Кафедра загальної і медичної психології

Співробітники

Професорсько-викладацький склад

  Завідувач кафедри
 

Матяш Михайло Миколайович

24.05.1958 р.н., доктор медичних наук, професор, академік Міжнародної академії освіти та науки, голова правління Асоціації з медичної та психологічної реабілітації, завідувач кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Заслужений лікар України.

У 1981 р. закінчив Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця. Інтернатура з психіатрії. Закінчив курси спеціалізації з психотерапії, рефлексотерапії, неврології. Має вищу кваліфікаційну категорію з психіатрії, психотерапії. З 1982 року працював на посаді лікаря-психіатра Подільського ПНД м. Києва.

З 1988 року зав. кабінетом психотерапії Київської обласної клінічної лікарні. З 1992 року асистент, доцент Київського інституту удосконалення лікарів (тепер Національна медична акдемія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика).

З 2013 року пеший проректор ПВНЗ «Київського медичного універстету», завідувач кафедри неврології, психіатрії та рефлексотерапії. З березня 2017 року по квітень 2018 року в.о. ректора ПВНЗ «Київського міжнародного медичного університету».

З 13 квітня 2018 року рішенням Вченої Ради обраний на посаду завідувача кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Захистив кандидатську дисертацію в 1992 році на тему «Комлексне лікування вегетативних розладів при неврозах».

В 2012 році захистив докторську дисертацію на тему «Клініка, діагностика та лікування уражень говного мозку у віддаленому періоді закритої черепно-мозкової травми у осіб, що зазнали впливу факторів радіоекологічної катастрофи». Звання доцента отримав в 2000 році, звання професора – з 2015 року.

Опублікував понад 120 наукових праць. За останні 5 років – 34 наукові статті, 2 монографії, 4 методичні рекомендації, 2 авторських свідоцтва.

Напрямок наукових досліджень та публікацій за останні роки присвячений медико-психологічній реабілітації та соціальній адаптації учасників бойових дій.

За багаторічну сумлінну працю в 2008 році нагороджений Почесною грамотою МОЗ України, а в 2009 році Указом Президента України було присвоєно Почесне Звання «Заслужений лікар України». У 2016 році нагороджений відзнакою народної пошани серез 25 справжніх професіоналів своєї справи України медаллю «За збереження національних традицій».

У 2017 році отримав відзнаку Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України «За вагомий внесок у розбудові медико-психологічної реабілітації учасників АТО». Активно співпрацює з ветеранськими організаціями, очолює напрямок з медико-психологічної реабілітації Всеукраїнського об’єднання «Українці разом!».

 

  Професори
 

Філоненко Мирослава Мирославівна

Докторка психологічних наук, професорка, професорка кафедри загальної і медичної психології

Працює на кафедрі з 2003 року. Має повну вища освіта за спеціальністю 053 «Психологія», кваліфікація спеціаліст з психології.

Має додаткову психотерапевтичну освіту: сертифікована психологиня-консультантка в методі «Позитивної та транскультуральної психотерапії Н. Пезешкіана» за стандартами Всесвітньої асоціації позитивної та транскультуральної психотерапії (WAPP), (Німеччина, Вісбаден). Продовжує навчання на майстер курсі на професію психотерапевта за стандартами Всесвітньої асоціації позитивної та транскультуральної психотерапії (WAPP), (Німеччина, Вісбаден).

Профіль вченої:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9976-1165

Scopus Author ID: 837102017

GoogleАкадемія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=uJ3LTRoAAAAJ&hl=uk

Сертифікована учасниця навчальних програм:

Курс доктора Отто Кернберга «Як працювати з різними розладами особистості в нашій клінічній практиці» ISTFP (Міжнародне товариство фокусованої психотерапії), TFP, (2023); курс «Theory & Tools for Safe Trauma Therapy» Babette Rothschild, MSW, LCSW, an internationally recognized specialist educator in the treatment of trauma and PTSD, in partnership with the Complex Trauma Institute (CTI) in the UK and W. W. Norton & Company (2023); курс «Травматичний досвід і ПТСР»: інструментарій для психотерапевта» (Prometheus), (2023);

 Сертифікована учасниця  міжнародних семінарів:

International Training Seminars on Positive Psychotherapy (World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy, Wiesbaden, Germany: «Positive Psychotherapy and counseling», «Basic conflict and family concepts» (2022); «Positive psychodynamic», «Self-Discovery», «Therapeutic relationship and interaction», «Mental disorders» (2023).

Сфера психологічного консультування:

(F10-FI9) Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин;  (F30-F39) Розлади настрою [афективні розлади]; (F40-F48) Невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади; (F50-F59) Поведінкові синдроми, пов’язані з фізіологічними розладами та фізичними факторами; (F60-F69) Розлади зрілої особистості та поведінкові розлади; Складні життєві обставини (СЖО); інші проблеми психічного здоров’я, які не відповідають критеріям психічних та поведінкових розладів.

