Кафедра організації та економіки фармації

Співробітники

КОСЯЧЕНКО Костянтин Леонідович, д.фарм.н., завідувач кафедри, професор

 

У 1993 році закінчив Запорізький медичний інститут.

Тема докторської дисертації «Теоретичне обґрунтування та реалізація соціально-економічних принципів ціноутворення на лікарські засоби» за спеціальністю 15.00.01 «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи» за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків та організація фармацевтичної справи, 2013 р. (д-р фарм. наук, професор Немченко А.С.).

Основний напрям науково-практичної роботи: проблеми ціноутворення на лікарські засоби в Україні, фармакоекономіка, впровадження системи оцінки технологій охорони здоров’я  у вітчизняну систему охорони здоров’я та фармацію.

Публікації:

статті – 54

тези – 35

інформаційні листи – 4

методичні рекомендації – 18

підручники – 3

посібники – 2

робочі журнали – 4

монографії – 2.

Наукові профілі:

Scopus

Web of Science

ORCID

Індекс Google Scholar 

Підвищення кваліфікації: Асоціація французько-української співпраці в галузі медицини та фармації (ASFUDS), Париж, Франція. Сертифікат. Стажування в рамках Освітньої програми для лікарів, організований Асоціацією французько-української співпраці в галузі медицини та фармації (ASFUDS) за сприяння Світової федерації українських лікарських товариств. 25.06.2017-11.07.2017. 6 навчальних кредитів; Київський університет імені Бориса Грінченка. Посвідчення № 739-дп. від 29.11.2017. Атестація щодо володіння державною мовою; НМУ імені О.О. Богомольця. Посвідчення від 05.06.2017. Курс тематичного удосконалення «Тестові завдання множинного вибору». 01.06.2017-05.06.2017. 1 навчальний кредит; НМУ імені О.О. Богомольця, Інститут післядипломної освіти, Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти. Посвідчення №КНПК 02010787/032-24 від 05.12.2019. Довгострокове підвищення кваліфікації НПП закладів вищої освіти, 21.11.2019-05.12.2019. 1 навчальний кредит; НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Посвідчення № 214 від 03.11.2021. ПАЦ «Організація і управління фармацією». 04.10.2021-03.11.2021. 5 навчальних кредитів; НФаУ, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації. Свідоцтво № ПП-00612 від 07.06.2022. Підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційні методи навчання». 01.06.2022-07.06.2022. 1 навчальний кредит.

Громадська діяльність: Радник директора ДП «Державний експертний центр МОЗ України»; засновник Благодійної організації «Благодійний Фонд «Чисте Полісся»; член Спеціалізованої Вченої ради для захисту дисертацій Д 26.613.04 при НМАПО імені П. Л. Шупика (15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація); член редакційної ради низки фахових журналів: «Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика», «Фармацевтичний журнал», «Соціальна фармація в охороні здоров’я». Головний редактор наукового журналу «Health technology assessment (HTA)»; голова ГО «Спілка працівників фармації».

Членство в професійних організаціях: ГС «Українське агентство з оцінки технологій охорони здоров’я (Health Technology Assessment (HTA)», ГО «Спілка працівників фармації», ГО «Українська медична експертна спільнота», ГС «Українська Медична Логістична Асоціація», Голова Регіональної ради Житомирської області Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона».

Нагороди: Заслужений працівник фармації (2007 р.), Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (1999 р., 2004 р., 2008 р.), Почесна грамота за значний внесок у розвиток фармації та з нагоди Дня фармацевтичного працівника (2019 р.), Подяка Поважної ради Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» (2021 р.), Грамота Житомирської обласної ради «За плідну співпрацю та підтримку щодо організації надання гуманітарної допомоги територіальним громадам Житомирщини, значний особистий внесок у реалізацію волонтерських ініціатив, високу громадянську позицію та з нагоди Дня Незалежності України» (2022 р.).

 

 

 

 

 

ГАЛА Лілія Олексіївна, д.фарм.н., професор кафедри, доцент

 

У 1994 році закінчила Українську фармацевтичну академію.

Тема кандидатської дисертації «Розробка основних принципів та підходів до безрецептурного відпуску лікарських засобів населенню в Україні» за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків та організація фармацевтичної справи, 2002 р. (д-р фарм. наук, професор Немченко А.С.).

