НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра організації та економіки фармації

Співробітники

Косяченко Костянтин Леонідович, завідувач кафедри організації та економіки фармації, доктор фармацевтичних наук, Заслужений працівник фармації України.

Народився 10. 09. 1971 у м. Кіровоград (з 2016 р. – Кропивницький) – провізор. Доктор фармацевтичних наук (2012). Доцент (2011). Закінчив Запорізький медичний інститут (1993). Після закінчення вишу працював завідувачем аптеки у Кіровоградській обл. Згодом був запрошений до Запорізького медичного університету (Запоріжжя). У 1998 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук (науковий керівник – д.фарм.н., проф. Печерський П.П). Від 1999 р. – на керівних посадах у системі органів контролю якості лікарських засобів, в МОЗ України, Адміністрації Президента України. Не покидав наукову та викладацьку роботу: викладав у Національному фармацевтичному університеті (Харків), Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (Київ). У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук (науковий консультант – д.фарм.н., проф. Немченко А.С.). У роботі вперше науково обґрунтовано та запропоновано механізм впровадження системи оцінки технологій охорони здоров’я (Health Technology Assessment) у вітчизняну систему охорони здоров’я та фармацію. З 2014 по 2017 рр. завідувач кафедри аптечної та промислової технології ліків Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (Київ). Займається проблемами ціноутворення на лікарські засоби в Україні, впровадженням системи оцінки технологій охорони здоров’я. Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Організація і управління фармацією». Член редакційної ради низки фахових журналів. У 2007 році Указом Президента України присвоєно почесне звання Заслужений працівник фармації України.

Підручники, посібники, монографії

Ціноутворення на лікарські засоби / А.С. Немченко, К.Л. Косяченко, О.А. Немченко – Х.:НФаУ, 2012. – 304 с.

Організація та економіка фармації: Ч.1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: нац. Підруч. Для студ. Вищ. Навч. Закл. – За ред. А.С. Немченко. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2015. – 360 с.

Електронний підручник  «Основи економіки фармації» [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.С. Немченко, В.М. Назаркіна, Г.Л. Панфілова, І.В. Жирова, В.М. Чернуха, С.В. Хіменко, К. Л. Косяченко та ін. / За ред. А.С. Немченко. – Х.:– 80 Min / 700 MB. – Х. : Нац. фармац. ун-т, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см . – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з контейнера.

Практикум з державного управління та регулювання у фармацевтичній галузі / А.С. Немченко, В.М. Чернуха, К.Л. Косяченко, Г.Л. Панфілова, В.М. Назаркіна та ін. – Х.: НФаУ, 2014. – 36 с.

Довідник еквівалентності лікарських засобів / за ред. проф. І.А. Зупанця. – Київ: Фармацевт Практик, 2016. – 848 с.

 

 

http://nmu.ua/img/kaferd/k74/kaf74-2_clip_image006.jpg

ГАЛА

Лілія Олексіївна

 

 

доцент кафедри,

кандидат фармацевтичних наук,

доцент

Освіта:

1994 р. – закінчила з відзнакою Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація»;

2002 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка основних принципів та підходів до безрецептурного відпуску лікарських засобів населенню в Україні» за спеціальністю 15.00.01 – «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи».

Трудова діяльність:

1994-1995 рр. – провізор загального профілю Центральної районної аптеки №27 м. Кролевець Сумської області;

1996-2003 рр. – завідувач рецептурно-виробничого відділу Центральної районної аптеки № 27 м. Кролевець Сумської області;

2003-2011 рр . – асистент кафедри ОЕФ НМУ імені О.О. Богомольця;

з 2011 р. – доцент кафедри ОЕФ НМУ імені О.О. Богомольця.

Почесні відзнаки та нагороди:

Подяка Київського міського голови (2006 р.).

Громадська робота:

з 2005 р. – голова профспілкової організації фармацевтичного факультету НМУ імені О.О.Богомольця, член Вченої ради фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця;

з 2008 р. – член фахової атестаційної комісії для конкурсного відбору абітурієнтів Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця та комісії з фахової експертизи тестових завдань «Крок 2 Фармація»;

з 2014 р. – куратор ECTS фармацевтичного факультету заочної форми навчання.

Додаткова інформація:

автор 65 друкованих робіт, у т.ч. співавтор 3 навчальних посібників та 1 Національного підручника.

 

 

 


alyekperovaАЛЄКПЕРОВА

Наталія Валеріївна

 

доцент кафедри,

кандидат фармацевтичних наук,

доцент

Освіта:

2003 р. – закінчила з відзнакою Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація»;

2004 р. – отримала звання «магістр фармації»;

2007 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою «Науково-практичні підходи до мінімізації ризиків на ринку дієтичних добавок» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи.