Викладає навчальні дисципліни за авторськими курсами за сертифікатною програмою «Клінічна психологія», за спеціальністю 225 «Медична психологія», за спеціальністю 227 «Фізична терапія»: «Психологія інклюзивного середовища», «Посттравматичний стресовий розлад», «Критичне мислення», «Позитивна психотерапія», «Психологія стосунків»,  «Коучинг», «Психологічна підтримка в роботі фізичного терапевта», «Професійне спілкування в роботі фізичного терапевта», «Психологічне консультування в умовах інклюзивного середовища», «Психологія спілкування», «Порівняльна психологія», «Основи наукових досліджень».

Автор та співавтор монографій та підручників: «Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря» (2015, 2022) «Екологічна психологія» (2005), «Психологія спілкування» (2008, 2012, 2022), «Зоопсихологія з основами етології» (2013, 2022), «Педагогіка вищої медичної освіти» (2014, 2022).

Видання в Scopus:

Identification of positive individual qualities of an inclusive education future specialist during professional training. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 20 (Supplement issue 2), Art 137 pp. 966 – 974, 2020; Development of Primarily School Sport Trainers’ Inclusive Competences in Two Physical Education Programs: Comparative Analysis. International Journal of Applied Exercise Physiology, Vol 9, No1, рр. 159-171, 2020; Peculiarities of training of future teachers of inclusive education in higher education institutions of Ukraine. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, pp. 388-405, 2020.

Сертифікована учасниця численних міжнародних та всеукраїнських конференцій та форумів. Проходить постійну супервізію та інтервізію відповідно до стандартів психотерапевтичного  методу в якому працює за стандартами Всесвітньої асоціації позитивної та транскультуральної психотерапії (WAPP), (Німеччина, Вісбаден).

Дійсна членкиня Всесвітньої  асоціації позитивної та транскультуральної психотерапії (WAPP), Німеччина, Вісбаден.

 

 

Рожкова Інга Володимирівна

Доктор наук з державного управління

Професор кафедри загальної і медичної психології

 

1987-1993 – навчалася у Дніпропетровському медичному інституті за спеціальністю «Лікувальна справа» та отримала кваліфікацію лікаря.

1993 – 1995 лікар – інтерн за спеціальністю “Неврологія”. Продовжила трудову діяльність лікарем-неврологом у Дніпропетровській міській лікарні (1995-1996) та в клінічній ординатурі Дніпропетровського медичного інституту (1996-1998).

1998 – 2000  асистент кафедри нервових хвороб та нейрохірургії Факультету післядипломної освіти Дніпропетровської Державної медичної академії.

28 травня 2003 року захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України. Кандидат медичних наук з 2003 року.

28 травня 2009 року захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Запорізького приватного університету. Доктор наук з державного управління з 2009 року.

Має більш як 100 публікацій, 9 монографій, 4 навчальних посібники, два   з грифом МОН України.

2005-2007 роки –  начальник управління в Державній службі лікарських засобів та виробів медичного призначення Міністерства охорониздоров’я України. Паралельно з цим навчалася у Національній академії державного управління на заочній формі навчання за спеціальністю “Державне управління” та отримала кваліфікацію магістра державного управління (2006).

2007 – 2009 працювала на кафедрі управління охороною суспільного здоров’я в Національній академії державного управління при Президентові України, на посадах доцента та професора.

З 2010 – завідувач кафедри управління охороною суспільногоздоров’я Національної академії державного управління при Президентові України.

2019 – теперішній час – професор кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

 
  Доценти

 

 

Сидоренко Анастасія Юріївна

доктор медичних наук, доцент кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Працює на кафедрі з 2011 року, викладає медичну та експериментальну психологію. За спеціальністю: лікар-психолог, трансплант-координатор.

Додаткова психотерапевтична освіта:

– Сертифікований спеціаліст з групової психодинамічної терапії за стандартами Європейської Федерації Психоаналітичної Психотерапії (EFPP).

– Емоційно-фокусований терапевт пар

– MBSR (Mindfulness-based stress reduction) – повний курс клієнтського досвіду.

З 2018 по 2020 рік голова секції «Актуальні проблеми педагогіки, психології, та соціології: інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військово-службовців з місць військових конфліктів, сімей поранених та загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції» при МОН України. З 2021 року трансплант-координатор та лектор ТУ для трансплант-координаторів з питань біоетики в трансплантології. Як тренер співпрацювала з компаніями: McDonalds, Be It Health, Львівською бізнес-школою (LvBS), Швейцарським бюро співробітництва в Україні, Агропромхолдингом «Астарта-Київ». Як лікар-експерт консультує: ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», ВБО «Даун Синдром», Національний фонд досліджень України (НФДУ).

Сфера інтересів: психологія здоров’я, корпоративна культура, ефективні стратегії менеджменту та навчання.

 

Лазуренко Олена Олексіївна

Кандидат психологічних наук.

