НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра організації та економіки фармації

Інформація для студентів

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 

Графік чергувань викладачів з метою консультування самостійного вивчення студентами навчальних дисциплін

 

Навчальні плани практичних занять для дистанційної форми навчання та самостійної роботи:

 

 

РЕГЛАМЕНТИ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

1. Фармацевтичний менеджмент та маркетинг

2. Організація та економіка у фармації

 

 

ТЕСТИ КРОК-2 

 

ВЕСНА-ЛІТО 2019-2020

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ

 

Вступ у фармацію
Організація та економіка у фармації
Организация и экономика фармации
Фармацетичний менеджмент та маркетинг
Фармацевтический менеджмент и маркетинг
Фармакоекономіка
Фармакоекономіка (ТПКЗ)
Соціальна взаємодія: провізор-лікар-пацієнт
Социальное взаимодействие: провизор-врач-пациент
Охорона праці та охорона праці в галузі
Охрана труда и охрана труда в отрасли
Менеджмент та маркетинг у фармації
Менеджмент та маркетинг у фармації (ТПКЗ)
Менеджмент и маркетинг в фармации
Охорона праці в галузі
Охрана труда в отрасли

 

ТЕЗИ ЛЕКЦІЙ

 

Менеджмент та маркетинг у фармації

Менеджмент и маркетинг в фармации

Фармакоекономіка

Фармакоекономіка ТПКЗ

Охорона праці в галузі

Охрана труда в отрасли

 

ОСІНЬ-ЗИМА 2019-2020

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ

 

Етика і деонтологія у фармації

Етика і деонотологія у фармації ТПКЗ

Організація та економіка у фармації

Менеджмент та маркетинг у фармації 4 курс

Менеджмент та маркетинг у фармації 5 курс

Менеджмент та маркетинг у фармації 5 курс ТПКЗ

Медичне та фармацевтичне товарознавство 4 курс

Медичне та фармацевтичне товарознавство 5 курс

Належні практики у фармації

Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство

 

ГРАФІКИ

 

Графік проведення консультацій викладачами кафедри на І семестр 2019/2020 н.р.

График проведения консультаций преподавателями кафедры на І семестр 2019/2020 у.г.

 

ПЕРЕЛІКИ ПИТАНЬ ДО ПМК

 

1. Виробнича практика з організації та економіки фармації

2. Виробнича практика з менеджменту та маркетингу у фармації

3. Виробнича практика з менеджменту та маркетингу у фармації та парфумерно-косметичній галузі

 

Матеріали для підготовки до атестації здобувачів вищої освіти: