Кафедра медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

 

Кафедру медичної психології, психосоматичної медицини і психотерапії було створено 1 серпня 2015 року (наказ НМУ №338 від 14.05.2015) в межах медико-психологічного факультету  в результаті реструктуризації кафедри загальної і медичної психології та педагогіки та її поділу на клінічну та дві теоретичні кафедри, що відповідає вимогам часу та запиту вітчизняної системи охорони здоров’я. Очолив її професор О.С. Чабан.

На сучасному етапі кафедра медичної психології, психосоматичної медицини і психотерапії визначає пріоритетні напрями комплексного розвитку медико-психологічної науки, проведення фундаментальних  і прикладних досліджень, підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі психології та медицини.

Результати наукових пошуків кафедри пов’язані з дослідженням актуальних і необхідних для медицини на її сучасному етапі функціонування медико-психологічних впливів на лікування пацієнтів як психіатричного, так і загальномедичного профілю, і вже впроваджуються в медичну практику ВМНЗ України та практичну медицину і психотерапію.

На кафедрі вивчаються такі дисципліни:

Нормативні – «Медична психологія», «Психофізіологія», «Нейропсихологія», «Медико-психологічна експертиза», «Патопсихологія», «Психологія життєвої кризи, вмирання та смерті», «Внутрішня медицина з клінічною психологією», «Педіатрія, дитячі інфекції з клінічною психологією», «Хірургія, дитяча хірургія з клінічною психологією», «Акушерство і гінекологія з клінічною психологією», «Психологія здоров’я людини», «Онкологія з клінічною психологією», «Психотерапія», «Основи психосоматики», «Комунікативні навички лікаря».

Вибіркові – «Деонтологія в медицині», «Основи психоаналізу», «Психологія залежності», «Основи геронтопсихології», «Психокорекція та психотерапія сексуальної сфери особистості», «Психологія та психотерапія посттравматичних станів», «Психологія девіантної поведінки» та інші.