Доцент кафедри загальної і медичної психології

У 1994 році закінчила з відзнакою Київський Національний університет імені Тараса Шевченка.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук «Психологічні особливості формування емоційної компетентності майбутнього лікаря». Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук «Психологія саморегуляції професіогенезу особистості фахівця». Наукові інтереси пов‘язані з дослідженням емоційної сфери, формуванням психологічної компетентності майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки, особливостей професійного становлення лікаря, психологічним супроводом викладання у закладах вищої освіти медичного профілю.

Підготувала та видала понад 270 наукових на навчально-методичних праць, у тому числі, у наукових фахових виданнях України, у зарубіжних виданнях, в т.ч., що індексуються  міжнародними наукометричними  базами  даних (Scopus, WOS, та ін.), у т. ч. 7 підручників, 10 навчальних та 12 навчально-методичних посібників, 2 монографій, 42 навчальних програм, навчально-методичних комплексів з фахових дисциплін. Є співрозробником галузевих стандартів зі спеціальності «Медична психологія».

Розробила та впровадила авторський курс навчальної дисципліни «Психологія емоцій» та тренінг «Формування емоційної компетентності майбутнього лікаря», цикл тематичного удосконалення лікарів «Психологічна компетентність як складова професійної діяльності лікаря і викладача», оригінальні навчально-методичні матеріали, які вже тривалий час активно впроваджуються у навчальний процес з англомовними студентами, зокрема «Study guide of the lecture course “Essentials of Psychology and Pedagogics”» (2004, in 3 parts, 10, 5 друк. арк.), «Educational guideline for the seminars of the course “Essentials of Psychology and Pedagogics”» (2005, in 3 parts, 15 друк. арк.), «Psychology and Pedagogics» (2010, in 2 parts); «Essentials of Psychology. Essentials of Pedagogics» (2011, in 2 parts); «Psychology» (2013, in 2 parts), навчально-методичний комплекс «Psychology and Pedagogics. Basic Course» (2014) та навчальний посібник «General and Medical Psychology» (2018, 2020).

Постійно підвищує свою кваліфікацію, приймає активну участь у наукових та науково-методичних з‘їздах, конференціях, семінарах, симпозіумах, як в Україні, так і за кордоном (Великобританія, Франція, Швейцарія, США, Австрія, Польща, Литва, Грузія).

Показник рівня цитувань, Індекс Гірша (Scopus, Web of Science, Scholar) – 8.

Секретар Вченої ради медико-психологічного факультету НМУ імені О.О.Богомольця (2004-2017 рр.), виконувач обов‘язки завідувача навчально-методичного центру Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця (з 2019 р.).

Відмінник освіти України, нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Грамотою комітету охорони здоров‘я Верховної ради України, Подякою Київського міського голови, Подякою Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця, медаллю за успіхи в науці, іншими відзнаками.

Працює на кафедрі з 1994 року.

 

Lazurenko Olena

Ph.D. in Psychology, Assistant Professor of General and Medical Psychology Department at O.O. Bogomolets National Medical University

Graduated from Kyiv National Taras Shevchenko University, 1994 (Diploma with honors).

Author of more than 270 publications, including: 2 monographs, 10 educational and 12 scientific-methodological manuals, 42 curricula, 7 textbooks “Psychology and pedagogy” (2007), “General Psychology & Pedagogics” (2012), Psychology and pedagogy” (2012, 2013, 2014), manual “Psychology and Pedagogics. Basic course” (2014), “General and Medical Psychology” (2018, 2020) etc.

Advisor to the President of the All-Ukrainian public organization “Ukrainian association of doctors and psychologists”.

Excellent in Education of Ukraine, awarded with diploma of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv Mayor Gratitude, O.O. Bogomolets Medal of Academy of Higher Education of Ukraine, etc.

 

 

Луньов Віталій Євгенійович

кандидат психологічних наук, академік Української академії наук, доцент, запрошений професор Люблінського католицького університету імені Яна Павла ІІ та Східноєвропейської унії університетів.

Пройшов навчання за програмою   «Уніфікований трансдіагностичний протокол для терапії емоційних розладів» Інституту уніфікованого протоколу при Центрі тривоги та супутніх розладів Бостонського університету, США (Unified Protocol Institute at the Center for Anxiety and Related Disorders at Boston University) та за відповідною програмою з клінічної психодіагностики на факультеті психології Московського державного університету імені Михайла Ломоносова. Навчався з психотерапії  та психоаналізу на семінарах у проф. Станіслава Грофа (2015), проф. Отто Кернберга (2015, 2018), та в магістратурі з психології та психоаналізу під керівництвом С.Лесурда (Université Côte d’Azur, Франція, 2018-2019). В 2017 році здобув академічне звання доктора з публічного здоров’я та психології  (Оксфорд, Академічний союз). Запрошений професор Європейських та Американських наукових та освітніх установ, університетів. Під керівництвом доцента В.Є. Луньова захищено 12 дисертацій.

