Кафедра педіатрії №4

Співробітники кафедри

 

 

 

Завідувачка кафедри

МІТЮРЯЄВА-КОРНІЙКО
Інга Олександрівна

Доктор медичних наук, професор.

МІТЮРЯЄВА-КОРНІЙКО Інга Олександрівна закінчила з відзнакою  у 1989 році Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця, і була занесена до «Золотої книги пошани». В 1989-1991 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтики  педіатрії КМІ. Далі, весь час працює на кафедрі педіатрії №4 НМУ: з 1991 р. – асистент-здобувач, з 1992 р. – асистент, з 2008 р. – доцент, з 2011 р.- професор. У 1994 році під керівництвом академіка Майданника В.Г. захистила кандидатську дисертацію «Прогностичне значення факторів, що сприяють виникненню пієлонефриту у дітей», а  у 2007  – докторську дисертацію «Діагностика та лікування різних клінічних форм енурезу у дітей».

Більший час роботи на кафедрі відповідала за науково-дослідну роботу, з 2013 по 2019 рр. керувала студентським науковим гуртком, підготовкою інтернів-магістрів, клінічних ординаторів. Під її керівництвом офіційно захищено та пройшли апробацію 3 кандидатських й 1 докторська дисертації, отримано 2 Премії НАМН України студентських конкурсних наукових робіт. В 2015- 2019 рр. студенти-науковці отримували міжнародні дипломи та сертифікати на міжнародних форумах в Німеччині, Нідерландах, Португалії, Австрії, Польщі та Беларусі.

На високому науково-методичному рівні читає лекції студентам 3го  медичного факультету, є співавтором навчально-методичного комплексу для викладання дисципліни «Педіатрія», 2 типових навчальних програм для студентів та лікарів-інтернів, 4 навчально-методичних посібників. Має підтверджений рівень стандарту  В2 (CEFR) володіння англійською мовою. Виконувала методичне забезпечення  навчальних курсів пропедевтичної педіатрії,  дитячої нефрології та циклу «Дитяча поліклініка» для субординаторів. Проходила курс навчання та стажування в Європейських  установах – East Tallinn Central Hospital та Respublikine Kauno Ligonine.

Інга Олександрівна має 266 друкованих наукових робіт, в тому числі включених до наукометричних баз Scopus або Web of  Science,  42 патенти та заявки на винаходи, 2 монографії, 12 – навчально-методичних праць. Основні напрямки науково-клінічних досліджень: дитяча нефрологія, вегетологія, функціональна патологія нервової системи, натуропатія.

Виконує обов’язки заступника голови спеціалізованої вченої ради Д 26.003.04 НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України, член Апробаційної ради та циклової комісії з питань педіатрії. З 2013 р.- науковий редактор «Міжнародного журналу педіатрії, акушерства та гінекології».

Має вищу кваліфікаційну категорію лікаря-педіатра та сертифікати дитячого нефролога та лікаря-рефлексотерапевта. Постійно бере участь як відповідальний дослідник в міжнародних клінічних багатоцентрових рандомізованих дослідженнях лікарських препаратів, затверджених ФармКомітетом МОЗ України, а також як член оргкомітету Ассоціації педіатрів України виступає організатором та доповідачем на щорічних національних та міжнародних конференціях, з’їздах, конгресах.

Науково-педагогічний стаж 30 років, лікарський -32 роки.

 

 

 

БУРЛАЙ
Валентин Григорович

Доктор медичних наук, професор, голова Апробаційної ради при спеціалізованій вченій раді зі спеціальності «Педіатрія». Відповідає за громадську та виховну роботу кафедри. Лікар-педіатр вищої категорії.

Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут імені О.О. богомольця у 1974 р. У 1974-1976 рр. навчався у клінічній ординатурі, в 1979-1983 рр. в заочній аспірантурі при кафедрі пропедевтики дитячих хвороб Київського медичного інституту. З 1976 р. працював асистентом, з 1991 р. – доцентом кафедри педіатрії №4 НМУ. У 1982 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Застосування декарису і галаскорбіна в комплексному лікуванні гломерулонефрита у дітей», у 2001 році – докторську дисертацію на тему “Вегетативні дисфункції у дітей (діагностика та лікування)”.

Наукові інтереси: нефрологія, вегетологія.

