НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра загальної і медичної психології

Співробітники

Професорсько-викладацький склад

  Завідувач кафедри
  Матяш Михайло Миколайович 24.05.1958 р.н., доктор медичних наук, професор, академік Міжнародної академії освіти та науки, голова правління Асоціації з медичної та психологічної реабілітації, завідувач кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Заслужений лікар України. У 1981р. закінчив Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця. Інтернатура з психіатрії. Закінчив курси спеціалізації з психотерапії, рефлексотерапії, неврології. Має вищу кваліфікаційну категорію з психіатрії, психотерапії. З 1982 року працював на посаді лікаря-психіатра Подільського ПНД м. Києва. З 1988 року зав. кабінетом психотерапії Київської обласної клінічної лікарні. З 1992 року асистент, доцент Київського інституту удосконалення лікарів (тепер Національна медична акдемія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика). З 2013 року пеший проректор ПВНЗ «Київського медичного універстету», завідувач кафедри неврології, психіатрії та рефлексотерапії. З березня 2017 року по квітень 2018 року в.о. ректора ПВНЗ «Київського міжнародного медичного університету». З 13 квітня 2018 року рішенням Вченої Ради обраний на посаду завідувача кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Захистив кандидатську дисертацію в 1992 році на тему «Комлексне лікування вегетативних розладів при неврозах». В 2012 році захистив докторську дисертацію на тему «Клініка, діагностика та лікування уражень говного мозку у віддаленому періоді закритої черепно-мозкової травми у осіб, що зазнали впливу факторів радіоекологічної катастрофи». Звання доцента отримав в 2000 році, звання професора – з 2015 року.

Опублікував понад 120 наукових праць. За останні 5 років – 34 наукові статті, 2 монографії, 4 методичні рекомендації, 2 авторських свідоцтва. Напрямок наукових досліджень та публікацій за останні роки присвячений медико-психологічній реабілітації та соціальній адаптації учасників бойових дій. За багаторічну сумлінну працю в 2008 році нагороджений Почесною грамотою МОЗ України, а в 2009 році Указом Президента України було присвоєно Почесне Звання «Заслужений лікар України». У 2016 році нагороджений відзнакою народної пошани серез 25 справжніх професіоналів своєї справи України медаллю «За збереження національних традицій». У 2017 році отримав відзнаку Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України «За вагомий внесок у розбудові медико-психологічної реабілітації учасників АТО». Активно співпрацює з ветеранськими організаціями, очолює напрямок з медико-психологічної реабілітації Всеукраїнського об’єднання «Українці разом!».

 

  Професори
ФІЛОНЕНКО МИРОСЛАВА МИРОСЛАВІВНА

Доктор психологічних наук

Професор кафедри загальної і медичної психології

Профіль вченого:

ORCID: 0000-0001-9976-1165

Researcher ID: C -837102017

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user

 

Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет (1998), згодом навчалася в очній аспірантурі (1999-2002 р. р.). У 2003 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук, доповнивши наукові розробки в напрямі формування екологічного мислення. За результатами цих наукових розробок видала монографію „Екологічна психологія” (2005). З вересня 2003 р. працює на посаді доцента кафедри загальної та медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. У 2006 р. отримала вчене звання доцента цієї кафедри. Цього ж року здобула другу вищу освіту та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Психологія». З вересня 2015 року призначена на посаду завідувача кафедри педагогіки та психології післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

У 2017 здобула науковий ступінь доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тема докторської дисертації «Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря». Науковим доробком є: обґрунтування теоретико-методологічних засад психології особистісного становлення майбутнього лікаря в процесі навчально-професійної діяльності; розкриття змісту таких понять як пропедевтичне мислення студента-медика, клінічне мислення майбутнього лікаря, психологічний портрет майбутнього лікаря, особистісна компетентність майбутнього лікаря, розробка та апробація адаптивно-динамічного навчання студентів-медиків, спрямованого на їх особистісне становлення у процесі навчально-професійної діяльності вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу. Результатами наукових доробок відображені у монографії „Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря” (2015).