Основні напрямки науково – практичної роботи: психоаналітична психологія та психотерапія; клінічна психодіагностика;  експериментальна психологія;  методологія наукових досліджень; нефармацевтичні моделі психотерапії та психологічної медицини; уніфікований трансдіагностичний протокол; операціоналізована психодинамічна діагностика.

Засновник Академії психологічних наук України, Української асоціації психології освіти та розвитку. Член Американської психологічної асоціації, Американської академії клінічної психології, Всесвітньої федерації з психічного здоров’я (США), член Всесвітньої академії медичних наук (Нідерланди, Український офіс),  академік Української академії наук, академік Європейської академії наук України, академік Європейської академії природничих наук (Німеччина). Член  та голова експертної групи з сертифікації освітніх програм Девізіону «Психоаналітична психологія та психотерапія» Національної психологічної асоціації дійсного члена EFPA, член Асоціації нейропсихологів України, академік-засновник Академії психологічних наук України, засновник та член Української асоціації психології освіти та розвитку, член Президіуму Товариства психологів України.

Нагороджений Золотою медаллю «Європейська якість» Європейського науково-промислового консорціуму (Великобританія) за досягнення в галузі якісної наукової продукції – фундаментальних і прикладних досліджень, навчальних програм, навчальних публікацій (Великобританія, 2014), переможець міжнародного рейтингу «Вчений року» в галузі психолоігчних наук (Великобританія, 2015), отримав диплом і медаль імені лауреата Нобелівської премії Альберта Швейцера «За гуманізм і служіння людям» (Ганновер, Німеччина, 2019), медаль та статус Сенатора Європейської академії природничих наук (Ганновер, Німеччина, 2019) та медаль «Vyigotkiy Medal in Psychological Sсiеnсеs» (Великобританія, 2021).

Основні публікації:

 1. https://orcid.org/0000-0002-7085-8454

Scopus Author ID: 57211576077

https://publons.com/researcher/1534023/vitalii-lunov/

 1. Клінічна психологія для фахівців з фізичної терапії, ерготерапії: навчальна програма. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools 43(1):2021. DOI: 10.33531/farplss.2021.1.2
 2. Kyryllov, D., Lunov, V. (2021). Cognitive impairment in organic lesions of the central nervous system at adolescents with cerebral palsy. Ottawa: Accent Graphics Communications & Publishing. Glasgow: Society for the support of publishing initiatives and scientific mobility Limited.
 3. Нейро- та клініко-психологічні чинники внутрішньої картини здоров’я в умовах постковідного синдрому. Project: Recent Psychological Techniques. March 2021. DOI:10.13140/RG.2.2.20327.16807
 4. Islamova, O. ., Chudakova, V. ., Lunov , V. ., Kobzar, T. ., Boiko-Buzyl , Y. ., & Bondarenko, L. (2021). Development of distance learning system for law-enforcement higher education institutions: post-pandemic challenges and responses. Laplage in Journal, 7(3A), p.665-674. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173A1474p.665-674
 5. Патент на корисну модель № 107712. Спосіб психофізичної реабілітації недоношених новонароджених та їх матерів в єдиній біосоціальній системі “мати-дитина”. https://iprop-ua.com/inv/t85rr0dz/

 

Скоробогатова Ольга Валентинівна

Доцент кафедри загальної та медичної психології,

кандидат медичних наук, практикуючий лікар

ORCID 0000-0003-2176-6112

Закінчила з відзнакою медичний факультет Луганського державного медичного університету у 1998 році. 1999-2000 рр. працювала лікарем-неврологом у відділенні для дітей з розладами ЦНС та психікою Луганської обласної дитячої клінічної лікарні.

З вересня 2000 р. по серпень 2002 р. навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі невропатології та дитячої неврології Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО), пройшла вторинну спеціалізацію з медичної психології.

У 2005 році захистила дисертацію з присудженням вченого ступеня кандидата медичних наук. Значною частиною дисертаційної роботи були дослідження з нейропсихології.

З кінця 2006 року по 2013 рік працювала асистентом, а пізніше, доцентом кафедри нервових хвороб з нейрохірургією Луганського державного медичного університету, займаючись питаннями когнітивної та поведінкової неврології.

У 2008-2009 рр. навчалася в магістратурі Східноукраїнського національного університету, має ступінь магістра за спеціальністю «Управління проектами».

З лютого 2015 року по вересень 2018 року працювала асистентом кафедри неврології НМУ імені Богомольця. З жовтня 2018 року переведена на посаду доцента кафедри загальної та медичної психології.

На кафедрі викладає дисципліни «Медична психологія», «Медична психологія. Вступ до спеціальності», «Медична психологія дитячого віку», «Психологічна реабілітація» для студентів медико-психологічного та медичних факультетів університету та відповідає за роботу студентського наукового товариства кафедри. Має наукові інтереси в галузі нейропсихології, когнітивної психології та психологічного втручання при різних станах. Загальний медичний стаж становить 30 років, педагогічний стаж – 17 років. Автор понад 40 публікацій.