Підвищував кваліфікацію в Ленінградському ДПІ (1978 р.), 2-м МОЛДМІ (1983, 1988 рр..), КМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України (1997 р., 2002 р., 2003 р., 2010 р.). кафедрі педіатрії №2 НМУ в 2014 р., 2019 р.) Консультує дітей у відділенні кардіології (Центрі діагностики та лікування вегетативних дисфункцій у дітей) дитячої клінічної лікарні № 6 м. Києва (вул. Терещенківська 23-25/10).

Автор 108 наукових праць, 3 авторських свідоцтв на винаходи, 5 раціоналізаторських пропозицій. Стаж роботи за фахом  46 років, педагогічний стаж 44 роки.

Голова Апробаційні ради при спеціалізованій вченій раді зі спеціальності “Педіатрія»

 

 


ЧУРИЛІНА
Аліна Василівна

Доктор медичних наук, професор. Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 26.003.04  «педіатрія». Лікар-педіатр вищої категорії.

В 1984 році закінчила з відзнакою Донецький державний медичний інститут за спеціальністю «Педіатрія». У 1984 – 1989 роках – клінічний ординатор кафедри дитячих хвороб Донецького державного медичного інституту. З 1989 по 1991 роки працювала старшим лаборантом кафедри дитячих хвороб Донецького державного медичного інституту. З 1991 по 1999 роки працювала асистентом кафедри дитячих хвороб Донецького державного медичного університету. З 1999 року по 2014 роки працювала на посаді завідувача кафедри педіатрії №2 Донецького національного медичного університету імені М. Горького. З вересня 2014 року – професор кафедри педіатрії № 4 Київського національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У травні 1991 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості імунологічної реактивності у дітей з високим фізичним розвитком». У квітні 2001 року отримала наукове звання доцента кафедри дитячих хвороб. У лютому 2005 року захистила докторську дисертацію за темою «Пролапс мітрального клапана у дітей: механізми розвитку і підходи до реабілітації». У лютому 2007 року отримала звання професора кафедри педіатрії та дитячих інфекцій.

До основного напрямку наукової діяльності належить вивчення функціонального стану серцево-судинної системи у дітей з синдромом дисплазії сполучної тканини.

У квітні 2018 року підтвердила вищу категорію лікаря – педіатра. Консультує хворих у відділеннях кардіоревматології та педіатрії. Стаж роботи за фахом 35 років, педагогічний стаж 28 років.

Автор більше 150 наукових робіт, у тому числі 3 монографій, співавтор 1 патенту, 3-х учбових посібників та 4-х методичних рекомендацій. Під керівництвом захищено три кандидатські дисертації. Автор більше 190 наукових робіт, у тому числі 3 монографій, співавтор 1 патенту, 3-х учбових посібників та 4-х методичних рекомендацій.

Чуриліна Аліна Василівна на високому методичному рівні проводить практичні заняття із студентами 6-го курсу медичного факультету №3 і читає лекції студентам 4-го та 5-го курсів.
З січня 2018 року вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д26.003.04.

Нагороджена Подякою Міністра Охорони Здоров’я (13 вересня 2010), Почесною Грамотою Донецького національного медичного університету імені М. Горького (2007, 2010).

 


ГЛЄБОВА
Любов Петрівна

Кандидат медичних наук, доцент, вчений секретар Апробаційної Ради при Спеціалізованій Раді з педіатрії. Відповідає за навчально-методичну роботу кафедри. Лікар-педіатр вищої категорії.

Закінчила донецький медичний інститут у 1976 році. Дипломом з “відзнакою”.

Інтернатура – м.Краматорськ, Донецької області, 1976 – 1977р. Клінічна ординатура – Київський медичний інституту, кафедра пропедевтичної педіатрії, 1983-1985 р.

Заочна аспірантура – Київський медичний інституту, кафедра пропедевтичної педіатрії, 1985-1988 р. Дільничний лікар – 1977 – 1981р. м. Краматорськ, м. Жданов Донецької області.

Головний педіатр Жданівського міського відділення охорони здоров’я – 1981 – 1983 р.

З 1987 р. працювала асистентом, з 1999 р. – доцент кафедри педіатрії №4 НМУ.

