Кафедра медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії

Співробітники

Завідувач кафедри

 

Хаустова Олена Олександрівна – доктор медичних наук, професор.

Закінчила Ворошиловградський медичний інститут з відзнакою у 1987 р. за спеціальністю «Лікувальна справа». Закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом у 2004 р. за спеціальністю «Соціологія управління і паблик рилейшнз».

Захистила у 1993 році кандидатську дисертацію на тему: «Дезадаптивні реакції психіки у робітників локомотивних бригад».

Захистила у 2007 році докторську дисертацію на тему: «Психічні та психосоматичні розлади у пацієнтів з метаболічним синдромом Х (діагностика, клініка, профілактика, лікування)».

Сфера професійних інтересів: психосоматична медицина, консультативно-зв’язкова психіатрія, психонейроімуноендокринологія, медична психологія

Автор та співавтор 482 робіт, в тому числі 4 підручника, 6 монографій, 18 посібників, 2 патенти на корисну модель, 26 методичних рекомендацій. Наукометричні профілі: ORCID, НАУКОВЦІ УКРАЇНИ http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0015013,  ResearcherID: S-3839-2018, Scopus Author ID: 57200616532. Scopus h-індекс: 1.  Google Scholar h-індекс : 15; i10-індекс:28. Володіє англійською мовою

На кафедрі відповідає за роботу з аспірантами

Психіатр вищої категорії, стаж роботи 34 роки. Сертифікати: медична психологія, психіатрія, наркологія, психотерапія – 27 років. Науково-педагогічний стаж – 27 років.

Являється Віце-президентом Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини, член Європейської асоціації психосоматичної медицини

 

 

Професори кафедри

 

Абдряхімова Цира Борисівна – доктор медичних наук, професор.

Займає посаду професора кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії.

Закінчила Донецький медичний університет у 1996 р. за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2016 році присвоєно вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Медична психологія». У 2019 році присвоєно звання спеціаліста за спеціальністю «Психотерапія».

Захистила у 2003 році кандидатську дисертацію на тему: «Рання діагностика, клініка, профілактика та корекція невротичних, пов’язаних зі стресом, розладів в учнів ліцеїв».

Захистила у 2015 році докторську дисертацію на тему: «Непсихотичні психічні розлади внаслідок значного порушення соматичного здоров’я на прикладі часткової втрати зору травматичного генезу».

Сфера професійних інтересів: психоаналiз, психотерапiя, психiатрiя, медична психологiя.

Автор та співавтор більш 100 публікацій у наукових виданнях, з них: 6 підручників та навчальних посібників. Володіє англійською та грузинською мовою.

Лікар вищої категорії за спеціальністю: Медична психологія – 17 років, психотерапія 20 років, психіатрія – 25 років. Науково-педагогічний стаж – 22 роки. Сертифікація у психотерапевтичному методі – Психодрама.

Являється дійсним членом Асоцiацiї психотерапевтiв та психоаналiтикiв України, European Society of Hypnosis та Європейської асоціації Психодрами.

 

 

 

   

Коваль Ірина Андріївна – доктор психологічних наук, професор.

Займає посаду професора кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії.

У 1986 році закінчила Львівський ордена Дружби народів державний медичний інститут за спеціальністю педіатрія. Закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом у 2000 р. за спеціальністю «Практична психологія», магістр.

Захистила у 2003 році кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні особливості конфліктів у процесі спільної учбової діяльності студентів,».

Захистила у 2018 році докторську дисертацію на тему: «Медико-психологічна парадигма курації соматичних хворих з коморбідними психічними розладами».

Сфера професійних інтересів: психотерапія, консиліарна психіатрія, психологічна корекція, медична психологія

Автор та співавтор більш 286 публікацій у наукових виданнях, з них: 4 підручника, 2 монографії, 3 навчальних посібника та 46 методичних рекомендацій. Наукометричні профілі: https://orcid.org/0000-0002-2788-6345, Researcher ID: 254175, Web of Science Researcher ID: AAZ-4382, Google Scholar h-індекс: 7; i10-індекс – 6.

На кафедрі відповідає за підготовку лікарів-інтернів.

Дитячий психіатр. Сертифікати: дитяча психіатрія, психіатрія, психотерапія. Стаж роботи – 34 роки. Науково-педагогічний стаж – 21 рік. Сертифікація у психотерапевтичному методі. Екзистенційна психотерапія, клієнт-центрована психотерапії.

Являється дійсним членом Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини, Європейської асоціації психотерапії, Української спілки психотерапевтів.

 

 

 

 

Омелянович Віталій Юрійович – доктор медичних наук, професор.

Займає посаду професора кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії.

