НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії

Співробітники

Завідувач кафедри

 

Чабан Олег Созонтович  — доктор медичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України. Президент «Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини», Перший віце-президент Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України, науковий директор Інституту соціальних досліджень та психотерапії (Україна); член Асоціації психотерапевтів України, сертифікований психоаналітик Європейської асоціації психотерапії (European Association for Psychotherapy (EAP), Американської асоціації групової психотерапії (American Group Psychotherapy Association (AGPA), член Європейської Федерації психоаналітичної психотерапії (European Federathion of Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), член Всесвітньої асоціації групового психоаналізу (International Association of Group Psychotherapy (IAGP).

Публікації: 360 робіт, в тому числі 3 підручники з психіатрії та медичної психології, 1 навчальний CD, 2 монографії та ін.

У 1997 році захистив докторську дисертацію на тему: «Потоморфоз неврозів (клініко-психопатологічні, соціально-психологічні та конституціонально-біологічні закономірності)».

 

 

 

 

Професори кафедри

 

 

Абдряхімова Ціра Борисівна

— доктор медичних наук, доцент.

Член «Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини».

Закінчила в 1996 році Донецький державний медичний університет імені М. Горького. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Рання діагностика, клініка, профілактика та корекція невротичних, пов’язаних зі стресом, розладів в учнів ліцеїв», а в 2015 році – докторську дисертацію «Непсихотичні психічні розлади внаслідок значного порушення соматичного здоров’я на прикладі часткової втрати зору травматичного генезу».

Сертифікований груповий аналітик-супервізор та терапевт з психодрами. Автор 137 наукових робіт.

 

 

 

      Коваль Ірина Андріївна — доктор медичних наук, доцент.

Член Української спілки психотерапевтів, дійсний член Європейської асоціації психотерапії, член «Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини». Нагороджено Почесною грамотою МОЗ України.

У 1986 році закінчила Львівський державний медичний інститут. В 1988-90, 1991-94 рр. навчалася в Університеті Зиґмунда Фройда (SFU) (Австрія, Відень), а у 1990-91 рр. проходила стажування у College of Physicians and Surgeons Колумбійського університету (США, Нью-Йорк), у 2000 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю «психологія».

У 2003 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук, у 2007 р. отримала вчене звання доцента. У 2018 році захистила докторську дисертацію на тему: «Медико-психологічна парадигма курації соматичних пацієнтів з коморбідними психічними розладами» дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Працювала на кафедрі загальної і медичної психології та педагогіки, а з 2015 р. працює на посаді доцента кафедри психосоматичної медицини і психотерапії.

Автор понад 200 друкованих праць, з яких 3 навчальних посібника. Співавтор підручника «Медична психологія», співавтор типової навчальної програми з «Медичної психології» та типової навчальної програми підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Медична психологія», а також автор та співавтор низки нових навчальних програм та методичних розробок

 

 

     Омелянович Віталій Юрійович — доктор медичних наук, асистент кафедри.

доктор медичних наук, професор.

Член «Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини».

Закінчив Донецький державний медичний інститут ім. М. Горького у 1994 р. за спеціальністю «Лікувальна справа».

  • доктор медичних наук (2013 р.), професор (2019 р.)
  • тема кандидатської дисертації: «Посттравматичні стресові розлади у співробітників органів внутрішніх справ (рання діагностика та психопрофілактика)»
  • тема докторської дисертації: «Порушення психологічної адаптації до служби в органах внутрішніх справ (гендерні особливості, механізми формування, система психокорекції та психопрофілактики)».

 

 

 

Хаустова Олена Олександрівна  — доктор медичних наук, професор. Магістр соціології управління і PR. Лікар-психіатр вищої категорії. Віце-президент «Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини».

Публікації: 422 роботи, в тому числі 12 посібників з психіатрії та медичної психології, 9 монографій, 9 методичних рекомендацій, 7 науково-популярних видань для пацієнтів з психіатрії та медичної психології та ін.

Підготувала 7 кандидатів наук за спеціальностями «психіатрія» і «медична психологія».

Тема кандидатської дисертації: «Дезадаптивні реакції психіки у робітників локомотивних бригад», 1993.

Тема докторської дисертації: «Психічні та психосоматичні розлади у пацієнтів з метаболічним синдромом Х (діагностика, клініка, профілактика, лікування)», 2007.

 

 

 

Доценти кафедри

 

 

       Асанова Азізе Ельдарівна — кандидат медичних наук, асистент кафедри. Член «Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини».

Закінчила Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського в 2005 р. Із 2005 по 2009 р. навчалася в інтернатурі, клінічній ординатурі на базі ФПО КГМУ ім. С.І. Георгієвського за спеціальністю «психіатрія».

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-психопатологічні особливості та терапія когнітивних порушень у хворих на депресивні розлади». У 2017 р. пройшла спеціалізацію з психотерапії на базі КМАПО імені Шупика.

У 2010-2012 роках працювала в Кримському державному медичному університеті імені С.І. Георгіївського на посаді асистента кафедри психіатрії та психотерапії. З 2012 по 2015 р. – КРУ «Клінічна психіатрична лікарня №1» – лікар-психіатр.

Тема кандидатської дисертації: «Клініко-психопатологічні особливості та терапія когнітивних порушень у хворих на депресивні розлади», 2010.

 

 

 

 

      Мухаровська Інна Романівна — кандидат медичних наук, лікар-психолог II категорії асистент кафедри.

Дійсний член Української спілки психотерапевтів, член «Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини».

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2007 році. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Медико-психологічна допомога особам, які здійснюють догляд за інкурабельними онкологічними хворими в умовах паліативної медицини».