У 1988 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічне значення сезонних коливань функціонального стану кори надниркових залоз та показників клітинного та гуморального імунітету при ревматизмі у дітей».

Науково-клінічні інтереси: кардіоревматологія.

Лікар-педіатр вищої категорії. Підвищення кваліфікації НМАПО (2010, 2012, 2017 рр.), НІ ССХ імені М.М. Амосова (2003,2008,2013,3019)

Автор 102 наукових праць, з них  5 впроваджень, 2 методичних рекомендацій, і 2-х раціоналізаторських пропозицій.

Вчений секретар Апробаційної Ради при Спеціалізованій Раді зі спеціальності  «Педіатрія» протягом 30 років.

Консультант міського відділення кардіоревматології ДКЛ №6, поліклініки № 1 Шевченківського району. Володіє методикою ЕХО-кардіологічного дослідження.

Нагороджена грамотою та годинником КМДА м. Києва – 2005 рік.

Стаж роботи за спеціальністю – 43 роки, педагогічний стаж – 33 роки.

 

 


КАЧАЛОВА
Ольга Сергіївна

Кандидат медичних наук, доцент. Відповідає за лікувально-консультативну роботу кафедри та навчально-методичну роботу на 2 та 3 курсах. Лікар-педіатр вищої категорії.

Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1981 р. В 1981-1983 рр. навчалася в клінічній ординатурі при інституті педіатрії акушерства та гінекології АМН України.
З 1983 по 1994 р. працювала неонатологом у відділенні фізіології та патології новонароджених та недоношених дітей цього інституту. У 1985-1989 рр. навчалася в заочній аспірантурі. при інституті педіатрії акушерства та гінекології АМН України.
У 1988 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-імунологічна адаптація новонароджених, народжених від матерів, хворих на ревматизм».
З 1994 р. працювала асистентом, з 2001 р. – доцент кафедри педіатрії №4 НМУ.
Науково-клінічні інтереси: неонатологія, проблеми вигодовування дітей, захворювання дітей раннього віку. З березня 2001 р. є завучем кафедри по 2 та 3 курсам медичного факультету. Як завуч кафедри бере активну участь в підготовці робочих програм, контрольних питань і білетів, тестових завдань і сітуаційних задач. Підготувала та видала методичні розробки з пропедевтичної педіатрії. Підготувала методичні розробки з циклу  неонатології  для студентів 6 курсу.

Має 49 наукових праць. Результати наукових розробок активно впроваджує у навчальний процес.

Виконує консультативно-лікувальну роботу у відділенні патології новонароджених ДКЛ №6.

Останні курси підвищення кваліфікації пройшла в НМУ  та в  НМАПО 2018, 2019р.

В 2006 р. нагороджена відзнакою Київської міської адміністрації за сумлінну працю. Лауреат Загальнонаціонального проекту «Флагмани сучасної медицини», 2011р.

Член асоціації педіатрів України.

Стаж роботи за спеціальністю – 39 років, педагогічний стаж – 26 років.

 

 

КОРНІЄНКО
Анатолій Борисович

Кандидат медичних наук, доцент. Відповідає за матеріально-технічну базу кафедри. Лікар-педіатр вищої категорії. Закінчив з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1976 р. Навчався в клінічній ординатурі та заочній аспірантурі на кафедрі пропедевтики педіатрії Київського медичного інституту.

З 1985 р. працював асистентом, зараз – доцент кафедри педіатрії №4 НМУ.
Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Зміни імунної резистентності та їх корекція при бронхіті і пневмонії у дітей». Науково-клінічні інтереси: пульмонологія, медична кібернетика.
Підвищення кваліфікації НМАПО (2018р.), НМУ імені О.О. Богомольця (2013р).
Консультант у відділенні педіатрії ДКЛ №6 м. Києва.
Автор 83 наукових праць, 3 методичних рекомендацій, і 2-х раціоналізаторських пропозицій.

Член Апробаційної ради «Педіатрія» Учасник бойових дій (1968 р.)
Стаж роботи за спеціальністю – 44 роки, педагогічний стаж – 39 років.