 

 

Тертична Надія Анатоліївна

Кандидат психологічних наук

Доцент кафедри загальної і медичної психології

Профіль вченого:

ORCID 0000-0002-7326-1522

Researcher ID: AAU-8072-2021

Google Академія: https://scholar.google.ru/citations?user=aG6UHo0AAAAJ&hl=ru

 

Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) за спеціальністю – психолог-дослідник, викладач психолого-педагогічних дисциплін.

Пройшла навчання в аспірантурі Інституту психології АПН України імені Г.С.Костюка, а у 1997 році захистила кандидатську дисертацію (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) та було присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук. У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри психології та педагогіки.

Викладає дисципліни: «Основи психології. Основи педагогіки», «Психологія спілкування», «Основи соціальної психології», «Загальна психологія», «Історія психології», «Історія психології та сучасні напрямки психології», «Вікова та педагогічна психологія», «Вікова та геронтопсихологія», «Соціальна психологія». Розробила авторські програми з елективних курсів «Тренінг спілкування», «Психологія управління», «Самопізнання та саморегуляція», «Психологія дитинства». Є співавтором 14 типових навчальних програм з фахових дисциплін; питань до проведення кваліфікаційних іспитів «Крок 1», «Крок 2»; Державного іспиту «Загальна і медична психологія»; станції ОСКІ зі спеціальності «Медична психологія».

Автор 128 наукових та навчально-методичних праць та 56 науково-популярних публікацій у різних професійних журналах. Є співавтором колективної монографії «Психологія професіогенезу майбутнього лікаря» (2017), автором трьох навчально-методичних посібників: «Вікова психологія» (2018), «Історія психології» (2018) та «Практичний зошит для занять з вікової психології» (2018) та Методичних рекомендацій щодо написання курсових робіт для студентів (2020).

Науковий керівник та офіційний рецензент програми педагогічного експерименту «Інклюзивна освіта дітей з синдромом Дауна в дошкільних навчальних закладах» МОН України.

На кафедрі відповідає за навчально-методичну роботу (з 2021р.) та за підготовку матеріалів до проведення Державного іспиту «Загальна і медична психологія».

У 2015 році нагороджена почесною грамотою Вченої Ради НМУ імені О.О.Богомольця за вагомий особистий внесок у розвиток університету.

У 2019 році отримала подяку ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди» за якісне керівництво студентською науковою роботою та формування наукового потенціалу сучасної молоді.

На кафедрі працює з 1997 року.

 

 

Литвинова Лариса Володимирівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Ph.D. Doctor of Philosophy (psychological sciences).

Доцент кафедри загальної і медичної психології

Профіль вченого:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3528-4352

Профіль GoogleScolar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=bE2XWGcAAAAJ

 

Литвинова Л.В. є науково-педагогічним працівником у ВНЗ України ІV рівня акредитації з 2000 року. Зокрема, працювала у НМУ імені О.О. Богомольця з 2000 по 2007 рік, Київському Університеті імені Бориса Грінченка, Академії муніципального управління, з 2007 – у Національній академії державного управління при Президентові України на посаді заступника завідуючого кафедрою з наукової роботи. У 1997 році закінчила Київський інститут практичної психології і соціальної роботи «Психогенез», у 2002-2003 роках навчалася в Інституті психології і педагогіки (м. Москва) та захистила наукову роботу, отримавши сертифікат тренера міжнародного класу за спеціальністю «Тілесно-орієнтована арт-терапія». Пройшла навчання в аспірантурі Інституту психології АПН України імені Г.С. Костюка, у 2004 році захистила кандидатську дисертацію (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) на тему: «Психологічні механізми подолання дезадаптаційних переживань студентів-першокурсників» та було присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук. У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри  інформаційної політики та технологій.

Литвинова Л.В. працювала провідним психологом психотерапевтичного відділення Київської психоневрологічної лікарні № 2, здійснювала керування групою психологів, проводила індивідуальне консультування пацієнтів з депресивними розладами. У доробці Л.В. Литвинової розробка та впровадження програм реабілітації для осіб з симптомами психологічних розладів як результату інтенсивної розумової діяльності в умовах великого міста (урбаністичний стрес). Автор та розробник психологічних програм з реабілітації посттравматичного стресу у лікарні «Охматдит».

Литвинова Лариса Володимирівна – учасник міжнародних проєктів, конференцій, стажувань, має великий досвід науково-педагогічної, консультативної та тренінгової практики, організації та проведення комунікативних кампаній, управління проектами. Брала участь у міжнародній програмі Кабінету Міністрів України і Королівського Інституту Зв’язків з громадськістю (Великобританія), (London International Academy for PR, 2015 р.). Розробляє наукові програми та навчально-методичні комплекси дисциплін, організовує стажування, проведення виїзних занять і тренінгів з метою навчання та обміну досвідом.

Викладає дисципліни: «Основи психології», «Загальна психологія», «Психологія особистості», «Психологія конфлікту», «Комунікації  у публічному управлінні», «Сучасна професійна комунікативна культура посадовця», «Взаємодія влади і суспільства», «Психологія управлінської діяльності».

Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки магістерських робіт і кандидатських дисертацій. Має понад 120 публікацій наукового та науково-методичного характеру, серед яких 4 монографії, 2 підручники, два посібники з грифом МОН України, статті у виданнях іноземних держав та фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз та авторські патенти. Брала участь у розробці та впровадженні освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю «Електронне урядування» напряму підготовки «Державне управління».

 

Логвіновська Людмила Мирославівна

кандидат психологічних наук, доцент

Ph.D. Doctor of Philosophy (psychological sciences).

Доцент кафедри загальної і медичної психології

 

Логвіновська Л.М. розпочала науково-педагогічну діяльність у 1994 році у ВНЗ України ІV рівня акредитації. Протягом кар’єрного шляху працювала у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (1994-1995), Національному університеті фізичного виховання і спорту України (1995-1998), Національній академії України (1998-2019). Займала посади від викладача кафедри психології та соціології до завідувача кафедри психології та педагогіки.

З відзнакою закінчила навчання у Чернівецькому державному університеті імені Ю.Федьковича за спеціальністю «Педагогіка та методика навчання. Практична психологія». Пізніше навчалася в очній аспірантурі Інституту психології імені Г.Костюка АПН України та у 1999 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Досліджувала особливості транформації професійної мотивації.

У 2009 році присвоєно вчене звання доцента кафедри психології та педагогіки.

У 2013 році пройшла підвищення кваліфікації за програмою «Опитування з використанням поліграфа». Отримані знання широко застосовує на практиці.

Є учасником багатьох міжнародних та всеукраїнських конференцій,  форумів, тренінгів. Постійно підвищує свою фахову компетентність у галузі забезпечення психічного здоров’я. Має значний досвід консультативної роботи та тренінгової практики.

Основні напрямки науково – практичної роботи: екстремальна та кризова психологія, реабілітаційна психологія, професіогенез особистості, психологія мотивації, інформаційно-психологічна безпека, психодіагностика, диференціальна психологія, психологія спілкування, психологія менеджменту та ін.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, автор та співавтор 9 навчальних посібників.

 

 

Становських Зінаїда Ліландівна

Кандидат психологічних наук

Доцент кафедри загальної і медичної психології

Профіль вченого:

Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=NwlEMYYAAAAJ

E-бібліотека НАПН України:

Закінчила з відзнакою Бердянський державний педагогічний інститут (нині Бердянський державний педагогічний університет) за спеціальністю – педагогіка і психологія (дошк.). Пройшла навчання в аспірантурі Інституту психології АПН України імені Г.С.Костюка (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія), має науковий ступінь кандидата психологічних наук (2005); при ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України закінчила докторантуру.
Отримала неформальну професійну освіту: курс навчання у Київському інституті гештальту (філія МГІ) (2009-2014); курс «Робота з психосоматичними розладами в гештальт-терапії (2013); навчальна програма “Травма війни” (2014-2015); навчальні тренінги з психологічного супроводу людей з хронічними хворобами та паліативних пацієнтів і членів їх родин, ін. Має клієнтський та практичний досвід з використання методик транзактного аналізу, психоаналізу, психодрами, арт-терапії, символдрами, казкотерапії, пісочної терапії, тілесно-орієнтованої та танцювальної терапії, ДПДГ, юнгіанської психології тощо.
Напрямок наукових інтересів охоплює проблематику копінг-стратегій у професійних та життєвих кризових ситуаціях (зокрема, пов’язаних з захворюваннями та втратою здоров’я), розвитку особистісної та професійної рефлексії, саморегуляції особистості, проблем міжособистісних стосунків.
Має досвід викладання дисциплін «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Психотерапія». В університеті викладає дисципліни: «Самопізнання та саморегуляція», «Гештальт-терапія», «Психодрама», «Практикум формування професійних навичок лікарів-психологів», здійснює наукове керівництво курсовими роботами студентів.
Автор наукових та практичних посібників, науково-популярних публікацій у професійних журналах. Є співавтором колективних монографій «Психологічний супровід навчання різних категорій дорослого населення» (2019), «Психологічний супровід особистісного розвитку дорослих: подолання професійних криз та особистісних дисгармоній» (2019) та ін.; автор монографії «Психологія професійних криз у дорослих» та науково-практичного посібника «Мотиваційно-смислові детермінанти професійної саморегуляції педагогічних працівників» (2016).
З 2016 по 2021 рр. в ІПООД НАПН України виконувала обов’язки гаранта освітньо-наукової програми з підготовки докторів філософії за спеціальністю 053 “Психологія”, яка була успішно акредитована НАЗЯВО в липні 2021 р.
Нагороджена Грамотою НАПН України (2013),  Почесною грамотою ІПООД НАПН України (2015), медаллю НАПН України «Ушинський К.Д.» (2021) за високий професіоналізм та плідну наукову діяльність.

