Кафедра мікробіології та паразитології з основами імунології

Громадська та виховна робота

 

Виховна та громадська робота є важливим видом діяльності кафедри мікробіології, вірусології та імунології і спрямована на вдосконалення педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри і підвищення наукового рівня викладання з метою вдосконалення підготовки висококваліфікованих медичних кадрів, формування наукового світогляду серед студентів, виховання у них активної життєвої позиції. У виховній роботі кафедри бере участь увесь професорсько-викладацький склад.

 

Із метою обговорення питань виховної роботи на кафедрі проводяться семінари. Засідання відбуваються 3-4 рази на семестр. На семінарі складаються основні документи планування виховного процесу на поточний навчальний рік, обговорюються загальні питання з проблеми виховання, затверджуються плани кураторів. Обговорення проводиться за широкої творчої участі усього колективу кафедри. Основною метою є об’єднання виховних методів, загальних психолого-педагогічних впливів на особистість студента з метою комплексного виховання спеціаліста медика.

 

Організовуються зустрічі студентів із відомими фахівцями в галузі мікробіології та вірусології кафедри. На лекціях і практичних заняттях популяризуються наукові і життєві позиції видатних вчених.