НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра організації та економіки фармації

Співробітники

КОСЯЧЕНКО Костянтин Леонідович, завідувач кафедри, доктор фармацевтичних наук, професор

 

Запорізький медичний інститут (1993 р.).

Тема дисертації «Теоретичне обґрунтування та реалізація соціально-економічних принципів ціноутворення на лікарські засоби» за спеціальністю 15.00.01 «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи» на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук, 2013 р.

 

Основний напрям науково-практичної роботи: проблеми ціноутворення на лікарські засоби в Україні, фармакоекономіки, впровадження системи оцінки технологій охорони здоров’я (Health Technology Assessment) у вітчизняну систему охорони здоров’я та фармацію

 

Публікації:

статті – 51

тези – 32

інформаційні листи – 4

методичні рекомендації – 18

підручники – 3

посібники – 2

робочі журнали – 4

монографії – 2

регіональні формуляри лікарських засобів різних областей України – 11

Довідник еквівалентності лікарських засобів – щорічно

 

Індекс Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=zQgCewcAAAAJ

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-0472-2196

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204583019

Web of Science

https://publons.com/researcher/1837879/kostyantyn-kosyachenko/

 

Громадська діяльність

 • Президент ГС «Українське агентство з оцінки технологій охорони здоров’я (Health Technology Assessment (HTA)»
 • Голова ГО «Спілка працівників фармації»
 • Член ГО «Українська медична експертна спільнота»
 • Голова Регіональної ради Житомирської області Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона»
 • Член Спеціалізованої Вченої ради для захисту дисертацій Д 26.613.04 при НМАПО імені П. Л. Шупика (15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація)
 • Член редакційної ради низки фахових журналів: Український науково-медичний молодіжний журнал, Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика, Фармацевтичний журнал, Соціальна фармація в охороні здоров’я
 • Головний редактор наукового журналу «Health technology assessment (HTA)»

 

Нагороди

Присвоєно почесне звання Заслужений працівник фармації (2007 р.), Почесна грамота за значний внесок у розвиток фармації та з нагоди Дня фармацевтичного працівника (2019 р.), Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (1999, 2004, 2008)

Підручники, посібники, монографії

Ціноутворення на лікарські засоби / А.С. Немченко, К.Л. Косяченко, О.А. Немченко – Х.:НФаУ, 2012. – 304 с.

Організація та економіка фармації: Ч.1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: нац. Підруч. Для студ. Вищ. Навч. Закл. – За ред. А.С. Немченко. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2015. – 360 с.

Електронний підручник  «Основи економіки фармації» [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.С. Немченко, В.М. Назаркіна, Г.Л. Панфілова, І.В. Жирова, В.М. Чернуха, С.В. Хіменко, К. Л. Косяченко та ін. / За ред. А.С. Немченко. – Х.:– 80 Min / 700 MB. – Х. : Нац. фармац. ун-т, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см . – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з контейнера.

Практикум з державного управління та регулювання у фармацевтичній галузі / А.С. Немченко, В.М. Чернуха, К.Л. Косяченко, Г.Л. Панфілова, В.М. Назаркіна та ін. – Х.: НФаУ, 2014. – 36 с.

Довідник еквівалентності лікарських засобів / за ред. проф. І.А. Зупанця. – Київ: Фармацевт Практик, 2016. – 848 с.

 АЛЄКПЕРОВА Наталія Валеріївна, доцент, кандидат фармацевтичних наук

 

Національний фармацевтичний університет (2003 р.).

Тема дисертації «Науково-методичні підходи до мінімізації ризиків на ринку дієтичних добавок» за спеціальністю 15.00.01 «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи», 2007 р.

