Кафедра медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Відповідальні співробітники:

Завуч кафедри – Ассонов Дмитро Олексійович, Telegram – @Assonov

Відповідальна за навчальну роботу з іноземними студентами – доцент Асанова Азізе Ельдарівна, +380 505909110

 

2023-2024 н.р.

Робочі програми 2023-2024 Навчальний Рік

Work Educational Programs 2023-2024 Academic Year

Силабуси 2023-2024 Навчальний Рік

Syllabus 2023-2024 Academic Year

Регламенти проведення контролю та критерії оцінювання

Regulations of conducting control and evaluation criteria

 

 

2022-2023 н.р.

Робочі Програми 2022-2023 Навчальний Рік

Work Educational Programs 2022-2023 Academic Year

Силабуси 2022-2023 Навчальний Рік

Syllabus 2022-2023 Academic Year

Регламенти проведення контролю та критерії оцінювання

Regulations of conducting control and evaluation criteria

 

2021-2022 н.р.

Робочі програми 2021-2022 н.р.

Силабуси 2021-2022 н.р.

Робочий навчальний план на 2021-2022 навчальний рік

Навчальний розклад кафедри на І семестр 2021-2022 навчальний рік

Навчальний розклад кафедри на ІІ семестр 2021-2022 навчальний рік

План навчально-методичної роботи кафедри

Регламенти проведення поточного та підсумкового контролю, диференційованого заліку

Матеріали для проведення підсумкового контролю

Календарно-тематичні плани лекцій, практичних, семінарських занять

Методичні рекомендації до самостійної роботи студента

Графік проведення консультацій

Матеріали до Кваліфікаційної випускної роботи

Матеріали до Курсової роботи

Освітньо-професійні програми за спеціальностями