Кафедра педіатрії №4

Видавнича діяльність

В даному розділі представлені друковані видання кафедри.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕСТРИНСЬКА ПРАКТИКА В ПЕДІАТРІЇ
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
За редакцією
проф. І. О. Мітюряєвої-Корнійко
Київ
ДП «Експрес-об’ява»
2023 – 376 с.

ДОГЛЯД ЗА ЗДОРОВОЮ ТА ХВОРОЮ ДИТИНОЮ
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
За редакцією проф. І. О. Мітюряєвої-Корнійко
Київ
ДП «Експрес-об’ява»
2023 – 262 с.

Болезни органов пищеварения у детей
Майданник В.Г.
К.: СП «Інтертехнодрук», 2010.-  1157  c.

Пневмонія у дітей: клінічні варіанти перебігу, діагностика та лікування: Навчальний посібник
Майданник В.Г., Сміян О.І., Бинда Т.П.
Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 156с.

Заболевания кишечника у детей
Майданник В.Г., Корнейчук В.В., Хайтович Н.В.,
Салтыкова Г.В.
К.: ВБ «Аванпост-Прим», 2009.- 487 c.

Заболевания пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки у детей
Майданник В.Г., Корнейчук В.В., Хайтович Н.В.,
Салтыкова Г.В.
К.: ВБ «Аванпост-Прим», 2008.- 432 c.

Заболевания гепатобилиарной системы и поджелудочной железы у детей
Майданник В.Г., Корнейчук В.В., Хайтович Н.В.,
Салтыкова Г.В.
К.: ВБ «Аванпост-Прим», 2009.-  409  c.

Тестові завдання з педіатрії
За ред. чл.-кор. АМН України, проф. В.Г. Майданника
К.: СП «Інтертехнодрук»,  2007.-  429 с.

Первинна артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків
За ред. В.Г. Майданника та В.Ф. Москаленка
К., 2007.- 390 с.

Пропедевтика педіатрії
Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації

Диагностика, лечение и профилактика воспалительных заболеваний дыхательных путей у детей
Майданник В.Г., Митин Ю.В.
К.: ООО «ИЦ Медрпроминфор»,  2006.- 288 с.

Рахит у детей: Современные аспекты
Майданник В.Г.
Нежин: ООО «Видавництво „Аспект-Поліграф”, 2006.- 116 с.

Ситуаційні завдання з педіатрії
За ред. чл.-кор. АМН України, проф. В.Г. Майданника.
К., 2006.- 204 с.

Справочник современных лекарственных средств
Майданник В.Г., Майданник И.В.
Харьков: Фолио, 2005.-1024 с.

Психотерапія в педіатрії
Хайтович М.В.,  Майданник В.Г., Ковальова О.В.
К.:  2003.

Педиатрия
Майданник В.Г.
Харьков: Фолио, 2002.- 1125 с. (2-е издание, испр. и доп.)

Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике заболеваний верхних дыхательных путей у детей
Майданник В.Г.
К.:  2003.

Современные макролиды. Фармакодинамика, фармакокинетика и клиническое применение
Майданник В.Г.
К.: Фарм Арт, 2002.- 296 с.

Сторінки історії та сучасність кафедри педіатрії  N4 Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця
Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г., Бурлай В.Г.
К., 2001.- 152 с.

В.Д. Чеботарьова. Життя та діяльність
Майданник В.Г., Бурлай В.Г., Кулик Н.Я.
К.: Знання України, 2002. – 96 с.

Клинические рекомендации по диагностике и лечению острой пневмонии у детей
Майданник В.Г.
К.:  Знання України,   2002.- 106 с.

Основы  нефрологии детского возраста
Возианов А.Ф., Майданник В.Г., Бидный В.Г.,
Багдасарова И.В.
К.: Книга плюс,  2002.- 348 с.

Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми
За ред. В.Г.Майданника, К.Д. Дуки.
К.: Знання України, 2002. – 356 с.

Тубулоинтерстициальные болезни почек у детей
Майданник В.Г.
К.: Знання України, 2002.- 156 с.

Гломерулярные болезни почек у детей
Майданник В.Г.
К.: Знання України, 2002.- 228 с.

Пропедевтична педіатрія
Чеботарева В.Д.,  Майданник В.Г.
К.:  1999

Морфофункціональні та біохімічні показники у дітей та дорослих
Майданник В.Г. та ін.
К.: 2002.