Основний напрям науково-практичної роботи: менеджмент та маркетинг в фармації, лідерство в фармації

 

Публікації:

 • статті – 28
 • тези – 38
 • інформаційний лист – 1
 • методичні рекомендації – 3
 • підручники – 2
 • посібники – 3
 • робочі журнали – 2
 • монографії – 2

 

Індекс Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=CW8Zj24AAAAJ&hl=ru

Індекс Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201491728

Індекс Web of Science

https://publons.com/researcher/3164056/nataliia-aliekperova/

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-9880-9542

 

Громадська діяльність

 • член Вченої Ради фармацевтичного факультету
 • секретар Апробаційної ради «Фармації»
 • Член ДЕК

 

Нагороди

Академічна стипендія Кабінету Міністрів України для аспірантів (2006 рік) в Національному фармацевтичному університеті (м. Харків)

 

 

 

ГАЛА Лілія Олексіївна, доцент, кандидат фармацевтичних наук

 

Українська фармацевтична академія за спеціальністю «Фармація» (1994 р.).

Тема дисертації «Розробка основних принципів та підходів до безрецептурного відпуску лікарських засобів населенню в Україні» за спеціальністю 15.00.01 – «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи», 2002 р.

 

Основний напрям науково-практичної роботи: теоретико-прикладні підходи до впровадження Належної аптечної практики в систему фармацевтичного забезпечення населення в умовах медичного страхування

 

Публікації:

 • статті – 41
 • тези – 60
 • інформаційний лист – 2
 • методичні рекомендації – 11
 • національний підручник – 1
 • навчальні посібники – 3

 

Індекс Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=3iehhegAAAAJ

Індекс Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203161776&eid=2-s2.0-85050761957

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-0086-2706

 

 

Громадська діяльність

 • член Вченої ради фармацевтичного факультету та НМУ імені О.О. Богомольця
 • член Конференції трудового колективу
 • голова профбюро фармацевтичного факультету
 • куратор ЄКТС фармацевтичного факультету (заочна форма навчання)

 

Нагороди

Подяка Київського міського голови (2006); Почесна грамота НМУ імені О.О. Богомольця (2015); Почесна грамота Професійної спілки працівників охорони здоров’я України (2016).

 

ДАЦЮК Наталія Олегівна, доцент, кандидат фармацевтичних наук

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (2008 р.), Школа охорони здоров’я, Національний університет «Києво-Могилянська Академія» (2010 р.).

Тема дисертації «Наукові підходи до оптимізації системи забезпечення наркотичними анальгетикам населення України як складової паліативної допомоги» за спеціальністю 15.00.01 – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

 

Основний напрям науково-практичної роботи: доступність життєво-необхідних лікарських засобів для населення

 

Публікації:

 • статті – 21
 • тези – 12
 • методичні рекомендації – 3
 • навчальні посібники – 3
 • практичні порадники – 1

 

Індекс Google Scholar – 3

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=lZQ0m1IAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-5975-7978

 

Громадська діяльність

 • член Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів, консультант МФ «Відродження» з напрямку паліативна допомога

 

 

dovzhuk

ДОВЖУК Вікторія Валентинівна, доцент, кандидат фармацевтичних наук

 

Харківський фармацевтичний інститут (1992 р.).

Тема дисертації «Розробка складу, технології та дослідження мазі з німесулідом» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Основний напрям науково-практичної роботи:

 

Публікації (59)

 • патенти – 3
 • винаходи – 3

Індекс Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=QwlN00EAAAAJ

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-3491-018X

Громадська діяльність

 • профорг кафедри

 

Нагороди

Подяка київського міського голови (2006 р.), Почесна грамота ради київської міської профспілки працівників охорони здоров’я (2018 р.).

 

 

 

 

ЕЙБЕН Ганна Степанівна, кандидат фармацевтичних наук

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (2005 р.), аспірантура НМАПО імені П.Л. Шупика (2006-2010 рр.).

Тема дисертації «Принципи функціонування системи якості суб’єктів фармацевтичної діяльності» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи.

Основний напрям науково-практичної роботи: системи забезпечення якості лікарських засобів, належні практики у фармації, проблема боротьби з фальсифікацією лікарських засобів в Україні та світі

Публікації: 32

Індекс Google Scholar – 2

https://scholar.google.com/citations?user=E4s4HGoAAAAJ&hl=ru

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6537-5706

 

 

ШОЛОЙКО Наталія Василівна, доцент, кандидат фармацевтичних наук

 

Ніжинський педагогічний інститут імені М.В. Гоголя (1984 р.), Харківська фармацевтична академія (2000 р.).

