НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра організації та економіки фармації

Студентський науковий гурток

 

Науковий керівник гуртка: доцент, к.фарм.н. Алєкперова Наталія Валеріївна

 

Староста гуртка: Біляєва Анастасія Олегівна, студентка 3 групи 5 курсу фармацевтичного факультету

План засідань СНГ кафедри у 2019/2020 н.р.

Тема засідання Орієнтовні дати проведення Відповідальні за проведення/ доповідачі
1. Вступне засідання СНГ кафедри організації та економіки фармації та затвердження його роботи 17 жовтня 2019 Викладачі кафедри
2 Засідання СНГ кафедри організації та економіки фармації. Розгляд наукових досліджень студентів 21 листопада 2019 Викладачі кафедри
3 Засідання СНГ кафедри організації та економіки фармації. Розгляд наукових досліджень студентів 19 грудня 2019 Викладачі кафедри
4 Засідання СНГ кафедри організації та економіки фармації. Розгляд наукових досліджень студентів 13 лютого 2020 Викладачі кафедри
5 Підготовка тез студентських робіт до конференції 19 березня 2020 Викладачі кафедри
6 Засідання СНГ кафедри організації та економіки фармації. Заслуховування доповідей студентів 09 квітня 2020 Викладачі кафедри
7 Квітнева студентська наукова сесія 23 квітня 2020 Викладачі кафедри
8 Засідання СНГ кафедри організації та економіки фармації. Заслуховування доповідей студентів 14 травня 2020 Викладачі кафедри

 

Історія гуртка

2019 рік

24 квітня 2019 року на кафедрі організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О. О. Богомольця відбулася наукова студентська конференція «Дні фармацевтичної науки 2019» у секції «Організація та економіка фармації: стан, проблеми та тенденції розвитку».

У роботі студентської конференції прийняли участь 7 студентів та 7 викладачів кафедри ОЕФ НМУ імені О.О. Богомольця.

За результатами оцінювання диплом І ступеня отримала студентка ІV курсу фармацевтичного факультету Бєляєва Анастасія Олегівна, тема доповіді: «Стан та перспективи розвитку клінічних досліджень в Україні».

Диплом ІІ ступеня отримала студентка V курсу фармацевтичного факультету Губар Мирослава Артурівна з темою доповіді: «Дослідження холістичного маркетингу на прикладі фармацевтичної виробничої компанії».

Дипломи ІІІ ступеня отримали: Лабунець Марія Дмитрівна(ІV курс, фармацевтичний факультет) з темою доповіді: «Аналіз діяльності аптек зі збору та зберігання фармацевтичних відходів» та Мазуренко Ольга Ігорівна (V курс, фармацевтичний факультет) з темою доповіді: «Аналіз корпоративної культури фармацевтичної виробничої компанії України».

Усі доповідачі були нагороджені сертифікатами та подарунками за участь у конференції.

 

 

4 квітня 2019 року студентка 5 курсу 3 групи фармацевтичного факультету Губар Мирослава стала учасником ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фармакологія, Фармація» на англ. мові в НМУ імені Богомольця. Губар М. захистила роботу на тему «The research of holistic marketing on an example of the pharmaceutical manufacturing company» (науковий керівник – доц. Алєкперова Н.В.) та отримала сертифікат «За кращу презентацію».

 

 

 

2018 рік

Пленарне засідання «Квітневої студентської наукової сесії – 2018»

29 травня 2018 року відбулося Пленарне засідання «Квітневої студентської наукової сесії – 2018». З доповіддю «Роль фармацевтичної опіки у формуванні стратегічної діяльності аптеки» виступила студентка 5 курсу фармацевтичного факультету Холоденко В.О. (науковий керівник: доц. Алєкперова Н.В.).

 

ЗАСІДАННЯ КВІТНЕВОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ СЕСІЯЇ – 2018

25 квітня 2018 року на кафедрі організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О. О. Богомольця відбулася наукова студентська конференція в рамках «Студентської наукової сесії – квітень 2018» на тему «Організація та управління фармації: стан, проблеми та тенденції розвитку».

За результатами оцінювання диплом І ступеня отримала студентка V курсу фармацевтичного факультету Холоденко Вікторія Олександрівна, тема доповіді: «Аналіз конкурентної діяльності аптечних закладів».

Диплом ІІ ступеня отримала студентка V курсу фармацевтичного факультету Сахнацька Наталія Миколаївна з доповіддю на тему «Дослідження питань дотримання фахівцями аптек протоколів провізорів»

Дипломи ІІІ ступеня отримали студентки IV курсу фармацевтичного факультету: Губар Мирослава Артурівна, тема доповіді «Досліження впливу кольору як аспекту нейромаркетингу»; Храповицька Катерина Миколаївна, тема доповіді «Сучасні підходи до реєстрації лікарських засобів в Україні».

Решта доповідачів були нагороджені сертифікатами за участь у конференції.

 

2017 рік

 

26 квітня 2017 року на кафедрі організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулася наукова студентська конференція в рамках «Студентської наукової сесії – квітень 2017» на тему «Організація та економіка фармації: стан, проблеми та тенденції розвитку».

За результатами оцінювання диплом І ступеня отримала студентка V курсу фармацевтичного факультету Караченцева Наталія Володимирівна, тема доповіді: «Проблеми та перспективи реімбурсації в Україні».

Дипломи ІІ ступеня отримали студенти: Лойченко Олена Володимирівна (V курс, фармацевтичний факультет), тема доповіді: «Дослідження підходів до утилізації лікарських засобів» та Dele-Afolayan Moyinoluwa Catherine (V курс, факультет іноземних студентів)

            Дипломи ІІІ ступеня отримали:

– Карпенко Оксана Сергіївна (V курс, фармацевтичний факультет), тема доповіді – «Порівняльний аналіз методів рекламування лікарських засобів в Україні та за кордоном»; Стасюк Вікторія Вікторівна (V курс, фармацевтичний факультет); тема доповіді – «Маркетинговий аналіз ринку лікарських засобів для лікування бронхіальної астми» та Холоденко Вікторія Олександрівна (V курс, фармацевтичний факультет), тема доповіді – «Електронний грошовий обіг в Україні».