna Зенкіна Валентина Іванівна,

доцент кафедри, кандидат медичних наук

 

У 1994 р. закінчила медико-профілактичний факультет Українського державного медичного університету ім. О.О. Богомольця. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гігієнічне прогнозування токсичності епоксидних сполук на основі методів статистики і квантової хімії». З 2008 року доцент кафедри. Автор близько 80 друкованих наукових робіт.

Відповідає за навчально-методичну роботу кафедри.

Лікар вищої категорії зі спеціальності «Гігієна праці».

shkurko Шкурко Георгій Анатолійович

доцент, кандидат медичних наук

У 1963 р. закінчив Свердловський медичний інститут, після чого працював санітарним лікарем в м. Тюмені і м. Донецьку. З 1969 р. навчався в аспірантурі при НДІ гігієни праці і профзахворювань (м. Київ). З 1974 р. по теперішній час працює на кафедрі гігієни праці і професійних хвороб НМУ.

Наукова діяльність присвячена питанням гігієни праці в окремих галузях промисловості, впливу виробничого пилу, шуму, вібрації, електромагнітних полів радіочастот. Основний науковий напрямок – вивчення пневмоконіотичної дії пилу промислових підприємств.

Автор більше 150 друкованих наукових робіт. За його участі затверджено ГДК 13-ти хімічних речовин.

Лікар вищої категорії зі спеціальності “Гігієна праці”.

veremej Веремей Михайло Іванович

доцент кафедри, кандидат медичних наук

У 1974 р. закінчив санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. З 1974 р. працював на кафедрі гігієни праці і професійних захворювань КМІ на посаді м.н.с., з 1979 р. – с.н.с., з 1986 р. – асистента, а з 1998 по теперішній час – доцента цієї кафедри.

У 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Гігієна праці в виробництві слоїстих пресованих електроізоляційних матеріалів на основі епоксидних і фенолформальдегідних смол”.

З 1994 р. по 2013 р. – заступник декана з наукової та виховної роботи медичного факультету №4. На кафедрі відповідає за наукову роботу. Автор і співавтор більше 100 друкованих наукових робіт. Лікар вищої категорії зі спеціальності “Гігієна праці”.

Член комісії з гігієнічної регламентації хімічних речовин у повітрі робочої зони “Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України”.

marchenko1 Марченко Марина Леонідівна

асистент кафедри, кандидат медичних наук

У 1994 році закінчила медико-профілактичний факультет Українського державного медичного університету ім. О.О. Богомольця. У 2011 році у ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» захистила кандидатську дисертацію на тему: «Культура клітин людини як альтернативний метод в комплексній токсиколого-гігієнічній оцінці сполук важких металів». Має досвід роботи з культивування клітинних культур та використання цитологічних методів для оцінки токсичності речовин.

З 2013 року працює в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на посаді асистента кафедри гігієни праці і професійних хвороб.

Відповідає за навчальну дисципліну «Охорона праці в галузі» та електронний обіг документів в системі АСУ.

kuyun-l-o-fr12 Куюн Людмила Олександрівна

асистент кафедри, кандидат біологічних наук

 

У 1966 р. закінчила біологічний факультет Київського державного університету. З 1966 р. працювала в ЦНДЛ Київського медінституту в відділенні імунології на посаді м.н.с., з 1988 р. – с.н.с. З 2010 р. – асистент кафедри гігієни праці і професійних хвороб НМУ. У 1983 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Імунологічні реакції при алергічному пошкодженні легень (алергічному бронхопневмоніті) в експерименті”.

Автор 97 друкованих наукових робіт. Напрямок науково-дослідної роботи: вивчення механізмів формування вродженої та адаптивної імунної відповіді в умовах запалення в легенях при хронічному обструктивному запаленні легень і в черевній порожнині при перитоніті.

Відповідає за англомовну форму навчання студентів кафедри.

zynchenko-okon Зінченко Тетяна Олександрівна

асистент кафедри, кандидат медичних наук

У 2008 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Працювала лікарем з загальної гігієни в СЕС Святошинського р-ну м. Києва. У 2009 р. захистила магістерську роботу. З 2009 року до 2011 р. навчалася в очній аспірантурі. У 2011 р. захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему: “Гігієнічні і токсикологічні аспекти профілактики несприятливої дії наночасток срібла”. З 2010 року працює на посаді асистента кафедри.

 

soloha Солоха Ніна Валеріївна

асистент кафедри

 

У 2013 році закінчила медичний факультет № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2013 року працювала старшим лаборантом кафедри. У 2014 р. отримала освітньо-кваліфікаційноий рівень “Магістр медицини”. З 2014 року – асистент кафедри гігієни праці і професійних хвороб. Підготувала кандидатську дисертацію на тему: “Фізіолого-гігієнічні і токсикологічні аспекти управління ризиками впливу шкідливих виробничих чинників при одержанні нанопорошків тугоплавких безкисневих сполук металів”. Автор 15 наукових друкованих робіт.

bruhno Брухно Роман Петрович

асистент кафедри

 

У 2014 р. закінчив медичний факультет № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2014-2015 рр. навчався в інтернатурі та магістратурі при кафедрі гігієни праці і професійних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця. З 2015 року працює асистентом кафедри, займається викладацькою, науковою та навчально-методичною роботою.

ryznyk Різник Катерина Сергіївна.

старший лаборант кафедри, аспірант

У 2015 р. закінчила медичний факультет №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Працює старшим лаборантом кафедри. З вересня 2016 р. навчається в аспірантурі кафедри гігієни праці і професійних хвороб. Наукова діяльність пов’язана з психофізіологією праці.