Кафедра педіатрії №4

Навчально-методична робота

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ  НА КАФЕДРІ

Силабуси навчальних дисциплін

Робочі програми

 

 

ВИВЧЕННЮ ПЕДІАТРІЇ – КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

 

 

На кафедрі навчаються студенти 3-го медичного факультету (2-6 курс), вивчають педіатрію студенти факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України (4-6 курси), щорічно на кафедрі проходять навчання 12-16 інтернів.

На другому курсі студенти вивчають основи догляду за здоровою та хворю дитиною, на третьому курсі – пропедевтику педіатрії (анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку, оцінку фізичного і психомоторного розвитку, методики дослідження органів і систем дитини, вигодовування дітей перших 3-х років життя, семіотика основних дитячих захворювань). На 4-му курсі студенти вивчають факультетську, на 5-му – госпітальну педіатрію. Студенти 6-го курсу проходять субордінатуру, при цьому проводять курацію хворих у поліклініці і стаціонарі.

На практичних заняттях студенти знайомляться з сучасними методами функціональної діагностики (ЕЕГ, комп’ютерна міографія і кардіоінтервалографія, термографія, сонографія, фіброгастродуоденоскопія тощо).

Впроваджена програма ділової гри за темою “Прийом здорової дитини в поліклініці, оцінка фізичного і психомоторного розвитку”.

На початку кожного року навчання проводиться контроль вихідного рівня знань, а на кожному занятті оцінюється поточний рівень знань, практичні навички студента. Якість засвоєння практичних навичок з методики обстеження дитини і раціонального вигодовування дітей раннього віку здійснюється за допомогою залікового контролю, який здійснюють зав кафедрою, професори, доценти.

Зміст лекцій постійно доповнюється новими даними, вводяться нові лекції з актуальних питань сучасної педіатрії.

З невстигаючого студентами та студентами, які пропустили заняття з поважних причин (після дозволу деканату) проводяться індивідуальні консультації, згідно з розкладом.