Кафедра мікробіології та паразитології з основами імунології

Студентський науковий гурток

 

Науковий керівник гуртка: Понятовський Вадим Анатолійович, доцент кафедри.

1 поверх, каб. №17

e-mail: kaf.micr.nmu@gmail.com

Староста гуртка: Держипільська Тетяна Ігорівна,

e-mail: tanyaderj@icloud.com

 

Історія гуртка

Студентський науковий гурток на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця працює з моменту її заснування у 1919 році. Протягом усього цього часу студентським гуртком безпосередньо керували завідувачі кафедри – досвідчені науковці і педагоги (професор Нещадименко М.П., професор Дяченко С.С.). Серед вихованців наукового гуртка кафедри такі відомі вчені, як Н.С. Дяченко, В.П. Широбоков, В.Г. Майданник, О.П. Сельнікова, О.І. Євтушенко та ін.

 

За період із 1948 р. по 2016 р. 190 студентів – випускників, гуртківців кафедри,  були рекомендовані на наукову роботу, з них стали академіками – 1, докторами наук – 23, кандидатами наук – 70.

 

Напрямки роботи гуртка досить різноманітні. Один із них – це поглиблене вивчення програмного матеріалу, зокрема, уміння користуватися сучасною літературою, підготовка та виступ під час практичного заняття з науковим рефератом. Поруч із цим, на кафедрі велика увага приділяється організації університетських  та всеукраїнських студентських Олімпіад з мікробіології, вірусології та імунології, студентських конференцій, майстер-класів, які присвячено розкриттю найбільш важливих аспектів етіології, патогенезу, лабораторної діагностики та профілактики актуальних сьогодні інфекцій.

 

Вищою формою студентської наукової творчості залишається участь у виконанні експериментальних досліджень. Тому студенти під керівництвом консультанта (професора, доцента, асистента), оволодівають сучасними методами досліджень. На кафедрі мікробіології, вірусології та імунології саме цьому напрямку наукового виховання студентів приділяється найбільша увага.

 

Гурток функціонує на науково-дослідній базі кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Гуртківці забезпечені найсучаснішим обладнанням, працюють у ламінарних боксах, до їх послуг дві вірусологічні лабораторії, лабораторія мікроскопічних досліджень у тому числі й 2 сучасних електронних мікроскопа, генетична лабораторія.