Має понад 100 наукових праць серед них: 80 наукових праць, 2 монографій, 4 навчальні підручники, 3 навчальні посібники, 2 методичні рекомендації, понад 10 навчальних типових програм для різних спеціальностей. Член робочої групи з розробки галузевих стандартів вищої медичної освіти за спеціальністю «Медична психологія». З 2012 р. була членом робочої групи з впровадження європейського проекту TEMPUS MUMEENA з питань модернізації вищої медичної освіти в країнах східного сусідства Європейського союзу. Має документи про підвищення кваліфікації за напрямом «Сучасна методика викладання на основі компетентнісного підходу», «Освіта в зарубіжних країнах, «Інноваційні навчально-виховні технології», «Методологія дистанційної освіти» та ін.

Основні науково-методичні напрацювання:

Монографії:

«Екологічна психологія» (2005)

«Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря» (2015)

Навчальні підручники:

«Психологія спілкування» (2008, 2012)

«Зоопсихологія з основами етології» (2013)

«Педагогіка вищої медичної освіти» (2014)

Методичні рекомендації:

«Методика викладання на засадах компетентнісного підходу у вищій медичній освіті» (2016)

Навчальні посібники:

“Психологія особистості та індивідуальних відмінностей”(2005)

«Роль симуляційних технологій у клінічному навчанні студентів, оцінювання результатів навчання» (2012)

«Наукова-дослідницька діяльність студентів ВМНЗ» (2013)

Навчальні програми:

«Сучасна методика викладання на засадах компетентнісного підходу»

«Психологія спілкування»

«Соціальна психологія»

«Основи соціальної психології»

«Психологія особистості та індивідуальних відмінностей»

«Порівняльна психологія»

«Основи наукових досліджень»

 

 

  Доценти

Городнова Надія Миколаївна

Кандидат психологічних наук, доцент.

Працює на кафедрі з 2008 р.

Автор понад 137 публікацій.

Нагороджена: Грамот ою Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації (наказ ГУОН КМДА від 05.03.2003р. №19-К);

-Грамот ою МОНУ (наказ від 16.09.2008 р. № 1037-к);

-Подяк ою Кабінету Міністрів України (від 2 березня 2009 року №9448).

-Грамот ою МОН України (2011 р.)

Переможець в номінації «Методична робота», «Громадське визнання» в галузі психології.(2009 р.)

Лазуренко Олена Олексіївна

Кандидат психологічних наук, доцент. Працює на кафедрі з 1994 р.
Відповідальна за навчально-організаційну та навчально-методичну роботу, англомовне навчання на кафедрі. Викладає курси: «Основи психології», «Основи педагогіки», «Психологія», «Психологія спілкування», «Тренінг спілкування», «Психологія емоцій», «Медична психологія», «Психологія діяльності медичного працівника». Мови викладання: українська, російська, англійська. Розробила та впровадила авторський курс і програму навчальної дисципліни «Психологія емоцій» та тренінг «Формування емоційної компетентності майбутнього лікаря». Співрозробник галузевих стандартів зі спеціальності «Медична психологія», а також автор 34 навчальних програм, навчально-методичних комплексів з фахових дисциплін.
Автор понад 260 публікацій, у т.ч. 7 підручників, 2 монографій, 8 навчальних та 12 навчально-методичних посібників, текстів лекцій – 7. Відмінник освіти України. Нагороджена почесною грамотою МОН України, Грамотою комітету охорони здоров’я Верховної ради України та іншими державними і недержавними відзнаками. Учений секретар Вченої ради медико-психологічного факультету (2004-2017 рр).

 

 lunev

Луньов Віталій Євгенович

Кандидат психологічних наук, доцент, почесний доктор Оксфордського академічного союзу, Великобританія. Дійсний член Всесвітньої федерації психічного здоров’я, США.

Працює на кафедрі з 2016 року. Автор понад 100 наукових праць.

Сидоренко Анастасія Юріївна

 Доктор медичних наук, доцент

Працює на кафедрі з 2011 року. Викладає «Медичну психологію». За спеціальністю лікар-психолог та груповий психоаналітик при Європейській Федерації Психоаналітичної Психотерапії (EFPP). В рамках роботи над докторською дисертацією проходила стажування в філіалі Інституту досягнень людського потенціалу, засновником якого був американський нейрофізіолог Глен Доман, в м. Піза, Італія. З 2015 року є експертом та головою секції «Психологія та педагогіка» Ради молодих учених при МОН України. З 2011 року, за сумісництвом, працює лікарем-психологом у ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України». Автор понад 50 публікацій.

