Кафедра мікробіології та паразитології з основами імунології

Міжнародне співробітництво

 

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології НМУ імені О.О. Богомольця тісно співпрацює з кафедрою біології Варшавського медичного університету. Ведуться спільні наукові дослідження та публікуються наукові праці за співавторством вчених двох кафедр.

 

На кафедрі навчається велика кількість іноземних студентів із багатьох країн світу. Студенти-іноземці активно залучаються до науково-практичної роботи кафедри, працюють у студентському науковому гуртку та беруть участь у профільних олімпіадах з дисципліни.