ВИВЧЕННЮ ПЕДІАТРІЇ – КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

12.03.2021

У всіх навчальних приміщеннях кафедри педіатрії №4, очолюваної професором І.О. Мітюраєвою-Корнійко, відбуваються практичні заняття серед студентів 5-х і 6-х курсів медичного факультету №3. Якщо п’ятикурсники ще вивчають окремі дитячі захворювання, то для випускників під час практичних занять акцент здійснюється на диференційну діагностику перебігу хвороби та тактику її лікування.

Цикл занять проходить із багатьох медичних розділів: пульмонології, кардіології, нефрології, гематології, ендокринології, неонатології та ЕКГ-діагностики. На кафедрі є визнані фахівці та медичні авторитети з кожної медичної дисципліни, а саме: професор В.Г. Бурлай в галузі нефрології, доценти О.С. Качалова та Р.В. Терлецький – чудові лікарі-неонатологи, доцент А.Б. Корнієнко спеціалізується на дитячій пульмонології,  професор А.В.Чуриліна та доцент  Л.Т. Глєбова є  авторитетами у кардіології. Саме ці викладачі кафедри і проводять практичні заняття зі студентами з відповідних розділів педіатрії.

До цього часу студенти не мають можливості оглядати маленьких пацієнтів у лікарняних палатах, але вивчення історії хвороб дітей, які лікуються у відділеннях НКП №6 м. Києва, де знаходиться база кафедри, максимально наближує навчальний процес до клінічної практики. Мануальні навички майбутні медики відпрацьовують на фантомах і муляжах. Під час проходження циклу з пульмонології студенти вивчали гострі та хронічні хвороби органів дихання на історіях захворювань конкретних пацієнтів клініки. Кожен студент самостійно обґрунтовував діагноз, пропонував методи лікування, покладаючись на результати лабораторних та інструментальних методів дослідження, а згодом усі студенти 11 групи спільно обговорювали найбільш складні та цікаві моменти лікувального процесу. Доцент А.Б. Корнієнко надав можливість своїм вихованцям проявити лікарську кмітливість та клінічне мислення, фахово коригуючи виступи випускників.

Паралельно із аудиторною формою на кафедрі відбувається дистанційне навчання. Окрім тестових питань та ситуаційних задач із кожної теми, на сайті кафедри чільне місце займають відеоматеріали з демонстрацією методик клінічного обстеження дітей. У той час, коли старшокурсники відпрацьовували практичні  навички, у кабінеті професора І.О. Мітюраєвої-Корнійко проводився запис чергового відеоматеріалу, який забезпечуватиме візуалізацію навчального процесу із педіатрії. Такий комплексний підхід до опанування основної клінічної дисципліни – педіатрії, допомагає випускникам медичного факультету №3 ґрунтовно підготуватися до атестації здобувачів вищої освіти 2021.

 

Редакція газети «Медичні кадри»