Кафедра загальної і медичної психології

Навчально-методична робота

  • Відповідальний співробітник: Тертична Надія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної і медичної психології,e-mail: tertichna0405@gmail.com, +380663806525
  • Напрям та освітні програми за якими здійснюється підготовка фахівців: ОПП та навчальний план: 225 «Медична психологія», 227 «Терапія та реабілітація», 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 229 «Громадське здоров’я», 224 «Технології медичної діагностики та лікування».

 

2023-2024 н.р.

 РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ КАФЕДРИ ІІ СЕМЕСТР 2023-2024

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПЛАН НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІН ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ.  2023-2024 н.р. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СРС

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ КАФЕДРИ І СЕМЕСТР 2023-2024

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІСПИТУ, ПК, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

РЕЙТИНГОВА ТАБЛИЦЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НПП КАФЕДРИ

 

 

2022-2023 н.р.

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПЛАН НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ КАФЕДРИ І СЕМЕСТР 2022-2023

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ КАФЕДРИ ІІ СЕМЕСТР 2022-2023

РОБОЧІ ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІН ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ.  2022-2023 Н.Р.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СРС

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІСПИТУ, ПК, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

ЗВІТ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ РОБОТУ КАФЕДРИ ЗА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

РЕЙТИНГОВА ТАБЛИЦЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НПП КАФЕДРИ