Тема докторської дисертації «Теоретико-прикладні підходи до впровадження Належної аптечної практики в систему фармацевтичного забезпечення населення в умовах медичного страхування» за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, 2020 р. (д-р фарм. наук, професор Панфілова Г.Л.).

Основний напрям науково-практичної роботи: упровадження вимог Належної аптечної практики в систему фармацевтичного забезпечення населення.

Публікації:

статті – 44

тези – 79

інформаційні листи – 2

методичні рекомендації – 12

підручники – 1

посібники – 4

свідоцтва про авторське право на твір – 9.

Наукові профілі:

Scopus 

ORCID 

Web of Science

Індекс Google Scholar 

Підвищення кваліфікації: International Institute of Innovations «Science-Education-Development», Warsaw, Poland, Certificate №087, 11.12.2017, training course «Pharmacy and Medicine», 01.09.2017-30.11.2017, 5 навчальних кредитів; НМУ імені О.О. Богомольця, Інститут післядипломної освіти, посвідчення №ДНП 19373 від 29.11.2019, довгострокове підвищення кваліфікації НПП закладів вищої освіти, 04.11.2019-29.11.2019, 4,5 навчальних кредити; НМУ імені О.О. Богомольця, Інститут післядипломної освіти, посвідчення №223/1220 від 11.12.2020, короткострокове підвищення кваліфікації НПП закладів вищої освіти, 07.12.2020-11.12.2020, 1 навчальний кредит; НУОЗ України імені П.Л. Шупика, посвідчення №1 від 05.03.2021, ПАЦ «Організація і управління фармацією», 04.02.2021-05.03.2021, 5 навчальних кредитів; ISMA University of Applied Sciences, Riga, Latvia, Certificate №1-22/173-22, 14.03.2022, «Theory and practice of scientific and pedagogical approaches in education», 14.02.2022-14.02.2022, 6 навчальних кредитів; НФаУ, ІПКСФ, свідоцтво №ПП-00627 від 07.06.2022, «Інноваційні методи навчання», 01.06.2022-07.06.2022, 1 навчальний кредит.

Громадська діяльність: член Вченої ради фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця, Конференції трудового колективу; голова профбюро фармацевтичного факультету; куратор ЄКТС фармацевтичного факультету (заочна форма навчання).

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація».

Нагороди: Подяка Київського міського голови (2006 р.), Почесна грамота Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2015 р.), Почесна грамота Професійної спілки працівників охорони здоров’я України (2016 р.), Почесна грамота Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я (2020 р.), Подяка Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2021 р.), Почесна грамота МОЗ України (2021 р.).

 

 

 

 

 

АЛЄКПЕРОВА Наталія Валеріївна, к.фарм.н., доцент кафедри, доцент

 

У 2003 році закінчила Національний фармацевтичний університет.

Тема кандидатської дисертації «Науково-практичні підходи до мінімізації ризиків на ринку дієтичних добавок» за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків та організація фармацевтичної справи, 2007 р. (д-р фарм. наук, професор Мнушко З.М.).

Основний напрям науково-практичної роботи: фармацевтичний менеджмент та маркетинг, лідерство у фармації.

Публікації:

статті – 30

тези – 45

інформаційні листи – 1

методичні рекомендації – 3

підручники – 2

посібники – 3

робочі журнали – 2

монографії – 2.

Наукові профілі:

Scopus 

ORCID

Web of Science 

Індекс Google Scholar

Підвищення кваліфікації:

Семінар – ТУ «Тестові завдання множинного вибору», посвідчення №205, НМУ імені О.О. Богомольця, Факультет підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних закладів Інституту післядипломної освіти, 11.12.2017; довгострокове підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів тривалістю 108 академічних годин. Посвідчення №ДНП 18085, НМУ імені О.О. Богомольця, Факультет підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних закладів Інституту післядипломної освіти, 16.04.2018 – 04.05.2018; науково-методичний семінар «Економіко-управлінська підготовка магістрів фармації – нагальне завдання вищої фармацевтичної освіти», 12 год., сертифікат учасника, Одеський національний медичний університет, 12-13 квітня 2018 р.; семінар «Загальні питання з охорони праці», ТОВ «НКЦ «Енергія», 01.10.2019, посвідчення № 00-124-19-22; короткострокове підвищення кваліфікації педагогічних/науково-педагогічних працівників ЗВО тривалістю 30 академічних годин: Практичний курс використання сервісу Zoom у дистанційному навчанні медичного вищого навчального закладу (14.12.2020-18.12.2020) ІПО ННЦНПО НМУ імені О.О, Богомольця. Посвідчення №245/1220; Clarivate Web of Science: вебінар Web of Science Core Collection у новому інтерфейсі (28.01.2021).

