НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра організації та економіки фармації

Наукова робота

 

На кафедрі організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця виконується науково-дослідна робота (НДР) на тему “Наукові підходи до забезпечення населення України медичною та фармацевтичною продукцією”.
Метою цієї роботи є наукове обґрунтування подальшої оптимізації виробництва, реалізації, обігу й контролю за якістю лікарських засобів та виробів медичного призначення, у відповідності із міжнародними стандартами фармацевтичної діяльності.
Наукова робота співробітників кафедри знайшла своє відображення у значній кількості опублікованих наукових статей, а також виступах на міжнародних та вітчизняних конференціях.
Науковий потенціал кафедри складає 1 доктор наук та 4 кандидати наук. 5 молодих вчених працюють над виконанням кандидатських дисертацій.