 

 

САЛТИКОВА
Галина Володимирівна

Кандидат медичних наук, доцент. Лікар-педіатр вищої категорії. Дитячий гастроентеролог. Заслужений лікар України. Відповідає за навчально- методичну роботу на кафедрі. Профспілковий організатор кафедри. Член ради 3 медичного факультету, член КТК НМУ імені Богомольця та член ЦМК зі спеціальності «Педіатрія»

Закінчила медичний факультет №1 НМУ імені О.О. Богомольця в 1999 році, в 2000 закінчила магістратуру одночасно з інтернатурою, отримала сертифікат за спеціальністю «Педіатрія» та захистила з відзнакою науково-кваліфікаційну роботу і отримала кваліфікацію магістр за спеціальністю “Педіатрія”.

В 2000 році вступила до аспірантури НМУ на кафедру педіатрії №4, виконувала дисертаційну роботу. З 2003 р. працювала асистентом, з 2009 р. – доцент кафедри педіатрії №4 НМУ.  У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Клініко-морфологічні особливості перебігу захворювань верхнього відділу травного каналу у дітей”.у 2019 році закінчила курси англ мови при НМУ та з 2020 року викладає іноземним студентам педіатрію.

Науково-клінічні інтереси: педіатрія, гастроентерологія, нутриціологія, нейродієтологія.   Отримала другу спеціалізацію з дитячої гастроентерології 2013 році (стажування у 2017)

Підвищення кваліфікації НМАПО (2015 рр.). Консультує хворих на базі педіатричного відділення ДКЛ №7.

Бере участь у розробці та написанні методичних рекомендацій, відповідно до програми за якою навчаються студенти 2, 3, 4 та 6 курсів. З 2006 року по 2019 відповідала за проведення практики,з 2007 року – профорг кафедри. Автор 32 друкованих робіт, серед яких 2 монографії.

Стаж роботи за спеціальністю педіатрія – 20 років, дитяча гастроентерологія – 7 років, педагогічний стаж – 19 років.

Має звання “Заслужений лікар України”.

Співавтор безкоштовного онлайн курсу на Prometheus” 4 кроки до здорового харчування”, бере активну участь у якості експерта у різних телепрограмах громадського спрямування. “Поради лікаря”, “Корисна програма», “Я соромлюся свого тіла” “Мама знає”.

 

 


ТЕРЛЕЦЬКИЙ
Роман Валерійович

Доцент

Кандидат медичних наук. Відповідає за АСУ та організацію дистанційної освіти, навчально-методичну роботу на 5 курсі на кафедрі та роботу комп’ютерного класу кафедри. Лікар-педіатр першої категорії.

Закінчив з відзнакою педіатричний факультет НМУ імені О.О. Богомольця в 2004 р. Навчався в інтернатурі та магістратурі, в 2005 р., з відзнакою захистив кваліфікаційну роботу на здобуття ступеня магістра медицини за фахом “Педіатрія”.

У 2005-2007 рр. навчався у клінічній ординатурі. З 2007 р. асистент, з 2017 року – доцент кафедри педіатрії №4 НМУ.

В грудні 2015 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Клініко-інструментальна характеристика і прогнозування ураження органів-мішеней у дітей з первинною артеріальною гіпертензією”.

Науково-клінічні інтереси: артеріальна гіпертензія, генетика, доплерографія.

Підвищення кваліфікації: НМАПО (2010, 2015 рр.), Сертифікований курс EPALS (ERC, Краків, 2019р)

Автор 35 наукових праць, в тому числі 3 патенти на винахід, 2 методичних рекомендацій.

Проводить практичні заняття зі студентами 2, 4, 5 курсів медичного факультету №3 та АФН.

Володіє англійською мовою (С1, British Council) з 2017 р.

Стаж роботи за спеціальністю – 16 років, педагогічний стаж – 13 років.

 

 


БУРЛАКА
Євгенія Анатоліївна

Доктор медичних наук, доцент.

Бурлака Євгенія Анатоліївна, з 2003 по 2005 рік навчалась в Українському медичному ліцеї при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. В 2005 році з відзнакою закінчила педіатричний факультет Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця за спеціальністю „Педіатрія”.

З 2005 по 2007 рік навчалася в інтернатурі за спеціальністю „Педіатрія”. Протягом цього періоду проходила навчання в магістратурі за тією ж спеціальністю, яку закінчила у 2007 році з відзнакою.