Освіту отримав у  Донецькому державну медичну інституту ім. М. Горького за спеціальністю «Лікувальна справа» (1994 р.)

Захистив у 2003 році кандидатську дисертацію на тему: «Посттравматичні стресові розлади у співробітників органів внутрішніх справ (рання діагностика та психопрофілактика)».

Захистив у 2013 році докторську дисертацію на тему: «Порушення психологічної адаптації до служби в органах внутрішніх справ (гендерні особливості, механізми формування, система психокорекції та психопрофілактики)».

Сфера професійних інтересів: медична психологія, психіатрія та наркологія.

Автор та співавтор більш 100 публікацій у наукових виданнях, з них: 4 монографії, 6 підручників та навчальних посібників. Індекс Гірша за Scopus (2021) IH=1; Індекс Гірша за Google Scholar (2021) IH=2.

На кафедрі відповідає за наукову роботу. Володіє англійською мовою.

Лікарський стаж роботи за спеціальністю – 28 років, вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Психіатрія»; вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Медична психологія»; вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Наркологія». Науково-педагогічний стаж: 18 років

Являється дійсним членом Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини.

 

 

 

Чабан Олег Созонтович — доктор медичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Освіти України.

Займає посаду професора кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії.

Перший віце-президент Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України, науковий директор Інституту соціальних досліджень та психотерапії (Україна); член Асоціації психотерапевтів України, сертифікований психоаналітик Європейської асоціації психотерапії (European Association for Psychotherapy (EAP), Американської асоціації групової психотерапії (American Group Psychotherapy Association (AGPA), член Європейської Федерації Психоаналітичної Психотерапії (European Federathion of Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), член Всесвітньої Асоціації групового психоаналізу (International Association of Group Psychotherapy (IAGP).

Засновник української потужної наукової школи психосоматичної медицини; за сприянням були розроблені: комплексна система психотерапевтичної трансформації актуальних особистісних життєвих стратегій хворих на хронічні неінфекційні захворювання; диференційована система заходів надання спеціалізованої психологічної, психіатричної та психотерапевтичної допомоги постраждалим внаслідок техногенних аварій, катастроф та терористичних актів. На досвіді власної роботи з постраждалими на летовищі у Скнилові (Львів, 2002), в театрі на Дубровці (Росія, Москва, 2002), в м. Беслан (Північна Осетія, Росія, 2004) Чабаном О.С. були розроблені ефективні психотерапевтичні та психокорекційні методи роботи з постраждалими внаслідок терористичних актів та техногенних катастроф, які надалі знайшли втілення в наданні допомоги учасникам АТО/ООС, членам їх родин та вимушеним переселенцям зі Сходу України.

Чабан Олег Созонтович є автором 414 наукових публікацій. Співавтор міжнародної клінічної настанови Risk Management of Terrorism Induced Stress – Guidelines for the Golden Hours (Who, What and When) – NATO Advanced Research Workshop (ARW), NATO Science for Peace and Security Series – E: Human and Societal Dynamics , 2020; підручників, методичних рекомендацій, монографій та національних клінічних протоколів та настанов.

У 1997 році захистив докторську дисертацію на тему: «Потоморфоз неврозів (клініко-психопатологічні, соціально-психологічні та конституціонально-біологічні закономірності)».

 

 

Доценти кафедри

 

     

Асанова Азізе Ельдарівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії.

Закінчила у 2005 році Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікар. У 2007 році було присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Психіатрія». Також у 2017 році отримала звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Психотерапія»

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-психопатологічні особливості когнітивних порушень у хворих на депресивний розлад».

Сфера професійних інтересів: психічні, психосоматичні порушення.

Автор 33 наукових робіт, співавтор 2 підручників, 5 навчальних посібників. Володіє англійською мовою.

На кафедрі відповідає за роботу з іноземними студентами.

Лікар психіатр, першої категорії стаж – 16 років. Лікар психотерапевт стаж – 5 років. Науково-педагогічний стаж – 9 років. Сертифікація у психотерапевтичному методі – Когнітивно-поведінкова психотерапія.

 

 

 

 

   

Мухаровська Інна Романівна – доктор медичних наук, доцент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини на психотерапії. У 2007 році закінчила медико-психологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, у 2008 році – інтернатуру та магістратуру за спеціальністю «медична психологія».

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Медико-психологічна допомога особам, які здійснюють догляд за інкурабельними онкологічними хворими в умовах паліативної медицини» та у 2018 році – докторську дисертацію на тему «Клініко-психологічна характеристика психоемоційних порушень та система медико-психологічної корекції і підтримки в онкологічній практиці (феноменологія, механізми психопатогенезу та адаптаційна модель психоонкологічної допомоги)».

Сфера професійних інтересів: психосоматична медицина, клінічна психологія, психоонкологія, медико-психологічна допомога та психотерапія.