Громадська діяльність: секретар Апробаційної ради «Фармації».

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація».

Нагороди: академічна стипендія Кабінету Міністрів України для аспірантів у Національному фармацевтичному університеті (2006 р.).

 

 

 

ДАЦЮК Наталія Олегівна, к.фарм.н., доцент кафедри, доцент

 

У 2008 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Тема кандидатської дисертації «Наукові підходи до оптимізації системи забезпечення наркотичними анальгетикам населення України як складової паліативної допомоги» за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків та організація фармацевтичної справи, 2007 р. (д-р фарм. наук, професор Волох Д.С.).

Основний напрям науково-практичної роботи: доступність основних лікарських засобів, оцінка медичних технологій.

Публікації:

статті – 22

тези – 11

методичні рекомендації – 3

посібники – 5.

Наукові профілі:

ORCID 

Web of Science 

Індекс Google Scholar 

Підвищення кваліфікації:

Довгостровкове підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, 02.12-27.12.2019, ІПО НМУ імені О.О. Богомольця; короткострокові курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та викладачів «Англійська мова для професійного спілкування та викладання навчальних дисциплін (English for professional communication)», 2020 21.09.2020-25.09.2020, ІПО НМУ імені О.О. Богомольця; SAFEMed’s Вебінар, HTA у світі: Німеччина, 28 травня 2020; SAFEMed’s Вебінар, HTA у світі: Швеція, 11 червня 2020; SAFEMed’s Вебінар, HTA у світі: Нідерланди, 17 червня 2020; SAFEMed’s Вебінар, HTA у світі: HTA Медичних виробів, 9 липня 2020.

Громадська діяльність: член експертного комітету з оцінки медичних технологій ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України».

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація».

 

 

 

 

 

dovzhuk

ДОВЖУК Вікторія Валентинівна, к.фарм.н., доцент кафедри, доцент

 

У 1992 році закінчила Харківський фармацевтичний інститут.

Тема кандидатської дисертації «Розробка складу, технології та дослідження мазі з німесулідом» за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків та організація фармацевтичної справи, 2016 р. (д-р фарм. наук, професор Волох Д.С.).

Основний напрям науково-практичної роботи: сучасні тенденції та пріоритетні напрями розвитку фармацевтичної освіти у системі освіти України.

Публікації:

статті – 39

тези – 41

методичні рекомендації – 9

монографії – 1

робочі журнали – 1

патенти – 3

свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір – 1

патенти – 3.

Наукові профілі:

Web of Science

ORCID 

Індекс Google Scholar 

Підвищення кваліфікації:

Інститут післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця посвідчення № 112 ТУ «Сучасна лекція», 3 кредити, 28.11.2017 р.;, Інститут післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, посвідчення №20513 30.12.2020р. короткострокові курси підвищення кваліфікації педагогічних/науково-педагогічних працівників ЗВО,14.12.2020р.-18.12.2020р. 1 кредит ECTS; НУОЗ України імені П.Л. Шупика, посвідчення №1 від 05.03.2021, ПАЦ «Організація і управління фармацією», 04.02.2021-05.03.2021, 5 навчальних кредитів; Міжнародне онлайн-стажування сертифікат № 02113 «Университет4.0. Цифроваятрансформация»  7-23 квітня 2021р.,2,4 кредити; Міжнародне онлайн-стажування сертифікат № 00161«Сучасні підходи до підготовки медичних кадрів в умовах глобальних викликів та цифрової трансформації медицини»18.02.-15.03. 2022р.,2,4 кредити; VIII International scientific-practical conference «The world of science and innovation», march 10-12. 2021, London, 0,8 кредитів;          International Online Conference in Tallinn, Estonia, Certificate №100 6.05.2022, “SSP Conference on the Relationship Between Doctor and Patient in a Pandemic”, 16.04.2022-16.04.2022, 6 навчальних кредитів.

Громадська діяльність: член Ревізійної комісії профспілки НМУ імені О.О. Богомольця.

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація», член Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологія та тапографоанатомів №526.

Нагороди: Подяка київського міського голови (2006 р.), Почесна грамота ради київської міської профспілки працівників охорони здоров’я (2018 р.), почесна грамота НМУ імені О.О. Богомольця (2020 р.).

 

 

 

 

 

ЕЙБЕН Ганна Степанівна, к.фарм.н., доцент кафедри, доцент

 

У 2006 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Тема кандидатської дисертації «Принципи функціонування системи якості суб’єктів фармацевтичної діяльності» за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків та організація фармацевтичної справи, 2011 р. (д-р фарм. наук, професор Ветютнева Н.О.).

Основний напрям науково-практичної роботи: системи забезпечення якості лікарських засобів, належні практики у фармації, проблема боротьби з фальсифікацією лікарських засобів в Україні та світі.

Публікації:

статті – 22

тези – 38

методичні рекомендації – 6.

Наукові профілі:

Scopus

ORCID 

Індекс Google Scholar 

Підвищення кваліфікації: НМАПО ім. П.Л. Шупика Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФУ Навчальний цикл семінарів «Роль провізора фармацевта у забезпеченні сучасної фармакотерапії та надання екстреної медичної допомоги, 2019; НМУ імені О.О. Богомольця Довгострокове підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти тривалістю 4,5 кредити 09.09.2019-04.10. 2019 Сертифікат № ДНП 19341; НМАПО ім. П.Л.Шупика Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Навчальний онлайн семінар «Професійний розвиток провізора/фармацевта під час пандемії» 2020 р.; Uniwersytet Ekonomiczny W Krakowie Malopolska Szkola Administracji Publicznej International postgraduate practical Internship «New and innovative teaching methods» (180 год.) 09-29.05.2020 Сертифікат NR 2208/MSAP/2020; Сертифікована програма Британської Ради  в Україні (British Council in Ukraine) зі складання іспиту Aptis на визначення рівня знання англійської мови у викладачів НМУ ім. О.О. Богомольця.

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація».

 

 

 

 

КОНОВАЛОВА Людмила Володимирівна, к.пед.н., доцент кафедри, доцент

 

У 1984 році закінчила Київського інститут народного господарства, у 2016 р. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Тема кандидатської дисертації «Методика навчання фармакоекономіки у процесі підготовки майбутніх провізорів у закладах вищої медичної освіти» за спеціальністю 13.00.012 – Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни), 2019 р. (д-р пед. наук, професор Цехмістер Я.В.).

Основний напрям науково-практичної роботи: менеджмент супроводу здійснення раціональної фармакотерапії і фармацевтичної опіки на засадах фармакоекономічного підходу.

Публікації:

статті – 20

тези – 21

інформаційні листи – 1

підручник – 2

монографії – 1.

Наукові профілі:

Web of Science

ORCID 

Індекс Google Scholar 

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація», член Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологія та тапографоанатомів №527.

Нагороди: Грамота МОЗ України (2020 р.), Подяка МОЗ України (2014 р.), Подяка Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2017 р.), Почесна грамота КМДА (2012 р.), Почесна грамота професійної спілки працівників охорони здоров’я України (2019 р.), грамота Управління освіти і науки (2012 р.).

 

 

 

КОСТЮК Ірина Анатоліївна, к.фарм.н., доцент кафедри

 

У 2014 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Тема кандидатської дисертації «Науково-методичні підходи до удосконалення фармацевтичного забезпечення дітей, хворих на бронхіальну астму» за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків та організація фармацевтичної справи, 2020 р. (д-р фарм. наук, професор Косяченко К.Л.).

Основний напрям науково-практичної роботи: фармакоекономіка, оцінка медичних технологій.

Публікації:

статті – 12

тези – 46

методичні рекомендації – 2

посібники – 1

свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір – 2.