У 2007 році захистила магістерську роботу за темою „Показники ендотеліальної дисфункції у дітей з артеріальною гіпертензією”. З 2007 по 2009 рік навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії № 4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

У 2009 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою “Окисно-індуковані порушення при артеріальній гіпертензії у дітей та підлітків і їх корекція”.

З 2007 по 2014 рік Бурлака Є.А. виконувала спільну наукову програму в рамках співробітництва між Каролінським інститутом (Швеція, Стокгольм) та Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця. У 2014 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня Philosophy Doctor in Medicine за темою “Nephroprotective effect of the cardiotonic steroid ouabain”. З 2011 по 2019 рік – асистент кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2019 році обрана на посаду доцента кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2023 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Апоптоз-залежні механізми пошкодження нирок при протеїнуричних захворюваннях у дітей: клініко-експериментальне дослідження».

Виконує консультативну роботу у відділенні ревмокардіології та ендокринології Дитячої клінічної лікарні №6, яка є клінічною базою кафедри педіатрії №4. Має вищу кваліфікаційну категорію лікаря педіатра. Стаж педагогічної роботи – 13 років, науковий стаж – 13 років, стаж роботи за спеціальністю – 18 років.

Бурлака Є.А. відповідає за наукову, міжнародну роботи кафедри. Є керівником студентського наукового гуртка кафедри.

Рівень володіння англійською мовою В2 (British Council) з 2016 р.

Має 115 наукових та навчально-методичних друкованих праць, в тому числі 13 статей у провідних закордонних виданнях включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Індекс Гірша – 4.

Є автором глави в закордонній монографії «Research Trends and Challenges in Medical Science».

Бурлака Є.А. є членом редакційних колегій «Journal of Medical and Clinical Research», «Journal of Urology and Nephrology», «Український науково-медичний молодіжний журнал».

Науковим інтересом є вивчення механізмів прогресування пошкодження нирок при протеїнуричних захворюваннях нирок у дітей (нефротичний синдром, діабетична нефропатія) та пошук підходів до їх корекції. Дійсний член International Society of Nephrology з 2016 р.

Хобі – біг.

 

 


РОМАНЕНКО
Світлана Юріївна

Кандидат медичних наук, доцент. Лікар-педіатр вищої категорії.

Закінчила НМУ ім. О.О. Богомольця у 2000 році. Проходила інтернатуру і клінічну ординатуру на кафедрі педіатрії №4 при НМУ ім. О.О. Богомольця.

Працювала лікарем приймального відділення дитячої клінічної лікарні №6, лікарем – педіатром медичної фірми «Валерія», лікарем – спеціалістом військового ліцею ім. І.Богуна, медичним представником фірми «Мітек».

З 2003 по 2010 рік працювала асистентом кафедри педіатрії НМІ народної та нетрадиційної медицини.

З 2010 р. асистент кафедри педіатрії №4 НМУ. В 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-лабораторна та функціональна ефективність комплексного лікування дітей, хворих на бронхіт».

Наукові інтереси: гострі захворювання дихальної, сечовидільної систем, психосоматичні розлади у дітей, застосування гомеопатії, фітотерапії в дитячій практиці. Має спеціалізацію з дитячої пульмонології та неонатології.

Автор 7 наукових праць, 5 статей, 1 патенту на корисну модель.

Стаж роботи за спеціальністю – 19 років, педагогічний стаж – 9 років.

 

 


ДОВГОДЬКО
Вікторія Володимирівна

Асистент. Лікар-ендокринолог вищої категорії.

Закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1991 р. В 1992 році закінчила інтернатуру за спеціальністю дитяча ендокринологія на базі УДСЛ “Охмадит”. З 1992 по 1996  рр. за розподілом  працювала районним дитячим ендокринологом Святошинського району м. Києва. З 1996 – співробітник НМУ імені О.О. Богомольця, асистент кафедри ендокринології, з 2003 року – асистент кафедри педіатрії №4.

У 2003-2010 рр.  – завідувач міського дитячого ендокринологічного відділення ДКЛ №6.
У 2010-2011 рр. – заступник головного лікаря з ендокринології-директор центру ендокринології та обміну речовин Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.
У 2003-2011 рр. – головний позаштатний дитячий ендокринолог м. Києва, 2009-2011 – головний позаштатний спеціаліст з терапевтичної ендокринології м. Києва. 2018 р – заступник директора Департаменту-начальник управління лікувально профілактичної допомоги ДОЗ м. Києва.