Близько 20 років і по цей час в межах всеукраїнських проектів благодійної організації надає послуги консультанта-психолога людям з гострими та хронічними захворюваннями, членам їх родин, а також проводить супервізійну роботу та надає психологічну допомогу лікарям, середньому медичному персоналу, а також соціальним працівникам, які здійснюють соціальний супровід хворих.

 

 

Гладун Тетяна Святославівна

кандидат педагогічних наук.

Профіль вченого:

ORCID  0000-0002-0231-1238

 

З 2001 по 2006 року студентка Рівненського державного гуманітарного університету. З 2007 по 2010 рік навчалася в аспірантурі при Рівненському державному гуманітарному університеті за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (з відривом від виробництва).

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності теорія і методика професійної освіти (ДК№025447). В 2019 році  зарахована на два роки до складу докторантів НПУ імені М.П. Драгоманова.

У період з 4 листопада по 13 грудня 2019 року в Куявькому університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) пройшла науково – педагогічне стажування на тему: «Проблеми та процес реформування освіти в галузі природничих наук в Україні та країнах ЄС».

У період з 17. 01. 2022 по 28.01. 2022 року пройшла підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти тривалістю 60 академічних годин ( 2 кредити ECTS) на тему: «Онлайн інструменти для організації дистанційного та змішаного навчання у медичному ВНЗ».

У 2022 році присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної та медичної психології ( АД № 011744).

У період з 19 серпня по 15 жовтня 2023 року підвищувала кваліфікацію в Інституті репродуктивної перинатальної психології психосоматики за спеціалізацією « Психологія, психокорекція психосоматичних захворювань та розладів»

Автор понад 60 наукових праць. Постійно підвищує свою кваліфікацію. Активна учасниця всеукраїнських, регіональних міжнародних (Польща, Великобританія, Франція, США, Австрія,  Литва) конференцій, семінарів.

Автор соціального проекту: «Разом ми сила» метою якого є екстрена психологічна допомога населенню (дорослим і дітям) м. Києва під час воєнного стану в Україні.

Займалася організацією та є засновником проекту «Діагностика індивідуальних особливостей та проектування індивідуального психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб» для психологів закладів дошкільної освіти м. Києва та м. Бровари.

Брала участь у науково-дослідницькій роботі кафедри “Сучасні проблеми психоонкології” (2020 – 2022), одним з результатів якої стала розробка навчальної програми: “ Онкопсихологія та паліативна допомога”

Читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття, на рівні вимог вищої школи, використовуючи сучасні методи викладання психолого-педагогічних дисциплін, чітку спрямованість на практичні потреби майбутніх фахівців. Мови викладання: українська, англійська. Викладає дисципліни: «Основи педагогіки, спеціальна педагогіка», «Основи наукових досліджень у психології», «Методологія написання курсової роботи», «Методи наукових досліджень», «Педагогіка здоров’я», «Психологія обдарованості», «Педагогіка та психологія».

Є автором, співавтором навчальних програм для різних спеціальностей з фахових дисциплін, матеріалів навчально-методичного забезпечення занять. Керує написанням курсових робіт студентів медико-психологічного факультету. Займається підготовкою молодих вчених до науково-практичних конференцій. Член Асоціації з медичної та психологічної реабілітації.

Коло наукових інтересів: Підтримка емоційного та психологічного стану дітей засобами арт-терапії. Збереження психічного здоров’я, дітей і дорослих, постраждалих від активних бойових дій.

 

Основні публікації:

 1. Natalia Yu. Kolesnichenko, Tetiana S. Hladun ,Olena S. Diahyleva, Lyubov Y. Hats, Antonina V. Karnaukhova. Increasing Students’ Motivation to Learn at Tertiary Educational

Institutions. International Journal of Higher Education    Vol. 9, No. 7; 2020

URL: https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n7p166

 1. Aprielieva, I.V., Demchenko, V.A.,  Kovalevska, A.V.,  Kovalevska, T.Y.,  Hladun, T.S.  (2021). Psychological Factors Influencing on the Motivation to Study of Students of TEI. Propósitos y Representaciones, 9(SPE2), e993 . Doi: http://dx.doi.org/10.20511/pyr2021.v9nSPE2.993
 1. Turchynova, G., Hladun, T., Hnoievska, O., Kozak, L., Rudenko, I., & Tarasova, V. (2020). Entrepreneurship education of ІТ-specialists through distance learning technologies . Journal of EntrepreneurshipEducation,23(S1). https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226280988
 1. “Simulation Of A Cloud Oriented Learning Environment At An Educational Establishment” authored by …Тetiana HLADUN was accepted and published at the 36th IBIMA Conference on 4-5 November 2020 Granada, Spain. Conference proceedings (ISBN: 978-0-9998551-5-7, Published in the USA).
 2. Oksana Karabin, VIktoriia Bielova, Tetiana Hladun, Lesia Makarenko, Andrii Bozhkov, “The Role of Digital Technologies in Increasing the Students’ Involvement in the Educational Process”, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, vol. 21, 2024 https://wseas.com/journals/articles.php?id=8926

 

Викладачі

 

Войтович Ганна Вікторівна

кандидат психологічних наук, старший викладач

 

Має базову психологічну освіту, закінчила Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка у 2006 році, спеціальність психологія.