Автор більше 90 наукових публікацій. Постійний учасник наукових конференцій, конгресів, семінарів за фахом. Наукометричні профілі: h-індекс Scopus – 1, Google scholar – 5.

Учений секретар Вченої ради медико-психологічного факультету з 2017 року vchenarada.mps@gmail.com.

Лікар-психолог І категорії. Лікарський стаж – 12 років, науково-педагогічний – 5 років.

Член професійних організацій: Українська спілка психотерапевтів, Всеукраїнська асоціація психосоматичної медицини, Українська психоонкологічна асоціація.

 

 

 

 

 

 

Науменко Галина Миколаївна – кандидат медичних наук, доцент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії.

Закінчила у 2009 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Медична психологія» та здобула кваліфікацію лікар. У 2010 році було присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Медична психологія».

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: ««Психологічна дезадаптація жінок після хірургічного лікування лейоміоми матки (феноменологія, психокорекція, механізми розвитку)».

Сфера професійних інтересів: тренінгова робота з лікарями в розвитку комунікативних компетенцій, навчання лікарів веденню психічних розладів, проведення Балінт-груп, груп підтримки для лікарів, проведення психотерапевтичних груп.

На кафедрі відповідає за роботу Інституту післядипломної освіти у якості навчальних курсів для лікарів в рамках післядипломної освіти.

Лікар-медичний психолог, 2 категорія, стаж роботи – 12 років. Науково-педагогічний стаж – 11 років. Сертифікація у психотерапевтичному методі – Груповий психоаналіз. Володіє англійською мовою.

Являється дійсним членом Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України.

 

 

Асистенти кафедри

 

Ассонов Дмитро Олексійович асистент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії. Аспірант 3-го року навчання за спеціальністю «Медична психологія».

Навчався в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, медико-психологічний факультет (2012—2018), диплом з відзнакою (середній бал 4,8). Під час навчання був членом ради Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та членом студентського парламенту медико-психологічного факультету.

Сфера професійних інтересів: клінічна нейропсихологія та когнітивна психологія, психологічна адаптація, комп’ютерні технології та штучний інтелект в психології.

Автор більше 30 публікацій, h-index (Google Scholar) = 3. Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=EpoNNGUAAAAJ&hl=uk. Володіє англійською мовою C1 (British Council).

Лікар-психолог, стаж роботи з 2019 р. Науково-педагогічний стаж з 2019 р.

Являється дійсним членом ВГО «Української асоціації лікарів-психологів» та Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини.

 

 

Бурдейний Андрій Олександрович – асистент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії. Аспірант 1-го року навчання за спеціальністю «Медична психологія».

Закінчив у 2020 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Медична психологія» та здобув кваліфікацію лікар-психолог. У 2021 році було присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Медична психологія».

Сфера професійних інтересів: психологічна консультація, психологічна корекція, клінічна психологія, психіатрія, психотерапія, патопсихологічна діагностика, нейропсихологія, психосоматична медицина.

Має наукові публікації за результатами проведених досліджень спільно з кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії НМУ імені О. О. Богомольця. Володіє англійською мовою.

На кафедрі відповідає за підготовку та проведення науково-практичних заходів за участі кафедри.

Лікар-психолог, стаж роботи з 2020 року. Науково-педагогічний стаж з 2021 р.

Являється дійсним членом Всеукраїнської психосоматичної асоціації, Європейської асоціації психосоматичної медицини, Асоціації превентивної та антиейджинг медицини.

 

 

 

Бут Тетяна Олександрівна – асистент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії. Аспірант 1-го року навчання за спеціальністю «Медична психологія».

Закінчила у 2008 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Медична психологія» та здобула кваліфікацію лікар-психолог. У 2009 році було присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Медична психологія».

Сфера професійних інтересів: перинатальна психологія, перинатальні втрати, горювання, материнське психічне здоров’я, медична комунікація, освітні програми для лікарів, групова та індивідуальна психотерапія.

Лікар-психолог, 2 категорія, стаж роботи – 14 років. Науково-педагогічний стаж з 2022 р. Сертифікація у психотерапевтичному методі – Груповий психоаналіз (2014 р.), Піскова психотерапія (2015 р.). Лідер груп «8-ми крокова програма по роботі з втратою для дорослих, дітей та підлітків». В 2022 році отримала спеціалізацію «Універсальний метод супервізії».

Являється дійсним членом Асоціації Психотерапевтів та Психоаналітиків України (АППУ).

 

 

 

 

Сак Леся Віталіївна – асистент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії. Аспірант 3-го року навчання за спеціальністю «Медична психологія».