Скоробогатова Ольга Валентинівна

Кандидат медичних наук

Закінчила з відзнакою медичний факультет Луганського державного медичного університету в 1998 році, навчалася в клінічній ординатурі на базі кафедри невропатології та дитячої неврології Харківської медичної академії післядипломної освіти. Пройшла курси спеціалізації з медичної психології. В 2005 році захистила дисертацію. Має вищу кваліфікаційну категорію з неврології. Науково-педагогічний стаж понад 10 років; більше, ніж 30 друкованихробіт.

Тертична Надія Анатоліївна

Кандидат психологічних наук, доцент.

Працює на кафедрі з 1997 р.

Викладає дисципліни: «Основи психології. Основи педагогіки», «Психологія спілкування», «Основи соціальної психології», «Загальна психологія», «Історія психології», «Історія психології та сучасні напрямки психології», «Вікова та педагогічна психологія», «Вікова та геронтопсихологія», «Соціальна психологія». Розробила авторські програми з елективних курсів «Тренінг спілкування», «Психологія управління», «Самопізнання та саморегуляція», «Психологія дитинства». Є співавтором 13 типових навчальних програм з фахових дисциплін; питань до проведення кваліфікаційних іспитів «Крок 1», «Крок 2»; Державного іспиту «Загальна і медична психологія»; станції ОСКІ зі спеціальності «Медична психологія».

Автор більше 90 наукових та навчально-методичних праць та 56 науково-популярних публікацій у різних професійних журналах. Є співавтором колективної монографії «Психологія професіогенезу майбутнього лікаря», автором трьох навчально-методичних посібників: «Вікова психологія», «Історія психології» та «Практичний зошит для занять з вікової психології».

Має багаторічний досвід практичної роботи з групами й індивідуального консультування дітей, батьків та дорослих;  досвід роботи у організації та проведенні соціально-психологічних та маркетингових досліджень, експертних опитувань, фокус-груп; автор навчальних програм, бізнес-тренінгів та лекцій; тренер міжнародного центру фінансово-економічного розвитку (МЦФЕР), Департамент освітніх програм; колсантингового центру при «Видавничому домі МедіаПро»; тренер-консультант ТОВ «Комод на Лівобережній»; туристичних компаній «САМ», ТОВ «КОРАЛ ТРЕВЕЛ», «Пілот», ЧП «Альянс»; медичного центру «Ліра»; науковий керівник та офіційний рецензент програми педагогічного експерименту «Інклюзивна освіта дітей з синдромом Дауна в дошкільних навчальних закладах» МОН України.

 

Викладачі

Жук Алла Василівна

Викладач.

У 1996 році закінчила з відзнакою Державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «практична психологія» і отримала кваліфікацію «викладач психолого-педагогічних дисциплін та практичний психолог в закладах народної освіти». Проводить практичні та семінарські заняття зі студентами на рівні вимог вищої школи з курсів: «Загальна психологія», «Основи психології», «Психологія спілкування», «Вікова та педагогічна психологія», «Основи соціальної психології».

Голова профбюро медико-психологічного факультету та профорг кафедри.

Підготувала та видала близько 20 наукових на навчально-методичних праць.

В 2010 році  нагороджена почесною грамотою МОЗ України.

В 2016 році нагороджена почесною грамотою Професійної спілки працівників охорони здоров’я України.

На кафедрі працює з 1996 року.

 

Жук Олена Вікторівна

Викладач.

Нагороджена відзнакою «Жіночий Тризуб» за високоефективну асистенцію щодо організаціі заходів інформалтноі освіти, громадських проектів кафедри. Закінчила Київський педагогічний коледж імені К. Ушинського , дошкільне виховання; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова ,психолог; Інститут консультування та психотерапії Асоціації психологів України; Школа розвитку психотерапії. Вивчала: Гештальт терапія; Транзактний аналіз (ТА); Когнітивно-поведінкова психотерапія; Психіатрична пропедевтика; Індивідуальна психологія А. Адлера; Коучинг. Член Асоціації психологів України. Член Всеукраїнської громадської організації “Асоціація з медичної та психологічної реабілітації”.

 

Наконечна Антоніна Володимирівна

Викладач.

Президент Української асоціації психосоматики перинатальної репродуктивної психології. Член президіума Української асоціації репродуктивної медицини. Член Всесвітньої асоціації позитвної та транскультуральної психотерапії (WAPP). Автор твору, правовласник виключного права “Репродуктивнв психологія. Репродуктивна психосоматика” в Україні.