Наукові профілі:

Web of Science

ORCID

Індекс Google Scholar

Підвищення кваліфікації: Онлайн-стажування «Университет 4.0. Цифровая трансформация», Респубілка Білорусь, 2021, 2,5 навчальних кредитів; НМУ імені О.О. Богомольця, Інститут післядипломної освіти, 2021, короткострокове підвищення кваліфікації НПП закладів вищої освіти «Практичний курс використання сервісу Zoom у дистанційному навчання медичного вищого навчального закладу», 1 навчальний кредит; НУОЗ України імені П.Л. Шупика, ПАЦ «Загальна фармація», 2021, 5 навчальних кредитів.

Громадська діяльність: член Конференції трудового колективу НМУ імені О.О. Богомольця, член Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця, секретар міжфакультетської конкурсної комісії, секретар Вченої Ради фармацевтичного факультету, заступник відповідального секретаря Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця, Голова Товариства молодих вчених і спеціалістів НМУ імені О.О. Богомольця, куратор ЄКТС фармацевтичного факультету (денна форма навчання).

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація», ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Нагороди: Почесна грамота Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2018 р.), Подяка Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2020 р.), Стипендія Кабінету Міністрів України (2020-2022 р.).

 

 

 

 

 

САХАНДА Іванна Василівна, к.фарм.н., доцент кафедри, доцент

 

У 2013 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Тема кандидатської дисертації «Удосконалення забезпечення хворих на серцево-судинні захворювання лікарськими засобами рослинного походження» за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків та організація фармацевтичної справи, 2019 р. (д-р фарм. наук, професор Косяченко К.Л.).

Основний напрям науково-практичної роботи: актуальні питання оцінки медичних технологій, маркетинговий аналіз, фармакоекономіка, міжнародний маркетинг у фармації.

Публікації:

статті – 43

тези – 82

монографії – 3

посібники – 1

інформаційні листи – 1

методичні рекомендації – 4

свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір – 3.

Наукові профілі:

SCOPUS

Web of Science

ORCID 

Індекс Google Scholar

Підвищення кваліфікації: НМАПО імені П. Л. Шупика. Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації № 7657 від 29.12.2018. Спеціалізація «Організація і управління фармацією». 01.11.2018-29.12.2018;  НМУ імені О.О. Богомольця, Інститут післядипломної освіти, Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти. Посвідчення №ДНП 19237 від 12.04.2019. Довгострокове підвищення кваліфікації НПП закладів вищої освіти, 18.03.2019-12.04.2019. Більше 3 навчальних кредитів; НМУ імені О.О. Богомольця, Інститут післядипломної освіти, Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти. Посвідчення №КНПК 02010787/031-19 від 05.12.2019. Довгострокове підвищення кваліфікації НПП закладів вищої освіти, 21.11.2019-05.12.2019. 1 навчальний кредит; Maria Curie-Sklodowska University (the Republic of Poland). Certificate, 29.11.2019. Scientific and pedagogic internship on the topic «Innovative methods of organization of the educational process in the field of pedagogy and psychology in Ukraine and EU countries», 21.10.2019-29.11.2019. 6 навчальних кредитів; Collegium Civitas, Warsaw, Poland. Certificate № 06/2020, 15.07.2020. International postgraduate practical internship «Internationalization of Higher Education. Organization of the educational process and innovative teaching methods in higher education institutions in Poland», 23.06.2020-15.07.2020. 4 навчальних кредити; Institute for Educational and Professional Development, Budapest, Hungary. Certificate № IIS-IEPD/03034/2021, 26.03.2021. Internship on «Methods and means of training future pharmacists: theory and practice of EU countries», 15.02.2021-26.03.2021. 6 навчальних кредитів; НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Посвідчення № 237 від 03.11.2021. ПАЦ «Організація і управління фармацією». 04.10.2021-03.11.2021. 5 навчальних кредитів; International Center for Educational Technologies (ICET), platform SKLAD, Republic of Belarus. Certificate № 00292, 15.03.2022. International online‑internship «Modern approaches to medical education in the context of global challenges and digital transformation of medical education». 18.02.2022-15.03.2022. 72 академічні години; НМУ імені О.О. Богомольця, Інститут післядипломної освіти. Посвідчення № 17/4/2022 від 22.03.2022. Цикл тематичного удосконалення «Надання невідкладної допомоги під час війни: мультидисциплінарний підхід». 16.03.2022-22.03.2022. 1 навчальний кредит;  НФаУ, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації. Свідоцтво № ПП-00653 від 07.06.2022. Підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційні методи навчання». 01.06.2022-07.06.2022. 1 навчальний кредит.

