Кафедра загальної і медичної психології

Міжнародне співробітництво

Відповідальний співробітник:  Луньов В.Є. кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної і медичної психології, e-mail: lunyov_vitaliy@ukr.net. +38 (068)865-06-13

Кафедра загальної і медичної психології активно співпрацює із закордонними науковими та освітніми установами.

З моменту свого заснування на кафедрі проходили навчання студенти із країн Європи, Азії, Африки, Америки. Це переважно іноземці англомовної форми викладання.

Створення у 2001 році медико-психологічного факультету сприяло пожвавленню міжнародних зв’язків кафедри. Було, зокрема, спільно з німецькими колегами проведено спільні майстер-класи та лекції з питань клінічної психології, психодіагностики, патопсихології.

Упродовж останніх років триває плідна співпраця окремих співробітників кафедри з зарубіжними колегами. Так, У 2012 році кафедра налагодила контакти з університетом психотерапії ім. Зігмунда Фройда (м. Відень, Австрія), а розроблені академіком С.Д. Максименком діагностичні методи включені до Європейського банку дослідницьких процедур при Інституті Макса Планка (Мюнхен).

Кафедра співпрацює з Люблінським медичним університетом та Католицьким люблінським університетом імені Яна Павла ІІ.

Співробітники кафедри також є членами міжнародних фахових асоціацій: професор Матяш М.М. (Society for The Support of Publishing Initiatives and Scientific Mobility Limited, Scotland; World association for the support of scientists LLC, Delaware (USA)); доцент Луньов В.Є. (Society for The Support of Publishing Initiatives and Scientific Mobility Limited, Scotland; Американська психологічна асоціація, США; Американська академія клінічної психології, США; Всесвітня федерація психічного здоров’я, США; The World Academy of Medical Sciences, NETHERLANDS; Європейська академія природничих наук, Німеччина; World association for the support of scientists LLC, Delaware (USA).

Науково-педагогічні співробітники кафедри, студенти і аспіранти постійно беруть активну участь у  міжнародних конгресах, конференціях і семінарах, таких як «3rd International Conference on Education and Educational Psychology», 2012 р., «6th international and 11th national congress of clinical psychology», Spain, 2013 р., “6th International Conference on Psychology Education», 2014 Flagstaff, Arizona, USA, «17th European Conference on Personality,  Lausanne (Switzerland), 2014»,  «22nd International Congress of the International Association for Cross Cultural Psychology», Reims, France, 2014; «28th International Congress of Applied Psychology»
Paris, France,  2014, «11th Conference of the European Academy of Occupational and Health Psychology»,  London, England, 2014, II International Scientific Conference «Modern Methodology of Science and Education», Warsaw, Poland, 2018,Міжнародна науковометодична конференція «Актуальні тенденції наукових досліджень в країнах центральної та східної Європи», Латвія, Рига, 2020; International Interdisciplinary Conference ‘‘Real Life and the Real Economics’’, Канада, 2021; International Scientific and Practical Conference «Modern innovations and promising ways of development of culture and science, Boston, USA, 2022; The ХХVIII International Scientific and Practical Conference «Science and practice, actual problems, innovations», Milan, Italy, 2022  та ін.

Крім того, кафедра організовує власні щорічні науково-практичні конференції з міжнародною участю, які присвячені нагальним проблемам сучасної психології, зокрема: «Психоонкологія-2021», «Психічне здоров’я та психологічне благополуччя: досвід національних наукових шкіл», «2022-Ukrainian mental health conference»,  «Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація: дискурс війни, перемоги, відновлення» (2022). У них постійно беруть участь, виступають із доповідями та проводять воркшопи іноземні науковці, викладачі та студенти.

Співробітники кафедри також беруть активну участь в чисельних освітніх та наукових проектах не лише в Україні, а й за її межами. Так, протягом останніх років пройшли міжнародне стажування деякі із співробітників, зокрема:

Завідувач кафедри, професор Матяш М.М. –

 • “UNIFIED EDUCATIONAL SPACE: UKRAINE-EU” (2020); International internship program in Psychology «Methodology for interdisciplinary research in medical psychology and behavioural medicine» (2020);
 • Міжнародна програма стажування, США, Об’єднане королівство, Всесвітня асоціація підтримки вчених (США) Школа соціальних і поведінкових наук ТПВІНМ (Шотландія) 01.02- 22.03. 2021 на тему «Методологія міждисциплінарних досліджень з медичної психології та поведінкової медицини» (Кредити ECTS: 4,8). Міжнародний сертифікат № SBS 21\30UA
 • International internship program for  healthcare science and psychological medicine professionals «Military Medical Training Program: Trauma Science Approach» (ECTS: 4.0) at the School of Social and Behavioural  Science of the Society for The Support of Publishing Initiatives and Scientific Mobility Limited (Glasgow, Scotland, UK) and World Association for the Support of Scientists LLC (Delaware USA), 05.03.2022 – 27.05.2022, Міжнародний сертифікат (120 год, 4 кредити ECTS) сертифікат № SBS/25/87UA.