Трудова діяльність:

2003-2013 рр. працювала на кафедрі менеджменту та маркетингу у фармації НФаУ: 2003-2004 рр. – старший лаборант; 2004 – 2010 рр. – асистент; 2010-2013 рр. – доцент кафедри;

2013-2014 рр. – доцент кафедри промислової фармації Київського національного університету технології та дизайну;

2015-2016 рр. – асистент кафедри організації та економіки у фармації НМУ імені О.О. Богомольця;

з 2016 року – доцент кафедри організації та економіки у фармації НМУ імені О.О. Богомольця.

Громадська робота:

секретар Апробаційної Ради «Фармація» НМУ імені О.О. Богомольця;

відповідальна за організацію АСУ на кафедрі та англомовну форму навчання студентів.

Додаткова інформація:

автор 60 друкованих робіт, у т.ч. автор монографії «Лидерство в фармации», співавтор 2 підручників та посібника для англомовних студентів.

Вільно володіє англійською мовою.

 

 

 

 

dovzhuk

ДОВЖУК

Вікторія Валентинівна

 

доцент кафедри,

кандидат фармацевтичних наук,

доцент

Освіта:

у 1992 році закінчила Харківський фармацевтичний інститут за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію провізора загального профілю.

Трудова діяльність:

з 2002 р. – асистент кафедри ОЕФ НМУ імені О.О. Богомольця;

у березні 2014 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізовані раді Запорізького медичного університету на тему «Розробка складу, технології та дослідження мазі з німесулідом» та здобула науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук;

з 2014 р. – доцент кафедри ОЕФ НМУ імені О.О. Богомольця.

Почесні відзнаки та нагороди:

Подяка Київського міського голови (2006 р.).

Додаткова інформація:

Має понад 30 друкованих робіт у фахових виданнях та матеріалах міжнародних конференцій та з’їздів. Наукова новизна дисертаційного дослідження захищена 3 патентами України на корисну модель та 3 винаходами.

 

 

 

 

http://nmu.ua/img/kaferd/k74/kaf74-2_clip_image025.jpg

ЛИСЕНКО

Олександра Юріївна

 

доцент кафедри,

кандидат педагогічних наук,

доцент,

заступник директора Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця

Освіта:

2010 р. – закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет НМУ імені О.О. Богомольця, занесена до Книги пошани НМУ імені О.О. Богомольця;

2011 р. – закінчила з відзнакою магістратуру за спеціальністю «Фармація» НМУ імені О.О. Богомольця;

2011-2012 рр. – проходила стажування у комітеті з питань охорони здоров’я Верховної Ради України;

2015 р. – захистила кандидатську дисертацію «Формування професійної компетентності майбутніх провізорів у вищих медичних навчальних закладах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (науковий керівник – професор Цехмістер Ярослав Володимирович).

Трудова діяльність:

2010-2011 рр. – старший лаборант кафедри ОЕФ НМУ імені О.О. Богомольця;

2011-2015 рр. – асистент кафедри ОЕФ НМУ імені О.О. Богомольця;

2013-2015 рр. – заступник декана з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів НМУ імені О.О. Богомольця;

з 2015 р. – заступник директора Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця;

з 2015 р. – доцент кафедри ОЕФ НМУ імені О.О. Богомольця.

Громадська робота:

2008-2011 рр. – голова Ради представників студентського самоврядування при МОЗ України, член Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця;

з 2010 р. – член Товариства молодих вчених і спеціалістів НМУ імені О.О. Богомольця.

Почесні відзнаки та нагороди:

Почесна грамота МОЗ України (2008 р.), Подяка Міністра охорони освіти та науки України (2008 р.), премія НАМН України для студентів та молодих вчених (2010 р.).

Додаткова інформація:

Автор 85 друкованих робіт, у тому числі автор 1 монографії та співавтор 2 навчальних посібників.

Вільно володіє англійською мовою.

 

 

 

http://nmu.ua/img/kaferd/k74/vorsovsky.jpg

ВОРСОВСЬКИЙ

Олексій Леонідович

 

асистент

кандидат економічних наук

Освіта:

2006 р.  закінчив Міжнародний університет фінансів за спеціальністю – фінанси (напрям підготовки економіка і підприємництво), кваліфікація – економіст. Має дві повні вищі освіти.

2006-2010 рр. – аспірант економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Трудова діяльність:

з 2008 р. – асистент кафедри організації та економіки фармації НМУ імені О.О. Богомольця.

Додаткова інформація:

Автор 25 наукових робіт.

