НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра організації та економіки фармації

Навчально-методична робота

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

ЕЛЕКТИВНІ КУРСИ

Розклад кафедри організації та економіки фармації на осінній семестр

Розподіл лекційних потоків та академічних груп між викладачами

План роботи кафедри на 2020-2021 навчальний рік

План навчально-методичних засідань кафедри на осінньо-зимовий семестр 2020-2021

Положення про порядок оцінювання знань студентів під час поточного та кінцевого контролю з дисциплін

Графік проведення кінцевого контролю та консультацій перед його складанням

График проведения итогового контроля и консультаций перед его проведением

Графік проведення консультацій

График проведения консультаций

Регламент проведення та оцінювання поточного контролю

Методичні рекомендації для студентів до виконання курсових робіт

Методические рекомендации для студентов к выполнению курсовых работ

Регламент оцінювання знань виробничої практики