Тема дисертації «Оптимізація управління тендерними закупівлями медичної та фармацевтичної продукції» за спеціальністю 15.00.01 – «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи».

Основний напрям науково-практичної роботи: регуляторна політика у медицині та фармації, фармакоекономіка, педагогіка, менеджмент та маркетинг у фармації, розробка та впровадження нових лікарських засобів

Публікації:

 • методичні рекомендації – 20

Індекс Google Scholar – 2

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=zgUK16AAAAAJ

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-5083-7218

Громадська діяльність

 • член ГО «Українська експертна медична спільнота»

Нагороди

 • Почесна грамота МОЗ України
 • Орден Княгині Ольги ІІІ ступеня №038120 від 6.03.2015р.

 

 

 

http://nmu.ua/img/kaferd/k74/vorsovsky.jpg

ВОРСОВСЬКИЙ Олексій Леонідович, кандидат економічних наук, асистент

 

Міжнародний університет фінансів (2006 р.), Київський національний університет імен Тараса Шевченка (2010 р.)

 

Публікації: 31.

 

 

 

 

gavrylyuk

ГАВРИЛЮК Ярослава Дмитрівна, асистент

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (2016 р). З 2018 р. – навчання поза аспірантурою в Національному медичного університеті імені О.О. Богомольця.

Основний напрям науково-практичної роботи: Науково-практичні підходи до використання інструментів оцінки технологій охорони здоров’я при лікуванні онкопатологій в гінекологічній практиці

Публікації: 7.

Індекс Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=rrZsEWEAAAAJ

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-1047-3114

 

 

 

КАВРАЙСЬКИЙ Дмитро Павлович, кандидат фармацевтичних наук, асистент

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (2013 р).

Тема дисертації «Експериментальне дослідження нових похідних піразоло[3,4-d]піримідин-4-ону та триазолу як потенційних протисудомних препаратів».

Основний напрям науково-практичної роботи: менеджмент та маркетинг у фармації

Публікації: 23

Індекс Google Scholar – 2

https://scholar.google.com/citations?user=kCpr0IIAAAAJ&hl=ru&authuser=1 ORCID

https://orcid.org/0000-0002-1943-4656

 

 

 

КОНОВАЛОВА Людмила Володимирівна, кандидат педагогічних наук, асистент

 

Київський інститут народного господарства (1984 р.), Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (2016 р).

Тема дисертації «Методика навчання фармакоекономіки у процесі підготовки майбутніх провізорів у закладах вищої медичної освіти» за спеціальністю 13.00.02– теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни).

Основний напрям науково-практичної роботи: регуляторна політика у медицині та фармації, фармакоекономіка, педагогіка, організація та економіка фармації

Публікації:

 • методичні рекомендації – 9

Громадська діяльність

 • профорг адміністративно-управлінського персоналу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Нагороди

Подяка МОЗ України, Подяка Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Почесна грамота КМДА, Почесна грамота професійної спілки працівників охорони здоров’я України, грамота Управління

 

 

 

 

kostyuk

КОСТЮК Ірина Анатоліївна, асистент

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (2014 р.), магістратура в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (2015 р.)

Основний напрям науково-практичної роботи: науково-методичні підходи до удосконалення фармацевтичного забезпечення дітей, хворих на бронхіальну астму

Публікації (46)

 • статті – 10
 • тези – 36
 • методичні рекомендації – 2
 • свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір – 2

Індекс Google Scholar – 2

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=nB5jBHUAAAAJ

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-3689-3379

 

Громадська діяльність

 • заступник відповідального секретаря Приймальної комісії
 • секретар Вченої ради фармацевтичного факультету

 

Нагороди

Подяка Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2018 р.).

 

 

САХНАЦЬКА Наталія Миколаївна, асистент

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (2018 р.)

Основний напрям науково-практичної роботи: холістичний маркетинг у фармації

Публікації (7)

 • Тези – 6
 • Стаття – 1

 

 

СТРІЛЕЦЬКА Яна Валеріївна, асистент

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (2009 р.), Київський економічний університет імені В. Гетьмана (2013 р.)

 

Основний напрям науково-практичної роботи: організація роботи аптеки