 

 

 

http://nmu.ua/img/kaferd/k74/kaf74-2_clip_image014.jpg

ДАЦЮК

Наталія Олегівна

 

асистент

Освіта:

2008 р. – закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет НМУ імені О.О.Богомольця;

2010 р. – закінчила магістратуру зі спеціальності «Менеджмент в охороні здоров’я» Школи Охорони Здоров’я НаУКМА/університет Маастріхту;

2010 р. – пройшла курси англійської мови для викладачів на кафедрі іноземних мов НМУ імені О.О. Богомольця.

Трудова діяльність:

2008-2010рр. – старший лаборант кафедри ОЕФ НМУ імені О.О.Богомольця;

з 2011р. – асистент кафедри ОЕФ НМУ імені О.О.Богомольця.

Додаткова інформація:

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Наукові підходи до оптимізації системи забезпечення наркотичними анальгетикам населення України як складової паліативної допомоги», науковий керівник д.фарм.н., професор Волох Д.С.

Автор 32 наукових робіт.

Вільно володіє англійською мовою.

 

http://nmu.ua/img/kaferd/k74/kaf74-2_clip_image017.jpg

КОНОВАЛОВА

Людмила Володимирівна

 

асистент

Освіта:

1984 р. – закінчила Інститут народного господарства імені Д.С.Коротченка;

2016 р. – закінчила НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Фармація».

Трудова діяльність:

1984-1989 рр. – економіст планово-фінансового відділу НМУ імені О.О. Богомольця;

1989-1991 рр. – старший економіст планово-фінансового відділу НМУ імені О.О. Богомольця;

1991-1998 рр. – економіст І категорії планово-фінансового відділу НМУ імені О.О. Богомольця;

1998-2014 рр. – начальник планово-фінансового відділу НМУ імені О.О. Богомольця;

з 2009р. – асистент кафедри ОЕФ НМУ імені О.О. Богомольця.

Додаткова інформація:

Автор 7 наукових робіт.

 

 

korobkaКОРОБКА

Валентина Миколаївна

 

асистент

кандидат економічних наук

Освіта:

У 1997 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Французька мова та література, англійська мова та література».

У 1999 році отримала Сертифікат на право управління державними корпоративними правами.

У 2009 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Маркетинг», здобула ступінь магістра.

Трудова діяльність:

1997-1998 рр. – Верховна Рада України, помічник-консультант народного депутата

2013-2015 рр. – викладач кафедри загальних дисциплін у ЗАТ «Київський інститут банківської справи»

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» на тему «Управління комерціалізацією інноваційної продукції аграрного сектору».

З 2017 року працює на кафедрі організації та економіки фармації НМУ імені О.О. Богомольця на посаді асистента.

Додаткова інформація:

Автор 15 наукових робіт. Присвоєно 7 ранг державного службовця.

Вільно володіє англійською та французькою мовами

 

 

kostyuk

КОСТЮК

Ірина Анатоліївна

 

асистент

Освіта:

2014 р. – закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет НМУ імені О.О. Богомольця; занесена до Золотої книги пошани НМУ імені О.О. Богомольця;

2015 р. – закінчила з відзнакою магістратуру за спеціальністю «Фармація» НМУ імені О.О. Богомольця.

Трудова діяльність:

з 2014 р. – старший лаборант кафедри ОЕФ НМУ імені О.О. Богомольця;

з 2015 р. – асистент кафедри ОЕФ НМУ імені О.О. Богомольця.

Громадська робота:

2012-2014 рр. – технічний секретар Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця;

2013-2014 рр. – член Вченої ради фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця, член ради студентського наукового товариства імені О.А. Киселя, координатор фармацевтичних дисциплін;

з 2014 р. – відповідальна за використання Освітнього порталу НМУ та веб-сторінку кафедри ;

з 2015 р. – секретар Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця;

з 2015 р. – секретар Ради Товариства молодих вчених та спеціалістів НМУ імені О.О. Богомольця;

з 2016 р. – заступник відповідального секретаря Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця.

Додаткова інформація:

Автор 34 друкованих робіт.

 

 

gavrylyukГАВРИЛЮК

Ярослава Дмитрівна

 

старший лаборант

Освіта:

2016р. – закінчила з фармацевтичний факультет НМУ імені О.О. Богомольця.

Трудова діяльність:

2015-2016 рр. – лаборант кафедри ОЕФ НМУ імені О.О.Богомольця.

з 2016 р. – старший лаборант кафедри ОЕФ НМУ імені О.О.Богомольця.

Додаткова інформація:

Автор 3 наукових робіт.

 

фото _ Тимошенко

ТИМОШЕНКО

Анастасія Сергіївна

 

старший лаборант

Освіта:

2014 р. – закінчила фармацевтичний факультет НМУ імені О.О. Богомольця.

Трудова діяльність:

з 201 4 р. – старший лаборант кафедри ОЕФ НМУ імені О.О. Богомольця.

Додаткова інформація:

Автор 7 друкованих робіт