Працює в НМУ імені О.О.Богомольця з 2014 року. Пройшла стажування в Люблінському Католицькому Університеті Іоанна Павла ІІ в межах міжнародної програми стажування та підвищення кваліфікації для науковців та практиків.

В 2021 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата психологічних наук на тему «Глибинно-психологічні детермінанти ресурсності особистості в континуумі її психологічного здоров’я».

Викладає дисципліни: «Диференційна психологія», «Екологічна психологія»,  «Порівняльна психологія» та авторський курс «Етнопсихологія» для 1-го курсу медико-психологічного факультету спеціальності 225 «Медична психологія».

Є співавтором методичних розробок для проведення лекційних та практичних занять з навчальних дисциплін «Екологічна психологія» та «Порівняльна психологія» для 1-го курсу медико-психологічного факультету спеціальності 225 «Медична психологія» та автором робочої програми і методичних розробок для проведення лекційних та практичних занять з навчальної дисципліни «Етнопсихологія».

Відповідає за ведення методичної документації кафедри (програми LIKAR_NMU, UnityBase та ЄДБО).

У науковому доробку Войтович Г.В. наукові фахові статті, тези та участь у всеукраїнських, міжнародних конференціях та семінарах.

 

Прудка Лілія Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, психолог, коуч.

Викладач кафедри загальної і медичної психології

 

Закінчила з відзнакою Національний авіаційний університет за спеціальністю – психологія, викладач психолого-педагогічних дисциплін.

Пройшла навчання в аспірантурі Національного авіаційного університету, а у 2013 році захистила кандидатську дисертацію (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) та було присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Підготувала та видала 35  наукових праць.

Викладає дисципліни: «Основи соціальної реабілітації», «Арт- ігрова психотерапія», «Основи соціальної психології». Розробила авторський інтегративний курс «Методи та технології соціальної роботи» та програму тренінгу «Соціальна відповідальність у нашому житті».

Закінчила курси коучингу з таких тем: «Coaching possibilities for growth», «Аrt coaching in business», «Аware coach» та навчання у літній школі «Молодого лідера» у Варшаві. Пройшла підвищення кваліфікації у бізнес-школі «Корпоративна соціальна відповідальність» та у Національній академії  педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти.

 

Жук Алла Василівна

Викладач.

У 1996 році закінчила з відзнакою Державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «практична психологія» і отримала кваліфікацію «викладач психолого-педагогічних дисциплін та практичний психолог в закладах народної освіти». Проводить практичні та семінарські заняття зі студентами на рівні вимог вищої школи з курсів: «Загальна психологія», «Основи психології», «Психологія спілкування», «Вікова та педагогічна психологія», «Основи соціальної психології».

Голова профбюро медико-психологічного факультету та профорг кафедри.

Підготувала та видала близько 20 наукових на навчально-методичних праць.

В 2010 році  нагороджена почесною грамотою МОЗ України.

В 2016 році нагороджена почесною грамотою Професійної спілки працівників охорони здоров’я України.

На кафедрі працює з 1996 року.

 

Жук Олена Вікторівна

Викладач.

Закінчила Київський педагогічний коледж імені К. Ушинського: дошкільне виховання; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова: психолог; Українська асоціація трансакційного аналізу, навчальний курс для психологів «Транзакційний аналіз» 2015 – 2016; Українська спілка психотерапевтів «Пропедевтика психіатрії» 2017. – 2018 № 891; Інститут репродуктивної перинатальної психології психосоматики «Психологія, психокорекція психосоматичних захворювань та розладів» 2018 – 2019 № 08041903; Міжнародний центр гуманістичних технологій та альтернативної терапії ASTRALITUS «Біосугестивна терапія для корекції психосоматичних розладів» 2019 року № 82/19.

Вивчала: «Психологічні наслідки залучення до деструктивного культу» 2020; “Основи психологічної травми” 2020; “Феноменологія психологічної травми. Сучасні стратегії та тактики психотерапії психічної травми» 2020; Гештальт-терапія; Транзактний аналіз (ТА); Когнітивно-поведінкова психотерапія; Психіатрична пропедевтика; Індивідуальна психологія А. Адлер; Коучінг.

Дитяча психологія; дитяча психосоматика; Арт-терапія; перинатальна психологія; логопедія; Дитяча нейропсихологія. Методи діагностики та корекції.

Проводить практичні та семінарські заняття зі студентами на рівні вимог вищої школи з курсів «Загальна психологія», «Основи психології. Основи педагогіки. Психологія спілкування», «Феноменологія психічної травми».

Член Асоціації психологів України,  Член Всеукраїнської громадської організації “Асоціація з медичної та психологічної реабілітації”.