Вища категорія за спеціальністю дитяча ендокринологія, спеціалізація з організації охорони здоров’я.

Член асоціації дитячих ендокринологів України.

Наукові інтереси – захворювання щитоподібної залози, патологія росту та цукровий діабет у дітей; організаційні питання надання медичної допомоги, в тому числі високоспеціалізованої, в умовах реформування системи охорони здоров’я.

Автор та співавтор 19 опублікованих праць, в тому числі 1 – за кордоном, 1 підручника з ендокринології, методичних рекомендацій для студентів та викладачів.

Стаж роботи за спеціальністю – 28 років, педагогічний стаж – 23 роки.

 

 


КЛЕЦЬ
Тетяна Дмитрівна

Кандидат медичних наук, доцент, лікар-педіатр вищої категорії, лікар фізичної та реабілітаційної медицини

Клець Тетяна Дмитрівна закінчила педіатричний факультет Національного медичного університету  імені О.О.Богомольця у 1997 році  та була відзначена Міжнародним освітнім фондом премією ім. Ярослава Мудрого. Здобула кваліфікацію лікаря-педіатра у 1998 році. Одночасно з інтернатурою навчалася в магістратурі, а потім в аспірантурі при кафедрі педіатрії №4, в 2009 році успішно захистила кандидатську дисертацію за темою «Особливості нейро-вегетативних розладів у дітей, хворих на енурез». У 2021 році обрана на посаду доцента кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця. Є співавтором методичних рекомендацій, 45 наукових праць та  патенту на винахід.

За період роботи на кафедрі викладала на 2, 3, 4, 5 та 6 курсах 3-го медичного факультету наступні дисципліни: «Нефрологія», «Гематологія», «Лікарська практика в спеціалізованих педіатричних відділеннях», «Педіатрія в тому числі виробнича лікарська практика (професійне навчання)»,  «Пропедевтика педіатрії», «Сестринська практика», «Догляд за хворою дитиною». У 2018 році успішно закінчила практичний курс з англійської мови на базі НМУ ім.О.О.Богомольця та була рекомендована для проведення навчання іноземних студентів. З 2018 року Клець Т.Д, викладає дисципліни «Propedeutics of Pediatrics», «Nurse practice», «Care of sick children». У 2021 році за результатами тестування CEFR отримала сертифікат рівня В-2 з англійської мови. Читає лекції для студентів 3-го курсу української та англомовної форм навчання з пропедевтики педіатрії. Є співавтором відеокурсу з практичних навичок та відео-лекцій для дистанційного навчання вітчизняних та іноземних студентів 2-го та 3-го курсів та для екзамену OSCI-1. Працювала у складі екзаменаторів на OSCI-1. Пройшла стажування з педагогіки «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти. Педіатрія» (2017, МНУ), курс з он-лайн навчання «Conmedex-2020», та курс ТУ «Лідерство та управління в охороні здоров’я».

З 2000 по 2016 рік працювала лікарем-педіатром в ДКЛ №6 м.Києва. Висококваліфікований лікар-педіатр, атестована на вищу лікарську категорію,  володіє методиками ультразвукової діагностики, електроенцефалографії.  Отримала спеціалізацію «Лікар фізичної та реабілітаційної медицини». За час роботи  Нагороджена Почесною грамотою та Подякою Федерації профспілок України, а також Почесними грамотами Шевченківської та Голосіївської РДА м. Києва.

Стаж роботи за спеціальністю «Педіатрія» – 26 років, педагогічний стаж – 7 років. Протягом багатьох років веде рубрики з розвитку, догляду за дитиною та дитячого харчування ряду науково-популярних видань, в якості експерта-педіатра запрошувалась до участі в телепрограмах громадського спрямування. Членкиня «Асоціації дієтологів України». Наукові та практичні інтереси: педіатрія, профілактична медицина, нутриціологія, дієтологія, симуляційна тренінгова медицина, фізична та реабілітаційна медицина, методики раннього розвитку дитини.

Хобі – подорожі, різноманітні техніки рукоділля та ручної творчості.

 

 


КУХТА
Наталія Миколаївна

Кандидат медичних наук, асистент.