 

Доцент Луньов В.Є. –

 • стажування за програмою «Psychology of self-regulation» в проекті “UNIFIED EDUCATIONAL SPACE: UKRAINE-EU” (2020); International internship program in Psychology «Methodology for interdisciplinary research in medical psychology and behavioural medicine» (2020).
 • International internship program for  healthcare science and psychological medicine professionals «Military Medical Training Program: Trauma Science Approach» (ECTS: 4.0) at the School of Social and Behavioural  Science of the Society for The Support of Publishing Initiatives and Scientific Mobility Limited (Glasgow, Scotland, UK) and World Association for the Support of Scientists LLC (Delaware USA), 05.03.2022 – 27.05.2022.

 

Доцент Тертична Н.А. –

 • International scientific and practical conference «Effective public and municipal administration: theory, methodology, practice. Eu experience» Venice, Italy 27-28/11/2020.
 • Міжнародна програма стажування «Методологія міждисциплінарних досліджень з медичної психології та поведінкової медицини» (Кредити ECTS: США, Об’єднане королівство, Всесвітня асоціація підтримки вчених (США) Школа соціальних і поведінкових наук ТПВІНМ (Шотландія), 20.10-01.11. 2021.
 • IV International program of professional development of heads of educational and scientific institutions, pedagogical and scientific-pedagogical staff «INTERNATIONAL LEADERSHIP IN THE XXI CENTURY: EDUCATION, SCIENCE, CULTURE, SPORTS, TECHNOLOGIES, GOVERNANCE AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT», 02-23.04.2022. 

 

Доцент Лазуренко О.О.  –

 • Стажування для педагогічних працівників «Навчальний процес і наука в закладах вищої освіти: досвід Польщі» (Польща), березень-квітень 2021,
 • Стажування для педагогічних працівників Teaching Series of webinars “Sharing Context between Cultures”, Травень 2022, TESOL Italy Project,
 • Стажування для педагогічних працівників Teaching Series of webinars “Hawaii TESOL Webinars”, квітень-червень 2022, TESOL Ukraine Project,
 • International Postgraduate practical internship “Educational and scientific activity in a modern university: challenges, solutions and prospects», 8.08.2022-16.09.2022, Польща.

 

Доцент Становських З.Л. –

 • Міжнародне стажування за  IV Міжнародною програмою підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “МІЖНАРОДНЕ ЛІДЕРСТВО В XXI СТОЛІТТІ: ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТЕХНОЛОГІЇ, УПРАВЛІННЯ ТА МІЖНАРОДНИЙ РОЗВИТОК”. 02-23.04.2022. 

 

Доцент Литвинова Л.В. –

 • Effective public administration: theory, methodology, practice. EU experience. 27-28/11,2020, Venice, Italy.
 • IV International program of professional development of heads of educational and scientific institutions, pedagogical and scientific-pedagogical staff «INTERNATIONAL LEADERSHIP IN THE XXI CENTURY: EDUCATION, SCIENCE, CULTURE, SPORTS, TECHNOLOGIES, GOVERNANCE AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT», 02-23.04.2022. 

 

Викладач Прудка Л.М. –

 • International internship program in Psychology (on-line). «Methodology for interdisciplinary research in the social and behavioral sciences» (ECTS credits: 4,8; 144 hours). Society for The Support of Publishing Initiatives and Scientific Mobility, School of Social and Behavioral Sciences, supported by the World Association for the Support of Scientists LLC, Delaware (USA) (Registration Number 3916935). 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR Scotland. (22.05-20.10.2021)

 

Викладач Гладун Т.С. –

 • Науково – педагогічне стажування на тему: «Проблеми та процес реформування освіти в галузі природничих наук в Україні та країнах ЄС» (з 4 листопада по 13 грудня 2019 року) в Куявькому університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща).

Співробітники кафедри активно друкують свої здобутки у тих часописах та інших наукових виданнях, що входять до бази Scopus чи WOS, мають відповідні показники цитувань Хірша.

Налагоджуючи зв’язки з міжнародними науковими центрами, співробітники кафедри погоджують свої наукові  дослідження зі здобутками науковців інших країн, а також впроваджують їх у навчальний процес та лікувальну практику.

Отже, протягом усього свого існування кафедра загальної і медичної психології, її співробітники намагались, щоб основні напрямки і пріоритети в галузі психології, медичної психології було представлено не лише у навчальному процесі, науковій діяльності, а й значною мірою було синхронно зі світовими тенденціями розвитку психологічної науки.