Кафедра загальної і медичної психології

Громадська та виховна робота

Відповідальний співробітник:  Жук Алла Василівна, викладач кафедри,

e-mail: alla.zhuk03@gmail.com, +38(066) 73-777-95

 

Професійна підготовка фахівців у галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 225 «Медична психологія», спеціалізації «Лікар-психолог» вимагає не лише ґрунтовного вивчення медико-психологічних дисциплін та оволодіння студентами системою наукових знань, а й повинна забезпечувати виховання на цій основі гуманності, патріотизму, толерантності, емпатійності, відкритості, конгруентності що є важливою передумовою становлення професійних компетенцій майбутнього лікаря-психолога.

 

Для реалізації цієї мети кафедра загальної і медичної психології тісно співпрацює із Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни (https://www.udmscvv.com) та КДНЗ «Центр розвитку дитини «Я+сім’я» (http://www.ya-plus.in.ua), з якими були підписані угоди про співпрацю. Це дало змогу постійно проводити заняття зі студентами на цих базах, де майбутні лікарі–психологи, під керівництвом співробітників кафедри,  мають змогу не лише оволодіти професійними навиками та вміннями, а й виховати та сформувати в собі професійно значущі якості особистості справжнього професіонала сьогодення.