Завідувач Центру діагностики та лікування вегетативних дисфункцій у дітей, спеціаліст з дитячої кардіології. Лікар-педіатр вищої категорії.

Закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1974 р. В 1974-1977 рр. працювала дільничним педіатром в Макарівської ЦРЛ. З 1977 по 1979 р. – дільничний педіатр в ДКЛ № 6.

З 1980 р. – завідує міським ревмокардіологічним відділенням ДКЛ № 6 і одночасно з 1990 р. керує Центром діагностики та лікування вегетативних дисфункцій у дітей .

З 1993 р. асистент кафедри педіатрії №4 НМУ.

У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-функціональні особливості перебігу вегетативних дисфункцій у дітей».

Науково-клінічні інтереси: кардіологія, вегетологія.

Регулярно підвищує кваліфікацію в НМАПО імені Шупика МОЗ України .

Стаж роботи за спеціальністю – 46 років, педагогічний стаж – 27 років.

 

 

КРИВОНОС
Юрій Миколайович

Асистент кафедри педіатрії №4

Лікар-педіатр першої категорії, кардіоревматолог дитячий

У 2005 р. з відзнакою закінчив педіатричний (медичний №3) факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2005-2007 рр. – інтернатура зі спеціальності “Педіатрія” на базі кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з одночасним навчанням у магістратурі за спеціальністю “Педіатрія”.

2007-2009 рр. – клінічна ординатура за спеціальністю “Педіатрія” на базі кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З 2009 р. – заочний аспірант кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

З 2009 р. старший лаборант та асистент кафедри педіатрії №4 НМУ.

2010 р. – спеціалізація з дитячої кардіоревматології.

Тема кандидатської дисертації на тему “Оптимізація діагностики діабетичної кардіоміопатії в дитячому віці”.

2016 р  – стажування за кордоном (Польща, Варшава, Instytut «Pomnik -Centrum zdrowia dziecka», лабораторія електрофізіології клінічної.

Навчання на сертифікованих курсах American Heart Association BLS, ACLS, PALS Provider та Instructor, ITLS Provider/Instructor, ERC BLS та EPLS в Польщі.

Наукові та практичні інтереси: ураження серцево-судинної системи при цукровому діабеті у дітей та підлітків, порушення серцевого ритму у дітей та підлітків, вроджені вади серця у дітей, невідкладні стани в педіатрії, медична освіта, симуляційне навчання.

Консультативно-лікувальна діяльність: ведення хворих у відділенні ревмокардіології ДКЛ №6 м. Києва, ехокардіографія, електрокардіографія, добовий моніторинг ЕКГ за Холтером.

Автор/співавтор 16 друкованих робіт, з них: підручники – 2, навчальних посібників – 2, монографія – 1, патентів на корисну модель – 1

Членство в професійних асоціаціях:

International Trauma Life Support (Chapter & Training Centre Development and Support Committee Member; Editorial Board Scenario Development Workgroup Member

Instructor, Coordinator and Course Medical Director)

European Society of Cardiology (European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI)

Heart Failure Association of the ESC)

American Heart Association (Council on Cardiovascular Disease in the Young (CVDY) Council Committee Instructor, TS Administrator and Course Director)

An International Association for Medical Education (в процесі підтвердження)

Назва дисертаційної роботи: Оптимізація діагностики діабетичної кардіоміопатії в дитячому віці

Впровадження: Результати дослідження впроваджено в роботу лікувально-профілактичних закладів м.Києва ( КНП «Дитяча клінічна лікарня №6 Шевченківського району м.Києва), в навчально-педагогічний процесс кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О.Богомольця.

Напрямки наукової діяльності: ураження міокарду при метаболічних порушеннях, дослідження варіабельності ритму серця, порушення серцевого ритму і провідності в дитячому віці.

Спеціалізація: Педіатрія (2007 р.), Кардіоревматологія дитяча (2010)

Науково-практичні інтереси: невідкладні стани в педіатрії, порушення серцевого ритму і провідності у дітей, симуляційне навчання, Case-Based Learning, Problem-Based Learning.