Закінчила у 2009 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Медична психологія» та здобула кваліфікацію лікар-психолог. У 2019 році було присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Медична психологія».

Сфера професійних інтересів: медична психологія, психотерапія, психофізіологія, психофармакологія.

Являється автором більше 10 публікацій, 1 підручника та 4 посібників. Володіє англійською мовою.

Лікар- психолог, стаж роботи – 4 роки, Науково-педагогічний стаж. – 2 роки.  Сертифікація у психотерапевтичному методі – Терапія розладів харчової поведінки у гештальт підході.

Являється дійсним членом Асоціації психоаналітиків та   психотерапевтів України «Груповий аналіз, теорія та власний досвід».

 

 

 

 

Содолевська Валерія Євгеніївна – асистент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії. Аспірант 1-го року навчання за спеціальністю «Медична психологія».

Закінчила у 2021 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Медична психологія» та здобула кваліфікацію лікар-психолог. У 2022 році було присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Медична психологія». Володіє англійською мовою.

Сфера професійних інтересів: психологічна консультація, психологічна корекція, клінічна психологія, психотерапія, патопсихологічна діагностика,  психосоматична медицина.

На кафедрі відповідає за підготовку та проведення науково-практичних заходів за участі кафедри.

Лікар-психолог, стаж роботи з 2021 року. Науково-педагогічний стаж з 2022 р.
Являється дійсним членом Всеукраїнської психосоматичної асоціації, Європейської асоціації психосоматичної медицини.

 

 

 

 

Токарчук Анастасія Юріївнаасистент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії.

Закінчила у 2013 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Медична психологія» та здобула кваліфікацію лікар-психолог. З 2013 по 2014 проходила магістратуру при кафедрі загальної і медичної психології та педагогіки. Володіє англійською та німецькою мовами.

Сфера професійних інтересів: медична психологія, нейропсихологія, психосоматична медицина, арт-терапія.

Наразі проходить навчання: «Нейропсихологія: дитяча та доросла».

Лікар-психолог, стаж роботи – 9 років.

 

 

 

 

Франкова Ірина Олександрівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії.

Закінчила у 2009 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Медична психологія» та здобула кваліфікацію лікар. У 2010 році було присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Медична психологія».

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Феномен соціальної самоізоляції у пацієнтів з невротичними розладами та непатологічною трансформацією поведінки».

Сфера професійних інтересів: гостра психологічна травма, наслідки терористичних атак, превенція ПТСР, постстресові та психосоматичні розлади, психічне здоров’я біженців, психотерапія

Автор більше 90 наукових публікацій. Постійний учасник наукових конференцій, конгресів, семінарів за фахом. Наукометричні профілі: Web of Science – h index = 1, h-індекс Scopus – 2, Google scholar – 6. Володіє англійською та німецькою мовами.

На кафедрі відповідає за міжнародну співпрацю, студентський науковий гурток.

Лікар-медичний психолог, 1 категорія, стаж роботи – 12 років. Науково-педагогічний стаж – 6 років. Сертифікація у психотерапевтичному методі – Груповий психоаналіз, спостереження за немовлятами, Тавістокська модель.

Являється дійсним членом Асоціації Психотерапевтів та Психоаналітиків України (АППУ), European College of Neuropsychopharmacology, European Psychiatric Association (member of EPA Taskforce on professional development).

 

 

 

Клебан Катерина Ігорівна — кандидат медичних наук, асистент кафедри. Член «Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини».

У 2001 році закінчила Ужгородський національний університет за спеціальністю “лікувальна справа”. У 2002 році закінчила інтернатуру на базі Ужгородської обласної клінічної лікарні за спеціальністю «внутрішні хвороби». Працювала дільничним терапевтом, терапевтом стаціонару. У 2007 здобула кваліфікацію лікаря-психіатра. З 2007 по 2011працювала психіатром в поліклініці ДКЛ №2 ст. Київ ДТГО «Південно-західна залізниця».

У 2011-2014 рр. навчалася в очній аспірантурі за фахом «психіатрія» в УНДІ ССПН. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат медичних наук на тему «Хронобіологічні особливості непсихотичних психічних розладів у пацієнтів з метаболічним синдромом».

 

 

 

Сапон Дарія Миколаївна — кандидат медичних наук, асистент кафедри.    

Віце-президент «Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини».

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2003 році, у 2004 році – інтернатуру за спеціальністю «психіатрія» в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. У 2016 захистила кандидатську дисертацію на тему «Тривожно-депресивні розлади при хронічному больовому синдромі та фіброміалгіі».

Співзасновник, директор Медичного центру «Софія», співзасновник ГО «Простір Безпеки» та «Aware people».

Автор 26 наукових публікацій, однієї монографії, брала участь у розробці та написанні трьох методичних посібників.