Громадська діяльність: начальник відділу міжнародних зв’язків НМУ імені О.О. Богомольця, заступник відповідального секретаря Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця, старший інспектор по роботі з іноземними студентами навчально-методичного відділу НМУ імені О.О. Богомольця, член Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця, член Товариства молодих вчених і спеціалістів НМУ імені О.О. Богомольця, секретар Ради представників Громадської спілки «Українська федерація професійних медичних об’єднань».

Членство в професійних організаціях: ГО «Українська медична експертна спільнота (УМЕС)», ГО «Фармацевтична спільнота України «Всеукраїнська фармацевтична палата», ГС «Українська Медична Логістична Асоціація», ГО «Спілка працівників фармації», ГО «Український медичний клуб», ГО «Міжнародна академія освіти і науки» член Регіональної ради Житомирської області Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона».

Нагороди: Орден «Науковець року – 2019», Почесна Грамота за вагомі здобутки і особистий внесок у розвиток науки України та внесена до Книги Пошани (2019 р.), Подяка Київського міського голови (2021 р.), Подяка Поважної ради Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» (2021 р.), Почесна Грамота «За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм та активну громадську діяльність» (2022 р.).

 

 

 

 

 

 

 

ШОЛОЙКО Наталія Василівна, к.фарм.н., доцент кафедри, доцент

 

У 1984 році закінчила Ніжинський педагогічний інститут імені М.В. Гоголя, у 2000 році – Харківську фармацевтичну академію.

Тема кандидатської дисертації «Оптимізація управління тендерними закупівлями медичної та фармацевтичної продукції» за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків та організація фармацевтичної справи, 2010 р. (д-р фарм. наук, професор Мнушко З.М.).

Основний напрям науково-практичної роботи: вітчизняна та зарубіжна регуляторна політика у медицині та фармації, фармакоекономіка, педагогіка, менеджмент та маркетинг у фармації, розробка та впровадження нових лікарських засобів, історія медицини і фармації.

Публікації:

статті – 50

тези – 60

інформаційні листи – 1

методичні рекомендації – 10.

Наукові профілі:

ORCID

Індекс Google Scholar

Підвищення кваліфікації: НМУ імені О.О. Богомольця, Інститут післядипломної освіти, посвідчення №241/1220 від 11.02.2020, короткострокове підвищення кваліфікації НПП закладів вищої освіти, 07.12.2020-11.12.2020, 1 навчальний кредит; НМУ імені О.О. Богомольця, Інститут післядипломної освіти, посвідчення №ДНП 21800 від 22.03.2021, довгострокове підвищення кваліфікації НПП закладів вищої освіти, 22.02.2021-22.03.2021, 5 навчальних кредитів; НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Посвідчення №239 від 03.11.2021, ПАЦ «Організація і управління фармацією», 04.10.2021-03.11.2021, 5 навчальних кредитів; Postgraduate Institute for medicine «Эволюционные и эпилептические энцефалопатии: новые подходы к лечению» Сертификат № 87787131 от 21.02.2022, 1,5 навчальних кредитів; WebVD Global «Раскрывая будущее: как технологии мРНК изменят ландшафт вакцинации? » Сертифікат №88986396 от 26.05.2022 0,5 навчального кредита; МEDSCAPE «14-я Ежегодная демистификация гематологических злокачественных образований: критическая оценка данных за 2021 год» Сертифікат № 87783454 от 7.06.2022, 2,25 навчальних кредитів.

Членство в професійних організаціях: ГО «Українська медична експертна спільнота (УМЕС)», ГС «Українська Медична Логістична Асоціація», ГО «Асоціація медиків Революції Гідності».

Нагороди: Почесна грамота МОЗ України  (2014 р.), Орден Княгині Ольги ІІІ ступеня (2015 р.).