Проходить підготовку в рамках проекту Української спілки психотерапевтів за напрямом клієнт-центрована психотерапія.

Автор 64 публікацій, з них 35 статей, співавтор 1-єї методичної рекомендації, автор психоосвітніх матеріалів з психоонкології на тему психологічної підтримки, спілкування з онкологічними хворими, повідомлення діагнозу, емоційного вигорання.

Учасник міжнародних проектів: Psychiatry Summer School «Mental health carein Europe – innovation and evaluation», Німеччина-Польща-Україна, 2011-13 р.; Українсько-німецький проект «Психоонкологія на основі психоаналітичного підходу».

Тема кандидатської дисертації: «Медико-психологічна допомога особам, які здійснюють догляд за інкурабельними онкологічними хворими в умовах паліативної медицини», 2012.

Тема докторської дисертації: «Клініко-психологічна характеристика психоемоційних порушень та система медико-психологічної корекції і підтримки в онкологічній практиці (феноменологія, механізми психопатогенезу та адаптаційна модель психоонкологічної допомоги)», 2018.

 

 

 

 

 

     Науменко Галина Миколаївна — кандидат медичних наук, асистент кафедри.

Член асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України (АППУ), член «Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини».

У 2009 році закінчила медико-психологічний факультет НМУ імені О.О. Богомольця. У період з 2011 по 2015 рік працювала викладачем на кафедрі загальної психології та педагогіки НМУ імені О.О. Богомольця. У 2014 році отримала вчений ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю «медична психологія».

Тема кандидатської дисертації: «Психологічна дезадаптація у жінок після хірургічного лікування лейоміоми матки (феноменологія, психокорекція, механізми розвитку)», 2014.

За матеріалами дисертації опубліковано 10 наукових праць.

 

 

 

     Трачук Лідія Євгенівна — кандидат медичних наук, асистент кафедри. Дійсний член Української асоціації лікарів-психологів, Європейської асоціації транзакційного аналізу, Української асоціації когнітивно-поведінкової психотерапії, член «Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини».

Відповідальна за лікувально-консультативну роботу кафедри психосоматичної медицини і психотерапії.

У 2010 році закінчила медико-психологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, у 2011 році – інтернатуру та магістратуру за спеціальністю «медична психологія». Із 2011 по 2015 рр. працювала викладачем кафедри загальної і медичної психології та педагогіки НМУ імені О.О. Богомольця. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Індивідуально-психологічні детермінанти підвищення комплаєнсу у хворих на артеріальну гіпертензію».

 

 

 

Асистенти кафедри

 

Безшейко Віталій Григорович — асистент кафедри.

Член «Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини».

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2009 році. З 2011 по 2016 працював старшим науковим співробітником в Українському НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. Із 2016 – співробітник кафедри. Заступник головного редактора наукового медичного журналу «Психосоматична медицина та загальна практика». Із 2018 року – спеціаліст із роботи з даними та розробник програмного забезпечення у міжнародному проекті Public Knowledge Project.

Наукові інтереси: психотерапія, нейронауки, datascience. Випускник програми «Відкритий Світ», в рамках якої проходив стажування в університетах та клініках Лос-Анджелеса (2018). Автор 100 наукових публікацій, в тому числі 3 підручників. Керівник та виконавець науково дослідних робіт з лікування психічних розладів, пов’язаних зі стресом. Займається дослідженням нейробіологічних корелятів ПТСР.

 

 

 

 

Клебан Катерина Ігорівна — кандидат медичних наук, асистент кафедри. Член «Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини».

У 2001 році закінчила Ужгородський національний університет за спеціальністю “лікувальна справа”. У 2002 році закінчила інтернатуру на базі Ужгородської обласної клінічної лікарні за спеціальністю «внутрішні хвороби». Працювала дільничним терапевтом, терапевтом стаціонару. У 2007 здобула кваліфікацію лікаря-психіатра. З 2007 по 2011працювала психіатром в поліклініці ДКЛ №2 ст. Київ ДТГО «Південно-західна залізниця».

У 2011-2014 рр. навчалася в очній аспірантурі за фахом «психіатрія» в УНДІ ССПН. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат медичних наук на тему «Хронобіологічні особливості непсихотичних психічних розладів у пацієнтів з метаболічним синдромом».

 

 

 

       Сапон Дарїя Миколаївна — кандидат медичних наук, асистент кафедри.

Віце-президент «Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини».

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2003 році, у 2004 році – інтернатуру за спеціальністю «психіатрія» в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. У 2016 захистила кандидатську дисертацію на тему «Тривожно-депресивні розлади при хронічному больовому синдромі та фіброміалгіі».

Співзасновник, директор Медичного центру «Софія», співзасновник ГО «Простір Безпеки» та «Aware people».

Автор 26 наукових публікацій, однієї монографії, брала участь у розробці та написанні трьох методичних посібників.

 

 

 

 

 

 

   Франкова Ірина Олександрівна — асистент кафедри.

Член ради секції групової психоаналітичної психотерапії асоціації психотерапевтів і психоаналітиків України (АППУ), член «Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини». Голова секції молодих психіатрів та медичних психологів Асоціації психіатрів України. Голова робочої групи “Psychiatrya crossborders” Європейської федерації молодих психіатрів (European Fedefation of Psychiatric Trainees, EFPT).

Лікар-психолог II категорії, стаж роботи за спеціальністю 9 років. Консультант клініки комплексної психотерапевтичної допомоги при Київській клінічній лікарні на залізничному транспорті №1. Сертифікований груповий аналітик АППУ. Спеціалізується на психотерапії психічної травми, кризових станів, тривожно-фобічних і психосоматичних розладів.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Феномен соціальної ізоляції в контексті віктимної та аутодеструктивної поведінки».