Проходив цикли удосконалення та стажування за кордоном (Польща, Краків та Варшава). 2017 – 2019 рр. – член робочої групи International Trauma Life Support Editorial Board Scenario Development Team, з 2019 р. – член ITLS Chapter & Training Centre Development and Support Committee.  Є членом American Heart Association, Association for Medical Education in Europe.

 

 

 

КОВАЛЬЧУК

Ігор Володимирович

В 2015 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, медичний факультет №3. Спеціальність «Педіатрія». У 2015-2017 рр працював на посаді лікаря-інтерна в КНП «ЦПМСД» №2 Святошинського району міста Києва, а також магістром на кафедрі педіатрії №4. В 2017 році захистив магістерську дисертацію на тему: «Топічна діагностика та фактори прогресування хронічного пієлонефриту у дітей».  У 2017-2019 рр навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю «Педіатрії» на кафедрі педіатрії №4.

З 2019 р і по сьогоднішній день є асистентом кафедри педіатрії №4.

Є співавтором 6 наукових праць.

 

 

 

СУХОДОЛЬСЬКА

Елеонора Станіславівна

Кандидат медичних наук, асистент

У 2000 році закінчила медичний факультет №3 НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2000 по 2001 рік навчалась в інтернатурі за спеціальністю «Педіатрія», три роки працювала дільничним лікарем-педіатром в дитячій поліклініці №2 Шевченківського району м.Києва.

З 2004 по 2006 рік навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2006 року зарахована на посаду старшого лаборанта кафедри педіатрії №4  НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2010 році пройшла курс European Resuscitation Council ALS Provider Course

З 2010 по 2017 рік – асистент кафедри педіатрії №4 НМУ імені
О.О. Богомольця за сумісництвом.

Виступала з доповідями на науково-практичних конференціях, зїздах та симпозіумах. Є співавтором 24 наукових праць, з них 14 тез в матеріалах наукових національних та міжнародних конгресів, конференцій, методичні рекомендації та 6 статей, 4 у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України. Має 2 патенти на корисну модель.

Працювала у складі екзаменаторів з педіатрії, є співавтором робочої навчальної програми та навчально-методичних рекомендацій для студентів 4-го та 6-го курсів.

У 2016 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Ефективність лікування вегето-судинної дисфункції за гіпертензивним типом у дітей шляхом корекції у них метаболічних порушень».

З 2017 року по теперішній час – лікар дитячий кардіоревматолог та лікар педіатр КНП ДКЛ №6 .

2018 рік пройшла курси в НМАПО ім.П.Л.Шупика отримала сертифікат спеціаліста з дитячої кардіоревматології та свідоцтво про присвоєння вищої кваліфікаційної категорії лікаря за фахом педіатрія.

2021рік пройшла курс ERC qualification Basic Life Support та American Heart Association Basic Life Support (CPR and AED).

2022 рік пройшла курс American Heart Association Pediatric Advanced Life Support (PALS) Program.

Стаж роботи за спеціальністю «педіатрія» 23 роки, стаж роботи за спеціальністю «дитяча кардіоревматологія» 6 років, стаж педагогічної роботи – 8 років.

 

 

 

ПОЛУХІНА Марина Олегівна

Старший лаборант кафедри

У 2021 році закінчила третій медичний факультет Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. З серпня 2021 року проходить інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» в ІПО НМУ імені О.О. Богомольця.

З часів навчання в університеті активно займається науковою та громадською діяльністю. Неодноразовий доповідач та переможець Всеукраїнських та міжнародних конференцій студентів та молодих вчених.

 

 

 

 

АЛЬЮСЕФ

Майя Хайдарівна

Аспірант кафедри, лікар-педіатр

У 2015 році закінчила медичний факультет №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2015-2017 рр працювала на посаді лікаря-інтерна в КНП «ЦПМСД» №2 Голосіївського району міста Києва, а також магістрантом кафедри педіатрії №4. В 2017 р захистила магістерську дисертацію на тему: «Скринінгове дослідження показників артеріального тиску та стану мікроциркуляції у дітей дошкільного віку». У 2017-2019 рр навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю «Педіатрія» на кафедрі педіатрії №4.

З 2019 р і по сьогоднішній день є аспірантом кафедри педіатрії №4 та виконує дисертаційну роботу на здобуття ступеня доктора філософії (PhD).

Автор понад 20 наукових друкованих праць та доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.