 

 

 

 

КАВРАЙСЬКИЙ Дмитро Павлович, к.фарм.н., асистент

 

У 2013 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Тема кандидатської дисертації «Експериментальне дослідження нових похідних піразоло[3,4-]піримідин-4-ону та триазолу як потенційних протисудомних препаратів», 2018 р. (д-р мед. наук, професор Шриголь С.Ю.).

Основний напрям науково-практичної роботи: фармацевтичний ринок.

Публікації:

статті – 15

тези – 7

інформаційні листи – 1

методичні рекомендації – 1

патенти – 1.

Наукові профілі:

ORCID

Індекс Google Scholar

Підвищення кваліфікації: ПАЦ «Організація і управління фармацією», 2020.

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація».

 

 

 

 

 

gavrylyuk

РАФАЛЬСЬКА Ярослава Дмитрівна, асистент

 

У 2016 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Основний напрям науково-практичної роботи: науково-практичні підходи до використання інструментів оцінки технологій охорони здоров’я при лікуванні раку молочної залози.

Публікації:

статті – 2

тези – 8

методичні рекомендації – 1.

Наукові профілі:

ORCID

Web of Science

Індекс Google Scholar

Підвищення кваліфікації: НМУ імені О.О. Богомольця, Інститут післядипломної освіти, посвідчення №ДНП 19240 від 12.04.2019, довгострокове підвищення кваліфікації НПП закладів вищої освіти, 18.03.2019-12.04.2019, 4,5 навчальних кредити; НМУ імені О.О. Богомольця, Інститут післядипломної освіти, посвідчення №138/1020 від 30.10.2020, короткострокове підвищення кваліфікації НПП закладів вищої освіти, 26.10.2020-30.10.2020, 1 навчальний кредит; International online-internship «Modern approaches to medical education in the context of global challenges and digital transformation of medical education», Certificate №00158, 18.02.2022-15.03.2022, 2,4 навчальних кредити; НФаУ, ІПКСФ, свідоцтво №ПП-00627 від 07.06.2022, «Інноваційні методи навчання», 01.06.2022-07.06.2022, 1 навчальний кредит.

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація».

Нагороди: Почесна грамота ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я (2021 р.).

 

 

 

 

 

 

САХНАЦЬКА Наталія Миколаївна, асистент

 

У 2018 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Основний напрям науково-практичної роботи: науково-методичні підходи до впровадження концепції холістичного маркетингу в аптечних закладах в умовах діджиталізації.

Публікації:

статті – 3

тези – 18.

Наукові профілі:

ORCID

Web of Science

Індекс Google Scholar

Підвищення кваліфікації:

довгострокове підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти «Теорія та методика викладання у ВНЗ медичного профілю» тривалістю 120 академічних годин (НМУ імені О.О. Богомольця, факультет підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних закладів Інституту післядипломної освіти, м. Київ, 2020 р.); короткострокове підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти «Іноземна мова у професійній діяльності викладача медичного ВНЗ (англ.). Навчальні технології» тривалістю 1 кредит ECTS (НМУ імені О.О. Богомольця, факультет підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних закладів Інституту післядипломної освіти, м. Київ, 2021 р.); короткострокове підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти «Інноваційні методи навчання» тривалістю 1 кредит ECTS (Національний фармацевтичний університет, м.Харків, 2022 р.).

Громадська діяльність: cекретар Товариства молодих вчених і спеціалістів НМУ імені О.О. Богомольця, член Приймальної комісії, куратор ЄКТС фармацевтичного факультету (денна форма навчання).

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація», ГО «Асоціація міжнародного освітнього та наукового співробітництва».

 

 

 

 

 

ФІЛІНЮК Олена Миколаївна, асистент

 

У 1999 році закінчила Національний медичний університет імені М.І. Пирогова, у 2006 році – Національний технічний університет.

Основний напрям науково-практичної роботи: впровадження госпітальної оцінки медичних технологій у вітчизняну систему охорони здоров’я.

Публікації:

статті – 2

тези – 8.

Наукові профілі:

ORCID

Web of Science

Google Scholar

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація».

 

 

 

 

 

 

ЯНІШИН Вадим Борисович, асистент

 

У 2020 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Основний напрям науково-практичної роботи: медичне та фармацевтичне товарознавство.

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація»

Громадська діяльність: відповідальний за матеріально-технічне забезпечення Приймальної комісії.